Essay: Wat is zwerfafval? - Essay Marketplace

Essay: Wat is zwerfafval?

Inleiding

In dit werkstuk informeren wij u over het probleem van zwerfvuil in zee: Plastic Soup. Om uit te zoeken wat Plastic Soup precies is hebben wij ons de volgende vraag gesteld: Welke soorten zwerfvuil bestaan er? Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden hebben wij deelvragen gemaakt om dieper in te gaan op het onderwerp. De deelvragen zijn als volgt: 1 Wat is zwerfvuil? 2 Door wie/wat komt het in zee terecht? 3 Wat is het grootste probleem? Hieronder volgt beantwoording van de hoofd- en deelvragen.
Wat is zwerfafval?
Zwerfafval is al het afval dat ligt op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Bijvoorbeeld op straat, in bossen, in wateren etc. Zwerfafval bestaat voor het grootste deel uit verpakkingen van eten en drinken zoals blikjes, koekverpakkingen, flesjes etc.
Er zijn 3 verschillende soorten afval:
1. Fijn zwerfafval : afval kleiner dan 0.10 meter maar groter dan 0.01 meter.
2. Grof zwerfafval : groter dan 0.10 meter
3. Grofvuil : afval met een gewicht zwaarder dan 10 kilo of een inhoud groter dan 25 liter.
Door wie of wat komt zwerfvuil in de zee?
De mens is de grootste veroorzaker van zwerfafval. Er zijn vijf belangrijke oorzaken waardoor de mens dit doet:
oorzaken voorbeeld
Slordigheid ‘Ik laat het wel gewoon hier liggen’
Haast ‘Ik heb geen tijd om het nu op te ruimen
Onverschilligheid ‘Wat maakt het nou uit of ik het opruim of niet’?
Baldadigheid ‘Kijk mij eens, het kan me niets schelen’
Kuddegedrag ‘Iedereen laat zijn spullen hier slingeren, waarom zou ik het opruimen’?
Als de mens het eenmaal heeft laten slingeren komt het doormiddel van de wind vaak in rivieren terecht, die het dan meevoeren naar de zee. Naast de mens zijn ook de visserij, scheepvaart en off-shore(winning van olie en gas) veroorzakers van zwerfafval. Zij laten namelijk vaak al hun afval achter in de zee. Ook de industrie is een belangrijke veroorzaker, want zij lozen al hun afval in rivieren waardoor het in de zee terecht komt.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen?
In de oceanen is niet alleen maar water en sinds kort ook veel plastic, maar natuurlijk zijn er ook veel zeedieren en vissen. De stukken plastic verschillen in grootte van boterhamzakjes tot netten. Door zeestromen worden het plastic wel in kleinere delen afgebroken maar het is nooit helemaal weg. Dieren kunnen het inslikken, opeten (vissen en andere dieren zien dit als plankton) of erin verstrikt raken. Er is veel meer zeediersterfte sinds de Plastic Soup in oceanen.

Ook brengt plastic schadelijke stoffen met zich mee die in het water komen. Dieren onder water halen zuurstof uit het water en de schadelijke stoffen komen ook mee. Mensen zwemmen ook in zee en voor ons is dit dus ook schadelijk. Ook komt regen natuurlijk uit zee, deze stoffen komen ook op het land terecht. Dit probleem gaat dus veel verder dan alleen in de oceanen.
Conclusie
Uit ons onderzoek is gebleken dat:
‘ Zwerfafval al het afval is dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn
‘ De grootste veroorzakers van zwerfafval de mens, industrie, visserij, scheepvaart en off-shore zijn.
‘ De belangrijkste gevolgen van zwerfafval het ziek worden en uitsterven van dieren, door giftige stoffen van plastic in de zee zijn.

En het antwoord op de belangrijkste vraag;
Welke soorten zwerfvuil bestaan er? Is het antwoord:
– Fijn zwerfafval; afval kleiner dan 0,10 meter en groter dan 0,01 meter
– Grof zwerfafval; groter dan 0,10 meter
– Grofvuil: zwaarder dan 10kg en een inhoud groter dan 25L
De laatste twee zorgen voor het meeste afval op de stranden, en de eerste voor het uisterven en ziek worden van de dieren.

Zelfreflectie

Samen hebben wij goed de taken verdeeld. Met drie personen kan je dingen beter verdelen en meer focussen op jouw eigen stukjes: Iedereen 1 deelvraag en een ander deel van het werkstuk. Inleiding en bronvermeldingen doen wij samen zodat we elkaar hier goed in kunnen aanvullen. In de les hard werken en al in 2 lessen bijna het hele werkstuk afgekregen!
Bronvermelding
Internet:
‘ Stiksoep.nl
‘ PSF.nl (plastic Soup Foundation)
‘ Laland.nl
‘ Wikipedia.com
‘ Nu.nl

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.