Essay: Situatie voor de veranderde studiefinanciering

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Situatie voor de veranderde studiefinanciering
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 930 words. Download the full version above.

Voor de veranderde studiefinanciering lag de hoogte van je studiefinanciering aan: het inkomen van je ouders, of je thuiswonend of uitwonend bent en of je een lening neemt. Het oude leenstelsel voor hbo en wo studenten bestond uit vijf aspecten: de basisbeurs, aanvullende beurs, studentenreisproduct, lening en het collegegeldkrediet. Je had ook alleen het recht op een studiefinanciering als je van Nederlandse nationaliteit bent, jonger bent dan 30jaar en een voltijd of duale studie gaat doen aan een hogeschool of universiteit.

Voor de veranderde situatie had iedere student het recht op een basisbeurs en het studentenreisproduct. Bij de basisbeurs werd er verschil gemaakt tussen thuiswonende en uitwonende studenten, waardoor niet alle studenten een gelijk bedrag ontvingen. De basisbeurs voor thuiswonenden was lager dan voor uitwonende studenten. Een studentenreisproduct is een reisvoorziening voor studenten en maakte voor iedereen deel uit van je studiefinanciering.

Je kon ook een aanvullende beurs aanvragen, maar dat geld niet voor iedereen. Als je toch in aanmerken komt voor een aanvullende beurs kan je die meteen aanvragen tijdens het regelen van je studiefinanciering. Hoe hoog je aanvullende beurs is ligt aan hoeveel je ouders verdienen, de ouderbijdrage en de situatie van je broer of zus. Je kan met de link hieronder uitrekenen hoeveel jouw aanvullende beurs kan zijn.

https://duo.nl/particulier/deurmat/service/rekenhulpen/rekenhulp-berekenen-studiefinanciering-ho.jsp

als je je diploma binnen 10jaar haalt dan krijg je je aanvullende beurs als gift.

Lening Als je dan nog geld wou lenen moest je die schulden binnen 15 jaar aflossen, maar natuurlijk moet je wel goed kijken of je wel echt een lening nodig hebt. Vooral omdat iedereen toen nog recht had op een basisbeurs.

Een collegegeldkrediet is een speciale lening om je collegegeld te betalen. Na je studie moet je die lening terugbetalen inclusief rente. Er bestaan 2 soorten collegegeld: het wettelijke collegegeld e het instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het wettelijke collegegeld en de overheid beslist elk jaar de hoogte van die prijs. Bij instellingscollegegeld bepalen hogescholen en universiteiten zelf hoe hoog de prijs is. Instellingscollegegeld is meestal hoger dan wettelijk collegegeld dus kan je er ook meer geld voor lenen.

Er was ook een bijverdiengrens studenten mochten niet eindeloos bijverdienen, want dan kreeg je te maken met de bijverdiengrens. Als je dan over de bijverdiengrens heenging moest je je studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heenging. Het geld dat je teveel verdiende moest je afdragen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Op de volgende pagina ziet u nog twee afbeeldingen, op één daarvan kan je zien op hoeveel studiefinanciering je recht hebt en op de andere is te zien wie het recht heeft of kan hebben op verschillende onderdelen.

Situatie na de veranderde studiefinanciering

Als je na de zomer van 2015 al bezig was met je studie veranderd er niks voor je totdat je deze studie hebt afgerond. Ook voor mbo studenten verandert er niks na de veranderde studiefinanciering. Alleen krijgen studenten die jonger dan 18 jaar zijn wel vanaf 2017 recht op een studentenreisproduct. Als je met je studie begint na de zomer van 2015met een opleiding in het hoger onderwijs op hbo of wo krijg je geen basisbeurs meer dus krijg je te maken met een inkomensterugval. Je kan nog wel een basisbeurs krijgen als je ouders minder dan 46.000 euro per jaar verdienen.

Doordat de meest studenten geen basisbeurs meer krijgen gaan veel studenten geld lenen. Om te kijken hoeveel geld je nog moet gaan lenen moet je kijken naar je noodzakelijke kosten zoals collegegeld, studieboeken, verzekeringen en etc. daaraan kun je dus zien hoeveel je minimaal per maand nodig hebt om rond te komen en als dat dan niet lukt met je inkomen kan je geld gaan lenen. Door de veranderingen maakt het niet meer uit hoeveel geld je wilt gaan lenen. Binnen 35jaar moet je dan die lening hebben afgelost inclusief rente. Die rente wordt tijden het studeren elk jaar opnieuw vastgelegd en wanneer je je lening moet terugbetalen iedere 5jaar. In de eerste twee jaar na je studie hoef je nog niets terug te betalen, natuurlijk kan het wel, want daarmee bespaar je kosten aan rente. Na die twee jaar moet je sowieso elke maand geld terugbetalen, de hoogte daarvan ligt aan hoeveel je verdiend en hoeveel geld je hebt geleend. Als je dan na die 35jaar nog niet al je schulden hebt afbetaald dan hoef je die niet meer terug te betalen. Als je en handicap of chronische ziekte hebt krijg je bij het behalen van je diploma 1200 euro van je studieschuld als gift.

Bij de nieuwe regeling is de bijverdiengrens afgeschaft dus je kan nu zoveel bijverdienen als je wilt zonder dat het invloed heeft op je studiefinancieringen.

Studenten die nieuw zijn op het hbo of wo tussen de schooljaren van 20115-2016 en 2018-2019 krijgen een voucher als ze hun diploma halen voor nascholing of bijscholing. Deze voucher is ongeveer 2000euro waard en 5 tot 10jaar na het behalen van je diploma gebruikt worden.

Er zijn ook een paar dingen die hetzelfde blijven zoals als je ouders een relatief laag inkomen hebben kan je aanspraak maken op een aanvullende beurs, alleen het maximale bedrag van de aanvullende beurs wordt met ongeveer 100euro per maand verhoogd. Ook wordt het bedrag van de aanvullende beur voor thuis- en uitwonende studenten gelijk. Dat alle studenten een Ov-studentenkaart krijgen blijft ook hetzelfde. Net zoals je een lening kan aanvragen en een collegegeldkrediet.

Ook krijg je geen partnertoeslag meer. Dat houdt in dat

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Situatie voor de veranderde studiefinanciering. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/situatie-voor-de-veranderde-studiefinanciering/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.