Essay: Scholieren zijn te jong om belangrijke beslissingen te maken.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Scholieren zijn te jong om belangrijke beslissingen te maken.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 643 words. Download the full version above.

Heb jij ook moeilijke keuzes voor school moeten maken of is er iemand in jouw omgeving die daar nu mee te maken heeft?
Op de middelbare school heb je te maken met veel belangrijke keuzes. Je moet bijvoorbeeld je profiel en je vervolgopleiding kiezen. Dit zijn moeilijke keuzes en voor sommige jongeren onmogelijk. Ik vind dat scholen zich moeten aanpassen, zodat jongeren geen moeilijke beslissingen hoeven te maken.
‘Het Nederlandse schoolsysteem zet adolescenten veel te veel onder druk om belangrijke keuzes te maken, terwijl ze daar psychologisch vaak nog niet aan toe zijn’. Dit zegt de Leidse ontwikkeling psycholoog Michiel Westenberg in een vraaggesprek met De Trouw. ( Eveline Brandt, 2009) ‘Zodra een leerling voor een profiel of studierichting heeft gekozen, is hij in een soort fuik gezwommen en kan hij zich nauwelijks meer bedenken. Daar moeten we echt vanaf”, zegt Westenberg. ( Eveline Brandt, 2009) De hoogleraar doet onderzoek naar adolescenten. Een adolescent is een jeugdig persoon tussen de puberteit en volwassenheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de hersendelen waarin zelfstandigheid en inzicht zich ontwikkelend niet op een jonge leeftijd zijn uit gegroeid. De groei van de hersendelen gaat lang door. Soms zelfs tot het 25ste levensjaar. Hierdoor is het moeilijk voor jongeren zich in te leven in wat bij ze past. Toch moeten jongeren nadenken over wat ze in de toekomst willen. Westenberg zegt: ‘ Ik wil niet zeggen dat adolescenten g’?n keuzes zouden moeten maken, want daar leren ze van, maar ze moeten dat met vallen en opstaan kunnen doen. Nu krijgen ze te horen: Je hebt dat profiel gekozen en daar zit je aan vast.’ (Eveline Brandt, 2009)
Ten tweede: jongeren hebben spijt van de studiekeuze die ze gemaakt hebben. ‘Uit onderzoek is bekend dat studiekeuzes waarvan studenten achteraf spijt hebben leiden tot minder gemotiveerd studiegedrag en een grotere kans op voortijdige uitval uit opleidingen’. Dit staat in een brief van de minister en de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap.(Jet Bussemaker, 2008) In de brief wordt geschreven dat ongeveer 20% van alle schoolverlaters achteraf spijt heeft van de opleiding keuze. Er moet nu afgevraagd worden hoe men dit zou kunnen verbeteren. De minister hoopt jongeren zo goed mogelijk te helpen met hun keuze.
Ten derde: ‘Jongeren hebben geen goed beeld van de consequenties die de keuzes op een verdere beroepsloopbaan hebben’. Schrijft de minister verder. (Jet Bussemaker, 2008) ‘Zij zullen zich moeten afvragen wat de opleiding inhoudt, welke mogelijkheden de opleiding biedt op de arbeidsmarkt, welke beroepen zij kunnen uitvoeren met de opleiding, wat werken in zo’n beroep inhoudt en welke implicaties dit voor hun priv??leven kan hebben.’ (Jet Bussemaker, 2008) Dat is lastig op jonge leeftijd. Er is een onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat veel jongeren pas na hun adolescentie gaan nadenken over de vragen. ‘Wie ben ik en wat wil ik doen’. ( Jet Bussemaker, 2008) Jongeren stellen hun studie uit ,omdat ze nog niet de gevolgen van de keuze de ze maken zien, schrijft de minister. Deze jongeren lopen een risico, ze kiezen vaak niet de juiste studie en moeten vaak goed nadenken over de vervolgopleiding.
Jongeren zijn te jong om belangrijke schoolkeuzes te maken. Argumenten daarvoor zijn: jongeren worden veel te veel onder druk gezet terwijl ze daar psychisch nog niet aan toe zijn, jongeren hebben spijt van de keuzes die ze gemaakt hebben en jongeren hebben geen goed beeld van de consequenties die de keuzes op een verdere beroepsloopbaan hebben.
Kortom het is niet verstandig om belangrijke schoolkeuzes te maken als je jong bent.

Bronnenlijst:
– Brandt, E. (2009). Jongeren moeten te vroeg keuzes maken. Geraadpleegd op 2 maart 2015, van http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1128068/2009/01/30/Jongeren-moeten-te-vroeg-keuzes-maken.dhtml
– Bussemaker, J. (2009). Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Geraadpleegd op 2 maart 2015, van http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/2/4/kst124723.html

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Scholieren zijn te jong om belangrijke beslissingen te maken.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/scholieren-zijn-te-jong-om-belangrijke-beslissingen-te-maken/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.