Essay: Internationaal georiënteerd?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Internationaal georiënteerd?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1317 words. Download the full version above.

Het Chassé Theater is aangesloten bij de International Society of Performing Arts (ISPA) en de Association of Performing Arts Presenters (APAP). Wat betreft de filmprogrammering liggen de relaties in Brussel en Europa Cinemas. Ook worden de belangrijkste netwerkborrels en evenementen bezocht door het bestuur van het theater. In de toekomst wil het theater zich nog meer gaan focussen op het internationale aspect.

Met haar ligging in Breda, dat dicht bij de Belgische grens aansluit heeft zij een breed publiek dat zowel bezoekers uit Nederland als uit België kan ontvangen. Ook is de gemeente Breda nog steeds aan het uitbreiden en begint de stad steeds meer aantrekking te krijgen voor nationale en internationale bezoekers. Dit in het voordeel voor het Chassé Theater.

Vanaf seizoen 2008/2009 presenteert het Chassé Theater in Breda elk seizoen zijn zogeheten Internationale Selectie, een reeks van 3 tot 6 hoogwaardige buitenlandse voorstellingen die vaak exclusief voor Breda naar Nederland reizen. Later zijn deze uitgebreid waardoor er meer internationale talenten op ‘de planken’ in Breda stonden.

Met de bezuinigingen op cultureel niveau is het voor het theater bemoeilijkt om het hoofd boven water te houden. Er moet vaak een dergelijk hoog aantal bezoekers op een voorstelling afkomen om een goede omzet te maken. Met internationale talenten moet rekening worden gehouden met het verblijf, vaak meerdaags, eventuele vliegtuigvluchten, en alles wat daarbij komt kijken. Externe inkomsten waren vanaf dat moment nodig. Momenteel is het Fonds Podiumkunsten de belangrijkste financier. Daarnaast is er een kleine bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het theater blijft een breed aanbod aan buitenlandse voorstellingen aanbieden. Met deze selectie schaart het Chassé Theater zich tussen de belangrijkste artistieke podia van ons land. Omdat ze premières en exclusieve vertoningen van de grootste reizende shows presenteren, gelden ze als het belangrijkste amusementstheater van Zuid-Nederland. Dit is ook aantrekkelijk voor de lokale bezoekers. Daarnaast wordt er aan de kleinere details gelet op de internationale interesse hoog te houden. Zo wordt de Engelse taal goed en formeel gesproken door vrijwel alle medewerkers. Ook wordt er goed op de buitenlandse keuken gelet, er is bijvoorbeeld een Frans restaurant in het theater te vinden.

Doelgroep

Het Chassé Theater heeft een erg breed publiek en speelt in op alle wensen van hen. Echter is zij de laatste jaren meer bezig met het enthousiasmeren van de jongeren. Het theater ziet het als zijn opdracht een aandeel te leveren in de ontwikkeling van de podiumkunsten in het algemeen. Door ruimte te bieden aan jonge talenten en nieuwe tendensen draagt het theater bij aan de voortgang van de podiumkunsten. Hiermee wordt ook de jongere doelgroep aangetrokken. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de leeftijdsbeperkingen op bepaalde voorstellingen. Het theater houdt zich veel bezig met educatie en speelt hier op een speelse manier in. Deze jongere doelgroep hebben over het algemeen minder bestedingsruimte waardoor het theater geacht is de toegangsprijzen te minderen om deze doelgroep alsnog te kunnen laten komen.

Voor de toekomst is het theater bezig om één eyecatcher toe te voegen aan hun educatieprogramma waarmee meer jeugd getrokken kan worden. Ook zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van online educatie en wordt er rekening gehouden met de digitalisering. Ook blijft het theater bezig met uitbreiden, zo komen er nog meer volwassenenvoorstellingen bij met een leeftijdsbeperking.

Het Chassé Theater is erg bezig met het analyseren van de doelgroep. Zo is er een adressenlijst in de mailbox van het theater dat bestaat uit ruim 100.000 adressen. Door diverse malen een enquête rond te sturen krijgt het theater een beeld van de wensen van de bezoekers.

