Essay: Mammacarcinoom - Essay Marketplace

Essay: Mammacarcinoom

Pathologie

Het mammacarcinoom gaat meestal uit van de ductus (melkgangen), in sommige gevallen gaat het mammacarcinoom uit van de lobule (melkklieren).

Op basis van de histologie wordt er onderscheid gemaakt tussen carcinoma in situ en invasief. Carcinoma in situ betekend dat de tumor beperkt blijft tot klierstructuren in de borst. Bij invasief kan de tumor door groeien in omliggend steunweefsel. (NHG, 2013)

Carcinoma in Situ

Ductaal Carcinoma In situ (DCIS)

De DCIS is een vorm van borstkanker die ontstaat in de melkgangen. Dit is te zien in figuur 1. Het wordt gezien als een voorstadium van infiltrerende borstkanker. Ongeveer 80 tot 85% van de DCIS tumoren worden ontdekt door de mammografie. Op de mammografie zijn meestal groepjes microcalcificaties (kalkspatjes) te zien. (J.A.M. Hegeman, 2007)

Er zijn drie verschillende vormen van het DCIS.

* Een goed gedifferentieerd DCIS, graad 1. Dit betekend dat de cellen afwijken zijn, maar ze lijken nog op de oorspronkelijke cellen.

* Matig gedifferentieerd DCIS, graad 2. Dit is een vorm die

tussen goed en slecht gedifferentieerd in zit. Figuur 1: DCIS in situ

* Slecht gedifferentieerd DCIS, graad 3. Hierbij zijn de cellen

afwijken en lijken nauwelijks meer op de oorspronkelijke cellen. (Borstkanker.nl, 2013)

Lobulair Carcinoma In Situ (LCIS)

Het LCIS is een vorm van borstkanker die ontstaat in de melkklieren. Dit is te zien in figuur 2. Vaak is er bij LCIS sprake van een toevallige ontdekking. Op het moment dat er bij een vrouw LCIS zijn gevonden, betekend dat voor de vrouw dat er een verhoogd risico is op het krijgen van borstkanker. Dit hoeft echter niet op de plek te zijn waar de LCIS is gevonden. Het behandelen van LCIS is niet nodig. Door middel van een jaarlijkse controle met mamagrafie, wordt de ontwikkeling van het LCIS in de gaten gehouden. (J.A.M. Hegeman, 2007) (Borstkanker.nl, 2013)

Figuur 2: LCIS in situ

Het infiltrerend mammacarcinoom

Infiltrerende Ductaal Carcinomen (IDC)

De meest voorkomende borstkanker is de Infiltrerende Ductaal Carcinomen (IDC). Deze ontstaan uit de melkgangen en kunnen uitgroeien naar omliggend weefsel. Een van de meest voorkomende kenmerken is een knobbel. De tumor heeft vaak de neiging om uit te zaaien naar omliggend klierweefsel. Een vorm van IDC is de medullair carcinoom. Deze soort verspreidt zich soms naar de lymfeklieren in de oksels. (J.A.M. Hegeman, 2007))

invasieve lobulaire carcinoma (ILC)

Onder de infiltrerende mammacarcinomen valt ook de invasieve lobulaire carcinoma (ILC). Dit is een tumor die ontstaat in de melkklieren en daarna doorgegroeid in omliggend weefsel. De tumor is vaak

te voelen als een algehele zwelling. De kleine tumorcellen worden meestal zichtbaar onder een microscoop. (NHG, 2013) (Borstkanker.nl, 2013)

Het is mogelijk om in ‘?n borst, verschillende soorten tumoren zitten. Dit kan bijvoorbeeld zowel een ductaal als een lobulair carcinoom zijn.

BI-RADS

BI-RADS staat voor Breast Imaging Reporting and Data System-classification. Het is een classificatie lijst, waarin de afwijkingen die in de borst te zien zijn, worden onderverdeeld. (chirurgenoperatie, 2013)

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.