Essay: Jongeren vinden hun alcoholgebruik dik in orde

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 9 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Jongeren vinden hun alcoholgebruik dik in orde
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2401 words. Download the full version above.

Redactie van AD
ad.nl
15 april 2016
Nederlandse jongeren vinden dat er niets mis is met hun drankgebruik. Zeven op de tien jongeren tussen 12 en 25 jaar vinden dat hun alcoholconsumptie niet schadelijk is voor hun gezondheid. Jongens drinken vaker dan meisjes en zeggen ook vaker dat hun alcoholgebruik schadelijk is.

Leeftijdsgrens
Jeugd jonger dan 18 jaar vindt deze nieuwe leeftijdsgrens vaker te hoog dan volwassen jongeren. Ongeveer zes op de tien jongeren staan achter die leeftijdsgrens

Feit: Nederlandse jongeren vinden dat er niets mis is met hun drankgebruik. Zeven op de tien jongeren tussen 12 en 25 jaar vinden dat hun alcoholconsumptie niet schadelijk is voor hun gezondheid.

Mening: Jongens drinken vaker dan meisjes en zeggen ook vaker dat hun alcoholgebruik schadelijk is.
Jeugd jonger dan 18 jaar vindt deze nieuwe leeftijdsgrens vaker te hoog dan volwassen jongeren. Ongeveer zes op de tien jongeren staan achter die leeftijdsgrens

Citaat: –

Moeder comazuiper: Ik schaam me kapot
John Bas
ad.nl
April 2016

Limonade
ze waren met zes meiden en er zou nog ����n jongen komen,” vertelt de moeder na het weekend, als de affaire het gesprek van de dag is. ,,Ik schaam mij kapot. Mijn dochter kan zich nergens meer vertonen. Er was geen drank in huis. Kon ik weten dat die jongen zijn vrienden, alcohol en wiet zou meenemen?”

Overlast
Later ziet de buurman in de gang twee jongeren op de grond die huilen en overstuur zijn. Die buurman gaat naar binnen en ziet daar twee kinderen buiten bewustzijn. Dan bel je 112.”

Staartje
verzuchten medebewoners die niet snappen dat een ouder zijn 14-jarige alleen thuislaat als ze een verjaardag viert. Die drank is er al of brengen ze toch van thuis mee?”

Vervelend:
Nadat jongeren ziekenhuis verlieten hielp kinderarts met contact met de ouders. En keek hij of en hoe ze nazorg krijgen. Het is een nachtmerrie voor iedere ouder als je tienerkind niet thuiskomt na het stappen. Het kan fataal aflopen. Jongeren die na een avond verdrinken in water komt voor.

Feiten: verzuchten medebewoners die niet snappen dat een ouder zijn 14-jarige alleen thuislaat als ze een verjaardag viert. Die drank is er al of brengen ze toch van thuis mee?”

Mening: –

Citaat: ze waren met zes meiden en er zou nog ����n jongen komen,
Ik schaam mij kapot. Mijn dochter kan zich nergens meer vertonen. Er was geen drank in huis. Kon ik weten dat die jongen zijn vrienden, alcohol en wiet zou meenemen?”

Zelfs een slootje kan fataal zijn voor dronken jongere
Eveline Meijer
Ad.nl
12 april 2016

Oorzaken
Je weet niet meer wat boven en onder is. Maar uiteindelijk stik je. Een andere oorzaak kan de hoeveelheid alcohol zijn.

Leeftijdsgrens
De leeftijd is verschuift naar vijftien en zestien.” Er is bijna geen ouder die het toestaan om hun kind te laten drinken als het minderjarig is.

Steeds meer comazuipers
Het aantal comazuipers stijgt nog steeds. In 2015 belandden er 148 minderjarige jongeren meer in het ziekenhuis dan in 2014

Feiten: Je weet niet meer wat boven en onder is. Maar uiteindelijk stik je. Een andere oorzaak kan de hoeveelheid alcohol zijn.
De leeftijd is verschuift naar vijftien en zestien.” Er is bijna geen ouder die het toestaan om hun kind te laten drinken als het minderjarig is.
Het aantal comazuipers stijgt nog steeds. In 2015 belandden er 148 minderjarige jongeren meer in het ziekenhuis dan in 2014

Mening: –

Citaten: –

Nederlander slaat 83 liter bier achterover
Telegraaf.nl
Redactie van Telegraaf.
18 SEP 2015

Het alcoholgebruik onder Nederlandse vijftien- en zestienjarigen neemt verder af. Jongeren starten ook later met drinken. Jongere drinken wel vaak 5 of meer glazen op 1 avond. Sinds de invoering van de leeftijdsgrens NIX 18, begin 2014 vragen veel mensen zich af of jongere niet meer gaan drinken.

