Essay: Vragenlijst:

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Vragenlijst:
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 608 words. Download the full version above.

1. Waar werkt u precies?
2. Werkt u voor een werkgever of zelfstandig?
3. Wat houdt uw beroep precies in en wat zijn de werkzaamheden (oftewel de arbeidsinhoud)?
4. Wat zijn de benodigde sterke punten om het beroep te kunnen doen?
5. Moet u goed kunnen communiceren in het beroep?
6. Wat voor een opleiding en opleidingsniveau heeft u gedaan om dit werk te (kunnen) beoefenen?
7. Wat sprak u aan voor die keuze opleiding en hoe is dat precies gekomen?
8. Heeft u nog andere opleidingen gedaan? Zo ja, welke?
9. Heeft u een groot cultureel kapitaal nodig voor dit werk?
10. Waar bent u eigenlijk begonnen met werken?
11. Hoe lang werkt u al binnen het bedrijf waar u nu werkt?
12. Hoeveel jaar werkervaring heeft u op dit moment binnen uw functie?
13. Is uw beroep veel hetzelfde of valt dit wel mee?
14. Wat vindt u zo leuk aan het werk wat u nu doet?
15. Wat vindt u minder leuk aan het werk dat u doet?
16. Kent u een positieve of een negatieve arbeidsethos toe aan uw werk? Oftewel, hecht u veel waarde aan het werk dat u verricht of niet?
17. Wat voor een functies hebben uw collega’s?
18. Hoe is de arbeidsverdeling binnen het werk? Zijn er kenmerkende rollenpatronen of niet?
19. Is er in dat geval sprake van technische arbeidsdeling, maatschappelijke arbeidsdeling of allebei?
20. Is er sprake van tegenstrijdige belangen tussen mensen die dit beroep ook uitoefenen?
21. Wat voor een status/aanzien heeft u met dit werk?
22. Werkt u fulltime of parttime?
23. Hoeveel uur in de week werkt u?
24. Binnen welke tijden moet u aanwezig zijn op je werk? Is dit verschillend?
25. Werk je ook weleens in het weekend?
26. Is er sprake van globalisering bij je werk?
27. Wat is uw huidige maatschappelijke positie?
28. Is er voor jou een mogelijkheid tot sociale mobiliteit? (Zijn er veel mogelijkheden binnen uw werk om u zelf te ontwikkelen?)
29. Is er sprake van sociale ongelijkheid binnen uw werk? (of sociale stratificatie?)
30. Op welke doelgroep richt u zich binnen uw werk?
31. Is er sprake van informatisering bij uw werk?
32. Is er sprake van flexibilisering bij uw werk? ( Wordt er veel flexibiliteit van u verwacht?)
33. Werkt u zelf ook weleens in het buitenland? Zo ja, wat voor een functie heeft u in het buitenland?
34. Heeft u van uw hobby uw werk kunnen maken of is dat niet zo?
35. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden binnen uw werk?
36. En wat zijn de arbeidsomstandigheden binnen uw werk? Bent u daar tevreden mee?
37. En wat zijn de arbeidsverhoudingen binnen uw werk?
38. Bent u lid van een vakorganisatie of vakcentrale?
39. Wat voor een invloed heeft uw werk op het dagelijks leven?
40. Bent u priv?? nog wel eens met uw werk bezig? (Heeft u dus een werkzaam leven?)
41. U doet betaald werk, maar is het ook mogelijk om dit werk als vrijwilliger te doen?
42. Kunt u in het kort een werkdag beschrijven?
43. Kunt u makkelijk aan een baan komen in uw sector waar u in werkt?
44. Ons land is een verzorgingsstaat, waarop heeft u recht als u bijvoorbeeld werkloos raakt?
45. Welke rechten heeft u nog meer als het gaat over sociale voorzieningen?
46. En als het gaat over sociale verzekeringen? .
47. Heeft u wel eens te maken gehad met loonmatiging?
48. Zou u ZZP’er willen worden in het werk wat u nu doet?
49. Wil u streven naar emancipatie binnen het werk (zelfstandigheid en gelijkheid)?
50. Wat zijn uw verdere toekomstverwachtingen binnen dit werk?
51. Wat vond u van deze vragen?
52. Heeft u verder nog tips voor mensen die net zijn begonnen in uw functie of mensen die net zijn begonnen in een soortgelijke functie?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Vragenlijst:. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/vragenlijst/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.