Essay: Terugblik

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Terugblik
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 610 words. Download the full version above.

Waarom werd de Berlijnse muur ook alweer gebouwd? Na de tweede oorlog werd Duistland opgesplitst. Frankrijk, Amerika, Engeland en de Sovjet-Unie kregen elk een deel van Duitsland. Tussen de geallieerden en de was al een beetje onenigheid maar toen de geallieerden D-Mark als valuta invoerden en toen tweedagen later Sovjet-Unie de te Ostmark was de maat vol en ging de Sovjet-Unie een splitsing bouwen. Zo kwam er een scheiding tussen de geallieerden en de Sovjet-Unie oftewel de ‘Berlijnse muur’.

Situatie West-Duitsland
De situatie was in West-Duitsland veel beter dan Oost-Duitsland.
De West-Duisters hadden het stukken beter, ze waren veel welvader en vrijer en dan de Oost-Duitsers. Het kapitalistische Amerika zorgden voor het westen, Amerika had veel geld en stimuleerde West-Duitsland hierdoor groeide de economie. De eerste jaren kon je helemaal niet je familie opzoeken maar later konden er een klein aantal Duisters hun families zien, vooral de West-Duitser konden iets gemakkelijker aan de andere kant komen. De West-Duisters waren onder hoeden van de geallieerden die een stuk vrijer waren dan de Sovjet-Unie. De hele West kant van de muur zat onder de graffiti terwijl aan de Oost kant geen spetter op de muur te bekennen, de West kan werd dus veel minder beschermd.

Situatie Oost-Duitsland
De Oost-Duitsers waren het meeste de dupe van de muur. Voor het IJzeren Gordijn was een stukje niemandsland, dat was een blokkaden van Oost-Duitsland wat vol lag met landmijnen en prikkeldraden. De muur werd zwaar bewapend aan de Oost kant, niemand mocht er doorheen. Enkele konden nog in begin ontsnappen, door bijvoorbeeld tunnels te graven maar later werd de bewaking versterkt en was ontsnappen onmogelijk. Wanneer je als nog probeerde te ontsnappen en ze pakten je dan werd neergeschoten en was het dus over en uit voor je. Een klein feitje, volgens de berekeningen van 2013 zijn er totaal 138 slachtoffers gestorven omdat ze probeerde te ontsnappen. De Oost-Duisters hadden het dus nog veel slechter, ze hadden geen geld en zaten als ratten in de val opgesloten. Oost-Duitsland moderniseerde veel langzaam dan West-Duistland en ze hadden ook nog is een hele slechte economie. Veel Oost-Duisters werkte ook aan de West kant van Berlijn maar zij zijn allemaal kun werk kwijt geraakt als gevolg van de muur. De Oost-Duisters waren dus ook echt het meeste de dupe van de muur.

In Oost-Duitsland werd op 8 februari 1950 de Stasi (Ministerium f??r Staatssicherheit) opgericht. Het doel was op de mensen te beschermen, dit deden ze vooral door hun af te luisteren. Wanneer je een tegenstander was of het met de politiek niet eens was werd je in het geheim opgepakt en ging je naar de Stasi gevangenis. Hier werden deze mensen gemarteld of zelf ge??xecuteerd. Het volk kon zo niemand meer vertrouwen omdat iedereen lid kon zijn van de Stasi en de informatie kon doorgeven.
Conclusie
Het hele Duitse volk was de verliezer van de muur. De gene die het meest hadden verloren was het volk van Oost-Duitsland, zij zijn veel kwijt geraakt, hadden weinig geld en geen vrijheid. West-Duitsland had het een stuk beter, zij waren veel welvarender, hadden net iets meer vrijheid en een stuk betere Economie. Maar de West-Duitser konden ook niet meer reizen, sommige waren hun familie kwijt en andere raakte werkeloos door de scheiding.
Na de periode van 1961 tot 1989, toen de muur viel was het hele Duitse volk de winnaars van de Berlijnse muur.
West en Oost Duisters konden elkaar weer zien, alle families waren weer compleet, kortom grote vreugde! Iedereen kon weer vrij reizen en je kon weer werken aan beide kanten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Terugblik. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/terugblik/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.