Essay: Management en organisatie

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Management en organisatie
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 681 words. Download the full version above.

In deze opdracht zal er advies worden gegeven over twee mogelijke strategische opties. Deze opties zijn ontwikkeld aan de hand van de nieuwe visie van Elefanti. De strategische opties zijn hieronder uitgewerkt aan de hand van de zes fasen van het strategisch management. Het uiteindelijke advies zal gebaseerd zijn op de nieuwe missie, de visie en de resultaten uit de confrontatiematrix (SWOT).

Fase 1: De huidige situatie (missie, visie & ambitie, ondernemingsdoelstellingen)

De eerste fase van het strategisch management is het uitleggen van de huidige situatie aan de hand van de visie, missie, ambitie en doelstellingen van de onderneming. Het maken van fietsen is de missie van Elefanti. Het doel van Elefanti om mensen met plezier, verder en vaker met plezier te laten fietsen. Hun hartenkreet luidt:

“Elefanti, the Right Way to Go!”

Bij Elefanti vinden ze de fiets één van de slimste, gezondste en plezierigste vervoermiddelen ter wereld. De nieuwe missie van Elefanti is:

“Elefanti wil dé toonaangevende producent zijn van gewone en elektrische fietsen in Europa. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn leidend bij onze productie. Wij streven ernaar om binnen vijf jaar een prominente speler te zijn in de Europese fietsenmarkt en de grootste te zijn in Nederland.”

Elefanti ambieert het om binnen vijf jaar de grootste fietsenfabrikant te zijn in Nederland en een prominente speler te zijn in de Europese fietsenmarkt.

Ondernemingsdoelstellingen (verbinden de huidige situatie met de gewenste toekomstige situatie):

– Verleggen van grenzen. Niet alleen in de ontwikkeling van de fiets, ze willen ook de wereld over. In Europa is de verkrijgbaarheid de afgelopen jaren sterk gestegen en ze blijven alsmaar nieuwe landen verkennen.

– Één overzichtelijke organisatie creëren.

– Een evenwichtige strategie waarbij een goede afstemming is van hun interne mogelijkheden en omstandigheden en de externe ontwikkelingen.

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden vermeld worden.

Fase 2: Externe analyse (kansen & bedreigingen)

De tweede fase van het strategisch management is de externe analyse. Bij de externe analyse wordt er gekeken naar wat er van buitenaf op de organisatie afkomt, ook wel de kritische succes factoren genoemd. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de algemene omgeving en de directe omgeving. De factoren binnen de directe omgeving waar Elefanti mee te maken heeft zijn aandeelhouders, investeerders, banken, overheden, de media, belangenorganisaties, klanten, leveranciers, handelspartners en concurrenten. Hieronder zijn een aantal factoren binnen de algemene omgeving onder elkaar gezet in een rijtje. De externe factoren uitgewerkt in deze fase zullen tijdens fase 4 weer terugkomen.

Algemene omgeving

ϖ Demografische factoren: Er moet grondig marktonderzoek gedaan worden omdat Elefanti de wereldwijde markt wil betreden. Elefanti heeft namelijk nog niet genoeg kennis van deze markt.

ϖ Sociaal-maatschappelijke factoren: Mensen laten vandaag de dag liever hun auto staan en pakken in plaats van de auto de fiets. Gezonder en verantwoorder leven is tegenwoordig erg belangrijk.

ϖ Economische factoren:

ϖ Ecologische factoren: Elefanti besteedt aandacht aan duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. De fietsen zijn recyclebaar en Elefanti werkt samen met een afvalverwerkend bedrijf. Elefanti voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ϖ Technologische factoren:

Fase 3: Interne analyse (sterkten & zwakten)

Bij de derde fase wordt de interne analyse uitgewerkt. Hierbij wordt er gekeken naar de sterkten en zwakten binnen Elefanti bv.

Deze interne factoren zijn verwerkt in de schema’s bij fase vier van het strategisch management.

Sterkten:

– Duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Fietsen zijn recyclebaar Samenwerken met een afvalwerkend bedrijf.

– FSC-gecertificeerd papier voor brochures, verpakkingen en promotiematerialen.

– Samenwerking Natuurmonumenten en Veilig verkeer in Nederland

– Al meer dan 100 jaar verstand van fietsen

– Gedreven door verbetering en vernieuwing

Zwakten:

– Ze missen een onlinekanaal omdat ze geen webshop hebben waar ze hun producten kunnen aanbieden.

– Niet genoeg kennis van de wereldwijde markt die ze willen betreden

Fase 4: SWOT-analyse (Confrontatieanalyse)

Strength (intern)

Weaknesses (intern)

– Hoge kwaliteit van fietsen

– Goede naam

– Meer dan 100 jaar verstand van fietsen

– Gedreven door verbetering en vernieuwing

– Belangrijke markpartij in Nederland

– Bekend in een deel van Europa

– Duurzaamheid is belangrijk

Opportunities (extern)

Threats (extern)

Oppurtunities (extern)

Threats (extern)

Strengths (intern)

Paars

Rood

Weaknesses (intern)

Blauw

Groen

Fase 5: Strategische opties

Fase 6: Strategie uitvoeren en evalueren

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Management en organisatie. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/management-en-organisatie/> [Accessed 05-08-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.