Alcoholwet lijkt te werken: minderjarigen drinken minder en later
Trouw.nl
Maaike Bezemer
Maart 2015

Bingedrinken
Jongeren die alcohol drinken, hebben meestal ook ervaring met bingedrinken. In de groep die ‘wel eens’ alcohol heeft gedronken heeft 72 procent in de vier weken voor het onderzoek tenminste vijf glazen alcohol gedronken bij ����n gelegenheid.

Streng of soepel zijn als ouder?
Veel ouders zijn bang dat hun kind gaat drinken als ze het verbieden en dat een goede opvoeding helpt met het voorkomen van alcohol drinken. Dat is niet zo!
.

Verantwoordelijk of aansprakelijk?
Jongeren onder de 18 de alcohol in het openbaar bij zich hebben, zijn strafbaar. Thuis alcohol drinken mag wel, want er is toch niemand die controleert.

Alcohol kopen als minderjarige nog steeds een makkie
Trouw.nl
Tom Scheele
December 2015

Uit onderzoek blijkt dan minderjarige probleemloos aan alcohol kunnen komen. 2 op de 3 alcoholverkopers geveb alcohol mee aan een minderjarige. In 2013 hield 29,8 procent zich aan de horeca wed en in 2015 30,4 %.

Verschillen
veel verkopers trekken de wed zich niet zo aan. 51,2 % van de supermarkten verkochten geen alcohol aan minderjarige, in slijterijen is dat 41,8% en in cafetaria���s 15%. Meer dan 70% vraagt om een ID-controle.

Oorzaken
vaak verkopen alcoholverkopers aan minderjarige voor het geld. Door een betere controle krijg je minder omzet. Niet elke gemeente is bereid om de Drank-en Horecawet goed te controleren.

Feit: Uit onderzoek blijkt dan minderjarige probleemloos aan alcohol kunnen komen. 2 op de 3 alcoholverkopers geven alcohol mee aan een minderjarige. In 2013 hield 29,8 procent zich aan de horeca wed en in 2015 30,4 %.
veel verkopers trekken de wed zich niet zo aan. 51,2 % van de supermarkten verkochten geen alcohol aan minderjarige, in slijterijen is dat 41,8% en in cafetaria���s 15%. Meer dan 70% vraagt om een ID-controle
vaak verkopen alcoholverkopers aan minderjarige voor het geld. Door een betere controle krijg je minder omzet. Niet elke gemeente is bereid om de Drank-en Horecawet goed te controleren.���

Mening: –
Citaten: –

.

‘Alcohol is niet meer stoer en hip’
Redactie Telegraaf
Telegraaf.nl
Maart 2014

Er zijn wat problemen met alcohol onder de jongeren. Wie dronken in de klas zit gaat eruit. De grens is 18 jaar en dat laat Rotterdam al sinds 2012 weten aan scholen, ouders en sportverenigingen. Ouderen werden ge��nformeerd hoe slecht alcohol is voor jongere. Alcohol verliest zijn imago en is niet meer stoer/hip

Feit:
Er zijn wat problemen met alcohol onder de jongeren. Wie dronken in de klas zit gaat eruit. De grens is 18 jaar en dat laat Rotterdam al sinds 2012 weten aan scholen, ouders en sportverenigingen. Ouderen werden ge��nformeerd hoe slecht alcohol is voor jongere. Alcohol verliest zijn imago en is niet meer stoer/hip

Mening: –
Citaten: –

Rotterdamse jeugd drinkt en blowt fors minder
Redactie Trouw
Trouw.nl
Maart 2015

Het alcohol onder jongeren in Rotterdam is afgelopen 4 jaar gehalveerd. Het aantal zware drinkers drinken steeds meer. Het percentage alcoholdrinkers is van 34% naar 15% gedaalt.
De effecten van alcohol kunnen diarree zijn.

Feit: Het alcohol onder jongeren in Rotterdam is afgelopen 4 jaar gehalveerd. Het aantal zware drinkers drinken steeds meer. Het percentage alcoholdrinkers is van 34% naar 15% gedaalt. De effecten van alcohol kunnen diarree zijn

Mening: –
Citaten: –

Jongeren beginnen later met alcohol drinken en roken
Mirjam Remie
8 september 2014
NRC.nl

Uit groot internationaal onderzoek dat uitgevoerde is door Trimbos instituut. blijkt dat in 2003 71% van de jongeren onder de 12 wel een alcohol heeft gedronken en in 2013 was dat 17%. 13, 14, 15 jarigen beginnen later met drinken. De hoeveelheiud alcohol die de jongeren drinken nemen niet af. Opleidingsniveau heeft ook te maken met de hoeveelheid alcohol. Iemand met een lager opleidingsniveau drink gemiddeld meer alcohol dat iemand met een hoger opleidingsniveau.

