Essay: 4.1 Geschiedenis van de bankkantoren

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 4.1 Geschiedenis van de bankkantoren
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1189 words. Download the full version above.

4.1.1 De Oudheid

We gaan terug tot de Oudheid. Toen was het bankieren vooral een religieuze bedoening, de priesters traden namelijk op als “bankier”. De mensen gaven offers om de hulp van de goden in te roepen, ze leenden akkers uit aan landbouwers,… Deze ‘transacties’ werden genoteerd op kleitabletten.

De eenheidsmunt vond ook zijn oorsprong in de Oudheid, doordat er meer handel kwam en men meer met andere steden in contact kwam, in het begin sloeg elke stad zijn eigen munt, maar nadien kwam er één munt voor heel het Middellandse zeegebied. De eerste bankiers zijn afkomstig uit Griekenland, ze kwamen eerst als handelaars op beurzen en markten en nadien als bankiers, ze gaven leningen uit en ontvingen deposito’s. dit had ook tot gevolg dat de eerste openbare banken ontstonden. Ze beheerden de overheidsfondsen en beheerden de inkomsten en uitgaven.

De Romeinen waren de eersten die een stevige juridische basis hadden voor de leningen, transacties en deposito’s. terwijl ze in het begin geen interesse hadden in het bankieren. Maar doordat ze meer in contact kwamen met andere culturen en andere munten hadden ze geen andere keuze. Dit leidde tot de ontwikkeling van de economie in Rome.

4.1.2 De Middeleeuwen

Bankieren zoals we het nu kennen dateert uit de Middeleeuwen en de vroege renaissance in Italië. Banken werden opgericht rondom de grote en rijke steden. Het woord “bank” wordt gebruikt sinds de middeleeuwen. Het is afkomstig van “banca”, als in de houten bank waarop de geldwisselaars werkten.

Na de val van het Romeinse Rijk evolueerden Oost en West verschillend. In het westen zocht men bescherming van de volksverhuizingen in het noorden en voor de opkomst van de islam in het zuiden. Hiervoor gingen ze steeds in de buurt van burchten en kloosters wonen. Dit zorgde voor een feodale maatschappij, daardoor was er geen behoefte aan krediet. Er waren ook verschillende munten in de omloop. Dit had tot gevolg dat de geldwisselaars hun opmars maakten. Deze wisselden geld en leenden geld uit tegen een intrest. Hierop kwam een verbod van Karel De Grote.

Hierdoor waren de Joden en de kloosters verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten. De joden waren gespecialiseerd in de lening tegen onderpand. De kloosters stonden in voor het platteland, ze verstrekten landbouwleningen en hiervoor namen ze een waarborg op de grond of de winst.

In de 10e tot 13e eeuw ontstonden vele nieuwe steden. Voor de betalingen te doen was er de geldwisselaar. Deze was verantwoordelijk om de correcte wisselkoers tussen de munten van verschillende landen te bepalen. Voor betalingen op termijn was er een nieuw betaalmiddel opgetreden, de voorloper van de wisselbrief. Dit was de eerste aanzet om de hoofdactiviteit van de banken te vormen, namelijk krediet.

4.1.3 De Renaissance

In deze periode was er een duidelijke opkomst van de openbare banken. Deze zorgden ervoor dat de steden gefinancierd worden door leningen. Er werden ook banken van lening opgericht, deze leenden geld uit aan de armen om zo de woekeraars tegen te werken.

In dezelfde periode was er ook een verspreiding van de privébanken. Deze richten zich op de industriële wereld en de overheden omdat deze steeds meer financiële middelen bezitten.

Door de snelle groei was er dringend nood aan financiële instellingen die in staat was om de dagelijkse transacties bij te houden. Dit zorgde voor de oprichting van de beurzen, met als gevolg een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de financiële markten, waar kopers en verkopers samenkomen om zaken te doen, anderzijds de banken die onderhandelden met de verschillende partijen.

4.1.4 De 17e en 18e eeuw

In deze periode hadden alle landen aanvaard dat intrest betalen op leningen niet tegen de wet is. Er werden steeds meer bankinstellingen opgericht.

