Essay: Essay: Welk juridisch standpunt wordt gebruikt bij dit conflict?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Welk juridisch standpunt wordt gebruikt bij dit conflict?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 329 words. Download the full version above.

Inhoudsopgave

Inleiding
Hoofdstukken
‘ Welk juridisch standpunt wordt gebruikt bij dit conflict?
‘ Welke landen zijn betrokken en wat zijn hun claims?
‘ Wat maakt dit gebied zo belangrijk voor deze landen?

Inleiding
Wij hebben als territoriaal conflict het ‘Zuid-Chinese zee conflict’ gekozen. Het conflict bestaat uit verschillende claims van een 6-tal landen over bepaalde groepen eilanden (Parcel- en Spratly-eilanden), riffen, rotsen, en zandbanken. Er zijn afgelopen eeuw verschillende schermutselingen geweest en tot op heden is het een actueel en urgent probleem. De hoofdvraag luid dus: Hoe rechtvaardigen de Chinezen hun claims op dit gebied?

Hoofdstukken

Welk juridisch standpunt wordt gebruikt bij dit conflict?
Op 16 November 1994 trad het VN-zeerechtverdrag in werking dat werd getekend door 158 landen. Het is een verandering van het Mare-Librumconcept van Hugo de Groot wat stelt dat elk land met een kustlijn beschikt over een territoriaal water van 3 zeemijlen.

In het nieuwe verdrag werden drie belangrijke beslissingen genomen:
Ten eerste werden de territoriale wateren verlengt tot 12 zeemijl. Ten tweede kwam er een aansluitende zone bij waar een land wetten kan uitvoeren met betrekking tot smokkel of illegale immigratie. Ten slotte kwam er een ‘Exclusieve Economische Zone'(EEZ) tot stand hier gelden de rechten van de internationale wateren maar het land van wie de EEZ is heeft hier exclusieve rechten op vis en andere grondstoffen zoals olie en gas.

Welke landen zijn betrokken en wat zijn hun claims?

China en Taiwan:
China claimt bijna het hele gebied op basis van zogenaamde duizenden jaar oude geschriften dat de Chinese staat al eeuwen al de Parcel- en Spratly-eilanden beschouwd als onderdeel van China. Taiwan claimt nog altijd dat heel China hen toebehoort en ondersteunen dus ook deze claims.
Vietnam:
Ook Vietnam beschouwd de eilandengroepen als hun grondgebied en zegt dat ze er al eeuwen actief regeren. In 1974 en 1988 veroverden China respectievelijk de Parcel- en Spratly-eilanden waarbij meer dan 130 Vietnamese doden vielen

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Welk juridisch standpunt wordt gebruikt bij dit conflict?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-welk-juridisch-standpunt-wordt-gebruikt-bij-dit-conflict/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.