Essay: Thesis: Supermarktorganisatie Berkenbosch is een franchise supermarkt…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 147 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 30, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Thesis: Supermarktorganisatie Berkenbosch is een franchise supermarkt...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 43353 words. Download the full version above.

1.1 Introductie
Supermarktorganisatie Berkenbosch is een franchise supermarkt die de formule van C1000 exploiteert. De supermarkt is gevestigd in een klein dorpje in Friesland genaamd Beetsterzwaag. De eigenaar van de winkel is Germ Berkenbosch en hij heeft deze winkel 20 jaar geleden overgenomen van zijn vader en is om het zo maar te zeggen ‘in het vak gerold’. Deze supermarkt bestaat al sinds 1976 en heeft in haar bestaan al meerdere franchise formules ge??xploiteerd en is daarmee altijd renderend geweest. Sinds ongeveer 10 jaar draagt de winkel de naam C1000, maar wat er in de toekomst met de winkel gaat gebeuren is vrij onzeker (Berkenbosch, 2014). C1000 is namelijk overgenomen door Jumbo. Deze overname houdt in dat alle leveringscontracten die C1000 met haar franchisers had, zijn overgenomen door supermarktorganisatie Jumbo. Jumbo mocht alleen niet zo veel winkels hebben vanwege de mededingingswet, waardoor Jumbo op haar beurt een gedeelte van de overgenomen leveringscontracten weer heeft doorverkocht aan Coop en Albert Heijn (NRC, 2012).
Voor C1000 Berkenbosch houdt bovengenoemde situatie in dat het huurcontract is doorverkocht aan Coop. Aan de hand van een eerder onderzoek is echter gebleken dat Coop niet een passende formule is voor een dorp als Beetsterzwaag (Supermarktorganisatie Berkenbosch, 2014). De PLUS formule zou daarentegen wel goed aansluiten bij de organisatie en haar omgeving. Germ Berkenbosch is daarom stappen aan het ondernemen om er voor te zorgen dat de organisatie geen Coop, maar een PLUS zal worden. Ondanks de wil en de wens is het echter niet zeker of dit ook daadwerkelijk gaat lukken. Dus welke formule supermarktorganisatie Berkenbosch in de toekomst gaat exploiteren is voor nu onzeker. Wel is duidelijk dat de organisatie zal worden voortgezet, ongeacht welke formule het zal gaan exploiteren. Aangezien de toekomst zo onzeker is, is het van belang dat supermarktorganisatie Berkenbosch doormiddel van het verbeteren van hun concurrentiepositie de klanten weet te binden. Zodat ongeacht welke formule er straks ge??ntegreerd gaat worden, de klanten bereid zijn om bij supermarktorganisatie Berkenbosch te blijven (Berkenbosch, 2014).
1.2 Context
Macro omgeving
Afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op technologisch gebied. Zodoende zijn er onder andere smartphones en tablets op de markt gekomen en is het internet zich alsmaar verder gaan ontwikkelen. De combinatie van deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat consumenten op ieder moment van de dag toegang hebben tot het internet. Het is dan ook logisch dat producten tegenwoordig niet meer alleen in winkels worden aangeboden, maar ook via het internet verkrijgbaar zijn. Consumenten doen steeds vaker hun aankopen online, om naast hun drukke hectische leven niet meer op pad te hoeven voor de nodige producten. De foodmarkt op internet wordt naast de non-foodmarkt markt dan ook steeds groter (HBD, 2012). Daarnaast zorgt gebrek aan tijd bij de consument dat de consument haar tijd steeds slimmer in moet gaan delen en er prioriteiten gesteld moeten worden. Consumenten kunnen zowel snel als traag winkelen en de beschikbare tijd en behoefte is bepalend geworden. Hier wordt door retailers steeds vaker op ingespeeld door steeds meer uiteenlopende services aan te bieden, waaronder bezorgservices (HBD, 2012).
Bovendien zijn er steeds meer immobiele ouderen, waarvan verwacht wordt dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar de huishoudelijke hulp die ze vanuit de overheid krijgen om het zelfstandig wonen mogelijk te maken, zal met 40% afnemen in 2015. Deze huishoudelijke hulp vanuit de overheid wordt ook wel het centrale zorgsysteem genoemd (Haverkort, 2014). De afname van de hoeveelheid zorg vanuit het centrale zorgsysteem betekent dat deze huishoudelijke hulp zich voornamelijk gaat richten op de primaire zorg, zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en het douchen en aankleden. Het doen van boodschappen valt onder secundaire zorg en de bedoeling is dat deze zorg steeds meer opgepakt zal worden aan de hand van het sociale zorgsysteem. Het sociale zorgsysteem houdt in dat buren, familie of vrienden (de zogenoemde mantelzorgers) deze secundaire zorg op zich nemen en dus onder andere de boodschappen zullen moeten doen voor deze ouderen (Rijksoverheid, z.j.).
Meso
De interesse in de foodmarkt op internet heeft er voor gezorgd dat de online markt in voedingsmiddelen steeds groter en voller wordt. Dit geldt zowel voor de online aanbieders als voor de concurrentie tussen supermarkten en hun online initiatieven (ING, 2013). Zo is Albert Heijn bijvoorbeeld begonnen met het introduceren van pick up points. Klanten kunnen online hun bestelling doen en dan kiezen hoe laat, wanneer en bij welke pick up point ze de boodschappen op willen halen (Albert Heijn, z.j.). Coop heeft een soortgelijke service als die van Albert Heijn, maar in plaats van pick up points kan de klant er voor kiezen de boodschappen af te halen bij de dichtstbijzijnde winkel of om deze thuis te laten bezorgen (Coop, z.j.). Verder werken een aantal Spar en C1000 supermarkten in de omgeving van Beetsterzwaag met online bezorgservices op eigen initiatief. Hier kunnen klanten via e-mail hun bestelling doorgeven en worden de producten bij de deur bezorgd en afgerekend. Tenslotte is Jumbo ook bezig een concept uit te rollen met pick up points (Berkenbosch, 2014). Kortom online bestel- en bezorgservices worden een steeds belangrijker aspect voor zowel supermarkten als haar klanten en het gevecht om de consument wordt ook online steeds meer merkbaar.

Voor supermarktorganisatie Berkenbosch begint een online bestel en bezorgservice een steeds grotere rol te spelen. De concurrentie voor supermarktorganisatie Berkenbosch is groot. Binnen een straal van tien kilometer begeven zich meerdere supermarkten die de formules van Albert Heijn, Coop, Jumbo, Spar en C1000 exploiteren (Maps, z.j.). Het grootste deel van deze supermarkten bieden reeds online bezorgservices of pick up points aan. Aangezien er op steeds specifiekere bedrijfsonderdelen en service elementen geconcurreerd wordt, is het voor supermarktorganisatie Berkenbosch van belang in een aantal van deze concurrentie elementen mee te gaan. Het meegaan in deze concurrentie elementen wordt door supermarktorganisatie Berkenbosch belangrijk gevonden, omdat zij de opvatting hebben zo de klant niet te verliezen aan de concurrenten en daarmee te binden aan de eigen organisatie (Berkenbosch, 2014).

Micro
Voor supermarktorganisatie Berkenbosch houdt de toenemende concurrentie in dat de consument steeds meer keus heeft tussen organisaties en het steeds moeilijker wordt de klant vast te houden en te binden aan de eigen organisatie. Tevens bevindt Beetsterzwaag zich in een vergrijzende gemeente (gemeente Opsterland) wat betekent dat er veel sprake is van ouderen die gebruik maken van huishoudelijke zorg, welke geregeld is vanuit de overheid (CBS, 2010). Vanuit de veranderingen in de macro omgeving bleek al dat er in de zorgkosten gesneden gaat worden en de secundaire zorg daarmee grotendeels neer zal komen op mantelzorgers. Ouderen zullen dan ook mantelzorgers moeten vinden die zorg willen dragen voor een aantal secundaire zorgtaken, waaronder het doen van hun boodschappen, zo ook in Beetsterzwaag. Daarnaast ziet supermarktorganisatie Berkenbosch dat supermarkten rondom de eigen organisatie steeds meer met online bezorgservices gaan werken. (Berkenbosch, 2014)

De combinatie van de hiervoor genoemde factoren is voor supermarktorganisatie Berkenbosch momenteel voelbaar door de gedaalde omzetten van afgelopen halfjaar. Deze omzetten zullen naar verwachting nog meer gaan dalen, indien supermarktorganisatie Berkenbosch niets doet om de klanten voor de eigen organisatie te winnen. Als de omzet zal blijven dalen zal er gesneden moeten worden in het personeel en kan het zo zijn dat deuren uiteindelijk gesloten dienen te worden (Berkenbosch, 2014).
1.3 Motief
Supermarktorganisatie Berkenbosch doet zelf niets met online bezorgservice en vreest dat wanneer de organisatie niet mee gaat in deze online ontwikkeling dit tot klantverlies zal gaan lijden. Deze angst komt voort uit het feit dat de verwachting is dat ouderen in en rondom Beetsterzwaag steeds meer baat gaan hebben bij een bezorgservice. Daarnaast is niet duidelijk welke formule de organisatie zal gaan exploiteren in de toekomst en of deze formule aansluit bij de behoeften van de klant. Een niet aansluitende formule zou tot nog meer klantverlies kunnen gaan lijden en klantverlies heeft een direct verband met het dalen van de omzet en de winst (Berkenbosch, 2014).

