Essay: Opvoeden doe je met liefde, niet met je seksuele voorkeur

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Opvoeden doe je met liefde, niet met je seksuele voorkeur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 650 words. Download the full version above.

Als je verliefd bent en je gaat samenwonen is een logische vervolgstap om aan kinderen te beginnen. Dit geldt net zo goed voor homoseksuele stellen. Ook zij hebben het recht om een kind liefde en aandacht te geven zoals iedere ouder, ook zij kunnen kinderen opvoeden zoals iedere ouder. En wanneer zij een kind kunnen adopteren dat anders misschien thuis verwaarloosd of mishandeld wordt is het hebben van ouders, of dit nou een vader en moeder, moeder en moeder, of vader en vader betreft, is dit altijd een betere situatie dan thuis. Oftewel ook homoseksuele stellen hebben het recht om kinderen te adopteren.
Uit onderzoek is gebleken dat ouderschapsvaardigheden niet worden be??nvloedt door seksuele voorkeur van ouders. Het maakt hiermee dus niet uit of een kind door twee ouders met hetzelfde geslacht wordt opgevoed of twee ouders van het verschillende geslacht. Het belangrijkste in een opvoeding is dat dit met liefde gebeurd, dat kinderen zich aan regels moeten houden en dat ze voldoende aandacht krijgen. Sommige ouders kunnen dit niet bieden aan een kind, maar dat heeft niets te maken met seksuele voorkeur.
Kinderen worden niet zonder reden ter adoptie afgestaan, vaak gaan hier vervelende verhalen achter schuil. Deze kinderen hebben vaak al veel meegemaakt. Een warm en liefdevol huis is voor zo’n kind het allermooiste dat een stel kan bieden. En hierbij maakt het natuurlijk niet uit of dit een homoseksueel of heteroseksueel stel is. Liefde aan kinderen geven kan iedereen die wil adopteren. Daarbij is adopteren iets wat je niet van de ene op de andere dag kan doen, er gaat een langslepend proces aan vooraf. Stellen die een kind willen adopteren staan dus volledig achter hun beslissing en zullen goed voorbereid zijn op de komst van een kind.
Buiten de vraag of homoseksuele stellen wel of geen kinderen op k??nnen voeden, is er ook nog het recht dat hier een stem heeft. Volgens de grondwet geldt dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet toegestaan is, dit geldt natuurlijk ook voor seksuele voorkeur. Iedereen heeft door deze wet het recht gelijk behandeld te worden. Door het homoseksuele stellen te verbieden om een kind te adopteren wordt niet voldaan aan deze wet, en wordt er dus gediscrimineerd.
Men zou kunnen zeggen dat een kind voor de opvoeding een vader ??n een moeder nodig heeft. Maar in dat geval zou hetzelfde gezegd kunnen worden over alleenstaande ouders. Als een kind wordt opgevoed door ‘?n van beide ouders wordt hier meestal ook geen probleem van gemaakt. Bovendien gaat het in eerste instantie bij de opvoeding om het geven van liefde aan kinderen. Homoseksuele stellen hebben ook in het geval van bijvoorbeeld een man-man relatie ook vrouwen in hun omgeving die eventueel kunnen bijspringen als een vrouwelijk figuur op bepaalde momenten echt gewenst is.
‘Kinderen met ouders van hetzelfde geslacht kunnen eerder het mikpunt worden van pesterijen’ , dit is ook een tegenargument die mensen die tegen adoptie door homostellen aanvoeren. Maar ieder kind kan mikpunt worden van pesterijen, en als het feit dat je als kind wordt opgevoed door twee vaders of twee moeders, een reden zou zijn om het te verbieden, is er iets mis in de Nederlandse maatschappij en dan zou dat aangepakt moeten worden in plaats van het uit de weggaan van het probleem. Bovendien kan een kind ook gepest worden als het bijvoorbeeld rood haar heeft of een bril draagt. Zolang er een veilige basis is waar een kind op kan rekenen, is het mogelijk dit pesten aan te pakken. Ook jonge kinderen moeten leren dat iedereen gelijk is en dat je niemand mag buitensluiten. Het is juist goed dat kinderen al vroeg in aanraking komen met ‘andere situaties’, zodat ze hier aan gewend raken.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Opvoeden doe je met liefde, niet met je seksuele voorkeur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/opvoeden-doe-je-met-liefde-niet-met-je-seksuele-voorkeur/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.