Essay: Paste your text in here…’ Serpentijn: spiraalvormige asbestvezel

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste your text in here...' Serpentijn: spiraalvormige asbestvezel
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 926 words. Download the full version above.

o Chrysotiel (wit asbest)
‘ Amfibool: staafvormige asbestvezel
o Amosiet (bruin asbest)
o Crocidoliet (blauw asbest)
o Actinoliet (geel asbest)
o Anthophylliet (groen asbest)
o Tremoliet (grijs asbest)

chrysotiel amosiet crocidoliet

wat is asbest ?

Asbest is een mineraal, een natuurproduct. Asbest is opgebouwd uit hele fijne, microscopische kleine vezels. Asbestvezels zijn zo klein dat je ze soms niet eens kunt zien met het blote oog. Asbest is tot in de jaren ’80 veel gebruikt in gebouwen en woningen. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Zolang asbest in gebonden staat verkeert is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar als er losse asbestvezels worden ingeademd lopen deze vezels vast in de luchtwegen. Van die vezels kun je ziek worden. Je kunt er bijvoorbeeld longkanker van krijgen. Vandaar dat tegenwoordig asbest niet meer gebruikt mag worden in nieuwe woningen en gebouwen. Van asbest wordt je niet meteen ziek en ook niet als je een keer wat hebt ingeademd. Maar voorkomen moet worden dat mensen langdurig asbestvezels inademen.

Wat zijn de gevaren van asbest ?

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel. De kans op het krijgen van asbestziekten is afhankelijk van de totale hoeveelheid ingeademde asbestvezels. De zogeheten cumulatieve blootstelling, met als eenheid vezeljaar, is het product van de blootstellingsconcentratie (uitgedrukt in vezels per kubieke centimeter) en de blootstellingsduur (in arbeidsjaar). E��n vezeljaar is dus 1 vezel per ml x 1 arbeidsjaar. E��n arbeidsjaar bestaat uit 240 werkdagen van 8 uur. Naarmate het aantal vezeljaren toeneemt, neemt ook de kans op asbestziekten toe.

Wat heb je nodig om asbest te saneren ?

Er bestaat nauwelijks een gezondheidsrisico als je eenmalig met asbestvezels in aanraking komt. Maar bij langdurige blootstelling is asbest wel erg gevaarlijk, ongeacht de soort asbest waar het om gaat. Daarom gebruiken mensen die beroepsmatig vaak met asbest te maken hebben, zoals inventariseerders of verwijderaars, altijd beschermende kleding, de zogenoemde maanpakken, ook is er adembescherming nodig, daarvoor hebben ze een motor aangedreven masker(klasse 2). ,Als u in of om het huis hechtgebonden asbest aantreft dat niet beschadigd of verweerd is, kunt u het beter laten zitten. Zolang u het asbest niet breekt, schuurt, er in boort of op een andere manier bewerkt is dat de meest veilige aanpak. Als u asbest wilt verwijderen moet u altijd contact opnemen met uw gemeente. Bij sommige beroepen kunt u incidenteel in aanraking komen met asbest. Grote voorzichtigheid is dan belangrijk. Ook hier geldt, dat het asbest niet beschadigd mag worden. U mag het asbest bijna nooit zelf verwijderen.

Als je asbest wilt gaan verwijderen heb je veel spullen nodig voor je eigen veiligheid en voor een ander zijn veiligheid. Voor de kleding heb je een speciaal pak nodig (zie foto). Dit pak is blauw of wit en bedekt het grootste gedeelte van je lichaam. Je hebt ook handschoenen en laarzen nodig, je moet je pak daarover heen doen en aftapen met Duck tape zodat het helemaal is afgesloten. Je hebt ook een masker nodig voor de schone lucht die je nodig bent om in te ademen, dat masker is aangesloten op een motor die op je heup zit. Dat motortje is elektrisch aangedreven en er zitten filters in die de lucht verschoont die je in je masker krijgt. Voor de maskers heb je verschillende klassen:
‘ Klasse 1 (dat het door een aannemer mag verwijderd worden.)
‘ Klasse 2 (
‘ Klasse 3 (spuitasbest)

Wat is asbestose ?

Asbestose ontstaat als het gevolg van blootstelling aan asbest en is bovendien een erkende beroepsziekte. De aandoening behoort tot de pneumoconioses, wat we ook wel aanduiden met ‘stoflongen’. Het is de verbindweefseling van de luchtwegen die ervoor zorgt dat de longcapaciteit af zal nemen, waardoor je te maken kunt krijgen met een overbelasting van de longen. Het is de blootstelling aan asbest die ervoor zorgt dat u last kunt krijgen van asbestose, een van de belangrijke risico’s van dit materiaal. Asbestose wordt erkend als een beroepsziekte en komt veel voor onder mensen die veel met asbest hebben gewerkt. Dat neemt echter niet weg dat je ook buiten een beroepsmatige blootstelling te maken kunt krijgen met asbest, aangezien het materiaal op een aantal verschillende plaatsen in huis werd toegepast. Het is de langdurige blootstelling aan een hoge mate van asbest(vezels) die ervoor zorgt dat je te maken kunt krijgen met asbestose. Ook op het moment dat er een zeer hoge blootstelling van korte duur plaatsvindt loop je het risico op deze aandoening. Dit ontstaat bijvoorbeeld op het moment van een explosie, waarbij er asbest vrijkomt. Houd er rekening mee dat asbestose in ernst toe kan nemen, ook op het moment dat je vrij blijft van nieuwe blootstelling. Bovendien neemt de kans op deze aandoening evenredig toe met de concentratie van het asbest waar jeu aan bent blootgesteld en de duur hiervan. Met name personen met een lichte vorm van asbestose hebben weinig tot geen last van aantasting van hun longfunctie. Houd er echter rekening mee dat er 10 – 20 jaar kan zitten tussen de blootstelling aan het asbest en het daadwerkelijk vertonen van de symptomen van de ziekte.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste your text in here…’ Serpentijn: spiraalvormige asbestvezel. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-text-in-here-serpentijn-spiraalvormige-asbestvezel/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.