Essay: Zorg - Essay Marketplace

Essay: Zorg

Lichamelijke en geestelijke gehandicapten hebben veel dezelfde behoeftes als een ander mens. Toch zijn er ook nog specifieke behoeftes voor een gehandicapt persoon waar rekening mee moet worden gehouden. Huisaanpassingen en attributen worden vaak gebruikt om aan deze behoeftes te voldoen. Maar de zorgverleners blijven een belangrijke factor. Zorgverleners voldoen de behoeftes waar geen ander aanpassing of attribuut aan kan voldoen.

Zelfstandig wonen

De overheid wilt dat gehandicapten steeds meer zelfstadig gaan wonen. In de zorg word gewerkt met Zorg Zwarte Pakketten (ZZP) aan de hand van de indicatie word bepaald op hoeveel zorg iemand recht heeft. Zo willen ze de 4 lichtste groepen met een verstandelijke beperking zelfstandig laten wonen met aangesloten mantelzorg. Hierdoor vallen deze gehandicapten onder de wet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en moet de familie of de omgeving zorgen voor de hulp vragende, door dit beleid bespaard de overheid zich een hoop geld. Uit onderzoek dat het Erasmus Medisch Centrum heeft gedaan blijkt dat veel van deze mensen niet in staat zijn om voor zich zelf te zorgen en het huishouden te doen. Ook de zorgverleners komen door de Wmo in de problemen. Veel zorgverleners zullen werkeloos raken, er zijn minder zorgverleners nodig dan voor de Wmo omdat de mensen die zorg nodig hebben, dus ook de verstandelijk gehandicapten, zelfstadig wonen. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau was in 2013 met een onderzoek naar buiten gekomen. In dit onderzoek is geconcludeerd dat uit 75.000 volwassenen met verstandelijke beperking ongeveer 23.000 volwassenen intensieve zorg nodig hebben en dus niet in een woonvorm kunnen worden geplaats waar ze een grotere vorm van zelfstandigheid hebben. 27.000 volwassenen hebben minder intensieve begeleiding nodig maar zal toch een bepaalde hoeveelheid zorg nodig hebben, dit verschilt per persoon. Verder is het vaak niet mogelijk om mantelzorg te krijgen van familie of de omgeving. Familie en omgeving kan vaak niet de zorg geven die gehandicapte nodig hebben omdat ze moeten werken.
In de gemeente Heerlen zijn al maatregelen genomen, om alleen al de bezuinigingen van het Rijk op de huishoudelijke hulp op te vangen is 1,2 miljoen opzij gelegd. Dit komt uit de eigenmiddelen van Heerlen. ”Voor de voorzieningen die wij op een aanvaardbaar niveau willen houden, kiezen wij voor een structurele meerjarig financiering.’ Aldus een woordvoerder van gemeente Heerlen. Uiteindelijk zal het eigen geld oplopen tot 4,3 miljoen. Dit zal zijn in 2018.

Conclusie

Een grote groep van de verstandelijk gehandicapten hebben nog steeds zorg nodig. Door veel onderzoeken is gebleken dat de grote groep verstandelijk gehandicapten toch de zorg nodig hebben die ze verdien en essentieel is voor een zo normaal mogelijk leven. Deze zorg wordt door de Wmo minder. Ook veel zorgverleners zullen door de Wmo hun baan kwijt raken, dit heeft ook weer gevolgen voor het leven van deze mensen. Tenslotte zullen de gemeentes van Nederland geld moeten reserveren om de financi??le tegenvallers, die komen met de nieuwe zorgtaken, op te vangen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.