Feit: Uit groot internationaal onderzoek dat uitgevoerde is door Trimbos instituut. blijkt dat in 2003 71% van de jongeren onder de 12 wel een alcohol heeft gedronken en in 2013 was dat 17%. 13, 14, 15 jarigen beginnen later met drinken. De hoeveelheiud alcohol die de jongeren drinken nemen niet af. Opleidingsniveau heeft ook te maken met de hoeveelheid alcohol. Iemand met een lager opleidingsniveau drink gemiddeld meer alcohol dat iemand met een hoger opleidingsniveau.

Mening: –
Citaten: –

Jongeren en alcohol
Ik kon bij dit artikel geen datum of schrijver vinden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/inhoud/jongeren-en-alcohol

Omdat alcohol extra schadelijk is voor jongeren, wil de overheid de jongeren beschermen d.m.v. wetgeving en voorlichting. Jongeren onder de 18 zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Ook mag er geen alcohol worden verkocht aan minderjarigen.

Overheid beschermt opgroeiende jongeren tegen gevaren alcoholgebruik
Alcoholgebruik door jongeren heeft de volgende risico���s:

Het drinken van alcohol is schadelijk voor het lichaam, omdat het nog aan het ontwikkelijk is. Ook zijn ze kwetsbaarder voor geweld. Door alcohol te drinken op jonge leeftijd, kan je eerder verslaafd raken. En ze lopen sneller het risico om een alcoholvergiftiging te krijgen.
Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.

Verkoop alcohol aan jongeren
Sinds 1 januari 2014 verboden om alcohol te verkopen aan minderjarigen. Als u merkt dat dat ondernemers zich niet aan deze wet houden, kunt u een klacht indienen bij de gemeente waar dit bedrijf plaatsvind.

Voorlichting over alcohol op school:
De overheid wil jongeren en ouders voorlichten over alcoholgebruik en de risico���s hiervan. Dat doen ze met een NIX18 campagne. Die laten zien dat drinken voor je 18e niet normaal is.

Alcohol en opvoeding
Ouders hebben een grote ril bij de opvoeding van jongeren over alcohol. Ouders denken vaak dat als ze het er met hun kind over hebben, ze het juist stiekem gaan doen.

Alcoholmisbruik onder jongeren in de sport voorkomen
In de sportkantines word de Drank- en Horeca wet nauwelijks gehandhaafd. Daarom bezoeken NOC*NSF en Nico van der Lely 4 jaar lang sportclubs om de sporters bewust te maken van de gevaren van alcohol.

Feit: overheid wil jongeren beschermen tegen alcohol, omdat het schadelijk is voor je lichaam en gedrag. Opvoeding speelt hierin een grote rol. Ook heeft de overheid een campagne ingeschakeld om te laten zien dat alcohol erg schadelijk is. Daarnaast is er een Drank- en Horeca wet, zodat minderjarigen geen alcohol kunnen kopen.

Citaten: –
Menging: –

Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk
15-4-2016
CBS.nl
Schrijver kon ik niet vinden

Bijna 7 op de 10 jongeren tussen 12 en 25 jaar die wel eens alcohol drinken vinden hun eigen alcoholgebruik niet schadelijk voor hun gezondheid. Minderjarigen vinden de leeftijdsgrens van 18 vaak te hoog. Dat vinden ze vaker dan volwassenen.

Een kwart van de jongeren die alcohol consumeren, denkt dat alcohol niet slecht is voor de gezondheid. Jongeren die meer drinken vinden het vaak schadelijker dan jongeren niet nauwelijks drinken. Jongens denken vaker dat alcoholgebruik schadelijker is dan meisjes, maar jongens zeggen meer te drinken als meisjes.

Ruim vier op de tien jongeren zegt weinig te drinken
de helft van de jongeren die alcohol drinken, drinkt elke week. Ze vinden dat ze niet veel en niet weinig drinken.

Meeste jongeren vinden wettelijke leeftijdsgrens goed
Voordat de Drank- en Horeca werd ingevoerd was de leeftijd grens voor zwak alcoholische dranken 15 en sterke drank 18.

Veel jongeren vinden 18 een prima leeftijdsgrens. Jongeren tussen 15-18 vinden de leeftijdsgrens vaker te hoog dan volwassenen.

Feit: veel jongeren vinden alcohol gebruik niet schadelijk voor zichzelf. Minderjarigen vinden de leeftijdsgrens vaak te hoog. Ook denken jogens vaker dat alcohol schadelijker is dan meisjes.

