Essay: …De omzet in de gaming industrie (tussen de 155 en de 225 miljoen) is de afgelopen vijf jaar niet gestegen. In Nederland zijn zesenzestig gameopleidingen, elk jaar studeren er 1600 mensen af terwijl er maar 60 vacatures zijn.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ...De omzet in de gaming industrie (tussen de 155 en de 225 miljoen) is de afgelopen vijf jaar niet gestegen. In Nederland zijn zesenzestig gameopleidingen, elk jaar studeren er 1600 mensen af terwijl er maar 60 vacatures zijn.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1026 words. Download the full version above.

De omzetcijfers leken jarenlang te bevestigen dat de game-industrie booming was. De hoge bedragen die in de game-industrie zouden omgaan werden „een mantra”, zegt Van der Meer. De game-industrie zou in 2007 „een miljard euro omzet” hebben gedraaid en in 2009 de afgelopen zeven jaar zijn „vertienvoudigd” in omvang.

Hoewel de cijfers werden overgenomen door landelijke media, blijkt dat er geen betrouwbaar onderzoek aan ten grondslag lag. De gemiddelde omzet per werknemer werd bijvoorbeeld te hoog ingeschat, de definitie van een gamebedrijf te ruim genomen of consumentenverkopen van games werden onterecht meegerekend.

Startup.

Voordat je daadwerkelijk gaat nadenken over waar jij met jouw product of dienst naartoe wilt, is het van belang om eerst te onderzoeken hoe het beginnende bedrijf ervoor staat. Dit houdt in om het financiële plaatje, productkenmerken, huidige werkwijze, bedrijfscultuur en externe factoren te onderzoeken. Dit is zeer belangrijk en zorgt ervoor dat er later in het marketingplan snel te zien is waar de kansen en risico’s liggen voor het bedrijf. Zo is investeren een stuk gemakkelijker en effectiever.

2. Bepaal de doelgroep

Een enorm belangrijk deel van het maken van een marketingplan is je doelgroep bepalen. Jij moet straks weten voor wie je de producten of diensten maakt of aanbiedt. Je kunt het inzicht hierin vergroten door de (potentiële) klanten in kaart te brengen met een klantenanalyse.

Het voornaamste doel van zo’n analyse? Ontdekken wie de voornaamste potentiële klanten of opdrachtgevers zijn en hoe jij hen kunt bereiken. Vraag jezelf daarbij niet alleen af waaromhuidige klanten zaken met jou doen, maar ook waarom anderen dat (nog) níet doen.

3. Weet wat de concurrentie doet

wat voor bedrijf je ook begint, als ondernemer krijg je in welke branche dan ook – te maken met concurrenten. Het gaat daarbij meestal om zowel directe concurrenten (ondernemingen die exact dezelfde producten of diensten leveren) als indirecte concurrenten (bedrijven die vervangende activiteiten verrichten).

Het is bij op dit gebied belangrijk dat je realistisch blijft. Steek jouw hoofd niet in het zand door grote concurrenten te negeren, maar probeer zo exact mogelijk te benoemen hoe veel concurrenten er in jouw sector en regio zijn. Bestudeer vervolgens de beoogde doelstellingen en strategievoering van de nabije concurrentie en stel op basis daarvan een lijst samen met zaken die deze concurrenten wel én niet goed doen.

Door zowel hun sterke als zwakke kanten te analyseren, achterhaal je op welke gebieden er ruimte is om de gevestigde concurrentie te verslaan.

Probeer daarnaast een ‘unique selling proposition’ vast te stellen naar aanleiding van je product of dienst. Wat is het belangrijkste aantrekkingskracht van jouw merk? Een USP kan op meerdere zaken van toepassing zijn, bijvoorbeeld een duurzaam nroductieproces of een uitgebreid service- en onderhoudsbeleid voor klanten.

4. Maak een SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een bekend begrip in de marketingwereld. Het is een analyse van sterke en zwakke punten, zodat je makkelijk kan zien of een nieuwe product of dienst potentie heeft om de (lokale) markt te veroveren. De afkorting SWOT staat voor:

S = Strengths (sterktes)

W = Weaknesses (zwaktes)

O = Opportunities (kansen)

T = Threats (bedreigingen)

Een SWOT-analyse geeft in principe antwoord op vragen als ‘Waarin zijn we goed en slecht?’ en ‘Wat zijn de eventuele kansen en bedreigingen om ons heen?’ Op basis van deze analyse kun jij een concreet doel bepalen dat je met het bedrijf wilt behalen en de strategie die dit mogelijk moet maken. Zorg er wel voor dat je doelstellingen “smart” zijn, dat betekent: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

5. Voeg een marketingstrategie en actieplan toe

Met bovenstaande analyses is er een aardig beeld van de huidige situatie en op welke gebieden kansen liggen voor een gaming bedrijf om een mooie start te maken (of verder te groeien). Het bepalen van een marketingstrategie en actieplan kan helpen bij het benutten van deze kansen, waarin je onder andere vaststelt wat de doelstellingen zijn en hoe (en op welke termijn) jij deze doelen wilt realiseren. Ook hierbij kunnen de hierboven genoemde SMART-doelstellingen van pas komen.

.Een mooi uitgangspunt bij het formuleren van een marketingstrategie zijn de vier P’s uit de marketingmix: product, prijs, promotie en plaats. Een actieplan, waarin uitgelegd wordt op welke manier de gestelde doelen behaald gaan worden

6. Stel het juiste marketingbudget vast

Geld uitgeven aan marketing heeft natuurlijk geen zin als je het niet terugverdient, hierom moet je voordat je aan marketing doet goed uitrekenen hoe jouw uitgaven aan marketing wegen tegenover de opbrengsten

7. Voeg een concrete samenvatting toe

Het schrijven van een samenvatting van je marketingmix is een goede methode om in weinig woorden toch een goed verhaal te vertellen, maar het is ook handig voor de mensen die het moeten lezen. Investeerders, potentiële klanten en opdrachtgevers hebben vaak geen tijd om zich te verdiepen in een uitgebreide marketingmix dus moet deze kort en bondig zijn.

ondernemingsvormen

Welke ondernemingsvorm je kiest ligt aan de situatie waar je je in bevind. De volgende vragen kan je aan jezelf stellen als je een ondernemingsvorm kiest:

• Ga je alleen of samen met iemand een eigen bedrijf opzetten?

• Hoeveel geld wil/kan je privé inbrengen?

• Wil je privé aansprakelijk zijn of niet?

Wat is ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak verdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wil gaan voeren.

Ondernemingsvormen binnen ondernemingsrecht

Wanneer je een onderneming start zijn er keuzes tussen een aantal verschillende juridische structuren. Om te zorgen dat uw bedrijf net als een natuurlijk persoon juridisch geldige handelingen kan verrichten (zoals het sluiten van contracten of het hebben van eigendom) zult u rechtspersoonlijkheid moeten hebben.

Verschillende vennootschappen

besloten vennootschap

naamloze vennootschap

eenmanszaak

VOF

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, …De omzet in de gaming industrie (tussen de 155 en de 225 miljoen) is de afgelopen vijf jaar niet gestegen. In Nederland zijn zesenzestig gameopleidingen, elk jaar studeren er 1600 mensen af terwijl er maar 60 vacatures zijn.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-de-omzet-in-de-gaming-industrie-tussen-de-155-en-de-225-miljoen-is-de-afgelopen-vijf-jaar-niet-gestegen-in-nederland-zijn-zesenzestig-gameopleidingen-elk-jaar-studeren-e/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.