Sparen - Essay Marketplace

Sparen

Wat is sparen?
Sparen is het niet uitgeven van een deel van het inkomen. Je kunt het geld sparen op een spaarrekening bij een bank, maar ook (cash) thuis in je portemonnee. Als je spaart bij de bank, ontvang je rente over je gespaarde bedrag (per jaar gerekend).
Waarom is het verstandig om te sparen?
Je hebt dan altijd wat geld voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe auto moet kopen, onverwachte (flinke) energiekosten of als je telefoon onverwachts kapot gaat en je moet een nieuwe telefoon kopen. Als je geen spaargeld hebt loop je een risico dat je een lening moet afsluiten.
Hoe moet je sparen?
Je spaart beter als je doelbewust spaart en als je een goed inzicht hebt in je financi��le situatie. Dat kun je cre��ren door een balans te maken van je verdiensten en je uitgaven. Veel mensen weten niet hoeveel geld zij uitgeven en waaraan precies. Hierdoor geven zij meer uit dan nodig is. Zo kun je vaste betaalbedragen (per maand) onderscheiden met eventuele secundaire kosten. Het geld wat overblijft kun je maandelijks overzetten naar je spaarrekening.

Hoe spaar je op een spaarrekening?
Een belangrijk onderdeel van het sparen is de spaarrekening die je kiest en bij welke bank je deze spaarrekening opent. Een hoge rente is aantrekkelijk op een spaarrekening. Naast het rentepercentage zijn er andere belangrijke verschillen. Je moet letten op andere verschillen zoals:
��� Hoe lang het rentepercentage geldt.
��� Of je tussentijds ook spaargeld kan opnemen.
��� Kan je een sparen wanneer het jou uitkomt of een vast bedrag per maand.
��� Wat het kost om spaargeld op te nemen.
��� Wat de overige voorwaarden zijn.
Heb je op deze vragen een duidelijk antwoord? Dan kun je een spaarrekening kiezen die het best past bij jou en jouw spaardoelen.

Spaarrekening en/of Spaardeposito
Op het spaardeposito zet je voor een afgesproken periode een bedrag vast tegen een vaste rente. Hoe langer het geld vast staat, hoe hoger de rente die bank uitkeert. Hoewel er bij een spaarrekening geen sprake van rente op rente is en het rentepercentage op elke moment hoger en lager kan zijn.

Voordelen van sparen
��� Sparen kent weinig risico. Je kan je ingelegde geld weer terugkrijgen (in de meeste gevallen).
��� Sparen is bij de meeste banken gratis (of kost niets). Het openen en beheren van een spaarrekening kost dus niets. Soms wordt wel als voorwaarde gesteld dat je een betaalrekening bij dezelfde bank hebt.
��� Je kunt goed(overzichtelijk) in de gaten houden hoeveel je hebt gespaard en wat je huidige spaarrente is.
��� Je kan meestal geld opnemen wanneer jou dat uitkomt.

Nadelen van sparen
��� Het rendement (= gespaarde geld in percentage) zal wat lager liggen dan andere mogelijkheden zoals beleggen.
���Wanneer de inflatie hoog is en de rente op je spaarrekening laag, dan wordt je spaargeld langzaam minder waard.
���Als je veel spaargeld hebt, moet je over een gedeelte ervan belasting betalen aan de fiscus in de vorm van vermogensrendementsheffing.
���Een vrij opneembare spaarrekening is fijn, maar brengt ook het nadeel met zich mee dat de snelheid en het gemak van geld opnemen ervoor zorgt dat je het spaargeld voor andere zaken gebruikt dan je eigenlijk voor bedoeld was.

Andere vormen van lenen
Er zijn verschillende soorten leningen. Een lening wordt ook wel een krediet genoemd. Als je een hypotheek afsluit is je huis het onderpand voor de lening. Kredieten die worden afgesloten zonder onderpand worden consumptieve kredieten genoemd. Een aantal voorbeelden van soorten leningen:

��� Rood staan op uw betaalrekening
Rood staan op een betaalrekening is ook een vorm van lenen. De rentevergoeding die hiervoor door banken en creditcardmaatschappijen berekend wordt, is vaak zeer hoog. Daarom is rood staan een ongunstige vorm van lenen.

��� Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet krijg je een kredietlimiet. Dat is het bedrag dat je maximaal mag lenen. Als je geld opgenomen hebt, moet je over het opgenomen saldo rente betalen. Elke maand kan je deel van de opgenomen geld weer aflossen. Je kunt tussentijds weer extra bedragen opnemen, maximaal tot aan je oorspronkelijke kredietlimiet. Het is dan ook mogelijk om extra bedragen af te lossen. Het rentetarief kan op elk moment hoger of lager zijn.

��� Persoonlijke lening
Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag, de looptijd en het rentetarief bij het afsluiten van de lening besloten. Dat houdt in dat je bij een persoonlijke lening een vaste maandtermijn moet betalen om af te lossen (bestaat uit rente en aflossing).

��� WOZ-krediet
Bij een WOZ-krediet is een doorlopend krediet alleen beschikbaar voor eigenaars van een koopwoning. De WOZ-waarde bepaalt de maximale lening. De rente op een WOZ-krediet ligt vaak hoog.

��� Autolening
Een autolening is een persoonlijke lening waarbij je het geld dat je leent gebruikt om een auto te kopen. De auto is hierbij het onderpand voor de lening. Vanwege dit onderpand is de rente bij een autolening vaak lager dan bij een lening zonder onderpand (blanco persoonlijke lening)
Meer informatie over huurkoop

��� Credit Card krediet
Als je een het creditcard gebruikt voor de aankoop van bepaalde zaken, ontstaat er automatisch een krediet. Meestal kun je zelf de keuze maken of je het opgenomen saldo ineens af gaat lossen of dat je kiest voor aflossing in termijnen.

Inleiding
Met veel verschillen tussen financi��le situaties moet door gezinshuishoudingen goederen en/of diensten worden gekocht om in de behoeften van de verbruiker te voorzien. Daarvoor heb je opties, je kan bijvoorbeeld lenen of sparen. Spaargeld moet je uit je eigen zak halen. Lenen kan je van de bank. De rentestand is dan bij leningen is erg laag, omdat Europa en de banken daarmee investeringen naar een hogere rang willen brengen. Maar wat is verstandiger, Lenen of Sparen?

Evaluatie
In het algemeen verliep alles goed. We hadden eerst samen een onderwerp uitgekozen, daarbij hebben we nog zes deelonderwerpen bij bedacht. Ieder kreeg 2 deelonderwerpen, die moesten we zelf thuis maken. Deze werd later door ieder groepslid goedgekeurd of als het niet goed was verbeterd. De inleiding, hoofdvraag, conclusie en de evaluatie hebben we samen in de les gemaakt. Na deze praktische opdracht hebben we een veel betere en duidelijkere beeld over sparen en lenen.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.