Aangezien supermarktorganisatie Berkenbosch in de toekomst graag wil blijven bestaan is het van belang dat de organisatie inspeelt op de behoefte van haar consument, om zo omzet en winst te kunnen blijven genereren. Door een bezorgservice te verwezenlijken denkt supermarktorganisatie Berkenbosch de ontwikkelingen wat betreft de veranderingen in de zorg en de implementaties van bezorgservices in de omgeving een stap voor te zijn. Door de omgeving een stap voor te zijn tracht supermarktorganisatie Berkenbosch er naar om zo de ouderen die naar eigen verwachting behoefte gaan hebben aan een bezorgservice, niet als klant te verliezen aan de concurrentie die wel bezorgservices aanbieden (Berkenbosch, 2014). Daarom zal er een onderzoek gedaan worden naar de effecten van een bezorgservice, om er achter te komen of een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch een juiste strategische keuze is voor een rendabeler bestaan.
1.4 Probleemstelling
” Hoe kan supermarktorganisatie Berkenbosch invulling geven aan een bezorgservice en welke effecten mogen hiervan verwacht worden. ”
1.5 Doelstelling
Het doel van dit rapport is om duidelijk te krijgen wat voor effecten een online bezorgservice zal hebben op supermarktorganisatie Berkenbosch, om uiteindelijk richtlijnen te ontwerpen van een bezorgservice voor een lokale supermarkt in een plattelandsomgeving. Aan de hand van de ontworpen richtlijnen wordt voor supermarktorganisatie Berkenbosch bekend aan welke voorwaarden een bezorgservice moet voldoen, om goed in te kunnen spelen op de behoeften van zowel de klant als de eigen organisatie.
De belangrijkste stakeholder voor dit onderzoeksrapport is supermarktorganisatie Berkenbosch, aangezien een eventuele bezorgservice door deze supermarkt uitgevoerd zal worden. Het doel van een eventuele bezorgservice is om beter in te spelen op de wensen van de consument en het verhogen van de winst voor supermarktorganisatie Berkenbosch. Naar aanleiding van dit onderzoek zal het management van supermarktorganisatie Berkenbosch op de hoogte zijn van wat hun directe consument graag wil qua online bezorgservices en wanneer deze rendabel zal zijn voor de organisatie zelf. Daarnaast zijn ook de medewerkers van supermarkt Berkenbosch een belangrijke stakeholder, want wanneer het goed gaat met de organisaties zullen contracten ook sneller verlengd worden. Tenslotte is de consument van supermarkt Berkenbosch ook een belangrijke stakeholder, aangezien het de bedoeling is dat zij uiteindelijk tevreden zijn met de winkel en het de bedoeling is dat zij hier de boodschappen doen.
1.6 Conceptueel model

Figuur 1: Conceptueel model. Bron: Sarissa van Vliet, 2014
Het conceptueel model kan als volgt worden uitgelegd. In het midden staat het probleem, namelijk wat de effecten zijn van een online bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch. Om het centrale probleem staan drie kennisgebieden, welke invloed hebben op het centrale probleem. Deze drie kennisgebieden zijn de strategic options, customer value en cost management. Deze drie kennisgebieden hebben niet alleen invloed op het centrale probleem, maar kunnen ook invloed op elkaar uitoefenen.
Om te beginnen heeft het centrale probleem een wederzijdse relatie met de customer value. De customer value oftewel de klantwaarde heeft invloed op wat het effect van een bezorgservice zal zijn, maar een bezorgservice heeft ook invloed op de customer value. Het is voor dit onderzoek van belang om de customer value te onderzoeken, zodat duidelijk wordt wat de consument verwacht van een bezorgservice en of de consument van Beetsterzwaag hier ook wel echt waarde aan hecht.
Ten tweede heeft het centrale probleem een wederzijdse relatie met de strategic options. Uit de strategic options wordt namelijk duidelijk welke mogelijke bezorgservices het best ge??mplementeerd kunnen worden. Daarnaast heeft een bezorgservice ook invloed op de strategic options, want het is van belang om de strategic options te kennen alvorens een bezorgservice ge??mplementeerd wordt.
Het laatste kennisgebied in het conceptueel model is cost management. Bij het invoeren van een bezorgservice zullen namelijk kosten gemaakt worden. Er zullen investeringen gedaan moeten worden in bijvoorbeeld een bedrijfsauto of een extra magazijn. Het is van belang dat deze kosten in kaart worden gebracht om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten die gemaakt moeten worden. Cost management heeft dan ook een wederzijdse invloed op het centrale probleem. Een bezorgservice heeft namelijk invloed op de cost management. Daarnaast heeft het cost management invloed op de bezorgservice, bijvoorbeeld of het doorvoeren er van financieel haalbaar is.
Uiteindelijk hebben alle kennisgebieden wederzijds invloed op elkaar en niet alleen met het centrale probleem. Zo heeft cost management een wederzijdse relatie met de strategic options. Verschillende strategic options brengen namelijk verschillen kosten met zich mee. Zo hebben de strategic options en de customer value wederzijdse invloeden. Verschillende strategic options kunnen namelijk verschillende invloeden uitoefenen op de customer value. Tot slot hebben cost mangement en de customer value ook invloed op elkaar. De verschillenden kosten die bij een bezorgservice gemaakt moeten worden zullen namelijk doorberekend moeten worden naar de consument. Deze doorberekende kosten zullen invloed hebben op de customer value.
1.7 Onderzoeksvragen
Customer value
In hoeverre kan er een overzicht geschetst worden van wat de consument wil en verwacht van een bezorgservice?
1. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp customer value.
2. Onderzoek en rapporteer of de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch behoefte hebben aan een online bezorgservice en welke vorm van bezorgservice de voorkeur heeft.
3. Leid aan de hand van het onderzoek af hoeveel klanten gebruik zullen maken van een online bezorgservice en de frequentie hier van.
4. In hoeverre kan een bezorgservice leiden tot een verhoogde customer value?
Strategic options
Welke strategische keuzes kan supermarktorganisatie Berkenbosch maken aan de hand van de mogelijk supermarktconcepten?
5. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp strategic options
6. Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het PLUS concept.
7. Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het Coop concept.
8.Beschrijf aan de hand van het onderzoek vier mogelijkheden op het gebied van een bezorgservice.

Cost management
Wat is cost management en hoe kan cost management worden vormgegeven?
9. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp cost management.
10. Onderzoek welke vorm van bezorgservice het best past bij de visie van Dhr. Berkenbosch.
11. Beschrijf hoe de cost mangement met betrekking tot de door de Dhr. Berkenbosch gekozen bezorgservices ingedeeld kan worden.
12. Bereken of de uitvoering van de opties welke gekozen zijn door Dhr. Berkenbosch rendabel zijn.
13. Ontwerp richtlijnen in de vorm van aanbevelingen met betrekking tot een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch.
1.8 Opbouw van het rapport
Als eerste is er onderzoek gedaan onder de klant van supermarktorganisatie Berkenbosch. Er is nagegaan of de klanten behoefte hebben aan bezorgservice en welke eisen zij aan een bezorgservice stellen. Vervolgens is in kaart gebracht wat een bezorgservice voor toegevoegde waarde kan hebben voor de klant en de organisatie. Aansluitend zijn de strategische opties voor supermarktorganisatie Berkenbosch binnen het PLUS en Coop concept in kaart gebracht. Vervolgens zijn er aan de hand van het onderzoek criteria opgesteld voor de bezorgservice en zijn de voor de twee meest geschikte opties de cost management ingedeeld. Tenslotte zijn conclusies geformuleerd en zijn er aanbevelingen gedaan in de vorm van richtlijnen voor het implementeren van een bezorgservice.
1.9 Voortschrijdend inzicht
In het volgende hoofdstuk ‘methodologie’ staat het oorspronkelijke onderzoeksontwerp beschreven. Halverwege het onderzoek is echter gebleken dat uit 25 klantinterviews onvoldoende betrouwbare gegevens te halen valt. Wel zijn de 25 interviews gebruikt om een beeld te cre??ren van de behoeften van de klant. Maar om wel de nodige diepgang en breedte te leveren, is er halverwege het onderzoek besloten nog een tweetal onderdelen toe te voegen.
Het eerste onderdeel is een behoefte-inventarisatie middels een kleine enqu??te aan de kassa. Hierbij is gevraagd of de desbetreffende klant behoefte heeft aan een bezorgservice en is door de caissi??re een inschatting gemaakt tot welke doelgroep de ge??nqu??teerde klant behoort, te weten jong, midden of oud. Deze enqu??te is gehouden onder 200 winkelende klanten op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei 2015. Voor het aantal 200 is gekozen omdat het een afspiegeling van het totaal aantal vaste klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch is, te weten: 1000 vaste klanten (zie bijlage 1). In statistische kringen is het gebruikelijk om een steekproef te houden met een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidspercentage van 95%. Deze regels zijn echter geldend bij een steekproef waarbij de resultaten voor een groot gedeelte gespreid zijn. In deze steekproef zijn de resultaten echter gespreid op 50%, namelijk of er interesse is ”ja of nee”. Daarom is er een steekproef gehouden onder 20% van de klanten (200 klanten). Bij de behoefte-inventarisatie is er gebruik gemaakt van een betrouwbaarheidspercentage van 94% en een foutmarge van 6% (Steekproefcalculator, 2013). De resultaten van de behoefte-inventarisatie zijn indicatief meegenomen en dienen als startpunt voor het kwalitatieve onderzoek. Wanneer er namelijk geen interesse is voor een bezorgservice is er geen reden tot het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek met betrekking tot een bezorgservice.

