Essay: Op de EU-Oekraïnetop in 2008 werd besloten dat Oekraïne het eerste land van het Oostelijk Partnerschap zou worden waar de EU een associatieverdrag mee zou sluiten. Dit associatieverdrag houdt in dat er politieke en economische samenwerking komt tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Op de EU-Oekraïnetop in 2008 werd besloten dat Oekraïne het eerste land van het Oostelijk Partnerschap zou worden waar de EU een associatieverdrag mee zou sluiten. Dit associatieverdrag houdt in dat er politieke en economische samenwerking komt tussen de Europese Unie en Oekraïne.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 828 words. Download the full version above.

Op 1 januari 2016 werd dit verdrag voorlopig in werking gesteld. Het verdrag is al lange tijd een punt waar veel discussie over is. Het actiecomité GeenPeil riep in 2015 de Nederlandse burgers op om door middel van handtekeningen te zorgen voor een referendum over dit verdrag. Dit gebeurde en dit referendum zal dan ook plaats gaan vinden op 6 april 2016.

Wat staat er allemaal in dit verdrag?

Het grootste deel van het verdrag, 306 van de 323 pagina’s, gaat over handel. In het associatieverdrag met Oekraïne staat bijvoorbeeld dat de EU en Oekraïne er alles aan gaan doen om binnen 10 jaar een vrijhandelszone tot stand te brengen. Een vrijhandelszone is een vorm van samenwerking waarbij een groep landen onderlinge handelsbelemmeringen afschaft, denk hier bij aan in- en uitvoerrechten.

In de eerste 17 pagina’s van het verdrag staan ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. Het is voornamelijk dit deel wat de tegenstanders van het verdrag niet aanstaat, want zij zien hier namelijk aanwijzingen in dat met dit verdrag Oekraïne wordt klaarstoomt voor een volledig lidmaatschap van de Europese Unie.

In het verdrag wordt van Oekraïne gevraagd om de wetgeving geleidelijk af te gaan stemmen op de wetgeving die wij in de EU hebben, om de vrijhandel te bevorderen. Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de rechtspraak. Het is namelijk niet echt aantrekkelijk om te handelen met een land waar, bij juridische onenigheid, niet blindelings uit gegaan kan worden van een onafhankelijk rechtssysteem met betrouwbare rechters.

Verder zal er sterkere samenwerking gaan plaatsvinden op militair gebied. Zo zal Oekraïne betrokken worden in EU-operaties en oefeningen om conflicten te bestrijden.

Waarom is dit verdrag op economisch gebied goed voor de EU?

Eén van de doelen van het verdrag is dus een vrijehandelszone creëren. Zoals hierboven genoemd worden in een vrijehandelszone handelsbelemmeringen afgeschaft. Het is in een vrijhandelszone dus makkelijker en aantrekkelijker om handel te drijven onderling en bedrijven worden aangemoedigd om in de landen waarmee de afspraak wordt aangegaan investeringen te doen.

Oekraïne is een groot land met ruim 45 miljoen inwoners en er kan door de EU veel handel met dit land worden gedreven, zowel export als import. Oekraïne is rijk aan grondstoffen en landbouwgrond, maar dit blijft door corruptie en het wanbeleid in het land onbenut. Door de samenwerking met de EU kan dit verbeteren. Dit is een reden waarom de samenwerking dus economisch gunstig zou zijn voor zowel de EU als Oekraïne.

Verder zorgt het associatieverdrag met Oekraïne voor stabiliteit aan de buitengrenzen van de EU en op deze manier dus voor meer veiligheid. De hoop is namelijk dat Oekraïne door dit verdrag pro-EU blijft en dat de welvaart geleidelijk toeneemt, waardoor radicale groepen minder zeggenschap krijgen. Zonder dit verdrag is er een grote kans dat het land in chaos vervalt, waardoor er zich weer nieuw geweld zou kunnen vormen, met misschien zelfs andere landen die hierbij betrokken raken.

Dit nieuwe geweld zou kunnen zorgen dat er nog meer vluchtelingen naar andere delen van Europa gaan trekken. Het opvangen van vluchtelingen kost Europa nu al ontzettend veel geld, en dit zou dan alleen maar meer worden.

Wat zijn dan de economische nadelen aan dit verdrag?

Oekraïne komt door dit verdrag in aanmerking voor financiële hulp van de EU. Zo staat het letterlijk in het verdrag beschreven: “Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering. De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst.” Omdat Oekraïne een corrupt land is zal er veel geld nodig zijn om deze corruptie terug te dringen. Het zal ook veel geld kosten om de werking van de rechtsstaat te verbeteren.

Via het Internationaal Monetair Fonds gaat nu al tegen de 16 miljard euro aan leningen richting Oekraïne. De EU steunde Oekraïne namelijk ook al vóór het associatieverdrag op financieel gebied. Door de Europese Commissie is berekend dat de financiële steun die nodig is om de economische problemen in het land terug te dringen minimaal 11 miljard euro gaat bedragen. Hier zal ook aardig wat Nederlands belastinggeld in gaan zitten..

Met dit verdrag komt Oekraïne ook dichterbij een echt lidmaatschap in de EU. De tegenstanders van het verdrag zien dit niet zitten vanwege de slechte omstandigheden die heersen in het land. Als Oekraïne lid wordt van de EU zal er nog veel meer geld naar dit land gaan dan dat er nu al gaat, om de problemen daar zo goed mogelijk op te lossen. Kroatië werd ook via een dergelijk verdrag lid van de EU. Dit hoeft echter niet per sé zo te zijn, want bij Israël, Jordanië, Turkije en Chili was dit ook niet het geval.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Op de EU-Oekraïnetop in 2008 werd besloten dat Oekraïne het eerste land van het Oostelijk Partnerschap zou worden waar de EU een associatieverdrag mee zou sluiten. Dit associatieverdrag houdt in dat er politieke en economische samenwerking komt tussen de Europese Unie en Oekraïne.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/op-de-eu-oekrainetop-in-2008-werd-besloten-dat-oekraine-het-eerste-land-van-het-oostelijk-partnerschap-zou-worden-waar-de-eu-een-associatieverdrag-mee-zou-sluiten-dit-associatieverdrag-houdt-in-dat-e/> [Accessed 16-05-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.