Essay: Het groeiproces bij de mens is de ontwikkeling van het menselijk lichaam.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Het groeiproces bij de mens is de ontwikkeling van het menselijk lichaam.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1102 words. Download the full version above.

Je kan zowel fysiek als mentaal groeien. Fysieke groei houdt in dat je groeit in de lengte, mentale groei houdt in dat je geestelijk groeit, je leert nieuwe dingen.
Het groeiproces van de mens begint op het moment dat de zaadcel in de eicel komt. Dan gaat zich een embryo ontwikkelen. In negen maanden tijd ontwikkelt zich een bevruchte eicel tot een levensvatbaar mensje dat bestaat tientallen miljarden cellen. Dat kleine baby���tje groeit uit van peuter, kleuter, kind, puber, adolescent tot volwassene.

Groei van botten

Er zijn veel factoren die het groeiproces kunnen be��nvloeden. Een groeistoornis is een afwijking die het normale groeiproces verstoort.

1.2 Factoren die groei be��nvloeden
De factoren die groei kunnen be��nvloeden zijn externe en interne factoren.
Externe factoren zijn:
voeding;
verwaarlozing;
mishandeling;
ziekte;
klimaat.

Interne factoren zijn:
groeihormonen zorgen voor de lengtegroei in de groeischijven;
schildklierhormonen zorgen ervoor dat eiwitsynthese in de cellen wordt bevorderd (groei en ontwikkeling van de organen en botten);
geslachtshormonen (testosteron bevordert de botvorming en skeletrijping en zorgt voor een versnelling in de groei tijdens de puberteit) en oestradiol (kan bij grote hoeveelheid ook zorgen voor het remmen van de groei);
gebruik van medicijnen zoals prednison.

Groeihormonen wordt gemaakt in de hypofyse. De hypofyse is een klier onderaan de hersenen die in de schedel zitten. Het groeihormoon is een eiwit dat ook wel Somatropine Hormoon (STH) wordt genoemd. Ongeveer 1 op de 10.000 mensen heeft een groeihormoontekort.
Het is vaak lastig om deze diagnose te kunnen vaststellen, omdat deze mensen vage klachten hebben. De klachten bestaan uit: slecht kunnen concentreren, moe zijn, weinig energie hebben. aanvullen

Groeihormoon productie is niet gelijk tijdens het leven. Tussen het twaalfde en twintigste levensjaar is de productie het hoogst. Hoe ouder iemand is, hoe lager de concentratie groeihormoon in het bloed. De productie gaat in pulsen (golven, soms hoog, soms laag), waardoor het lastig is om te meten of iemand te weinig of teveel groeihormoon heeft.
Dat moet dus op verschillende tijden, meerdere malen worden gemeten.
Dit meten gebeurt met de Insuline Tolerantie Test (ITT). De grootste puls van groeihormoon is in de eerste fase van de slaap.

Oorzaken van te weinig of teveel aanmaak van het groeihormoon komt vaak door een aandoening aan de hypofyse of aan de hypothalamus. De hypothalamus is de hersenstructuur net boven de hypofyse. Een van de meest voorkomende oorzaken is een gezwel (meestal goedaardig) dat drukt op een gedeelte van de hersenen, vaak in de buurt van de hypofyse. Het kan echter ook aangeboren zijn.

Behandelen van het gezwel kan door middel van een operatie. Het kan ook door middel van bestralen of beide. Hersenen kunnen we nog niet repareren. Het gaat dus om een risicovolle behandeling. Als er sprake is van een tekort aan groeihormonen, kunnen deze worden toegediend. Sinds de jaren ���80 is de mens in staat om een synthetisch eiwit met dezelfde vorm en werking te maken in laboratoria. Dit wordt gedaan door middel van bacteri��n. Omdat het een eiwit is, moet het medicijn worden ingespoten. In tabletvorm is het niet mogelijk, omdat eiwitten in de maag worden afgebroken. Deze toediening of inspuiting van het medicijn kan gewoon thuis door de pati��nt zelf worden gedaan. Het moet wel dagelijks, net als de normale eigen productie zou doen. Voordat er gestart kan worden met groeihormoontherapie, moet de pati��nt eerst door meerdere specialisten worden onderzocht en door diverse commissies worden goedgekeurd.

