Essay: Java is 132.000 km2 groot en heeft …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Java is 132.000 km2 groot en heeft ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 368 words. Download the full version above.

Java is 132.000 km2 groot en heeft maar liefst 143 miljoen inwoners. Daarmee is het het

dichtstbevolkte eiland van Indonesi??. De hoofdstad van Indonesi?? is Jakarta en ligt in aan de

noordwest kust van Java. Het eiland ligt vol vulkanen, op dit moment zijn er vele actieve vulkanen.

Het Bahasa Indonesia is de offici??le taal van Indonesi??. Maar slechts zeven procent heeft het Bahasa

als moedertaal. Er zijn verder meer dan 300 lokale taalvormen. Zo spreken ze op Java Javaans en het

Jakartaans. Bijna 90% van de Indonesische bevolking leeft volgens de Soennitische richting van de

Islam. Op Java wordt deze verdeelt in 2 groepen, de ‘santri’ een orthodoxe gemeenschap die volgens

de vijf zuilen van de islam leeft. De andere groep, de ‘abangans’, volgt de zogenaamde Javaanse

religie ‘agama java’, een soort hindoe??stisch-Javaans mysticisme, en bevindt zich in Midden- en Oost-

Java.

Java is het economische centrum van Indonesi??. Door de vulkanen is de grond op het eiland zeer

vruchtbaar en de landbouw is dus erg goed ontwikkeld. Ook is de weginfrastructuur goed ontwikkeld,

door de aanleg van ”de Grote Postweg” is er een uitgebreid wegennetwerk over heel het eiland. Ook

zijn de zeehavens van Jakata en Surabaya erg belangrijk voor de welvaart. Ze staan beide in de top 50

drukste havens van de wereld.

Java heeft een prachtige natuur. De grond is erg vruchtbaar, met vele rijstvelden. In oost- en west

Java is de grond het best, dit komt door jonge vulkanische as gronden. Is west Java is het erg vochtig

en daarom ideaal voor thee- en rubberplantages. En in oost Java zijn er vooral suikerriet en

tabakplantages. Door de nodige huizenbouw en voedselgronden is er veel van het tropisch

regenwoud gekapt. Er is zelfs nog maar 20% over, het tropisch regenwoud vind je alleen nog maar

hoog in de bergen. Door het wegpakken van al die bomen ontstaat er wel veel erosie.

Doordat Java zo vlak is, kun je makkelijk met de trein door het eiland reizen. Dus dit gaan we ook

doen. We beginnen de ‘Java Reis’ in Jakarta. De grootse en welvarendste stad van Java (en

Indonesi??).

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Java is 132.000 km2 groot en heeft …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/java-is-132-000-km2/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.