Essay: Fileprobleem

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Fileprobleem
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 648 words. Download the full version above.

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: files. Vaak genoeg sta je uren op de weg te wachten tot je verder kunt. Vaak worden files veroorzaakt door ongelukken die gebeuren. Eerst werd er weinig door de overheid aan files gedaan. Tegenwoordig neemt de overheid steeds meer maatregelen om het aantal files te laten afnemen. Nederland is een klein land waarin veel mensen wonen. Doordat de bevolking tussen 1960 en 1995 flink is toegenomen, kwamen er ook steeds meer auto’s. Een groot deel van de bevolking heeft een vaste baan. Van deze mensen is een groot deel ook nog eens forens. De meeste files ontstaan rond de vier grote steden van Nederland: Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Er zijn veel files hier omdat er vaak veel werkgelegenheid is. De vraag is: hoe gaan we dit fileprobleem aanpakken?

Er zijn een aantal oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat er minder files komen. Bijvoorbeeld extra rijstrook voor de spits. Verbreding van de weg is niet altijd de beste oplossing voor fileproblemen. Op nieuwe wegen komt vaak meer verkeer en de meeste files staan er alleen maar op bepaalde uren van de dag. Het is daarom beter om bijvoorbeeld van twee rijstroken drie smallere rijstroken te maken. De vluchtstrook mag op sommige wegen in de spits gebruikt worden. Uit een onderzoek bleek dat op onder andere de A28 tussen Zeist en Utrecht de spitsstrook niet extra veel verkeer aantrok en de komst van files maar 10 minuten uitstelde. Uit een steekproef onder de automobilisten bleek dan ongeveer 85% van de weggebruikers positief reageerden over het openstellen van de vluchtstrook tijdens spitsuren. Deze oplossing wordt al op een aantal trajecten toegepast. De oplossing kan er mee door, doordat er een extra rijstrook wordt toegevoegd kan het verkeer makkelijker doorstromen. Dit wil echter niet zeggen dat er op dat punt geen files meer ontstaan. De komst van een file wordt verlaat en een file wordt eerder opgelost.

Verder is het openbaar vervoer ook een optie. De regering heeft al een aantal idee??n voor het openbaar vervoer: de Betuwelijn voor het goederenvervoer, hogesnelheidslijnen voor het personenvervoer en nog meer. Het ministerie doet er echter niet veel mee. In de spits hebben de treinen nu al te weinig ruimte. Daarom worden er oude treinstellen uit Belgi?? geleend, om al die drukte op te vangen. Het reizen met het openbaar vervoer is risicovol, omdat het altijd onzeker is of de treinen/ bussen wel op tijd gaan komen. Veel hebben geen zin om deze risico’s te nemen en gaan daarom veel liever met de auto. Hierdoor ontstaan natuurlijk weer meer files. Wil het openbaar vervoer echt een oplossing zijn voor de vele files, dan moet het openbaar vervoer sterk verbeterd worden.

Een andere oplossing is het inhaalverbod voor vrachtwagens. Op een aantal weggedeelten, die het drukst zijn, is het inhaalverbod al ingevoerd. Uit een proef op de A16 in Noord-Brabant tussen de Moerdijnburg en de Belgische grens bleek dat de weg beter benut werd door het inhaalverbod. Door een inhaalverbod voor vrachtwagens in te voeren, duren de files gemiddeld bijna een kwartier korter, volgens berekeningen van het ministerie van verkeer en waterstaat. Dit is een goede oplossing om de files te verminderen. Doordat vrachtwagens elkaar gaan inhalen wordt het snellere verkeer opgehouden. Daardoor wordt het verkeer achter de vrachtwagens opgehouden en ontstaat er een lange rij. Deze rij wordt steeds langer en aan het einde staan de auto’s stil. Hierdoor ontstaan files. Het is wel noodzakelijk om het inhaalverbod alleen tijdens de spitsuren in te voeren, anders raken de vrachtwagen chauffeurs ge??rriteerd en komen zij misschien ook niet op tijd op de plaats van bestemming. Het invoeren van deze oplossing kost niet zo veel, het is een kwestie van borden langs de weg plaatsen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Fileprobleem. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/fileprobleem/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.