Beperkingen enqu??te:
In de steekproef zijn een aantal klantgegevens niet opgenomen. Er is namelijk niet gevraagd en gekeken naar bijvoorbeeld een specifieke leeftijd, man/vrouw verhouding, gezinsverhoudingen en inkomensgegevens. Deze gegevens zijn namelijk niet van invloed op de stelling of men interesse heeft in een bezorgservice. Het onderzoek richt zich namelijk op het ontwerpen van richtlijnen ten aanzien van een bezorgservice. In eerste instantie is er bij een behoefte-inventarisatie (nog) niet van belang met welk motief de klant de boodschappen laat bezorgen. Deze motieven zijn later tijdens een kwalitatief onderzoek verder onderzocht. Bij de behoefte-inventarisatie is het belangrijker gevonden om te weten of de klant belang heeft bij een bezorgservice en in welke levensfase deze klant zich begeeft. Zo kan de behoefte in de relatie tot de levensfase ge??nventariseerd worden. Het inventariseren van de levensfase kan later van belang zijn bij het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Namelijk om vast te stellen in welke levensfase het merendeel van de klanten zich begeeft, welke aan hebben gegeven belang te hebben bij een bezorgservice. De levensfase waarin een klant zich begeeft kan uiteindelijk in relatie staan tot later onderzochte motieven.
Het tweede onderdeel dat is toegevoegd zijn een vijftal diepte-interviews. Bij deze vijf diepte-interviews is er nog is dieper ingegaan op het onderwerp bezorgservice, ter versteviging van de conclusies. Niet alleen de conclusies worden hierdoor verstevigd, ook de aanbevelingen met daarin de suggesties van klanten kunnen met de vijf diepte-interviews beter worden beargumenteerd. In deze diepgaande interviews wordt er getracht nog meer creatieve idee??n van de klant los te weken, welke als optie kunnen dienen voor een bezorgservice. Ook is geprobeerd achter de motieven van de klanten te komen; waarom willen ze gebruik willen maken van een bezorgservice. Door de motieven te achterhalen kan er uiteindelijk beter ingespeeld worden op de behoeften van de klanten. Met de diepte-interviews is tevens getracht het onderzoek kwalitatief gezien naar een hoger level te brengen.
Uit de 25 interviews die eerder zijn afgenomen kwam een significante uitkomst: de behoefte voor een bezorgservice neigt naar ‘?n doelgroep, namelijk de ouderen. Ook werd halverwege de behoefte-inventarisatie duidelijk dat het grootste gedeelte dat belang heeft bij een bezorgservice ouderen zijn. Daarom is er voor gekozen de vijftal diepte-interviews af te nemen met ouderen, te weten 65+. De interviews zijn afgenomen op zaterdag 16 mei 2015.

Met het toevoegen van beide onderzoeksmethoden is getracht de betrouwbaarheid van het onderzoek op een hoger niveau weg te zetten.
In het volgende hoofdstuk is zichtbaar aan de hand van welke methoden het onderzoek oorspronkelijk is uitgevoerd en waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn. Deze paragraaf ”voortschrijdend inzicht” is halverwege het onderzoek geschreven als toevoeging geweest op het volgende hoofdstuk.

2 Methodologie
In dit hoofdstuk zal worden vastgelegd hoe er onderzoek gedaan is in dit rapport en waarom bepaalde keuzes met betrekking tot het onderzoek zijn gemaakt. Naderhand zal het onderzoek afgebakend worden en is er een schematische weergave van de onderzoeksvragen te vinden waar te vinden is hoe de vragen onderzocht zijn en wat het verwachtte resultaat hier van was.
2.1 Onderzoeksontwerp
De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt: ” Hoe kan supermarktorganisatie Berkenbosch invulling geven aan een bezorgservice en welke effecten mogen hiervan verwacht worden. ”
Om antwoord te kunnen geven op de centrale probleemstelling wordt er onderzoek gedaan aan de hand van verschillende bronnen. Er wordt veel gebruik gemaakt van internetbronnen en literatuur uit relevante boeken en artikelen. De verschillende bronnen die zijn gebruikt, zijn gekozen om een plausibel onderzoek neer te zetten. Nadien zijn er verschillende bronnen met elkaar vergeleken om het onderzoek goed te ondersteunen en te versterken. Door meerdere bronnen te gebruiken is getracht de kwaliteit van het onderzoek zo hoog mogelijk te houden.
Evenals hierboven is beschreven, is het onderzoek gedaan aan de hand van verschillende bronnen. Deze bronnen behoren tot de deskresearch. Vanuit de deskresearch is de theoretische achtergrond over supermarktorganisatie Berkenbosch, de bezorgservice en het bijpassende theoretische kader duidelijk geworden. Behalve deskresearch is er ook fieldresearch gedaan. De fieldresearch in dit onderzoeksrapport bestaat uit een onderzoek dat gehouden is onder de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de strategische opties voor een bezorgservice binnen verschillende supermarktformules. Tot slot is aan de hand van fieldresearch onderzocht hoe Dhr. Berkenbosch invulling wenst te geven aan een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch.
Voor de fieldresearch is de keuze voor een onderzoeksmethode gevallen op de vorm van een interview. Er zijn drie verschillende vormen van interviews mogelijk, namelijk:
1. Het ongestructureerde interview.
Het interview gaat (meestal) over ‘?n hoofdvraag of over ‘?n onderwerp. Er worden in deze vorm van interview geen vragen gesteld, wat er in resulteert dat ieder interview anders verloopt. Deze vorm wordt ook wel een diepte interview genoemd.

2. Het half gestructureerde interview.
Er is een vragenlijst of een lijst met onderwerpen bij dit type interview. Voor de inbreng van de respondent is alle ruimte. De onderzoek is flexibel en speelt in op het moment of de situatie.

3. Het gestructureerde interview.
Deze vorm komt vaak neer op het afnemen van een vragenlijst met open en gesloten vragen (Verhoeven, 2011).

Bij de klantinterviews is er voor gekozen het gestructureerde interview te gebruiken, om er achter te komen wat de klanten hun behoeftes zijn met betrekking tot een bezorgservice. De reden dat er gekozen is voor het gestructureerde interview is dat het van belang was een aantal gesloten vragen te stellen, zoals leeftijd en afstand tot de winkel. Daarnaast was het ook van belang een aantal open vragen te kunnen stellen om achter de specifieke wensen van iedere consument te komen.
De interviews welke er op gericht zijn de opties te onderzoeken binnen verschillende supermarktconcepten en de interviews die zijn gehouden om er achter te komen wat de visie van Dhr. Berkenbosch is met betrekking tot een bezorgservice, zijn gehouden aan de hand van een half gestructureerde interview. Hier is voor gekozen, aangezien het van belang was dat de ge??nterviewden hun verhaal konden doen zonder dat ze een richting op werden geduwd. Zo was het mogelijk om de verschillende visies in kaart te brengen.
De klantinterviews zijn onder 25 klanten binnen supermarktorganisatie Berkenbosch gehouden. Voor het onderzoeksrapport houdt het onderzoek in dat de auteur een aantal dagen heeft doorgebracht bij supermarktorganisatie Berkenbosch en daar 25 klanten bereid heeft gevonden mee te werken aan het onderzoek. Hierbij zijn er willekeurig 25 klanten gekozen, om een goede indicatie te krijgen van wat klanten vinden van een bezorgservice en welke voorwaarden zij hier aan stellen onafhankelijk van de leeftijd of het geslacht.
Daarnaast is er voor gekozen om uitsluitend klanten binnen supermarktorganisatie Berkenbosch te interviewen. Deze keuze is door de onderzoeker gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende tijd is om het onderzoek uit te voeren. De tweede reden waarom er uitsluitend gekozen is voor klanten binnen supermarktorganisatie Berkenbosch, is om er zeker van te zijn dat het bestaande klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch zijn. Aangezien dit onderzoeksrapport niet bedoeld is om klanten te werven, maar om op te behoeften en wensen van bestaande klant in te spelen om zo deze klanten te binden aan de organisatie.
De interviews die zijn gehouden om er achter te komen wat de strategische opties zijn voor een bezorgservice binnen verschillende supermarktconcepten, is er voor gekozen alleen het PLUS concept en Coop concept te onderzoeken. Daar supermarktorganisatie Berkenbosch slechts het Coop of PLUS concept kan gaan dragen in de toekomst.
Voor het gehele onderzoek geldt een beperking. De beperking is de tijdslimiet die is gesteld voor het onderzoeksrapport. Voor de auteur houdt dat in dat er een goede planning nodig is geweest om er zeker van te zijn dat het onderzoek binnen de gestelde tijdslimiet afgerond is. Om er voor te zorgen dat deze tijdslimiet behaald gaat worden zijn er een aantal kaders opgesteld. Voor het onderzoek houdt dit in dat het onderzoek alleen uitgevoerd is binnen deze opgestelde kaders. De kaders voor dit onderzoeksrapport zijn als volgt:
-De field research onder klanten zal uitsluitend uitgevoerd worden binnen supermarktorganisatie Berkenbosch.
-De field research zal uitsluitend uitgevoerd worden bij de winkelende klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch.
– De interviews van de fieldresearch is afgenomen onder 25 klanten.
– Voor het onderzoek binnen Coop en PLUS zal van beide concepten slechts ‘?n ondernemer worden ge??nterviewd.