In deze periode is het papiergeld ontstaan, eerst in de vorm van certificaten dat later uitgroeide tot echt papiergeld. De Bank of England speelde hierin een cruciale rol. De certificaten werden onderverdeeld in gelijkwaardige coupures en het handelspapier werd in de praktijk ingevoerd. Uiteindelijk werd er toelating gegeven om biljetten uit te geven die een vaste waarde hadden gelijk aan een bepaald gewicht edelmetaal.

Aan het begin van de 18e eeuw konden de burgers beschikken over verschillende producten:

– Cheque

– Endossement

– Overschrijving

– Wissel

– Valutahandel

– Arbitrage

– Enz.

4.1.5 De 19e eeuw

De 19e eeuw wordt beschouwd als een periode van groei en stabiliteit voor de banken. Alle landen begonnen de waarde van hun geld te bepalen in edelmetaal, het bankgeld werd ook steeds meer gebruikt. Namelijk het metaalgeld, chartaal geld en giraal geld.

Er kwamen vier grote stromingen op gang in deze periode.

– De uitgifte instellingen: deze probeerden de uitgiften van bankbiljetten te monopoliseren.

– Een grote groei van de zakenbanken: deze gaven geen bankbiljetten uit, maar traden op als adviseurs of makelaars. Dit indien er kapitaal nodig was voor belangrijke projecten van ondernemingen.

– Ontstaan van de handelsbanken: deze legden zich toe op het werven van deposito’s en financieren van commerciële activiteiten.

– Ontstaan van para-bancaire instellingen: verschillende spaarkassen en dergelijke om te voldoen aan de behoeften van de klant.

4.1.6 De 20ste eeuw

Voor deze periode was de werking van de banken eenvoudig, er waren wel strenge regels maar deze waren duidelijk en eenvoudig. Maar na de oorlog begon men meer banksystemen te ontwikkelen.

Er waren verschillende ontwikkelingen:

– Evolutie van de betaalmiddelen. Metaal geld -> Chartaal geld -> Giraal geld.

– Uitgifte-instellingen werden omgevormd tot centrale banken. Deze hadden de bevoegdheid om de banken normen op te leggen.

– De staat begon de banken te controleren.

– De ontwikkeling van de economie.

– Er was een duidelijke evolutie van de Europese banken door de oprichting van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

– De banken werden internationaler, dit was te danken aan de evolutie van de transport- en telecommunicatiemiddelen.

4.1.7 De 21ste eeuw.

De verschillende landen van Europe begonnen samen te werken en uiteindelijk werd het Europees Monetair Stelsel opgericht. Dit had als doel om de wisselkoersen stabiel te houden en de solidariteit van de verschillende lidstaten te vergroten.

De verschillende lidstaten waren het eens om een zelfde munt te gebruiken en de eurozone op te richten. De Europese Centrale Bank werd opgericht en de euro wordt aanvaard als de Europese eenheidsmunt.

In deze periode wordt ook het internetbankieren sterk verbetert. In eerste instantie wordt het mogelijk om van thuis uit allerhande verrichtingen te doen via de computer. U hoeft zich enkel aan te melden met uw bankkaart. Door de snelle digitalisering van de laatste jaren is het nu ook mogelijk om mobiel betalingen te doen via uw smartphone. De meeste banken zijn ook bezig met verschillende manieren om ook nog andere producten op afstand aan te bieden. Dit doen ze doordat de behoeften van de klanten gewijzigd zijn en ze niet voor alles nog naar het bankkantoor willen komen. Dit kan om verschillende redenen zijn: ze hebben geen tijd, de bank is enkel open tijdens werkuren, geen interesse om hiervoor naar de bank te gaan.

De banken zijn nu volop bezig met de digitalisering goed te benutten en ervoor te zorgen dat ze hun systemen aanpassen aan de behoeften van de klanten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 4.1 Geschiedenis van de bankkantoren. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/4-1-geschiedenis-van-de-bankkantoren/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.