Is studeren meer dan in in jezelf investeren ? - Essay Marketplace

Is studeren meer dan in in jezelf investeren ?

Er is eindelijk een besluit genomen, het wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker is goedgekeurd. Dit betekent dat per één september 2015 er geen basisbeurs meer wordt uitgekeerd aan de studenten die beginnen aan hun studie. Het idee hierachter is dat studenten hun eigen toekomst moeten financieren door tegen een lage rente te lenen. Hierdoor komt er een geldbedrag van 1,2 miljard euro vrij die de minister van onderwijs in verbeteringen van het onderwijs wil steken. Deze verandering in het onderwijssysteem heeft veel gevolgen voor de nieuwe student. Maar is dit een positieve of negatieve verandering?

Ten eerste, met de invoering van het sociale leenstelsel wordt de basisbeurs vervangen door een lening die de studenten kunnen afsluiten. De basisbeurs wordt betaald van het belastinggeld, iedereen in Nederland betaalt hier dan ook aan mee. Zo betaalt een slager mee aan de studie van een advocaat. Terwijl een advocaat na het afronden van zijn studie veel meer verdient dan een slager. Met de invoering van het sociale leenstelsel betaalt iedere student zijn eigen studie door een lening met een lage rente af te sluiten. Deze rente staat nu op 0,8% . De reden is dat de rente over deze lening veel lager is dan de rente van een andere lening, is omdat de studenten deze lening afsluiten bij de staat. De periode waarover je de schuld terug moet betalen is ook langer dan bij een van een lening bij een bank. De aflossingstermijn van het sociale leenstelsel bedraagt 30 jaar, veel langer dan de eerder genoemde 15 jaar. Als toch blijkt dat de student na het afronden van de studie een baan heeft verkregen waarbij die de één tot maximaal vier procent van zijn of haar maandsalaris niet kan missen, wordt de lening omgezet in een gift van de staat.
Een bijkomend voordeel is dat de langstudeerboete met de invoering van het leenstelsel met terugwerkende kracht wordt afgeschaft. Dit was een bedrag van 3063 euro die studenten moesten betalen als ze met hun studie meer dan een jaar vertraging op hadden gelopen. Met de invoering van het sociale leenstelsel waren de VVD en PvdA van mening dat het handhaven van deze boete niet meer nodig was. Ook de Nederlandse universiteiten zijn positief over de invoering van het sociale leenstelsel. Volgens Louise Grunning, voorzitter van De Vereniging van Universiteiten (VSNU), zullen studenten nu eerder hun studie afronden. De invoering van het sociale leenstelsel neemt dus als het ware de werking van de langstudeerboete over, zonder dat de student een boete krijgt opgelegd.
Echter is uit een onderzoek van de CPB gebleken dat 7700 hbo- studenten niet zullen gaan studeren door de invoering van het leenstelsel. Het aantal studenten dat niet voor de universiteit kiezen blijft met 3000 wel gelijk. Het grote aantal hbo studenten dat afhaakt beïnvloedt Nederlandse kenniseconomie erg. Sommige studenten zullen nu voor een ander beroep kiezen, omdat het terugbetalen van hun studieschuld een zware opgave wordt. Hierdoor zal dus veel van de Nederlandse kennisniveau dalen. Door het sociale leenstelsel wordt het tekort aan hoogopgeleide mensen in bepaalde beroepssectoren in Nederland alleen maar groter.

Daar komt bij , dat het sociale leenstelsel voor een extra grote studieschuld zal zorgen. De basisbeurs, die nu wordt vervangen door een lening, bedroeg 279,14 euro voor een student die op zichzelf woont en 100,25 euro voor de student die nog thuis woont. De gemiddelde studieschuld van een student die een van deze twee bedragen ontvangt is ongeveer 15000 euro. Na verwachting zal deze schuld stijgen naar 27000 exclusief de daarover gevraagde rente, door de afschaffing van de basisbeurs. Met deze 12000 euro extra studieschuld, wordt het krijgen van een hypotheek verder bemoeilijkt. Van den Bosch, directeur van het BKR, wijst erop dat het achterhouden van informatie over je studieschuld kan lijden tot betalingsproblemen in de toekomst. Met de invoering van het sociaal leenstelsel wordt het verzwijgen van de financiële situatie verder vergroot met alle gevolgen van dien.
Al met al komt er heel wat bij de invoering van het sociale leenstelsel kijken. De studenten betalen zelf voor hun keuze om zich verder te ontwikkelen, ze zullen hierbij niet meer worden geholpen met een gift van de staat die afkomstig is van het afgedragen belastinggeld. Tijdens hun studiejaren zullen ze geen last meer hebben van een boete die ze zullen krijgen als ze meer dan een jaar hun studiepunten niet halen. Toch zal een groot aantal studenten van het gaan studeren afzien of kiezen voor een beroep met een hoger inkomen, vanwege een hogere studieschuld. Een ding dat in ieder geval zeker is, is dat het studeren meer betekent dan in jezelf investeren.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.