2.2 Methode van onderzoek
1. Customer Value
Onderzoeksvraag

In hoeverre kan er een overzicht geschetst worden van wat de consument wilt en verwacht van een bezorgservice? Methode van onderzoek Niveau van Bloom Instrument Onderzoeksactiviteit Beoogd resultaat
1. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp customer value.
Kwalitatief beschrijvend deskresearch
Weten
Internet/
Literatuur
Ori??ntatie op het begrip customer value
Theoriebepaling/
begripsbepaling
2. Onderzoek en rapporteer of de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch behoefte hebben aan een online bezorgservice en welke vorm van bezorgservice de voorkeur heeft.

Kwalitatief explorerend fieldresearch

Weten

Interview

Ori??ntatie op de behoeften en voorkeuren van de klant van supermarktorganisatie Berkenbosch

Vaststelling van de behoeftes en voorkeuren klanten supermarkt
Berkenbosch
3. Leid aan de hand van het onderzoek af hoeveel klanten gebruik zullen maken van een online bezorgservice en de frequentie hier van.
Kwalitatief en kwantitatief beschrijvend
deskresearch

Analyseren en
synthetiseren

Interview

Ori??ntatie van het aantal klant dat gebruik zou willen maken van een bezorgservice
Vaststelling van hoeveel klanten gebruik zullen maken van een bezorgservice
4. In hoeverre kan een bezorgservice leiden tot een verhoogde customer value?
Kwalitatief beschrijvend deskresearch
Analyseren en
synthetiseren
Internet/
Literatuur/
Interview
Orientatie op de waarde van de customer value met betrekking tot een bezorgservice

Vaststelling van hoe een bezorgservice leidt tot een verhoogde customer value

2. Strategic options
Onderzoeksvraag

Welke strategische keuzes kan supermarktorganisatie Berkenbosch maken aan de hand van de mogelijk supermarktconcepten? Methode van onderzoek Niveau van bloom Instrument Onderzoeksactiviteit Beoogd resultaat
5. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp strategic options
Kwalitatief beschrijvend deskresearch
Weten
Internet/
Literatuur
Ori??ntatie op het begrip strategic options
Theoriebepaling/
begripsbepaling
6. Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het PLUS concept.

Kwalitatief explorerend fieldresearch

Begrijpen

Internet/
Literatuur

Ori??ntatie op de strategic option binnen het PLUS concept
Vaststelling van wat de strategic options zijn binnen het PLUS concept
7. Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het Coop concept.

Kwalitatief explorerend fieldresearch

Begrijpen

Internet/
Literatuur

Ori??ntatie op de strategic options binnen het Coop concept
Vaststelling van wat de strategic options zijn binnen het Coop concept
8.Beschrijf aan de hand van het onderzoek vier mogelijkheden op het gebied van een bezorgservice.

Kwalitatief beschrijvend deskresearch

Evalueren
Internet/
Literatuur/
Interview
Vier mogelijkheden construeren van een bezorgservice
Overzichtelijke weergave van vier mogelijkheden met betrekking tot een bezorgservice

3. Cost management
Onderzoeksvraag

Wat is cost management en hoe kan cost management worden vormgegeven? Methode van onderzoek Niveau van Bloom Instrument Onderzoeksactiviteit Beoogd resultaat
9. Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp cost management.

Kwalitatief beschrijvend deskresearch

Weten

Internet/
Literatuur

Ori??ntatie op het begrip cost management

Theoriebepaling/
begripsbepaling
10. Onderzoek welke vorm van bezorgservice het best past bij de visie van Dhr. Berkenbosch.

Kwalitatief toetsend deskresearch

Begrijpen

Interview

Ori??ntatie op de visie van Dhr. Berkenbosch met betrekking tot de mogelijkheden
Vaststelling in welke twee bezorgopties Dhr. Berkenbosch het meeste heil ziet

11. Beschrijf hoe de cost mangement met betrekking tot de door de Dhr. Berkenbosch gekozen bezorgservices ingedeeld kan worden.

Kwalitatief en kwantitatief
Beschrijvend
deskresearch

Analyseren en
synthetiseren

Internet/
Literatuur/
Offertes

Het cost mangement plaatje construeren van de twee belangrijkste bezorgopties

Een geschetst kostenplaatje van de twee beste bezorgopties
12. Bereken of de uitvoering van de opties welke gekozen zijn door Dhr. Berkenbosch rendabel zijn.

Kwalitatief toetsend deskresearch

Evalueren

Internet/
Literatuur

Een doorberekening maken van de twee bezorgopties

Vaststelling welk bedrag er doorberekend moet worden om de bezorgservice randabel te houden
13. Ontwerp richtlijnen met betrekking tot een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch.
Kwalitatief beschrijvend deskresearch

Cre??ren
Getrokken conclusies vanuit het onderzoeksrapport
Richtlijnen schetsen vanuit de getrokken conclusies van het onderzoeksrapport
Richtlijnen waaraan een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch aan moet voldoen.
2.3 Analyseplan

Figuur 2: Analyseplan. Bron: Sarissa van Vliet, 2015.
Eerst wordt geanalyseerd welke informatie van belang is voor dit onderzoeksrapport en of kwaliteit van de informatie een toegevoegde waarde heeft. Wanneer de juiste informatie en bronnen verzameld zijn, worden de bronnen en de informatie geanalyseerd en verwerkt. Vervolgens wordt de informatie afkomstig van supermarktorganisatie Berkenbosch geanalyseerd en getoetst aan de hand van de theorie. Daarna is er fieldresearch gedaan. Hierbij zijn de consumenten van supermarktorganisatie Berkenbosch ge??nterviewd en heeft er een interview plaatsgevonden met de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch en twee ondernemers van PLUS en Coop. Uiteindelijk is alle informatie zowel afkomstig uit de deskresearch als de fieldresearch met elkaar vergeleken om goede conclusies te trekken over wat voor effecten een bezorgservice heeft voor supermarktorganisatie Berkenbosch.
2.4 Validiteit onderzoek
Een nadeel van interviews is dat de personen sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven, wat er voor zorgt dat een onderzoek minder valide is (Verhoeven, 2011). Daarnaast zijn de klantinterviews bij slechts 25 klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch afgenomen. Voor de validiteit houdt het in dat het onderzoek minder valide is, maar daarentegen wel een goede indicatie geeft van wat de klanten graag willen wat betreft een bezorgservice. De bruikbaarheid van het onderzoek is daarom groot.
Voor de interviews met de ondernemers van Coop en PLUS geldt dat het onderzoek minder valide is. Ook bij deze interviews kunnen er sociaal gewenste antwoorden gegeven worden. Tot slot is er in verband met de tijdsbeperking van ieder concept slechts 1 ondernemer ge??nterviewd. Aan de hand van het interview hebben de ondernemers hun visie en ervaring over het concept gedeeld, zodoende dat de bruikbaarheid erg hoog is.
Voor de interview met de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch is evenzeer de validiteit als de bruikbaarheid erg hoog. Aangezien Dhr. Berkenbosch de eigenaar van supermarktorganisatie Berkenbosch is, is het aannemelijk dat deze persoon geen sociaal gewenste antwoorden geeft.
Ten slot alle gebruikte literatuur uit het onderzoek: Aangezien er gebruik is gemaakt van veel verschillende bronnen van verschillende auteurs welke geen persoonlijk belang hebben bij het onderzoek, kan worden aangenomen dat validiteit en bruikbaarheid van de literatuur hoog is.


