Essay: Welke experimenten werden er in WO2 zoal op mensen uitgevoerd? - Essay Marketplace

Essay: Welke experimenten werden er in WO2 zoal op mensen uitgevoerd?

Onder het Duitse regiem werden honderden experimenten uitgevoerd op de ‘untermenschen’.
Hitler en aanhangers van Hitler vonden het, naar hun ideaalbeeld om het ‘perfecte’ ras te cre??ren, gewoon om honderden gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners, politieke tegenstanders en nog enkele bevolkingsgroepen fysiek en mentaal te verminken voor het leven.

Ongeveer 1,5 miljoen werden naar Auschwitz getransporteerd, het bekendste concentratiekamp wat betreft experimenteren op mensen.
Als ze aankwamen zagen sommigen een ambulance staan. Het rode kruis hierop gaf velen de indruk dat ze terecht waren gekomen in een respectvolle, medische institutie, wat velen het gevoel van veiligheid gaf. Door dit gevoel van veiligheid borrelde bij velen het gevoel van hoop op; er zijn gespecialiseerde dokters aanwezig, mensen die weten wat ze doen. Misschien komt alles toch goed.
Gelijk bij aankomst werden gezonden van de zieken gescheiden. Waarna de gezonde mensen naar een destilatieruimte werden gebracht. Uiteindelijk hadden beide groepen dezelfde eindbestemming.

De experimenten, werden allen met een reden uitgevoerd. Ze waren bedoeld om die dingen te onderzoeken, die ten bate voor het land zouden kunnen zijn. Zo ook het misschien wel bekendste experiment: die op tweelingen. De experimenten werden uitgevoerd om de gelijkenissen en de verschillen in het DNA van de tweelingen te ontdekken, maar ook om te kijken of het menselijk lichaam onnatuurlijk kan worden gemanipuleerd. De tweelingen werden gerangschikt op leeftijd en geslacht. Ouderloze kinderen liepen het meeste gevaar om aan deze experimenten deel te nemen.
Er werden veel experimenten op ze uitgevoerd, wat kon verschillen tussen injecties met verschillende kleurstoffen in de ogen te spuiten, om te zien of het de kleur van hun ogen zou veranderen of op een gruwelijke manier kinderen met de ruggen aan elkaar te naaien om te zien of Siamese tweelingen konden worden gecre??erd. Maar ook kregen sommige kinderen kleine hoeveelheden ziektekiemen ingespoten. Meestal was het het geval dat als ‘?n van de tweeling stierf, de ander ook snel daarna werd vermoord om de effecten van de ziekte te onderzoeken en vergelijken.
Een overlevende van deze tweelingexperimenten beschreef het na de oorlog zo: ‘One day, my twin brother, Tibi, was taken away for some special experiments. Dr. Mengele had always been more interested in Tibi. I am not sure why – perhaps because he was the older twin.
Mengele made several operations on Tibi. One surgery on his spine left my brother paralyzed. He could not walk anymore. Then they took out his sexual organs. After the fourth operation, I did not see Tibi anymore.
I cannot tell you how I felt. It is impossible to put into words how I felt. They had taken away my father, my mother, my two older brothers – and now, my twin.’

Ook werden er bot-, spier- en zenuwtransplantaties gedaan. Delen van botten, spieren en zenuwen werden verwijderd zonder enige vorm van verdoving. Zo werden vaak schouders, armen en benen verwijderd. Deze werden overgedragen op andere mensen, wat vaak immense pijn, verminking en blijvende invaliditeit tot gevolg had. De reden voor deze onderzoeken waren vaak om te kijken of bottransplantatie mogelijk zijn en of botten, spieren en zenuwen zich weer herstelden.
Vladislava Karolewska, een overlevende van deze vorm van transplantatie drukte zich hierover zo uit:
“A blanket was put over my eyes, and I did not know what was done with my leg but I felt a great pain and I had the impression that something must have been cut out of my leg… Two weeks later we were all taken to the operating theatre again, and put on the operating tables. The bandage was removed, and that was the first time I saw my leg. The incision went so deep that I could see the bone.’

Mosterdgas experimenten hadden een duidelijk doel: het behandelen van wonden veroorzaakt door mosterdgas. Proefpersonen werden opzettelijk blootgesteld aan mosterdgas en andere blaartrekkende middelen, of werden gedwongen het gas in te ademen of het in vloeibare vorm tot zich te nemen. Weer anderen werden ge??njecteerd met de vloeistof. De gevolgen waren afschuwelijk; autopsie wees uit dat longen en ingewanden vernietigd waren.

