Essay: Nationale en Europese identiteitspolitiek in het onderwijs

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Nationale en Europese identiteitspolitiek in het onderwijs
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 527 words. Download the full version above.

Binnen het onderwijs wordt er in Nederland met name gesproken over de bloeiperiodes van onze Nationale cultuur. Door de bloeiperiodes chronologisch achter elkaar te zetten, en zo alle hoogtepunten van de cultuur te bespreken, zal dit naar mijn idee al snel uitmonden op een verknipt geheel van de daadwerkelijke geschiedenis. Dit mag zeker een overzicht geven van de grote lijnen van de geschiedenis, maar en detail laat dit beeld veel te wensen over. Om meer over onze identiteit te weten te komen als burgers van Nederland moet er toch echt dieper gekeken worden naar de heersende idee??n van elke tijd en zo ook aangeven dat idee??n zeer veranderlijk kunnen zijn, zoals Van Den Boer ook al aantoonde in dit boek ‘Europa: de geschiedenis van een idee’. Dit zorgt waarschijnlijk voor een objectiever beeld van de geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan Carlo Ginzburg en zijn idee over Micro geschiedenis en macro geschiedenis. Hij pleitte in een interview met de Noorse Trygve Risser Gundersen dat er meer gekeken moest worden naar kleine situaties in de geschiedenis, individuele verhalen, om zo de ‘echte’ geschiedenis te achterhalen. Hierdoor komt er een minder verknipt beeld naar voren en kunnen heersende ideeen van bepaalde periodes beter naar voren komen. Het zal zorgen voor een accurater en realistischer beeld van de geschiedenis.
Daarnaast kan zo ook beter de rol van Europa behandeld worden. Nu is het namelijk snel dat je een beeld krijgt van de geschiedenis met het eigen vaderland in de hoofdrol, aangezien de geschiedenis toch vaak op nationaal niveau besproken wordt, of tracht te worden besproken. Onderzoek, zoals dit boek van Van Den Boer, zal ervoor zorgen dat er meer bewustzijn onder de mensen wordt gecre??erd over de rol van Europa in de geschiedenis. Dit zal naar mijn idee ook kunnen helpen bij het cre??ren van een Europees identiteitsbewustzijn. Naarmate er gedetailleerder en gerichter onderzoek gedaan wordt naar deze twee zaken, zal dit bijdragen aan een betere identiteitspolitiek vanuit het onderwijs.
Zoals ik hiervoor al liet doorschemeren, lijkt het mij verstandig om mensen door middel van onderwijs het concept Europa door de jaren heen bij te brengen. Dit zal bijdragen aan een beter bewustzijn van de plek van hun eigen nationaliteit binnen Europa nu en daarnaast ook meer begrip wekken over waar het vanaf nu heen gaat met de wereld. Zeker de rol van Europa binnen de huidige samenleving zal belangrijk zijn. Met de opkomst van de ‘network society’ zoals Manuel Castells die verwoordt in zijn boek ‘The rise of the network society’ lijkt het erop te duiden dat, via alle nieuwe technologieen en communicatievormen, de wereld als het ware steeds kleiner wordt. Als burger van Europa heb je uitwerking op de hele wereld. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Door je bewust te worden van deze verantwoordelijkheid en je plek te kennen in deze ‘network society’ kun je je dus beter bewust worden dat je niet alleen een individu bent, maar ook een wereldburger in een globale samenleving waarbij alles en iedereen met elkaar verbonden is.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Nationale en Europese identiteitspolitiek in het onderwijs. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/nationale-en-europese-identiteitspolitiek-in-het-onderwijs/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.