3 Theoretisch kader
In het theoretisch kader zullen de verschillende kennisgebieden uit het conceptueel model theoretisch worden toegelicht en uitgelegd. Daarbij zal er antwoord gegeven worden op de volgende deelvragen:
– Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp cost management
– Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp strategic options
– Ontwerp een theoretisch kader voor het onderwerp customer value
Aan de hand van de verschillende bronnen en verschillende visies zal er uiteindelijk duidelijk worden aan de hand van welke theorie dit onderzoeksrapport verder behandeld wordt. De verschillende kennisgebieden zijn: Customer value, strategic options en cost management.
3.1 Strategic options
De strategic options zijn de strategische opties die een organisatie heeft. De SWOT analyse is een hulpmiddel dat veel gebruikt wordt bij het bepalen van een strategie voor een onderneming. Een SWOT-analyse is van wezenlijk belang bij het onderzoeken van de strategische opties, aangezien de SWOT-analyse de verbinding maakt tussen het onderzoek en de strategiekeuze. Nadat de interne en externe omgeving in kaart is gebracht kan deze informatie dienen voor een SWOT-analyse. Uit de SWOT-analyse blijken de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de organisatie. Een SWOT-analyse kan er als volgt uitzien:

Figuur 3: SWOT Analyse. Bron: http://www.mkbservicedesk.nl/917/de-swot-analyse.htm , 2015
– De strength zijn de sterktes van de organisatie zelf en daarom wordt het intern gemeten.
– De weakness zijn de zwaktes van de organisatie zelf en wordt daarom wederom intern gemeten.
– De opportunity zijn de kansen van de organisatie die buiten de organisatie liggen en wordt daarom extern gemeten.
– De threat zijn de bedreigingen van buiten de organisatie en worden daarom wederom extern gemeten.
Van alle mogelijke strategie??n zijn er een aantal geselecteerd die het meest kunnen betekenen voor de organisatie. Deze selectie van strategische opties zijn vervolgens uitvoerig afgewogen, om uiteindelijk een definitieve keuze te maken met welke strategische optie de organisatie zich bezig gaat houden (Muilwijk, 2014).
Een belangrijke stap in het ontwikkelen van een strategie zijn de strategic options. De strategic options zijn alle idee??n die voortkomen uit de analyse van alle mogelijkheden. Soms is het heel moeilijk om te kiezen tussen de strategische opties die er zijn. Als er een aantal alternatieve oplossingen zijn voor een strategische uitdaging, kan het helpen om op basis van een aantal criteria te beoordelen en te vergelijken. Daarom is er een desicion-making matrix (beslissings-maken matrix) ontworpen, om een goede objectieve beslissing te kunnen maken. Onderstaande besluitvormingscriteria zijn een suggestie van de criteria die gebruikt kunnen worden. Aan de rechterkant kan een cijfer van 1 (laag) tot en met 5 (hoog) gegeven worden. Deze matrix kan per strategic option uitgevoerd worden, om te kijken welke strategic option het makkelijkst te implementeren is (Copeman, z.j.).
Criteria Cijfer
Past bij de missie, visie en waarden van de organisatie.
Impact op de belanghebbenden
Past bij de cultuur van de organisatie.
Impact op de structuur van de organisatie.
De capaciteit om de optie voort te zetten (denk aan investeringen etc).
Level van support.
Duurzaamheid.

Volgens Porter zijn er vijf krachten die de strategische opties bepalen. Om een strategische keuze te bepalen is het van belang de strategische mogelijkheden te bepalen. Namelijk:
– De dreiging van nieuwe toetreders
– Onderhandelingskracht van kopers
– Onderhandelingkracht van leveranciers
– Dreiging van substitutie
– Competitie tussen bestaande bedrijven (Porter, 2004).

Op basis van de vijf krachten kan er bepaald worden welke strategische mogelijkheden er zijn. Wanneer de strategische mogelijkheden bekend zijn, is het van belang te kijken aan de hand van welke strategie de mogelijkheid/optie benaderd kan worden. Er zijn drie verschillende strategie??n waarmee de mogelijkheid benaderd kan worden, namelijk:
– De kostenleiderschap strategie. Deze strategie richt zijn op het hanteren van de laagste prijs.
– De differentiatie strategie. Deze strategie richt zich op differentiatie aan de hand van producten en diensten.
– De focusstrategie. Deze strategie focust zich op een niche in de markt in plaats van op de totale markt (Porter, 2004).
Volgens de schrijvers van het boek ‘blue ocean strategy’ kan een strategische keuze aan de hand van twee strategie??n worden benaderd. Namelijk op basis van de rode oceaan strategie of de blauwe oceaan strategie. De rode oceaan staat voor een keuze binnen de bestaande markt, met bestaande spelers en regels. In de rode oceaan beconcurreren spelers elkaar hard in een poging zoveel mogelijk markt te veroveren. Aangezien de marktruimte beperkt is, kan er een moordende concurrentie ontstaan. De blauwe oceaan daarentegen staat voor nog onbekende marktruimte, waar nog geen concurrentie aanwezig is. Hier wordt er namelijk ruimte gecre??erd. In tegenstelling tot de rode oceaan, wordt er bij de blauwe oceaan geen concurrentie gevoerd. Nieuwe marktruimte zorgt voor vrij spel, omdat er nog geen regels zijn vastgelegd. De blauwe oceaan biedt dan ook kansen die de rode oceaan niet meer kan bieden. De kern van de blauwe oceaan is de zogenoemde waardevernieuwing. De waardevernieuwing bestaan uit twee onderdelen die tegelijkertijd ge??mplementeerd moeten worden, namelijk:
– De vernieuwing van het product of de dienst.
– Kostenreductie middels het afstoten van minder rendabelere producten of diensten (Kim & Mauborgne, 2005).

Volgens Johnson en Scholes zijn er drie verschillende voorwaarden waar een strategische keuze aan moet voldoen. Namelijk:
– de suitability (geschiktheid): Kandidaten moeten kijken of de strategische keuze geschikt en concurrerend genoeg is voor de externe omgeving. De beste manier om te kijken of een strategische keuze geschikt is, is door na te gaan of de strategische alternatieven de organisatie helpt kansen te laten groeien en bedreigingen te voorkomen.
– feasability (haalbaarheid): Bij de haalbaarheid wordt er gekeken of de organisatie de middelen heeft om de strategische keuzes waar te kunnen maken. Bijvoorbeeld machines, geld en werknemers.
– de acceptebility (aanvaardbaarheid): De aanvaardbaarheid wordt bekeken aan de hand van twee componenten, namelijk het financieel aspect en de stakeholders. Kortom, is de keuze financieel aanvaardbaar en vinden de stakeholders de keuze aanvaardbaar (Exploring strategy, 2011).
Voor dit onderzoeksrapport zijn de strategic options benaderd aan de hand van de theorie van Johnson en Scholes. Er is gekeken naar waar de strategic options aan moeten voldoen, om succesvol te kunnen zijn. Er is voor deze theoretische benadering gekozen, omdat deze benadering het best past binnen het onderzoek voor dit onderzoeksrapport. Deze benadering past het best, om reden dat er in dit onderzoeksrapport wordt onderzocht wat de effecten zijn van een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Het is daarom van belang om te onderzoeken wat de haalbaarheid van een bezorgservice is, welke bezorgservice het meest geschikt is en wat de aanvaardbaarheid is van de belanghebbenden.

De SWOT-analyse zoals Muilwijk heeft beschreven past niet goed binnen het onderzoek. Hij beschrijft namelijk dat een SWOT-analyse een veelgebruikt hulpmiddel is bij het bepalen van een strategie van de onderneming. Maar de strategie (het implementeren van een bezorgservice) is al gekozen, waardoor binnen deze strategie de strategic options moeten worden bekeken.

