Mohammed is geboren in 570 ... - Essay Marketplace

Mohammed is geboren in 570 …

Mohammed is geboren in 570 en is gestorven in 632 op 8 juni. Door moslims word Mohammed als een profeet en boodschapper van God beschouwd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stromingen_in_de_islam

De Islam is pas ontstaan aan het begin van de zevende eeuw. Toen Mohammed het geloof van Abraham aan zijn volk (de Arabieren) vertelde. De god van de Islam is Allah. Allah is dus dezelfde god als die van de Christenen en de Joden. Alleen dan heeft hij een andere naam. Toen Mohammed stierf verspreide het nieuwe geloof vrij snel over Klein-Azi?? en de noordkust van Afrika.

De moslimkalender begint in 622. Dit is het jaar dat Mohammed van Mekka naar Medina vertrok, deze gebeurtenis word de Hidrja genoemd.
Het jaar 622 is in de islamitische jaartallen het jaar 1 naar de Hidrja.

In de tijd van de eerste kaliefen verspreidde de islam zich razendsnel. Toen Mohammed stierf was al bijna heel Arabi?? Islamitisch, en binnen honderd jaar na zijn dood werden landen als Spanje en India bestuurd door moslims. In 637 nam een moslimleger Jeruzalem in, en in 642 hadden moslims het bestuur over Egypte overgenomen. Rond 700 heersten moslims over bijna het hele kustgebied van noord-Afrika. Waar het leger ging volgden al snel de handelaren en ook op deze manier verspreidde de islam zich. Waar moslims volken bestuurden die tot andere godsdiensten behoorden, lieten de moslims de mensen toe hun eigen godsdienst te blijven belijden, als dit maar niet in strijd was met de moslim manier van leven. In de koran staat duidelijk dat mensen niet gedwongen kunnen worden zich tot de islam te bekeren.

Khawarij: Belangrijk binnen de Khawarij is de nadruk op de daden in plaats van dogma’s. Zij verwerpen ritualisme en corrupt leiderschap.

Soennisme: Daar behoort ongeveer 90 procent van de moslims tot. Zij geloven dat het de bedoeling was van Mohammed dat de leider van de Moslims zou worden gekozen. Zij geloven dat de Koran en de Hadieth moslims de weg wijzen hoe ze moeten leven.

Sjiisme: Ongeveer 10 procent van de moslims vormt de groep de sji’ieten. Sji’ieten accepteren niet de eerste drie kaliefen, en zeggen dat Ali de eerste echte kalief was. Sommige groepen daarvan bestaan uit mensen die geloven dat geweld gerechtvaardigd is wanneer er gevochten word voor een rechtvaardige zaak. Sommige moslims die hierin geloven hebben het gevoel dat het een goede zaak is om hun leven te geven voor hun geloof, omdat de beloning groot zal zijn.

Koranisme: Dat is de overtuiging die steeds meer voorkomt die door de Hadith-verzamelingen gedeeltelijk wordt afgewezen. En de Koran wordt als meest gezaghebbende tekst in de Islam gezien.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.