Essay: Water-energie kun je op verschillende ... - Essay Marketplace

Essay: Water-energie kun je op verschillende …

Water-energie kun je op verschillende manieren opwekken, hieronder zie je een paar voorbeelden van hoe je water-energie kan opwekken.
‘ Met watermolens
‘ Met waterkrachtcentrales
‘ Met stuwmeren
‘ Met getijdenenergie
‘ Met golfslagenergie

Een watermolen is een molen die het stromen water, bijvoorbeeld in een beek of een rivier, door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie. Een watermolen kan ook metalen bewerken zoals smeedijzer of koper.
Waterkrachtcentrales zijn elektriciteitscentrales die stromend water gebruiken om een turbine in beweging te brengen. Ze bevinden zich op rivieren, met een kunstmatige dam.
Een kunstmatige stuwmeer ontstaat doordat mensen een stuwdam in een rivier plaatsen die het water tegenhoudt. Een waterturbine kan op deze manier worden aangedreven die een elektrische generator laat draaien. Zo wordt er schone elektrische energie opgewekt. In andere gevallen wordt een stuwmeer aangelegd als regulator en voorraad voor irrigatie of drinkwater. Nadelen zijn dan wel dat grote delen van vruchtbare gronden verdwijnen en kan er dus niks meer groeien.

Getijdenenergie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen. Een getijdencentrale bestaat uit een afsluitbare dam. Tijdens vloed is de dam open en het water stroomt in het waterbekken achter de dam.

Golfslagenenergie is energie die te winnen is uit de waterhoogte op zee door de golven. Je wint veel energie uit deze methode alleen zijn de kosten nog best wel hoog.
Je hebt 5 methodes om te golfslagenenergie te gebruiken.

1: er kan gebruik worden gemaakt door een vlotter die op een as bevestigd zijn. Als de vlotter omhoog gaat neemt hij de as mee en als de vlotter omlaag gaat loopt al het water vrij weg.

2. een andere methode maakt gebruik van taps toelopende kanalen. Waardoor de energie wordt omgezet in een snelle beweging van een deel van de golf.
3. Een derde methode maakt gebruik van een oscillerende luchtkolom waarbij het wisselende waterniveau in een vaste klok die met de rand onder water hangt luchtstromingen opwekt die een turbine aandrijven die op de luchtbeweging draait.

4. Een vierde methode werkt door middel van een drijvende klep met aan de basis een scharnier, vastgemaakt aan de zeebodem met een grootte van 10 tot 15 meter, ongeveer een halve kilometer van de kustlijn.

5. Een vijfde principe werkt op basis van hydrostatische druk op de zeebodem. Een verschil in waterdiepte op de plaats van een golfdal en die van een golftop vertaalt zich in een drukverschil op de zeebodem.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.