De benadering van de strategic options zoals Copeman deze heeft beschreven, past in principe goed bij het onderzoek. De matrix geeft namelijk een cijfer weer van invloed op de verschillende gekozen onderwerpen. Het geven van cijfers is namelijk vrij abstract, want er is niet beschreven welk cijfer wat voor effect heeft. Aangezien het voor het onderzoek wel van belang is om de effecten concreter te maken, is er voor gekozen om deze theoretische benadering niet te gebruiken voor dit onderzoeksrapport.
Tenslotte is er de benadering van Porter. Porter beschrijft dat de strategische opties bepaald worden aan de hand van vijf krachten. Echter zijn niet alle vijf krachten die Porter benoemd bruikbaar voor dit onderzoek. Bijvoorbeeld de macht van de lveranciers. In principe zijn de levaranciers van supermarktorganisatie Berkenbosch geen belanghebbenden en hebben zij geen invloed op de bezorgservice. Ook de dreiging van substitutie (vervangende producten) in eerste instantie niet van belang bij het onderzoeken van de effecten van een bezorgservice. Daarom is er voor gekozen om de benadering van Porter niet de gebruiken voor dit onderzoeksrapport.
3.2 Customer value
Volgens TNO management consultants geeft de customer value (ook wel de klantwaarde) de gewenste ervaring weer voor consumenten en worden de customer values gezien als de ankers en uitgangspunten voor servicevernieuwing. Wanneer consumenten gevraagd worden hoe zij een organisatie beleven, zijn de woorden die zij noemen de customer value. Voorbeelden van de customer value kunnen zijn: gastvrij, speciaal en betrouwbaar. Succesvolle organisaties hebben een duidelijke customer value die leidend zijn voor de bedrijfsvoering. Wanneer het bedrijf zo ingedeeld wordt dat de consument de customer value gaat herkennen, cre??ert de organisatie een duidelijk gezicht voor de klant. Het is in deze situatie echter wel van belang dat deze customer value aan de FAURUG voorwaarden voldoen. Wat FAURUG inhoudt staat hieronder beschreven:

Focus: Focus op slechts een bepaalde hoeveelheid values (waarden).
Authentiek: Kies voor values die de organisatie die het DNA van de organisatie verwoorden.
Universeel: Ga voor values die voor de gehele organisatie gelden, maar wel per afdeling kunnen verschillen.
Realistisch: Zorg voor values die realistisch gezien ook echt kunnen worden waargemaakt.
Uniek: Cre??er values die het unieke van de organisatie weergeven. Dit is vooral belangrijk bij organisaties waarbij er sprake is van marktwerking.
Gedragen: Values die worden omarmd en uitgedragen door alle mensen werkzaam binnen de organisatie (Brom, 2015).
Volgens Lea Vissers is de customer value de waargenomen waarde van een product of dienst door de consument. De customer value moet gezien worden als de som van voordelen die de consument ervaart minus de investeringen die consument heeft gemaakt. Aan de customer value zit dan ook een opbrengstenkant (wat levert het de consument op?) en een investeringskant (wat kost het de consument?). De juiste balans tussen de kwaliteit en de investering die de consument ervaart is voor de customer value van essentieel belang. Kortom; consumenten ervaren een customer value wanneer zij meer krijgen dan zij investeren (Vissers, 2013).
De aandacht voor de customer value wordt belangrijker dan ooit volgens Cindy Ras. De concurrentie wordt namelijk steeds groter en de verschillen tussen organisaties zijn door de (potentiele) klanten steeds moeilijker om te onderscheiden. Daarnaast zorgen vernieuwde technologie??n voor vernieuwde marktvoorwaarden. Deze steeds complexere en marktgedomineerde omgeving vraagt er om dat de klant centraal staat in alle bedrijfsprocessen. Dit houdt in dat voor organisaties die de customer value willen ontwikkelen de klanten de dominante focus vormen binnen alle mogelijk stakeholders van de organisatie. Tevredenheid, loyaliteit en de customer value zijn centrale begrippen geworden. De customer value is de waarde die de organisatie voor klanten invult en de betekenis van de organisatie voor de klanten. Kortom de customer value is de reden voor de klant om bij deze specifieke organisatie aankopen te doen. Volgens Cindy Ras hangt het bestaansrecht van een organisatie af van het vermogen de customer value te begrijpen en wordt de customer value gedefinieerd als de voordelen die de klant ervaren minus de door hen gemaakte kosten. Oftewel het verschil tussen de baten en kosten.
Voor een goede customer value is het behoud van de klant van cruciaal belang. Bij de customer value is het van belang dat er met de klant wordt meegedacht en de behoefte en ontwikkeling van de klant een goede inschatting wordt gemaakt. Wanneer de behoeften van de klant goed in kaart wordt gebracht, kan de onderneming hier op inspelen door het introduceren van verschillende productconcepten. (Ras, 2015)
Volgens Bahram Nour-Omid is inzicht is de customer value de kern van een bedrijfsstrategie. Historisch gezien kan de klantwaarde met betrekking tot een organisatie beoordeeld worden aan de hand van hun directe bijdrage aan de winstgevendheid van een bedrijf. Voorgenoemde situatie leidde echter tot strategie??n die er op gericht waren onmiddellijk de transactiewaarde van een organisatie te verhogen. Met deze visie was hun primaire relatie met de klant de frequentie van hun transacties. In de afgelopen jaren is deze traditionele manier van meten volledig op zijn kop gezet door de komt van sociale zaken en belangen. Zo worden klanten tegenwoordig verbonden met een organisatie doormiddel van sociale platforms zoals Facebook en Twitter. De klanten besteden nu een groot deel van de tijd aan het onderhouden van relaties en het informeren van elkaar over allerlei zaken. Als gevolg van de verandering van het klantengedrag is het van belang om de definitie customer value een nieuw dynamiek te geven.

Figuur 4: Customer value. Bron: http://www.thinkpassenger.com/blog/social_business%20_changing_definition_customer_value, 2015.
Er zijn drie componenten om de customer value van de veranderde klant te be??nvloeden, namelijk:
1. De waarde van de invloed: Dit is de waarde van een klant op grond van hun online communicatie (positief of negatief), zoals blogs en tweets. Dat wat er geschreven wordt over een organisatie op bijvoorbeeld social media, heeft een grote invloed op de customer value.
2. De waarde van de verwijzing: 99% van de gebruikers van het sociale netwerk platforms hebben vrienden en collega’s. Ze delen interesses en suggereren producten en oplossingen. De invloed is afhankelijk van de grootte van het persoonlijke netwerk van de klant, maar hoe groter het netwerk des te grote de invloed op de customer value.
3. De waarde van kennis: Dit is de waarde die de klant zelf ervaart bij de organisatie. Wanneer er bijvoorbeeld op de behoefte van de klant ingespeeld wordt of wanneer de klant erg tevreden is over de service en klantvriendelijkheid zal de customer value automatisch veel hoger zijn (Bahram, 2013).

Voor de customer value is er gekozen voor de theoretische benadering zoals Cindy Ras deze heeft omgeschreven. Cindy ras beschrijft namelijk dat er voor een goede customer value het van belang is om in te spelen op de behoefte van de klant. En dat is precies van supermarktorganisatie probeert de bereiken met een bezorgservice. De customer value zelf is de waarde die de organisatie voor klanten invult en de betekenis van de organisatie voor de klanten. De customer value is dan ook de reden voor de klant om bij deze specifieke organisatie aankopen te doen. Deze benadering past het best bij het onderzoek, aangezien het de intentie van supermarktorganisatie Berkenbosch is om doormiddel van een bezorgservice er voor te zorgen dat de consument bij hun organisatie boodschappen blijft doen. In dit onderzoek is onderzocht of een bezorgservice leidt tot een verhoogde customer value.
Er is in dit onderzoeksrapport geen gebruik gemaakt van de theoretische benadering volgens Brom. Volgens Brom dient de customer value te voldoen aan de FAURUG voorwaarden. Een van deze FAURUG voorwaarden is ‘universeel’. Bij universeel is het van belang dat de customer value voor de gehele organisatie geldt maar wel per afdeling kan verschillen. Een bezorgservice is echter iets wat niet per afdeling kan verschillen, maar iets dat uitgedragen wordt door de gehele organisatie. Om laatstgenoemde reden past deze theoretische benadering niet goed bij het onderzoek en is er daarom voor gekozen om deze benadering niet te hanteren.
Bovendien is er niet gekozen voor de theoretische benadering van Lea Vissers. Volgens Vissers is de customer value het vinden van de juiste balans tussen de kwaliteit en de investering die de consument ervaart. Aangezien deze benadering niet concreet genoeg is, is het daarom slecht bruikbaar voor het onderzoeksrapport en is er eveneens voor gekozen om deze benadering niet verder te gebruiken.
Uiteindelijk is er de benadering van Bahram Nour-Omid. Bahram geeft aan dat er drie componenten zijn om de customer value te be??nvloeden, maar geeft niet aan wat de customer value precies inhoudt. Er is daarom niet gekozen voor de theoretische benadering van Bahram.