Mening: veel jongeren vinden 18 jaar een prima leeftijdsgrens, maar jongeren tussen 15-18 jaar vinden de grens te hoog.

Citaten: –

Waarom is alcohol extra slecht voor jongeren?
Maart 2016
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/waarom-is-alcohol-extra-slecht-voor-jongeren/

HOGER PROMILLAGE
Alcohol heeft negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en het lichaam
Nadat je alcohol hebt gedronken verdeelt de alcohol zich over het lichaamsvocht. De hoeveelheid lichaamsvocht, hangt af van je gewicht en geslacht. Als je zwaarder bent of een jongen heb je meer lichaamsvocht dan als je lichter en een meisje bent.

ALCOHOLVERGIFTIGING
Bij een alcoholvergiftiging kan je in coma raken of buiten bewust zijn. Jongeren lopen vaker dit risico dan volwassenen.

LANGZAMERE AFBRAAK VAN ALCOHOL
Doordat jongeren niet volgroeit zijn is de lever kleiner en breekt alcohol veel minder snel af dan een volwassenen.

GEHEUGEN
Bij veel alcoholgerbuik, kan je een black-out krijgen. Dan weet je niet meer wat er gebeurt is. De informatie in het korte termijn geheugen is niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen.

Feit: alcohol heeft negatieve invloed op hersenen en lichaam. Je kan een black-out krijgen, in coma raken of buiten bewust zijn raken. De afbraak van alcohol duurd bij jongeren langer.

Mening: –
Citaten: –

Steeds meer jongeren met alcohol vergiftiging
Maart 2013
http://www.nu.nl/gezondheid/3365036/steeds-meer-jongeren-met-alcoholvergiftiging-.html

het aantal jongeren die in het ziekenhuis terecht komt met een alcoholvergiftiging is in 2011 met 1 derde gestegen. In 2011 belandden 3100 comazuipers onder de 25 jaar in het ziekenhuis, dat zijn er 800 meer dan in 2010. Het verschil zit hem vooral in de 15 tot 19 jarige.

Alcoholvergiftigingen
Ook de ongevallen met alcohol namen toe in 2011. In 2010 waren er 3200 ongevallen en in 2014 4100.taatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) reageert in het KRO-programma geschrokken. “Ik schrik van elke stijging die er weer is. Dat toont ook de noodzaak aan om weer een aantal extra stappen te zetten.” Hij wil met een ‘nationaal preventieplan’ het alcoholmisbruik verder terugdringen.

Feit: steeds meer jongeren tussen 15-19 jaar belanden in het ziekenhuis door alcoholgebruik. Er zijn ook meer ongevallen gebeurt. Het aantal comazuipers is ook gestegen.

Mening: Staatsecretaris Martin van Rijn voelt zich geschrokken in het progamma KRO.

Citaten: “Ik schrik van elke stijging die er weer is. Dat toont ook de noodzaak aan om weer een aantal extra stappen te zetten.”

Feiten over alcohol en jongeren
Juli 2015
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP���

Scholieren beginnen gemiddeld op hun 13de met drinken. 3 op de 4 scholieren van 15,16 jaar drinkt. Na 2011 is het alcoholgebruik onder jongeren gedaalt. De verschillen tussen meisjes en jongens zijn minder groot. Steeds meer jongeren melden zich bij een verslavingszorg dan eerst. Alcohol speelt ook een grote rol bij ongevallen.

Effecten van alcohol op jongeren

Alcohol heeft veel risico���s:
Alcohol beinvloed de werking van je hersenen. Alcohol werkt remmend en verdovend. Ook kan een jongere die veel drinkt een black-out krijgen, bij volwassenen gebeurt dat vaker met meer alcohol.

Alcoholvergiftiging
Een alcoholvergiftignign heb je aks je bewusteloos bent geraakt door het drinken van alcohol.

Ongelukken
Bij veel alcoholgebruik wordt het reactie vermogen slechter en kunnen er sneller ongelukken, ruzies ontstaan. Ook op seksueel gebied kunnen jongeren verder gaan dan dat ze eigenlijk willen.

Jong drinken: meer kans op verslaving
Als je op jonge leeftijd begint met drinken, bouw je sneller een alcoholverslaving op. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die beginnen te drinken onder de 15 viermaal sneller een alcoholverslaving oplopen.

Feit: jongeren beginnen erg vroeg met drinken. Op hun 13de al. Er gebeuren ook steeds meer ongevallen door alcohol. Jongeren die vroeg beginnen met het drinken van alcohol bouwen sneller een verslaving op.

Mening: –

Citaten: –

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Jongeren vinden hun alcoholgebruik dik in orde. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/jongeren-vinden-hun-alcoholgebruik-dik-in-orde/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.