Op 14 Juli 1933 werd er een wet doorgevoerd; namelijk die voor de preventie van genetisch defect nageslacht. Wat de onvrijwillige sterilisatie van mensen, van wiens ziekte werd beweerd erfelijk te zijn, tot gevolg had. Gehandicapten, blinden, doven, mensen met schizofrenie, alcoholisten en geesteszieken, allen mochten volgens de wet gesteriliseerd worden, of ze het er mee eens waren of niet. Binnen 4 jaar werden 300,000 pati??nten gesteriliseerd.
Het doel van deze experimenten waren: het ontwikkelen van een methode die het mogelijk zou maken om zo veel mogelijk mensen in zo’n korte tijd en met zo min mogelijk moeite te steriliseren. De sterilisatie had een aantal gevolgen, waarvan de meest erge de halskanker.
Er waren verschillende methoden waarop de slachtoffers gesteriliseerd werden, waaronder die van de radioactieve straling.
Hun werd gevraagd om een formulier in te vullen, wat ongeveer 2 a 3 minuten duurde. Zonder dat ze het zelf doorhadden, werden ze in die tijd blootgesteld aan deze straling en waren ze, na het invullen van het formulier, compleet steriel.

Japan was ook betrokken bij de Tweede Wereldoorlog door zijn oorlog met China in de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. (Zie Bijlage)
Een groot deel van de onenigheid over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog draait om de sterftecijfer van krijgsgevangenen en burgers onder bezetting van Japan.

Historicus Chalmers Johnson schrijft dat:
It may be pointless to try to establish which World War Two Axis aggressor, Germany or Japan, was the more brutal to the peoples it victimised. The Germans killed six million Jews and 20 million Russians [i.e. Soviet citizens]; the Japanese slaughtered as many as 30 million Filipinos, Malays, Vietnamese, Cambodians, Indonesians and Burmese, at least 23 million of them ethnic Chinese. Both nations looted the countries they conquered on a monumental scale, though Japan plundered more, over a longer period, than the Nazis. Both conquerors enslaved millions and exploited them as forced labourers’and, in the case of the Japanese, as [forced] prostitutes for front-line troops. If you were a Nazi prisoner of war from Britain, America, Australia, New Zealand or Canada (but not Russia) you faced a 4% chance of not surviving the war; [by comparison] the death rate for Allied POWs held by the Japanese was nearly 30%.

De Epidemic Prevention and Water Purification Department was een afdeling van het Japanse Keizerlijke Leger van 1936 tot 1945. Het offici??le doel van deze afdeling was om het verspreiden van ziektes te voorkomen en de watervoorziening te monitoren. Verschillende oud-medewerkers gaven toe dat dit niet het enige was wat er gebeurde in deze ‘units.’

Een van de beruchtste units is Unit 731 onder leiding van Shir?? Ishii. Unit 731 was aangesteld door Hirohito, hij was op dat moment de Keizer van Japan. Er is bekend dat er onder andere vivisectie en amputaties werd uitgevoerd zonder verdoving en dat er testen voor biologische wapens plaatsvonden. Er werden geen verdovingen gebruikt omdat men geloofde dat dit de onderzoeksresultaten negatief zou be??nvloeden.
De slachtoffer waren krijgsgevangenen maar meestal Chinese burgers, waaronder ouderen zwangere vrouwen en baby’s. Er werden vivisecties uitgevoerd zonder verdoving nadat het slachtoffer besmet was met een ziekte, om de gevolgen van deze ziektes te kunnen onderzoeken. Ook werden er organen verwijderd om de effecten van ziektes daarbij te kunnen onderzoeken. Dit werd gedaan terwijl de pati??nten nog leefden, omdat men bang was dat ontbinding de resultaten zou be??nvloeden.

Er werden ledematen geamputeerd om daarbij het bloedverlies te kunnen studeren. Sommige van deze geamputeerde ledematen werden aan de andere kant van het lichaam weer vastgemaakt. Er werden ledematen bevroren om ontbinding te bestuderen, dit gebeurde ook bij nog levende slachtoffers. Delen van het brein, longen en lever werden verwijderd om te kijken wat voor effecten dit had op de slachtoffers.

Verschillende gevangenen werden ge??njecteerd met ziektes, vermomd als vaccinaties, om hiervan de effecten te bestuderen. Om de gevolgen van onbehandelde geslachtsziekten te bestuderen, werden mannelijke en vrouwelijke gevangenen opzettelijk besmet met syfilis en gonorroe.