Het effect van groeihormoontherapie is verbetering van hartfunctie, de concentratie verbetert, de botdichtheid neemt toe, de spiermassa neemt toe en het vetweefsel neemt af.

1.3 Soorten groeistoornissen
In totaal zijn er meer dan 200 verschillende groeistoornissen.
Deze worden ingedeeld in drie verschillende groepen, naar aanleiding van de oorzaak.
De groepen zijn primaire groeistoornissen, secundaire groeistoornissen en de idiopatische kleine lengte.
Primaire groeistoornissen hebben betrekking op de groei van de botten en het omliggende steunweefsel. Het merendeel van deze groeistoornissen is erfelijk.
Secundaire groeistoornissen hebben te maken met hormonale afwijkingen, nierziekten en ondervoeding.
Een idiopatische kleine lengte houdt in dat de artsen geen duidelijke oorzaak kunnen vinden, waardoor een kind klein blijft.
Er wordt geen primaire of secundaire groeistoornis gevonden, en ook zijn er aan de buitenkant van het kind geen afwijken te zien.
Deze soort komt zeer zelden voor.

In het volgende hoofdstuk komen de twee opvallendste aan de orde, namelijk reuzengroei en dwerggroei.

H2. Reuzengroei

2.1 Reuzengroei in het algemeen
Reuzengroei, ook wel gigantisme genoemd, is een groeistoornis, die ervoor zorgt dat een persoon zeer groot wordt.
Er is sprake van reuzengroei als een overmatige productie van het groeihormoon plaatsvindt.
Bij kinderen heet dit reuzengroei, en bij volwassenen acromegalie.
Symptomen van reuzengroei:
Het kind wordt extreem groot voor zijn/haar leeftijd, en krijgt erg lange benen en armen;
De puberteit begint later en duurt langer;
Organen kunnen onderontwikkeld worden.
Symptomen van acromegalie:
Gelaatstrekken worden steeds groffer;
Ringen, schoenen etc. passen niet meer;
Onderkaak kan gaan uitsteken;
Stem kan heser en dieper worden (doordat het kraakbeen in het strottenhoofd dikker kan worden).

2.2 Oorzaken reuzengroei
De oorzaak van reuzengroei is de overmatige productie van het groeihormoon. Dit wordt geproduceerd door het hypofysevoorkwab (Adenohypofyse). Het hypofysevoorkwab speelt een grote rol bij lichamelijke processen, zoals groei.
Vaak is er sprake van een gezwel (vaak goedaardig), en soms is er sprake van een ander tumor, die ervoor zorgt dat er te veel groeihormonen worden geproduceerd.
Het geslacht heeft geen invloed op de kans van het krijgen van reuzengroei. Het komt evenveel voor bij beide geslachten.
Reuzengroei kan soms erfelijk zijn.

2.3 Gevolgen reuzengroei
Het belangrijkste gevolg van reuzengroei is de lengte, je word door reuzengroei extreem lang.
Zowel bij reuzengroei als bij acromegalie kan de lichaamsbeharing zwaarder worden, de zweetklieren kunnen groter worden ( dit zorgt voor veel transpiratie en onaangename lichaamsgeur), het hart kan worden vergroot en er kunnen hartfalen optreden.
De zenuwen die de signalen van de ogen naar de hersenen zenden, kunnen worden samengedrukt, met als gevolg het verlies van gezichtsvermogen (voornamelijk aan de buitenste kant van het gezichtsveld). Ook hebben mensen met reuzengroei vaak last van erge hoofdpijn, door de druk op de hersenen.

2.4 Behandeling reuzengroei

H3. Dwerggroei

3.1 Dwerggroei in het algemeen
Dwerggroei is een groeistoornis, die een zeer kleine lengte als gevolg heeft.
Er is sprake van dwerggroei als mensen op volwassen leeftijd, kleiner dan 1.35 meter zijn. De offici��le naam voor dwerggroei is Achondroplasie of SED (Spondylo Epifysaire Dysplasie).
Lengtegroei gebeurt in de lengte door middel van de groeischijven die verdikken door aanmaak van kraakbeen. Dit kraakbeen verbeent (het kraakbeen verhardt tot bot) en zo wordt het bot langer.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Het groeiproces bij de mens is de ontwikkeling van het menselijk lichaam.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/het-groeiproces-bij-de-mens-is-de-ontwikkeling-van-het-menselijk-lichaam/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.