Op basis van deze gegevens worden nieuwe concepten ontwikkeld. “…onze volgende stap is om nog nadrukkelijker naar 1-op-1 marketing te gaan. Dus hoe kan ik nou, doordat jij hier al een keer geweest bent, voor jou relevant zijn.” zijn de woorden van Geesje Prins, adjunct- directeur van het Chassé Theater in Breda. Door bezig te zijn met haar doelgroep worden nieuwe manieren van marketing gevonden en toegepast. Ze gaf ook aan zelf veel op de werkvloer aanwezig te zijn, puur om de sfeer te proeven en de reacties van de bezoekers met eigen ogen te zien.

https://www.chasse.nl/media/rtf/meer%20chasse/beleidsplan%20Chass%C3%A9%20Cultuurfonds%20Chass%C3%A9%20Theater%20Breda.pdf

Strategie en doelen

Het Chassé theater heeft diverse doelen en probeert deze met behulp van verschillende strategieën en hulpmiddelen van buitenaf, zoals de gemeente, te bereiken. Hier onderscheid het theater één hoofddoel: het presenteren en bevorderen van podiumkunsten en film in al hun verscheidenheid. Daarnaast heeft zij nog één ander belangrijk doel: het theater ziet educatie als een grote kernwaarde. Jong en/of onervaren publiek verleiden met de schoonheid van kunst en daar ook nog iets van leren, is een belangrijke waarde volgens hen.

De podiumkunst en de film nemen binnen de kunsten een bijzondere positie in. Het Chassé theater richt zich daarbij op drie bestaansredenen. Ten eerste omdat ze diverse kunstdisciplines in zich verenigen; literatuur, vormgeving, muziek, dans et cetera. Ten tweede leveren podiumkunsten en film collectieve ervaringen. Het zijn groepsactiviteiten waarbij gelijktijdig emoties beleefd worden. Dat levert een aantrekkelijk gevoel van verbondenheid op. Het live-aspect bij theater, maakt de ervaring bovendien uniek; elke voorstelling is enig in zijn soort.

Het theater kijkt hierbij niet alleen naar het kunstpubliek maar heeft haar oog ook duidelijk op de kunstenaar en wil hier een bemiddelende rol tussen spelen. Ook wat onbekendere artiesten zijn vrij om hun talenten te laten zien en hier meer bekendheid mee te creëren. “Het theater wil een ontmoetingsplek voor iedereen zijn, dat toegankelijk, laagdrempelig en gastvrij is.” (Prins, 2013)

Hiermee willen ze tot een kwalitatief programma komen dat de behoeften van elke doelgroep kan waarborgen. Natuurlijk is er ook een grote belangstelling voor de populaire cabaretier, maar nieuw talent is zeker welkom. Als de kwaliteit van de voorstelling echter niet aan de maatstaven voldoet, zien ze van programmering af.

Het Chassé Theater streeft met zijn educatiebeleid vier doelen na.

Ten eerste beoogt het theater een bijdrage te leveren aan de meer beschouwelijke vaardigheden van haar bezoekers. De betekenis van een bepaalde voorstelling moet worden overgebracht naar de bezoeker. De boodschap moet worden overgebracht, er wordt een visie aangenomen door de bezoeker. Ook draagt educatie bij aan een meer intense beleving van de voorstelling. Het is als wijn drinken; hoe meer verstand je ervan hebt, hoe meer nuances je proeft en hoe meer je geniet van betere soorten. Daarnaast zorgt de educatie in het theater het publiek van de toekomst op te bouwen. Hierbij wordt gekeken naar de eenvoudige stelregel: jong geleerd is oud gedaan. Tot slot hoopt het theater het hedendaagse publiek te verruimen. De standaard activiteiten zoals inleidingen en voorbesprekingen werken tegenwoordig minder aantrekkelijk.

Het is volgens het theater belangrijk dat de activiteiten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep, zeker wanneer het een eerste kennismaking betreft. Telkens worden de activiteiten grondig geanalyseerd en wordt er om een mening gevraagd van de bezoekers. Op die wijze wordt een goede balans gevonden in diversiteit. Waar gaten vallen worden nieuwe activiteiten aangeboden, voor elke leeftijdscategorie. Het Chassé Theater streeft voor diversiteit, zo is het voor iedereen aantrekkelijk om een bezoek te brengen aan het theater.

Maar met alleen een duidelijk educatieprogramma is het plaatje nog niet compleet. Mensen enthousiasmeren voor een bezoek is tegenwoordig erg belangrijk. Daarom heeft het theater een ervaren marketingteam dat de verschillende doelgroepen goed weet te bereiken. Kinderen en jongeren worden veelal klassikaal aangesproken, ouderen vaker individueel. Ook wordt er veel met organisaties samengewerkt om zo een bepaald onderwerp aantrekkelijk te maken. Als voorbeeld werd er bij een voorstelling over dementie contact gezocht met de organisatie MEE West-Brabant. Zij zijn veel bezig met dit onderwerp.

(Maatman, 2012)

(Bregje Maatman, november 2012, Chassé Theater Breda)

https://www.chasse.nl/media/rtf/meer%20chasse/Artistiek%20plan%20Chass%C3%A9%20Theater%202013-2016.pdf

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Internationaal georiënteerd?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/internationaal-georienteerd/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.