3.3 Cost management
Volgens Kuehn staat cost management (kosten management) ons toe de relatie tussen de kosten en de opbrengst van de organisatie in kaart te brengen ten aanzien van verschillende activiteiten. Cost management wordt voornamelijk gebruikt voor het in kaart brengen van de kosten en opbrengsten voor belangrijke te maken beslissingen. Cost management begint vaak met de algemene planning van de kosten. Zodra de geplande activiteit in gang is gezet kan er informatie verzameld worden en de daadwerkelijk kosten worden geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan er in een vroeg stadium worden ge??valueerd wat de kosten en opbrengsten zijn en of het verstandig is de activiteit door te zetten. De vier fases die hierboven genoemd staan in onderstaand figuur weergegeven en kunnen als volgt worden ingedeeld:

Figuur 5: Cost management. Bron: http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop09028/fhwahop09028.pdf, 2015.
1. Cost Planning (kostenplanning): De cost planning omvat activiteiten zoals het schatten en voorspellen van de kosten en de budgettering er van.
2. Cost tracking (het volgen van de kosten): De cost tracking omvat de volledige codering van activiteiten en de kosten hiervan. Een voorbeeld hiervan is de urenstaten van het personeel. Kortom hier wordt gebruik gemaakt van de financi??le systemen.
3. Cost analysis (kosten analyse): Bij cost analysis worden de daadwerkelijk gemaakt kosten geanalyseerd en gerapporteerd.
4. Evaluation and decision (evaluatie en beslissen): Bij de evaluation and descision (Kuehn, 2009)

Volgens het bedrijf Specto is cost management een cruciaal onderdeel bij het afleveren van een project dat succesvol is. Het is dan ook van importantie dat er een vroege waarschuwing afgegeven wordt indien het gestelde budget van het project dreigt te mislukken. Middels cost management kunnen de kosten gepland en gecontroleerd worden aangaande een project binnen een organisatie. Cost management is een vorm van management accounting dat ons helpt om toekomstige budgetoverschrijdingen te identificeren. De voordelen van cost management zijn als volgt:

1. Het is mogelijk om de kosten omtrent het project te voorspellen.
2. Het kunnen registreren wat de daadwerkelijke uitgaven zijn geweest.
3. De mogelijkheid om eerst de kosten die gemaakt worden goed te keuren.
4. De mogelijkheid de projectkosten te controleren (Specto, 2014).
Volgens Hansen, Mowen en Guan richt cost management zich op het vaststellen van de kosten voor producten, fabrikanten en diensten. Cost management omvat hierbij de oprichting van het product, fabrikant of dienst en het onderhoud om het in goede banen te kunnen leiden. Bij cost management worden ook de indirecte kosten meegerekend. Bijvoorbeeld de benodigde leidinggevende technieken of budgetteringssystemen. Cost management zou een bedrijf in staat moeten stellen om haar zaken effici??nter te beheren aan de hand van de volgende stappen:
1. Identificeer, definieer en classificeer de belangrijkste kenmerken en activiteiten.
2. Geef de kosten van de middelen om de activiteiten toe te wijzen weer.
3. Geeft de kosten van de secundaire activiteiten weer, die nodig zijn om de primaire activiteiten te bereiken.
4. Identificeer kostendragers een geef de kosten van iedere activiteit weer en welke kosten verbruikt worden door welke specifieke kostendrager.
5. Bereken het tarief voor de primaire activiteit(en).
6. Wijs de kosten aan de activiteit en objecten toe (Hansen, Mowen, & Guan, 2007).
Volgens Steven bragg is cost management het onderzoeken van de kostenstructuur van een bedrijf. Cost management wordt gedaan door het verzamelen van de informatie over alle gemaakte en te maken kosten van de activiteiten, van een organisatie. Het belangrijkste is het beoordelen van de effici??ntie van de kosten. Cost management is vooral bezig met het ontwikkelen van een goed begrip van waar een bedrijf geld aan verdient en verliest. Ook levert cost management input op en kan het beslissingen opleveren voor de toekomt om winst te genereren. De belangrijkste activiteiten bij cost management zijn onder andere:
– Het defini??ren van de kosten van onder andere de directe materialen, loonkosten, vaste overhead en periodieke kosten.
– Het onderzoeken van de gemaakte kosten in verband met activiteiten die worden uitgevoerd, om te zien of het bedrijf de juiste beslissing heeft gemaakt.
– Het beoordelen van de noodzaak van investeringen.
– Het verstrekken van de kostrapporten aan het management, zodat hier goed op ingespeeld kan worden.
– Het berekenen van de kosten die nodig zullen zijn om een nieuw ontwerp te vervaardigden (Bragg, 2013).
Met betrekking tot het cost management is er gekozen voor de theoretische benadering zoals Hansen, Mowen en Guan deze omschreven hebben. Er is voor deze benaderingswijze gekozen, omdat deze benadering het best past bij het onderzoek. Vanuit deze werkwijze wordt duidelijk dat cost management de oprichting van het product of dienst bevat, maar ook de onderhoud. Om goed in te kunnen schatten wat de effecten zijn van een bezorgservice is het belangrijk om de kosten van een bezorgservice goed in kaart te brengen. Daarom is er gekozen voor de methode van Hansen, Mowen en Guan.
De reden dat er niet gekozen is voor de theoretische benadering zoals Kuehn deze heeft omschreven is omdat Kuehn aangeeft welke stappen er gemaakt worden tijdens cost management, maar niet concreet beschrijft welke kosten er tijdens die stappen berekend worden. Aangezien dit voor het onderzoeken van effecten wel van belang is, is er voor gekozen om deze theoretische invalshoek niet te hanteren.
Er is ook niet gekozen van de theoretische werkwijze die Specto heeft omschreven. Specto beschrijft namelijk alleen de voordelen van cost management, maar niet wat cost management precies inhoudt.
Uiteindelijk is er de theoretische benaderingswijze van Bragg. Deze benadering komt vrij dicht in de buurt van het onderzoek. Maar de benadering is echter abstracter dan de benadering van Hansen, Mowen en Guan. Desondanks is er voor gekozen om met de theoretische benadering van Bragg niet verder te gaan tijdens het schrijven van het onderzoeksrapport.
In het volgende hoofdstukken zal de theorie van afgelopen hoofdstuk gekoppeld worden aan de praktijk bij supermarktorganisatie Berkenbosch. Zo zal er een goed beeld geschetst kunnen worden wat voor effecten een bezorgservice zal hebben op supermarktorganisatie Berkenbosch.

4 Analyse van de actuele situatie
In dit hoofdstuk wordt de actuele situatie geanalyseerd en wordt er gekeken naar welke invloeden er zijn met betrekking tot een bezorgservice. Het uiteindelijk doel van dit hoofdstuk is om er achter te komen aan welke criteria een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch moet voldoen, om van waarde te zijn voor Supermarktorganisatie Berkenbosch en haar klanten.

De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk behandeld worden zijn:
– Onderzoek en rapporteer of de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch behoefte hebben aan een online bezorgservice en welke vorm van bezorgservice de voorkeur heeft.
– Leid aan de hand van het onderzoek af hoeveel klanten gebruik zullen maken van een online bezorgservice en de frequentie hier van.
– In hoeverre kan een bezorgservice leiden tot een verhoogde customer value?

Deze vragen worden beantwoord om een goed beeld te krijgen waaraan een bezorgservice moet voldoen en wat de wensen zijn van de klanten met betrekking tot een bezorgservice. Uiteindelijk zal het beantwoorden van bovengenoemde onderzoeksvragen er in resulteren een goed antwoord te kunnen geven op de probleemstelling.
4.1 Analyse behoefte-inventarisatie
Om meer inzicht te verkrijgen in de behoefte van klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch is er op twee verschillende momenten in de week bij vier kassa’s in de winkel een korte enqu??te gehouden. Hieronder is de analyse van de enqu??te beschreven.
Vier caissi??res hebben iedere klant die bij de kassa kwam afrekenen de vraag gesteld of zij behoefte hebben aan een bezorgservice. Met deze inventarisatie kan worden aangetoond of de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch interesse hebben in een bezorgservice. De mensen die aangeven interesse te hebben in een bezorgservice kunnen worden gezien als potenti??le klanten.
Daarnaast is er ook gevraagd naar de leeftijd van de klant. Aan de hand van de leeftijd is er een simpele driedeling aangegeven namelijk, jong, midden of oud. Deze driedeling is enigszins subjectief, maar in dit geval gaat het er om welke doelgroep het meeste belang heeft bij een bezorgservice. Hierbij is de exacte leeftijd niet van essentieel belang.
Hieronder kan men in een tabel vinden wat de resultaten zijn van deze inventarisatie. Het totaal aantal ondervraagde personen is 200. De originele briefjes met de aantekeningen van de caissi??res zijn te vinden in bijlage 1.
Tijdstip 1: Vrijdagmiddag 15:00-17:00 Jong (jonger dan 30) Midden
(30-60) Oud
(60+)
Behoefte ja 0 16 34
Behoefte nee 16 24 10

Tijdstip 2:
Zaterdagmorgen 9:00 -11:00 Jong Midden Oud
Behoefte ja 0 30 38
Behoefte nee 2 26 4

Uit de behoefte-inventarisatie kan er een aantal overduidelijke deelconclusies getrokken worden, namelijk:
– Jongeren halen zelf hun boodschappen en hebben daarom geen behoefte aan een bezorgservice.
– Van de klanten op middelbare leeftijd heeft ongeveer de helft geen belang bij een bezorgservice en ongeveer de helft wel.
– De klanten die interesse hebben in de bezorgservice zijn klanten van middelbare en oudere leeftijd.
– De meeste klanten die interesse hebben in de bezorgservice zijn de ouderen.

