Mijn Blog Over Het Leven Als Een Vestaalse Maagd - Essay Marketplace

Mijn Blog Over Het Leven Als Een Vestaalse Maagd

Wij als Vestaalse maagden zijn de priesteressen van de Romeinse Godin Vesta. Zij is de godin van het haardvuur. Eigenlijk was zij het haardvuur zelf, daarom werd ze ook wel gezien als het huiselijke welzijn. Haar ouders zijn Saturnus en Ops, ze was de zus van Jupiter. Vesta had nog een bijnaam, Diva Palatua. Dat betekent: vrouw van de Palatijnse tempel. Zij wordt altijd afgebeeld met een open vlam.
Wij zijn met z���n zessen. Tussen de 6 en 10 jaar oud zijn wij Vestaalse maagden geworden. Iedereen kwam uit een adellijke en nette familie. We moeten 30 jaar als vestaalse maagd leven, de eerste 10 jaar krijgen we een opleiding over het zijn van een vestaalse maagd. De 10 jaar die volgen moeten we de taken uitvoeren, en de laatste 10 jaar moeten we ook de nieuwe vestaalse maagden een opleiding van 10 jaar geven over het zijn van een Vestaalse maagd. De eerste 10 jaar van onze opleiding zitten we op het college van de Pontifices. Ons leven is net als het leven van een normale Romein, maar we hebben wel meer rechten en taken. Wij dragen een tuniek van witte stof en een purperen mantel. We mogen helaas geen sieraden hebben en onze kleding moet net zo eenvoudig zijn als ons leven. Als er een nieuwe Vestalin komt, moet er eerst een symbolisch huwelijksceremonie komen. Dan worden haar haren afgeknipt en aan de lotusboom gehangen. Zodra we na 30 jaar geen Vestalin meer zijn mogen we weer doen wat we willen en hoeven we ons niet meer aan de regels te houden waar je je als Vestalin wel aan moet houden.
De belangrijkste taak die we moeten uitvoeren is om het haardvuur te laten branden. Op 1 dag moet het vuur wel uit, als het op een andere dag dan deze gebeurt dan wordt je gestraft. Het vuur moet uit op de laatste dag van februari. Dit is zo omdat op onze (Romeinse) kalender het nieuwe jaar op 1 maart begint, dan wordt het vuur opnieuw aangestoken, een nieuwe start dus. We moeten ook water uit de heilige bron van de nimf Egeria halen. Dit water werd gebruikt voor het schoonmaken van de tempel. Wij moeten ook de Mola Salsa maken. Dat is een mengsel van water en speltmeel. Op de eerste dag met volle maan van september, op de 13e of 15e dag, voegen we er zout aan toe. De Mola Salsa wordt geofferd tijdens 3 feesten: Het feest ter ere van Lupercus op 15 februari, het feest ter ere van Vesta op 9 juni en op de eerste dag met volle maan in september. Wij, de Vestalinnen, moeten het suffimen maken. Dat is het as van ongeboren kalveren. Het werd gebruikt tijdens het feest ter ere van Tellus op 15 april. Ook een belangrijke taak is dat we de testamenten moeten bewaken en het Palladium moeten beschermen.
Het Palladium is een klein houten beeldje van Minerva. Het beschermde Troje. De Griekse helden Odysseus en Diomedes hadden het beeldje gestolen, hierdoor was Troje niet meer beschermd en konden ze Troje overvallen. De Grieken zeggen dat zij het beeldje hebben gehouden maar de Romeinen zeggen dat Aeneas het beeldje heeft meegenomen naar Itali�� en het beeldje heeft gered uit de brandende stad. Het beeldje werd hiervoor bewaard in de tempel van Vesta.
De tempel van Vesta staat midden op het Forum Romanum, dat is een groot plein in Rome. Ze zeggen dat er vroeger een gat in het dak heeft gezeten zodat de rook naar buiten kon. De tempel heeft een ronde vorm. Het eeuwige vuur moet in deze tempel door ons, de Vestalinnen, aangehouden worden.
Als een meisje een Vestalin werd, verhuisde ze naar het Atrium Vestae, het huis van de Vestaalse maagden. Het atrium ligt naar de tempel van Vesta en bestaat uit een binnenplaats met zuilengang, onze woonruimtes en opslagruimtes. Ons huis heeft 50 kamers verdeeld over 3 verdiepingen. Het atrium Vestae en de tempel van Vesta zijn ooit afgebrand, maar daarna gelukkig weer herbouwd.
Wij als Vestallinen worden erg gerespecteerd. We hebben dan ook vele voorrechten. We hebben bijvoorbeeld ereplaatsen in het theater en het circus. Als we iemand tegenkomen die op weg is om te worden ge��xecuteerd, zal deze executie niet meer doorgaan, maar we mogen deze ontmoeting natuurlijk niet afspreken. We mogen ook beslissen of misdadigers en gladiatoren wel of niet worden vermoord. Maar naast al deze voorrechten zijn er natuurlijk ook straffen. Degene die er verantwoordelijk voor was dat het heilige vuur doofde, krijgt zweepslagen van de priester en wordt ontslagen. Als wij onze kuisheid beloften breken worden we levend begraven. Maar eerst worden we 3 dagen opgesloten in een ondergrondse kamer. Er staat een opgemaakt bed, een brandende lamp en een beetje eten. De partner waarmee je de kuisheid zou hebben gebroken wordt doodgeslagen met een zweep. ��

Het verhaal van Rea Silvia
Rea Silvia heet ook wel Ilia, ze was een priesteres van Vesta in Alba Longa in Itali��. Haar vader was numitor en hij was de koning van Alba Longa en haar moeder is onbekend. Ze was de 14e generatie van Aeneas (indirect). Amalius was de broer van Numitor en hij stal de troon van Numitor en doodde de broer van Rea silvia in verband met opvolgers. Hij dwong Rea Silvia een Vestaalse maagd te zijn. Toen Mars in een nacht naar Rea Silvia kwam, werd ze zwanger van de tweeling, Romulus en Remus. Zij waren later de stichters van Rome. Toen Amalius hier achter kwam dwong hij Rea Silvia levend te begraven omdat zij haar belofte had verbroken. Hij liet de tweeling executeren. Maar de executant weigerde dit en zette ze in een mand op de rivier de Tiber vervolgens werden ze gevonden en opgevoed door een wolvin. Ze waren hersteld en gingen Numitor zoeken op de troon van Alba Longa.
Rea betekent schuldig en Silvia betekent van het bos. Rea Silvia betekent dus: schuldige vrouw van het bos.

Het verhaal van Cornelia
Cornelia was de leidster van de Vestaalse maagden. Ze had een partner, maar als leider moet je natuurlijk het goede voorbeeld geven. Maar omdat ze een partner had, moest ze ge��xecuteerd worden. Plinius was bij haar executie. Hij zei dat de priesters werden gezonden om haar te laten begraven en te doden. Ze strekte haar handen uit naar Vesta en riep heel veel dingen, maar het vaakst riep zij: ���Mij beschouwt de keizer als onkuis, terwijl ik de offers bracht waardoor hij de overwinning en triomf heeft behaald���. Men weet niet waarom zij dit had gezegd, maar ze zei het. Ze was uiteindelijk naar de ondergrondse kamer gebracht maar toen de hulk haar probeerde vast te pakken, deinsde ze terug omdat hij anders haar kuisheid afnam.
Dit was zover we weten de enige Vestalin die onschuldig werd beschuldigd van onkuisheid.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.