“Mijn passie is mensen aan elkaar koppelen” - Essay Marketplace

“Mijn passie is mensen aan elkaar koppelen”

Joke is communicatieprofessional bij Economie071, haar dagen zijn heel afwisselend en geen dag is hetzelfde.

Economie071 is ontstaan door een samenwerking van zes gemeentes, drie onderwijsinstellingen en de ondernemersverenigingen in de Leidse regio. In totaal zijn het vijftien partners. Deze stichting is twee jaar geleden een onafhankelijke organisatie geworden met de naam Economie071. Er werken drie mensen in het bedrijf namelijk een programmamanager, een project leider en de communicatieadviseur is Joke van Economie071.

De onderwijsinstellingen waar Economie071 mee samenwerkt zijn de Universiteit van Leiden, de Hogeschool Leiden en het ROC Leiden. Ook hebben zij een samenwerking met een aantal gemeentes is de Leidse regio bijvoorbeeld, Katwijk, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude.

Studie

“Ik ben begonnen bij de hbo-studie Museologie en de afstudeerrichting was culturele bedrijfsvoering. Na mijn hbo-studie ben ik Pedagogiek gaan studeren aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Volwasseneducatie en Voorlichtingskunde) en volgde ik het bijvak Communicatie bij Universiteit Utrecht. Tijdens mijn hbo-studie heb ik stagegelopen bij het Purmerends Museum, het Mauritshuis en het Letterkundig Museum. Tijdens mijn universitaire studie heb ik stage gelopen bij marketing en pr adviesbureau Winkelman & Van Hessen en was ik student-assistent bij de Vakgroep Nederlands.”

Werk

“Na deze studies ben ik begonnen met werken als secretaresse bij de gemeente Leiden. Tijdens mijn werk heb ik een aantal keer bij de communicatieafdeling meegekeken. Na 3 maanden ben ik terecht gekomen bij de communicatieafdeling en na twee jaar ben ik naar gemeente Rijnsburg gegaan. Dit begon als eenmansfunctie, maar op het moment dat het internet groter werd, kwamen er meer werkzaamheden, waardoor ik vanaf dat moment met twee andere collega’s op de communicatieafdeling werkte. Na een paar jaar gingen er drie gemeentes (gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) fuseren. Ik ben er nog een paar jaar gebleven en heb mij beziggehouden met de nieuwe huisstijl en website. “

Economie071

“Na vier jaar ben ik teruggegaan naar de gemeente Leiden. Daar heb ik vijf jaar projectcommunicatie gedaan. Nu ben ik werkzaam bij Economie071 en werk ik gedetacheerd bij één van die projecten: de Economische Agenda Leidse regio. Ik houd mij bezig met het communiceren over de regionale economische visie (corporate communicatie) en de acht projecten die daar onder vallen (coördinatie van de projectcommunicatie).”

“Wij zijn bezig met het creëren van nieuwe banen”

Projecten

“Wij houden ons bezig met acht projecten, maar wij gaan naar zeven projecten. Het project ‘Versterken vestigingsklimaat in het Bio Science Park’ komt te vervallen. Onze focus als Economie071 is gericht op projecten die het investeringsklimaat verbeteren, zodat mensen en bedrijven zich hier graag vestigen. Ook zijn wij bezig met het creëren van nieuwe banen. De duur van de projecten is wisselend. Sommige projecten duren één jaar en sommige duren tien jaar.

Een van de projecten is ‘Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt’. Wij vinden het belangrijk dat scholen in de Leidse regio studenten opleiden voor banen die er zijn en waar behoefte aan is. Er zijn heel veel studenten die bijvoorbeeld een opleiding volgen voor nagelstyliste, maar het werk is daarvoor te beperkt. Dus als je kijkt naar de regio dan vragen wij aan bedrijven: ‘Als je kijkt naar de komende vijf tot tien jaar, wat voor soort mensen, studenten of jonge werknemers heb je dan nodig?’ Hoe beter wij dat weten, hoe beter opleidingen hun onderwijsprogramma kunnen aanpassen, zodat voor iedereen die van een opleiding afkomt er ook werk te vinden is en dat we niet van één bepaalde categorie veel te veel hebben. Dit doen wij door stageplaatsen en leerplekken te creëren, maar ook door een digitale frontoffice te maken, waardoor het voor bedrijven heel gemakkelijk is om stageplaatsen aan te melden en zodat er een goede koppeling wordt gemaakt tussen stagiaires en het bedrijf.“

Sociaal media

“Wij maken gebruik van Twitter, maar niet van facebook. Onze doelgroep gebruikt geen facebook, maar wel Twitter. Het is een makkelijk en goed medium en op deze manier verwijzen wij de mensen door naar de website en brengen wij bijeenkomsten onder aandacht. Soms reageren wij op een bericht, maar wij hebben ook een eigen website en LinkedIn pagina.”

Passie

“Mijn passie voor het vakgebied communicatie is mensen en projecten met elkaar verbinden. Ik bouw een netwerk op en ik onderhoud deze contacten. Mijn kwaliteit is dat ik veel mensen uit het verleden ken, vanwege mijn ervaring met communiceren over projecten. Deze mensen kan ik aan elkaar koppelen, zodat er nieuwe netwerken ontstaan rondom de projecten van Economie071. Tijdens thema bijeenkomsten doe ik nieuwe contacten op, leer ik mensen kennen en samenwerken.”

Dagindeling

“De dagindeling bij de Gemeente Leiden en Economie071 is verschillend. Bij de gemeente werkte ik aan meerdere projecten tegelijk. Bij Economie071 werk ik aan één thema, waardoor er een heel duidelijke focus is. Ik werk binnen dit thema aan acht projecten en in dienst van vijftien partnerorganisaties. Ik ben constant bezig met communiceren om te laten zien wat Economie071 is, wat wij doen en het organiseren van bijeenkomsten. Constant mensen aan elkaar koppelen, doelgericht op het gebruikmaken van communicatiemiddelen, het maken van nieuws, inspelen op kansen die zich voordoen en het communiceren over de voortgang van de projecten. Het gaat daarbij om zowel interne als externe communicatie.”

“Deze baan is in balans met mijn privéleven”

Toekomst

“Ik ben niet bezig met een toekomstige baan. Er ontstaat onzekerheid hoe langer ik weg ben bij de gemeente, hoe minder de binding blijft met elkaar. Uiteindelijk kan het gebeuren dat ze niet meer weten wie ik ben. Ik vind het werk heel erg leuk en ik vind het leuk om mensen aan elkaar te koppelen. Ik ben niet iemand die over een aantal jaren een leidinggevende baan wil hebben. Deze baan is in balans met mijn privéleven dat vind ik erg belangrijk. Ik kies projecten uit waar ik veel van kan leren en mijn netwerk kan vergroten.”

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.