Besmette kleding en ge??nfecteerde spullen werden gedropt in bommen. Er wordt geschat dat er rond de en mogelijk meer dan 400.000 Chinese burgers zijn gedood door de resulterende cholera, miltvuur en pest.

In andere testen kregen slachtoffers geen voedsel en water om de tijd tot hun overlijden te bepalen; werden ze geplaatst in hoge druk kamers tot hun dood; werd er ge??xperimenteerd om de relatie tussen tempratuur, brandwonden en het overleven van de slachtoffers; werden ze geplaatst in centrifuges; ge??njecteerd met het bloed van dieren; blootgesteld aan een dodelijke dosis r??ntgenstralen; ge??njecteerd met zeewater om te kijken of het een vervanging voor zoutoplossing kan zijn; en levend verbrand of levend begraven. Dit allemaal om de reactie van het menselijk lichaam hierop te zien.

Familieleden werden na hun dood op de hoogte gebracht van hun overlijden, maar met een door de dokters verzonnen doodsoorzaak.

Wat is de aanleiding voor deze experimenten, voor elk van onderstaande landen?

Duitsland
Over het algemeen werden de experimenten uitgevoerd, zoals al eerder gezegd, ter ontplooiing van het Duitse Rijk. De uitkomsten konden helpen om Duitse militairen te helpen in gevechtssituaties, het ontwikkelen van nieuwe wapens, het snel en effici??nt helpen van militairen die gewond waren geraakt (bijvoorbeeld door de experimenten met mosterdgas), maar ook de raciale ideologie te bevorderen. Vele aanleidingen zullen met andere landen overeen komen, maar ‘?n ervan is uitzonderlijk voor Duitsland alleen. Daarom wordt deze nog eens extra benadrukt en uitgelegd.
Hitler de dictator van het in die tijd voornamelijk door de media genoemde ‘Derde Rijk'(BIJLAGE), veranderde een beginnende democratie, de Weimarrepubliek, in een totalitaire staat. Vanaf het begin had hij bepaalde visies waaraan iedereen zich in moest schikken, deed je dit niet werd je vermoord. Het cre??ren van het volgens hem ‘perfecte’ Arische ras was hier een voorbeeld van. Doormiddel van allerlei experimenten, zoals bijvoorbeeld de sterilisatie-experimenten, wilde hij voorkomen dat ‘untermenschen'(volgens Hitler de ondergeschikte mensen. Hij waande Joden, Sinti en Roma maar ook de Slavische volkeren, Aziaten, homoseksuelen en mensen met een aangeboren handicap hieronder) zich voortplanten.

Amerika
Het experiment dat door Amerika voornamelijk is uitgevoerd, is die van het mosterdgas. Bijde meeste mensen is het namelijk niet bekend dat de Amerikaanse soldaten vaak aan grote hoeveelheden mosterdgas blootgesteld werden, een blootstelling gecre??erd door hun eigen regering. Chemische wapen werden gefabriceerd en opgeslagen door de Verenigde Staten voor het mogelijk gebruik tegen de vijand.

However, only isolated incidents of use by Germany and Japan occurred. Secretly, mustard gas experiments were performed on U.S servicemen. The Department of Veterans Affairs (VA) noted on their website that ‘volunteer’ soldiers and sailors were participants in Department of War experiments during the war. The experiments were for purposes of testing clothing, skin ointments and other protective apparatus to determine their efficacy in the event of enemy mustard gas attacks. More than 60,000 servicemen were affected, some seriously.

Bijlage:
Het begrip “Derde Rijk” (Drittes Reich) was destijds populair in onder andere de Duitse media. Als eerste rijk gold het oude Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (843-1806) en als tweede rijk het Duitse Keizerrijk (1871-1918). De verwachting van de aanhangers van het Derde Rijk-concept was dat het Derde Rijk (minstens) duizend jaar zou bestaan. De nazi’s hebben formeel echter nooit gebruikgemaakt van dit concept. Zo vaardigde Adolf Hitler tweemaal een edict uit waarin de media werden opgeroepen te stoppen met het gebruik van het begrip Derde Rijk. Niettemin wordt tegenwoordig de term Derde Rijk nog altijd gebruikt om deze periode aan te duiden.

Japan:
Japan voerde vooral experimenten op mensen uit. Ze deden dit om de effecten van het menselijk lichaam te onderzoeken op verschillende ziektes en bijvoorbeeld onderkoeling en bevroren ledematen. De experimenten werden uitgevoerd op Chinese criminelen maar er is bekend dat er ook ‘normale’ burgers bij de slachtoffers zaten.
De aanleiding hiervoor was om ziektes effectief te kunnen voorkomen of te genezen bij het Japanse volk, daarom besmette men de slachtoffers met ziektes om de effecten te onderzoekn.

