Essay: De Tornado

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De Tornado
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 926 words. Download the full version above.

Als je een beetje thuis bent in de literatuur dan zul je vast wel een keer gehoord hebben van het boek ‘De tornado’ van B. Nijenhuis. Dit boek is vanaf de jaren vijftig een veelgelezen boek in Nederland en valt het onder ‘christelijke literatuur’. ‘De tornado’ heeft al veel lovende woorden gekregen en er is veel over geschreven. Zo ook door Tjerk de Reus, literatuurcriticus en journalist voor het Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers. Hij vindt: ‘De tornado’ een bijzonder boek, omdat het een van de beste christelijk-geïnspireerde romans is uit de tweede helft van de twintigste eeuw, uit het Nederlandse taalgebied. Ondanks meer romans en verhalen onder de christelijke literatuur, stond Nijenhuis toch apart van hen. Hij wist in zijn romans een krachtige verbeeldingswereld te scheppen, dankzij authentiek literair meesterschap. Christelijke thema’s en motieven spelen in Nijenhuis’ romanwereld een bepalende rol, zeker in De tornado, aldus Tjerk de Reus. Daarom is ‘De tornado’ onder andere een goed voorbeeld van een literair boek.

Hier volgt een samenvatting. Het begint allemaal als Vergy Maulveau een grote boerderij wil kopen. De boerderij wordt de pesthoeve genoemd, omdat het er zou spoken. Hiervoor had Vergy ook een boerderij. Vergy probeert personeel te krijgen, maar dit lukt niet helemaal, want veel mensen zijn bang voor de boerderij. Uiteindelijk krijgt hij toch nog 2 mensen die voor hem willen werken. Ezen en Saren. Ezen is een weduwnaar die God vreest en Saren een stroper. Beide zijn aangeraden door Jakob Kladad, de dorpsdominee. Als Vergy ’s nachts een keer geschreeuw hoort komt hij erachter dat er een soldaat achter is gebleven. Deze soldaat is helemaal krankzinnig geworden. Doordat iedereen nu weet dat het niet spookt, gaat de boerderij bloeien. Daarna krijgt Saren ontslag. De zus, Ilze, van de krankzinnige soldaat komt naar het dorp om met Sergy te praten. Ze is boos en verdrietig, omdat ze alle foto’s en artikels heeft gelezen over haar broer. Als ze weer weg wil gaan krijgt ze een ongeluk. Ze is zwaargewond en moet daarom op Vergy’s hoeve worden verpleegd, omdat ze niet verplaats mag worden. Op een dag koopt Vergy een wit paard, een merrie, genaamd Kosja. Als Ilze een keer op Kosja wil rijden wordt Vergy boos. Hij verbiedt haar om er nog een keer op Kosja te rijden. Saren is op dat moment weer terug in het dorp en hij zint op wraak, omdat hij is ontslagen. Als hij een keer in de nacht de boerderij in brand wil steken wordt hij door Vergy en Vaderis, een arbeider die bij Vergy werkt, vermoord. Ilze is verliefd op Vergy, maar ze weet dat hij een geheim heeft. Op een nacht komt ze op zijn kamer en vindt een koffer waarin allemaal herinneringen zitten. Met onder andere foto’s van Majade, de vrouw van Sergy die is omgekomen bij een tornado. Als op een dag Ezen onder een gekantelde tractor komt vindt Ilze hem. De laatste woorden die Ezen uitspreekt zijn:’Dood de witte merrie.’ Als Ilze dit heeft gedaan vlucht ze uit de boerderij weg, maar als Vergy wordt aangeklaagd voor de moord op Saren besluit ze om te blijven. Bij de rechtszaak wordt hij bijna berecht tot dood door de galg, maar Ilze zorgt ervoor dat hij niet wordt opgehangen. Als dit alles achter de rug is komt er nog een tornado. Gelukkig komt de tornado niet in de buurt van de boerderij zonder haar te vernietigen. Als dat allemaal is gebeurt, trekken Ilze en dominee Kladak uit het dorp.

Hier volgen 4 argumenten die voor mijn stelling zijn.

Mijn eerste argument is: dit boek is zeker niet geïdealiseerd.

In het echt zou het ook zo kunnen gaan. In dit boek is er geen sprake van rozengeur en maneschijn. Er is vooral tegenslag en er is geen happy end. Dit alles wijst erop dat het zeker niet is geïdealiseerd.

Mijn tweede argument is: de afloop is niet wat je zou verwachten.

Jacob Kladak gaat uiteindelijk weg, maar komt ook weer terug:’Hij liep naast de chef voort in de richting vanwaar hij gevlucht was.’ Ook zou je niet verwachten dat Ilze weggaat terwijl zij van Vergy houdt en hij van haar. Het is dus zeker geen verhaal met een happy end. Het thema van het verhaal is diepgaand.

Mijn derde argument is: het thema van het boek is lijden. Hier wordt mee bedoeld: de vraag waarom de mens moet lijden van God. Dit thema is zeker niet zoiets als liefde of vriendschap. Bij dit thema word je echt aan het denken gezet. Daarom vind ik dit een diepgaand thema.

Mijn vierde en laatste argument is: de personages veranderen in het verhaal.

Vergy is aan het begin van het verhaal onvriendelijk en koppig. Aan het eind van het verhaal is hij veranderd in een man die meer liefde geeft. Het karakter van Jacob Kladak verandert ook na loop van tijd. Eerst was hij heel onzeker maar aan het einde is hij veel zelfverzekerder.

Het tegenargument dat ik heb gevonden is: de personages hebben niet veel karaktereigenschappen. Mijn weerlegging hierop is: de personages hebben misschien niet veel karaktereigenschappen, maar de echte hoofdpersonen hebben veel meer karaktereigenschappen dan de bijfiguren.

Mijn conclusie hieruit is: Dit is dus zeker een literair boek, want dit boek is niet geïdealiseerd. De afloop is niet wat je zou verwachten. Het thema van het boek is diepgaand en de personages veranderen is het verhaal.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De Tornado. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-tornado/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.