Essay: Paste you“Mijn passie is mensen aan elkaar koppelen”

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste you“Mijn passie is mensen aan elkaar koppelen”
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 925 words. Download the full version above.

Communicatieprofessional zijn bij Economie071 is heel verschillend.

Geen dag is hetzelfde.

Joke Busschots

Burgerlijke staat: Getrouwd en heeft 2 kinderen, 13 en 17 jaar.

Geboorteplaats: Geboren en getogen in Brabant.

Werkervaring: Verschillende werkplekken gehad bij de gemeente Leiden en omstreken.

Studie

“Het is begonnen bij de hbo studie Museologie en de afstudeerrichting was culturele bedrijfsvoering. Tijdens deze studie heb ik stagegelopen bij het Purmerends Museum, het Mauritshuis en het Letterkundig Museum. Na mijn hbo studie ben ik Pedagogiek gaan studeren aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Volwasseneducatie en Voorlichtingskunde) en volgde ik het bijvak Communicatie bij Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie heb ik stage gelopen bij marketing en pr adviesbureau Winkelman & Van Hessen en was ik student assistent bij de Vakgroep Nederlands.”

Werk

“Na deze studies ben ik begonnen met werken als secretaresse bij de Gemeente Leiden. Tijdens mijn werk heb ik een aantal keer bij de communicatieafdeling meegekeken. Na 3 maanden ben ik terecht gekomen bij de communicatieafdeling. Na twee jaar ben ik naar Gemeente Rijnsburg gegaan. Dit was een eenmansfunctie. Toen het internet groter werd, was dit geen eenmansfunctie meer. Vanaf dat moment werkte ik met twee andere collega’s op de communicatieafdeling. Na een paar jaar gingen er drie gemeentes (gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) fuseren. Ik ben er nog een paar jaar gebleven en heb mij beziggehouden met de nieuwe huisstijl en website. Na vier jaar ben ik terug gegaan naar de gemeente Leiden. Daar heb ik vijf jaar projectcommunicatie gedaan. Nu ben ik werkzaam bij Economie071 en werk ik gedetacheerd bij één van die projecten: de Economische Agenda Leidse regio. Ik houd mij bezig met het communiceren over de regionale economische visie (corporate communicatie) en de acht projecten die daar onder vallen (coördinatie van de projectcommunicatie).”

Economie071

“Deze stichting is ontstaan door een samenwerking van zes gemeentes, drie onderwijsinstellingen en de ondernemersverenigingen in de Leidse regio. In totaal zijn het vijftien partners. Deze stichting is twee jaar geleden een onafhankelijk organisatie geworden met de naam Economie071. Er werken drie mensen in het bedrijf. Ik ben de communicatieadviseur er is nog een projectleider en een programmamanager.”

Sociaal media

“Wij maken gebruik van Twitter. Dit is een makkelijk en goed medium. Met Twitter verwijzen wij de mensen door naar de website. Soms reageren wij op een bericht. Economie071 heeft een eigen website en LinkedIn pagina.

Met Twitter brengen wij bijeenkomsten onder de aandacht.

Wij maken geen van facebook, onze doelgroep gebruikt geen facebook.”

Projecten

“Wij houden ons bezig met acht projecten. Wij gaan naar zeven projecten. Het project ‘Versterken vestigingsklimaat in het Bio Science Park’ komt te vervallen. Onze focus als Economie071 zijn projecten die het investeringsklimaat verbeteren, zodat mensen zich hier graag vestigen en wij zijn bezig met het creëren van nieuwe banen.

Een van de projecten is ‘Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt’. Wij vinden het belangrijk dat scholen in de Leidse regio studenten opleiden voor banen die er zijn en waar behoefte aan is. Er zijn heel veel studenten die bijv. een opleiding volgen voor nagelstyliste, maar het werk is daarvoor te beperkt. Dus als je kijkt naar de regio dan vragen wij aan bedrijven ‘als je kijkt naar de komende vijf tot tien jaar, wat voor soort mensen, studenten of jonge werknemers heb je dan nodig?’ Hoe beter wij dat weten, hoe beter opleidingen hun opleiding kunnen aanpassen, zodat als ik bijv. van mijn opleiding afkom er ook werk te vinden is en dat we niet van één bepaalde categorie veel te veel hebben. Dit doen wij door stageplaatsen en leerplekken te creëren, maar ook door een digitale frontoffice te maken, waardoor het voor bedrijven heel gemakkelijk is om stageplaatsen aan te melden en dat er een goede koppeling wordt gemaakt tussen stagiaires en het bedrijf.

Passie

“Mijn passie voor het vakgebied communicatie is mensen en projecten met elkaar verbinden. Ik bouw een netwerk op en ik onderhoud deze contacten. Mijn kwaliteit is dat ik veel mensen uit het verleden ken, vanwege mijn ervaring met communiceren over projecten. Deze mensen kan ik aan elkaar koppelen, zodat er nieuwe netwerken ontstaan rondom de projecten van Economie071. Tijdens thema bijeenkomsten doe ik nieuwe contacten op, leer ik mensen kennen en samenwerken.”

Dagindeling

“De dagindeling bij de Gemeente Leiden en Economie071 is verschillend. Bij de gemeente werkte ik aan meerdere projecten tegelijk. Bij Economie071 werk ik aan één thema, waardoor er een heel duidelijke focus is. Maar ik werk aan acht projecten en ik werk in dienst van vijftien partner organisaties. Ik ben constant bezig met communiceren om te laten zien wie Economie071 is, wat wij doen en het organiseren van bijeenkomsten. Constant mensen aan elkaar koppelen. Doel gericht op het maken van communicatiemiddelen, het maken van nieuws, inspelen op kansen die zich voordoen en het communiceren over de voortgang van de projecten. Het gaat daarbij om zowel interne als externe communicatie.”

Toekomst

“Ik ben niet bezig met een toekomstige baan. Er ontstaat onzekerheid hoe langer ik weg ben bij de Gemeente, hoe minder de binding blijft met elkaar. Uiteindelijk kan het gebeuren dat ze niet meer weten wie ik ben. Ik vind het werk heel erg leuk en ik vind het leuk om mensen aan elkaar te koppelen. Ik ben niet iemand die over een aantal jaren een leidinggevende baan wilt hebben. Deze baan is in balans in met mijn privéleven dat vind ik erg belangrijk. Ik kies projecten uit waar ik veel van kan leren en mijn netwerk kan vergroten.”

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste you“Mijn passie is mensen aan elkaar koppelen”. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-youmijn-passie-is-mensen-aan-elkaar-koppelen/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.