(BIJLAGE)
Hoe was Japan betrokken bij de Tweede Wereldoorlog?
De groeiende invloed van nationalistische en expansionistische militairen in Japan leidde tot de invasie van Mantsjoerije (een gebied in het noordoosten van China), waar de Japanners de vazalstaat Mantsjoekwo stichtten, en een tweede Chinees-Japanse oorlog, die uiteindelijk deel zou gaan uitmaken van de Tweede Wereldoorlog. De tweede Chinees-Japanse Oorlog was een oorlog tussen China en Japan van 1937 tot 1945.
En had dus eerst niet veel te maken met de tweede wereldoorlog, maar na de aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 steunden de Amerikanen China. De steun van de Amerikanen bestond uit leningen en wapenleveranties in het kader van de ‘Lend-Lease Act’-overeenkomst. (zie onderaan de bladzijde)
Na de aanval op Pearl Harbor was Japan betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. In 1936 was er ook al een pact gesloten tussen het Japanse Keizerrijk en Nazi-Duitsland. Tegen het communisme en in het bijzonder de Sovjet-Unie. Duitsland erkende de Japanse vazalstaat Mantsjoekwo, die op Chinees grondgebied lag.
In januari 1943 brachten de drie geallieerden (VS, Groot-Brittanni?? en China) de verklaring van Ca??ro uit. (zie onderaan de bladzijde) De verklaring schreef onder andere dat Japan na overgave aan de geallieerden Mantsjoerije aan China moest teruggeven. Japan werd gewaarschuwd via de Verklaring van Potsdam (zie onderaan de bladzijde) voor complete verwoesting als ze zich niet over zouden geven.
Japan negeerde dit ultimatum waardoor op 6 augustus 1945 een atoombom werd geworpen op Hiroshima. Op 9 augustus 1945 viel de tweede atoombom, maar nu op Nagasaki, waarna Japan zich overgaf. Op 2 september 1945 werd een overgavedocument getekend wat het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook het einde van de tweede Chinees-Japanse oorlog.

‘Lend-Lease Act’-overeenkomst van 11 maart 1941 was een Amerikaanse wet waardoor de VS in het begin van de Tweede Wereldoorlog materiele steun kon verlenen aan verschillende landen, zonder het uitgangspunt van neutraliteit te schenden. In eerste instantie werd alleen hulp verleend aan het Verenigd Koninkrijk en later ook aan andere landen zoals China.

Conferentie van Ca??ro was bedoeld om doelstellingen van de geallieerde landen tegen Japan te bepalen en wat er na de oorlog met Azi?? moest gebeuren.
Verklaring van Potsdam omschreef de voorwaarden voor Japan tot overgave.
Wat waren de gevolgen dan deze experimenten?

Fysiek:
Bij de uitleg van de verschillende experimenten zijn al enkele gevolgen naar voren gekomen. Zo kwamen bij bot-, spier- en zenuwtransplataties onder ander immense pijn, verminking en blijvende invaliditeit voor, leidden de mosterdgasexperimenten tot vernietigde longen en ingewanden en hadden de sterilisatie-experimenten helaas vaak het ‘gewenste’ effect, en kon menig persoon geen kinderen meer krijgen.
Bij experimenten die effecten op de ingewanden of hersenen van mensen konden hebben, werden de proefpersonen al gauw gedood om deze effecten van dichtbij te bekijken.
Veel mensen wisten niet wat er met hen ging gebeuren laat staan wat de consequenties waren.

Mentaal:

Wat werd er gedaan met de uitkomsten van de experimenten?

6. Hoe reageerde de buitenwereld na de Tweede Wereldoorlog op deze experimenten?

The Nuremberg Trials: International Criminal Law Since 1945 / Die N??rnberger Prozesse: V??lkerstrafrecht seit 1945 – Lawrence Raful

6.1 Het artsenproces in Neurenberg
Na de Tweede Wereldoorlog Het artsenproces in Neurenberg Van de 23 verdachten werden er zeven volledig vrijgesproken, zeven anderen kregen de doodstraf en de rest kreeg gevangenisstraf vari??rend van tien jaar tot levenslang. Three major wartime powers, the USA, USSR and Great Britain, agreed to punish those responsible. The trials brought human rights into the domain of global politics, redefined morality at the global level, and gave political currency to the concept of crimes against humanity, where individuals rather than governments were held accountable for war crimes.[39]

