Essay: Opdracht: Schrijf een verhaal/gedicht/creatieve tekst die je voor kunt dragen in een VMBO klas. In dit verhaal ga je in op het nut van het vak economie aan de hand van het thema ‘Prinsjesdag’.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Opdracht: Schrijf een verhaal/gedicht/creatieve tekst die je voor kunt dragen in een VMBO klas. In dit verhaal ga je in op het nut van het vak economie aan de hand van het thema 'Prinsjesdag'.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 520 words. Download the full version above.

Prinsjesdag

Morgen is het weer zover, dan is het de derde dinsdag in september en dus Prinsjesdag. Het is zoals elk jaar weer een belangrijke dag voor de Nederlandse samenleving. Een dag vol tradities, zoals het bekijken van de koninklijke stoet met name de Gouden koets, wat het koningshuis aan heeft en natuurlijk de hoedenparade. Dit jaar is Prinsjesdag extra speciaal, aangezien de Gouden koets hierna wordt gerestaureerd. Dit zal ongeveer vier jaar gaan duren. De Glazenkoets zal in de tussentijd door het koningspaar worden gebruikt. Maar het belangrijkste is toch wel de presentatie van de plannen van de regering voor het komende jaar en de rijksbegroting. In deze begroting staat alle verwachte inkomsten en geplande uitgaven voor heel Nederland, het Rijk. Een goed begin is immers het halve werk!

Prinsjesdag kan je in twee belangrijke momenten verdelen. Allereerst leest koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede voor. In de troonrede gaat de koning in op de plannen van het komende jaar. En dan is er het koffertje waarmee de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem naar de Tweede kamer gaat om de rijksbegroting en de handleiding daarvan de Miljoenennota te overhandigen.

De Miljoenennota gaat ook in op de nationale en internationale economische situatie. De economische situatie speelt een belangrijke rol bij het opstellen en definitief vaststellen van de rijksbegroting. Het heeft namelijk een grote invloed op de hoogte van de overheidsuitgaven en inkomsten. Er moeten allerlei keuzes gemaakt worden en de economische situatie bepaalt eigenlijk de mogelijkheden.

Om de plannen te kunnen uitvoeren heeft de regering inkomsten nodig. De belangrijkste inkomsten komen uit het innen van belastingen en premies en de verkoop van aardgast. De overheid geeft weer geld uit aan bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, zorg, infrastructuur en sociale zekerheid. Zo betaalt de overheid jouw lesgeld en schoolboeken. Als de overheid hier niet aan zou meebetalen dan zou de kosten van onderwijs erg hoog zijn en voor een aantal onbetaalbaar.

De economie speelt hier een belangrijke rol, als het slecht gaat met de economie kan de overheid daarop sturen. En als het weer goed gaat kan de overheid weer een andere aanpak hebben.

Hierbij kan gedacht worden aan de economische groei, de prijs- en loonontwikkeling en werkgelegenheid. Al deze punten zijn van invloed op de hoogte van de overheidsinkomsten en uitgaven.

De economische groei, de ontwikkeling van

lonen en prijzen en de werkgelegenheid zijn van invloed op

de hoogte van de overheidsinkomsten en uitgaven.

De economische situatie is van groot belang bij het opstellen

en definitief vaststellen van de begroting. Het bepaalt in feite

de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de keuzes.

Zo hebben de ‘zware’ maatregelen van de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de overheidsfinanciën en het versterken van de economie.

Nadat de plannen van de regering zijn gepresenteerd, moeten ze door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Dit gebeurd tijdens de algemene beschouwingen. Als er eenmaal wordt ingestemd dan kunnen ze daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Ga jij morgen ook naar de herhaling kijken?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Opdracht: Schrijf een verhaal/gedicht/creatieve tekst die je voor kunt dragen in een VMBO klas. In dit verhaal ga je in op het nut van het vak economie aan de hand van het thema ‘Prinsjesdag’.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/opdracht-schrijf-een-verhaal-gedicht-creatieve-tekst-die-je-voor-kunt-dragen-in-een-vmbo-klas-in-dit-verhaal-ga-je-in-op-het-nut-van-het-vak-economie-aan-de-hand-van-het-thema-prinsjesdag/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.