Snelheidsverhoging naar 130 km/u - Essay Marketplace

Snelheidsverhoging naar 130 km/u

Vorige maand werd de snelheid op negentien trajecten verhoogd naar 130 kilometer per uur. Met de nieuwe aanpassingen heeft iets meer dan 60% van alle snelwegen een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Er zijn erg veel discussies gevoerd over deze maatregel omdat het tegen de verkeersveiligheid en milieu in gaat. Uit onderzoek blijkt dat de hogere maximumsnelheid zonder extra maatregelen kan leiden tot per jaar 3 tot 7 meer verkeersdoden en 17 tot 34 meer gewonden.
Minister Schultz wil dat er uiteindelijk op 77 procent van de snelwegen 130 kilometer per uur gereden mag worden. “Deze uitbreiding is een stap in ons snelhedenbeleid”, zegt ze. ‘Je bent sneller op de plek van bestemming en het sluit ook beter aan bij de beleving van de weggebruiker.’ Ligt Minister Schultz toe. Anderen vinden dit geen goed argument.
Enkele nadelen
Milieudefensie is fel tegen de verhoging omdat het grote gevolgen heeft voor het milieu. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid en de aanwezigheid van veel woon- of natuurgebiedenleefbaarheid. Ook vindt Milieudefensie dat het tot meer geluidsoverlast leidt. Uit onderzoek blijkt dat de hogere maximumsnelheid zonder extra maatregelen kan leiden tot per jaar 3 tot 7 meer verkeersdoden en 17 tot 34 meer gewonden. Daarom is het de bedoeling dat de overheid 85 miljoen euro uittrekt voor de verbetering van de verkeersveiligheid.
Volgens een woordvoerder van Milieudefensie rijden auto’s het zuinigst en schoonst rond 80 kilometer per uur en elke kilometer erbij zorgt voor een groei van de uitstoot. Een week eerder liet Milieudefensie weten dat een hoger snelheid op wegen leidt tot een flinke stijging van de uitstoot van stikstofdioxide. Uit een onderzoek blijkt dat waar de snelheid omhooggaat van 100 naar 130, neemt de uitstoot met 46% toe. Op weggedeelten waar de snelheid van 120 naar 130 gaat, stijgt de uitstoot met 27%.
Harder rijden levert volgens de gemeenten slechts twee minuten tijdwinst op, terwijl het wel heel veel extra uitstoot veroorzaakt. De tijdwinst is dus echt minimaal. Bovendien krijgen omwonenden ook veel meer herrie te verduren.
Ook GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent reageert kritisch. “Schultz zet het verstand op nul. Ze sluit de ogen voor de gevolgen van snelheidsverhogingen, voor de gezondheid van omwonenden van snelwegen en de verkeersveiligheid. En voor welk doel? Een paar minuten reistijdwinst. Wie 10 kilometer per uur harder rijdt, verbruikt 10 procent extra brandstof.”
Voorwaarden
Een hogere snelheidslimiet is vanuit het verkeersveiligheidsoogpunt van Veilig Verkeer Nederland acceptabel als er fors geïnvesteerd wordt in aanvullende maatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen die de negatieve gevolgen van die snelheidsverhoging wegnemen of compenseren.
Er wordt gehoopt dat de verhoging niet leidt tot verkeersonveiligheid. De ANWB vindt daarom ook dat de minister eerst aanvullende maatregelen moet nemen en pas daarna de snelheid moet verhogen.
De SP is niet fel tegen snelheidsverhoging, maar stelt wel duidelijke voorwaarden, zegt Tweede Kamerlid Farshad Bashir. “Het moet niet leiden tot meer dodelijke ongevallen of tot meer overlast en uitstoot. Uit alle onderzoeken blijkt dat dit bij deze grootschalige snelheidsverhoging wel zo is. Dus dan moet je het algemeen belang boven de kans op een paar seconden tijdwinst laten gaan” zegt hij.
”Veilig gaat voor vlot”, zegt CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Het CDA steunt de snelheidsverhoging naar 130 km per uur, als de leefbaarheid van direct omwonenden en de veiligheid van ons allen hiervoor niet de prijs is.
Enkele voordelen
In tegendeel ziet Veilig Verkeer Nederland juist voordelen. ‘Nu wisselt de maximumsnelheid te veel’ zegt een woordvoerder: ‘Het soms een wirwar van borden. Straks is het duidelijker en dus veiliger.”
Volgens Minister Schultz van Verkeer neemt de uitstoot ook niet toe, omdat auto’s tegenwoordig veel schoner rijden. De zeer brede snelweg is volgens haar veilig genoeg om harder te gaan rijden. Vervolgens ben je ook eerder waar je moet zijn en op lange stukken snelweg waar er genoeg ruimte is kan het fijn zijn om harder dan 120km/u te rijden.
VVD-Kamerlid Charlie Aptroot reageert verheugd op de verhoging. “Iedereen die op de weg zit, weet dat dit kan. Ik vertrouw erop dat milieu-, verkeersveiligheids- en geluidgevolgen goed in kaart zijn gebracht en geen beletsel zullen vormen.”
Ook de PVV reageert positief. ‘Goed dat hetgeen de PVV al jaren voorstelt nu eindelijk in vervulling gaat. Het is een mooie dag voor de automobilist” zegt PVV-er Léon de Jong. “We zullen de minister dan ook aansporen de maatregelen eerder dan nu is aangegeven te realiseren en zich te blijven inzetten om op nog meer wegen dan voorgesteld 130km in te voeren.’
Volgens de rechter zijn er geen juridische bezwaren tegen de snelheidsverhoging. Volgens hem blijft de invloed van harder rijden op milieu, geluid en natuur binnen de geldende regels.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.