Bij het artsenproces waren er vier aanklachten:
I Samenzwering om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te plegen als beschreven in aanklacht II en III
II Oorlogsmisdaden: het uitvoeren van medische experimenten op krijgsgevangenen en burgers van bezette gebieden zonder dat het slachtoffer hier toestemming voor had gegeven, alsmede deelname aan de massamoord op gevangenen in concentratiekampen.
III Misdaden tegen de menselijkheid: het plegen van de bij II beschreven misdaden op Duitse burgers
IV Lidmaatschap van een criminele organisatie, de SS

6.2 ..
Buitenstaanders, zelfs omwonenden reageerden na de Tweede Wereldoorlog geschokt. Ze hadden geen idee wat er aan de hand was geweest in de concentratiekampen.

7. Zien we de gevolgen van de uitkomsten van de medische experimenten nog terug in de
maatschappij?

7.1 Ethisch dilemma
Zodra we gaan kijken naar de gevolgen voor het hier en nu, het heden, komen we al snel terecht bij een ethisch dilemma. Is het eigenlijk wel geoorloofd medische kennis, vergadert door experimenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, te gebruiken. Of aan de andere kant, is het geoorloofd deze kennis niet te gebruiken en dat daarmee de proefpersonen voor niets zijn gestorven? Er zijn enkele mogelijkheden omtrent het gebruik van deze resultaten. Ten eerste kan er gesteld worden dat de data de slachtoffers toebehoort, zij zijn de enigen die ons permissie kunnen geven. In het geval van overlijden zou de betrokken familie hier over moeten oordelen. Ten tweede zou men kunnen zeggen dat de gegevens gebruikt mogen worden als een soort van eer naar de slachtoffers toe; er is toch nog iets goeds met hun levens gebeurt. Ten derde kunnen de gegevens als waarschuwing dienen voor de toekomst; zoiets mag nooit weer gebeuren. En als laatste kan het gebruik van deze gegevens leiden tot een legitimatie van deze daden. Men kan denken dat kennis boven alle uitgaat.
Dokters vinden het moeilijk hier een keuze in te maken. De ‘?n kiest voor, de ander principieel tegen. Zo ook dokter John Hayward, een professor Biologie aan de Victoria Universiteit in Vancouver, Canada. Volgens een onderzoek, uitgevoerd door Kristine Moe in het Hastin Center Report, rechtvaardigt Hayward het gebruik van onderkoelingsgegevens op de volgende manier:
“I don’t want to have to use the Nazi data, but there is no other and will be no other in an ethical world. I’ve rationalized it a bit. But not to use it would be equally bad. I’m trying to make something constructive out of it. I use it with my guard up, but it’s useful.”
Hij heeft duidelijk een andere mening dan dokter Howard Spiro, van de afdeling ‘Department of Internal Medicine a Yale University’. Hij staat er op dat niemand de nagedachtenis aan de doden eert door het leren van de experimenten die op hen zijn gedaan. We maken de Nazi’s juist onze terugwerkende partners in de slachtsoffers’ martelingen en dood.

Over welke informatie hebben we het??

7.3 Overlevenden
Als we kijken naar de gevolgen voor het hier en nu, moeten we ook stil staan bij de slachtoffers en hun gevoelens. Dit wordt gedaan aan de hand van een slachtoffer van het tweelingexperiment: Eva Kor. Vandaag de dag geeft Kor lezingen over haar ervaringen, heeft ze haar eigen museum opgericht en bezoekt ze nog regelmatig Auschwitz. Er zal geen dag voorbij gaan dat zij niet aan die verschrikkelijke tijd zal terugdenken. De tatoo die zij door de Nazi’s met hete naalden in haar huid geprikt kreeg herinnerd haar hier nog elke dag aan. Het feit dat haar tweelingzus in 1993 aan een zeldzaam soort kanker overleed, waarschijnlijk door toedoen van de experimenten zal haar ook altijd bij blijven. Maar ze heeft de mensen wie haar ooit pijn hebben gedaan, en in het bijzonder Josef Mengele vergeven. De angst, woede en het verdriet hebben plaats gemaakt om het leven te leven. Kor is een goed voorbeeld van wat iedere overlevende heeft meegemaakt. De angst en woede hebben in de meeste gevallen een plaats gekregen en na al die jaren is er eindelijk tijd voor het ‘gewone’ leven.

text in here…

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.