Essay: Esters

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Esters
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 799 words. Download the full version above.

Een ester is ontstaan uit een reactie van een zuur en een alcohol of sacharide. Een alcohol en een zuur gaan dan door middel van een reactie aan elkaar vast zitten. Hierbij staat het alcohol een H-atoom af en het zuur staat een OH af.

De resterende delen van het zuur en alcohol gaan dan aan elkaar vast zitten waardoor er een lange molecuul ontstaat. 2

De meest voorkomende esters zijn de carbonzuur-esters.

Doordat er veel alcoholen en zuren bestaan komen er veel ester voor in het natuur.

De vorming van ester kan dus als een condensatiereactie beschouwd worden. Dit wil zeggen dat de moleculen die reageren kleiner zijn dan het molecuul dat ontstaat. 1

De algemene molecuul formule van een ester zier er als volgt uit:

Esters zijn over het algemeen apolair. Dit wil zeggen dat een ester niet goed met water mengt. De kookpunt van esters komt erg overeen met de kookpunten van alkanen met hetzelfde moleculair gewicht. waardoor we kunnen afleiden dat het een apolair stof is.1 

Vetzuurzouten

Vetzuur zouten ( zouten van vetzuren) worden ook wel zepen genoemd. Om duidelijk te maken hoe een vetzuurzout er uitziet is er een voorbeeld hieronder te zien4

Vetzuurzouten worden dus gewonnen uit vetten. De vetten zijn afkomstig van dieren of planten. Deze vetten bestaan weer uit een triglyceride.

Door er een alkalineoplossing bij toe te voegen wordt er een chemische reactie op gang gezet. Afhankelijk van wat voor oplossing er bij wordt toegevoegd ontstaat er een harde of juist een zachte zeep. Deze reactie word saponificatie genoemd. Door de saponificatie ontstaat er dus een vetzuur zout en glycerol. Meestal wordt er NaOH gebruikt om vetzuur zouten te verkrijgen. Er ontstaat dus bij elke reactie 1 glycerol molecuul en 3 vetzuur zouten. Hierbij is glycerol de bijproduct.

Het zout dat is ontstaan bestaat uit een apolaire ‘ staart’ en een polaire kop. De staart is apolair omdat het een lange koolstof keten is waarbij geen OH groepen in voorkomen. Het polaire gedeelte is negatief geladen en kan dus mengen met water.8

Welke reactanten kun je gebruiken om van een methylester een lithiumzout te maken?

Aller eerst methylesters zijn chemische verbindingen die gevormd zijn uit carbonzuren en methanol.

Er kan van een methylester ook een zout van gemaakt worden. De methylester die verkregen is bij route 2: methyl-12-hydroxytearaat kan dus worden omgezet naar een lithiumzout namelijk: lithium-12-hydroxysteraat . Er wordt gekeken welke reactanten er nodig zijn om deze reactie te kunnen uitvoeren. 6

Om van een methyl-12-hydroxystearaat een lithiumzout te maken moet er een stof toegevoegd worden met een OH-. Aangezien de eindproduct een lithiumzout moet zijn is er gekozen om er lithiumhydroxide bij toe te voegen.

Door er lithiumhydroxide aan toe te voegen gaan de methylgroepen los van de methyl-12-hydroxystearaat. De methylgroepen gaan dan reageren met de OH- waardoor de resterende Li+ de plek van de methylgroep in neemt.7 Zo is er dus een zout gevormd uit een methylester. De methylgroepen met een OH er aan wordt een glycerol. Dus als bij product ontstaat er glycerol. In dit geval kan het bijproduct gebruikt worden voor andere doeleinden.

De reactie die plaats vind word ook wel saponificatie genoemd, het hydrolyseren van een ester.

Voordelen en nadelen van het gebruik van lithium i.p.v. natrium of kalium

Nadelen gebruik van kalium & natrium

Er kan worden gekeken naar de smeltpunten en kookpunten. Hierbij is de smeltpunt van lithium het hoogst namelijk 180oC terwijl de smeltpunt van natrium (98oC) en kalium (63.4oC) een stuk lager is.

Kalium en natrium smelten sneller dan lithium en is dus niet handig om in smeermiddelen te gebruiken. Smeermiddelen in de auto industrie komen voor in o.a. motorolie en wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Hierdoor is het smeer middel minder lang houdbaar en is de kwaliteit ervan ook minder.

Voor natrium geldt dat het snel reageert met water en zuurstof uit de lucht. Het is dus zeer reactief.

Ook kalium is een zeer explosief en reactief metaal. Het reageert snel met water. Om het als zeep of smeermiddel te gebruiken mag het niet snel en explosief met water reageren. Als het met water reageert ontstaat er H2 en H2 gas is een zeer ontvlambaar gas. Natrium is echter wel minder reactief dan kalium.

Ook reageert kalium met alle zuur en niet-metalen. 10

Kaliumhydroxide en natriumhydroxide zijn bijtende stoffen in pure vorm of in hoge concentraties.

Voordelen gebruik van natrium

Door natriumhydroxide is zeer basisch. In een pure vorm is het een bijtende stof maar als het eenmaal reageert met een zuur dan is het niet meer bijtend. Als het toegepast wordt in smeermiddelen of zeep dan heeft het geen nadelig effect op het huid. Natriumhydroxide regelt als het waren de pH-waarde. 11

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Esters. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-esters/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.