Essay: Om de problematiek van de bestuurlijke …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Om de problematiek van de bestuurlijke ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 424 words. Download the full version above.

Om de problematiek van de bestuurlijke informatievoorziening van Groeilamp toegankelijker te maken, maken we gebruiken van de Typologie van Starreveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria voor het indelen van organisaties, die nodig zijn voor de te ontwerpen bestuurlijke informatievoorziening met daarnaast het systeem van interne beheersing*. Door middel van het afgaan van deze criteria wordt Groeilamp vervolgens op een plaats ingedeeld in de Typologie-indeling van Starreveld. Deze indeling heeft een beperkte waarde voor het ontwerpen van geautomatiseerde informatiesystemen. Dit komt doordat er nog een hoop andere factoren belangrijk zijn. Het typologiemodel helpt Groeilamp om de risico’s en bedreigingen van de belangrijkste bedrijfsprocessin in beeld te brengen op basis van de bedrijfskarakteristieken. Vervolgens kan er een bijbehorend systeem van interne beheersingsmaatregelen ontworpen worden.

In de bijlagen is het typologiemodel van Starreveld te vinden. Handig is om deze er tijdens het doornemen erbij te houden.
Beschrijf wat het betekent om in een bepaald vak ingedeeld te worden

Het eerste criterium heeft betrekking op het soort organisatie. Produceert de organisatie wel of niet voor de markt? Dit is bij Groeilamp wel het geval. Doordat Groeilamp activiteiten verricht binnen het kader van het marktmechanisme, is het van groot belang om bedrijfseconomisch rendabel te werken i.v.m. de continu??teit en rentabiliteit van Groeilamp.
Belangrijk is om goed inzicht te hebben in de finianci??le resultaten per periode en het vermogen op een bepaald tijdstip, kortweg de winst-en-verliesrekening en de balans. Wanneer nu naar het typologiemodel gekeken wordt, hoeft er voor Groeilamp geen rekening meer te worden gehouden met het onderste lichtblauwe gedeelte.

Bij het tweede criterium wordt er voor de markt producerende bedrijven de volgende vraag gesteld: Vindt er bij Groeilamp een doorstroming van eigen goederen plaats of niet? Omdat Groeilamp een productiebedrijf is, is er sprake van een doorstroming van eigen goederen. Daarnaast vindt er wel een bewerking van de goederen plaats om tot het eindproduct te komen.
De wijze waarop goederen hun weg vinden door een onderneming is zeer belangrijk voor het toe te passen systeem van interne beheersingsmaatregelen. SOLL
Wanneer er nu weer naar het typologiemodel gekeken wordt, hoeft er voor Groeilamp geen rekening meer te worden gehouden met het onderste groene gedeelte.

Als derde criterium wordt er gekeken of Groeilamp wel of geen technisch omzettingsproces heeft, of onder de agrarische/extractieve sector valt. Groeilamp is een productiebedrijf, dat wil zeggen dat er ook een technisch omzettingsproces aanwezig is.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Om de problematiek van de bestuurlijke …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/om-de-problematiek/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.