In de volgende paragraaf is er dieper ingegaan op de materie wat betreft een bezorgservice en zijn er klanten ge??nterviewd over hun wensen en idee??n.
4.2 Analyse klantonderzoek
De tweede stap van het onderzoek is om dichterbij de klanten te komen. Het dichter bij de klant komen is gedaan door met 25 verschillende klanten interview af te nemen met betrekking tot hun wensen en behoeften op het gebied van een bezorgservice. Het interview is gehouden onder 25 willekeurige klanten, om het onderzoek van de behoefte-inventarisatie te ondersteunen. De interviews zijn er op gericht om er achter te komen wie er gebruik van gaat maken, hoe vaak en vooral welke vorm de voorkeur zal hebben. Daarnaast konden klanten suggesties leveren voor het implementeren van een bezorgservice, waardoor er verschillende idee??n naar voren zijn gekomen.
Aantal klanten die gebruik willen maken
Tijdens het kwalitatieve klantonderzoek onder 25 klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch, zijn een aantal opmerkelijke zaken naar voren gekomen. Naast een groot aantal klanten welke direct gebruik willen maken van de bezorgservices, zijn er ook veel klanten die andere klanten kennen. Deze andere klanten zouden volgens de ge??nterviewde klanten belang (kunnen) hebben bij een bezorgservice. Hierbij wordt vooral de oudere generatie vaak genoemd.
De klanten die aangeven direct belang te hebben bij een bezorgservice en de klanten die aangeven iemand te kennen die er belang bij heeft zijn bij elkaar opgeteld. Hier is uitgekomen dat 6 op de 10 klanten aangeeft (direct of indirect) belang te hebben bij een bezorgservice. Dat is een percentage van 60% en komt ongeveer overeen met de resultaten die gebleken zijn uit de gehouden enqu??te, waaruit bleek dat 59% behoefte heeft aan een bezorgservice.
Wanneer er alleen gekeken wordt naar de klanten die de bezorgservice zelf willen gaan gebruiken, dan zijn dit 4 op de 10 klanten. Er kan dus gesteld worden dat naast de klanten die direct gebruik willen maken van een bezorgservice, er een groeipotentieel van 20% ligt.
Bezorgsysteem en gedrag van de bestellende klant
Verder geeft men aan dat in 4 op de 5 gevallen men de bezorgservice incidenteel zal gaan gebruiken. 1 op de 5 zal ‘vaste klant’ worden van de bezorgservice. De meeste klanten geven aan de boodschappen te willen bestellen en thuis te laten bezorgen. Wat betreft het bestellen van boodschappen geeft een groot gedeelte van de ge??nterviewden aan dit door te willen geven via de telefoon, maar geeft ook een grote groep mensen aan de bestellingen door te willen geven via het internet.
Ook is er gevraagd naar de manier van bezorging. Dat maakt de meeste klanten niet zoveel uit, als de boodschappen maar thuisbezorgd worden. Toch zijn er wel een aantal suggesties gedaan. Zo noemen meerderen het bezorgen middels een bakfiets en staat milieu bij een deel van de klanten hoog in het vaandel. Een verder genoemde bezorgmethode is een bezorgauto.
De klant in Beetsterzwaag zou tussen ‘ 2,50 en ‘ 5,- willen rekenen voor de bezorgservice. De meeste gebruikmakende klanten zouden graag contant bij de deur af willen rekenen. Van de klanten die hebben aangegeven graag via het internet te willen bestellen zouden de meesten betalen via IDEAL ook een goede optie vinden. Verder zullen de vaste ‘bezorgklanten” er op reguliere wekelijkse basis van gebruik maken. Tot zover een indicatie van de vraag, het gedragspatroon en het bezorgsysteem zoals de klant het ziet.
Tenslotte zijn er nog twee suggesties genoemd wat betreft de bezorgservice. De eerste suggestie met betrekking tot een bezorgservice is het bestellen via een app, waarbij de klant virtueel door de winkel kan lopen en zo de juiste producten kan bestellen. Deze klant is van mening dat deze manier de absolute toekomst zal gaan zijn en de winkel daarmee de toekomstige trends een stap voor is.
De tweede suggestie die is gedaan zijn venstertijden en deze suggestie is door meerdere klanten genoemd tijdens het onderzoek. Klanten geven hiermee aan dat ze graag de mogelijkheid hebben om voor bepaalde bezorgtijden te kiezen, zodat ze niet de hele dag thuis hoeven te wachten op de boodschappen.
Voor precieze aantallen kan men in de bijlage lezen welke aannames er zijn gemaakt. Deze precieze aantallen zijn meegenomen in de beramingen voor de opties later in het rapport. In de volgende paragraaf is er dieper op de resultaten van de klanteninterviews ingegaan, doormiddel van diepte-interviews.
4.3 Analyse diepte-interviews
Nadat er gezien is wat klanten verlangen en verwachten op het gebied van bezorgservices, is het belangrijk om er achter te komen wat de klant wil op specifiek niveau maar ook vooral waarom. Dit om de motieven van de klant te achterhalen. Vaak vallen hier zaken op die bij een relatief gesloten vraaggesprek onbesproken blijven. Wanneer de klant in alle rust nog eens na kan denken over het vraagstuk komen er vaak motieven naar boven die men in eerste instantie niet verwacht.
Uit de diepgaande interviews zijn de volgende zaken naar boven gekomen. Deze zaken zijn omgegoten in thema’s of beter gezegd motieven van de klant.
De motieven om gebruik te maken van een bezorgservice waren voornamelijk mobiliteitsredenen. De meeste ouderen geven aan geen rijbewijs te hebben of moeite te hebben met het tillen van zware producten. Deze zijn voor sterke volwassen soms al zwaar genoeg, daarom nemen ouderen er vaak meer de tijd voor. Ze kunnen dan zelf wel goed de reis naar de supermarkt maken, maar de terugweg met boodschappen en al is dan toch een opgave. Een tussenvorm waarin de klant zelf de boodschappen bij elkaar zoekt en afrekent zou daarom een alternatief kunnen zijn. Een van de personeelsleden zou dan de boodschappen thuis kunnen brengen. Iets simpels als boodschappen doen (vooral voor een hele week) wordt dus als vervelend ervaren, waardoor het voor ouderen ideaal is om de boodschappen te laten bezorgen.
Een item wat ook terugkeert is juist de angst voor immobiliteit, waardoor ouderen te trots zijn om mensen in hun omgeving te vragen voor hulp. Daarachter zit de angst voor het niet meer zelfredzaam zijn. Om niet specifiek afhankelijk te zijn van mensen in hun omgeving is voor ouderen een motief om daarom wel een bezorgservice te omarmen.
Daarnaast geven ouderen het aan druk te hebben. Zo gaf een mevrouw aan vaak naar het ziekenhuis te moeten voor haar man en vaak op haar kleinkinderen te passen. Door de drukte wordt het lastig om ook nog tijd vrij te maken voor de boodschappen, waardoor ze het makkelijk zou vinden om de boodschappen te bestellen en te laten thuisbezorgen.
In de diepte-interviews onder de oudere klanten is opgevallen dat ook de klant op leeftijd mee gaat met de tijd. Zo komen zaken als internet, tablets, milieuvriendelijk denken en electrische auto’s toch ook voor in de leefwereld van de oudere klant. Ondanks dat de huidige generatie toch aangeeft het liefst bestellingen door te geven via de telefoon, zou het bestellen via het internet in de toekomst ook voor oudere klanten wellicht een trend kunnen worden.
De klanten uit de diepte-interviews zijn bereid tussen de ‘3,50 en ‘6,- te betalen voor een bezorgservice. Het valt op dat dit bedrag hoger ligt dan de interviews die zijn afgenomen onder 25 willekeurige klanten. Een reden hiervoor kan zijn is de immobiliteit van de ouderen, waardoor zij meer belang hebben bij een bezorgservice dan de jongere generaties.
In de volgende paragraaf zal er een analyse te vinden zijn met betrekking tot de diepte-interviews die zijn gehouden onder vijf oudere klanten. Op deze manier is er nog dieper in gegaan op de wensen en behoeften van de klant en zijn de motieven achterhaald die voor klanten hebben geleid tot bepaalde keuzes voor een bezorgservice.
4.4 Customer value
In deze paragraaf zal er uitgelegd worden in hoeverre een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch kan leiden tot een verhoogde customer value en wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ” In hoeverre kan een bezorgservice leiden tot een verhoogde customer value”?.
Vanuit het theoretisch kader is gebleken dat de customer value de waarde is die de organisatie voor klanten invult en de betekenis van de organisatie voor klanten. De customer value kan gedefinieerd worden als de voordelen die de klant ervaren minus de door hen gemaakte kosten. Oftewel het verschil tussen de baten en kosten. Voor een goede customer value is het behoud van de klant van cruciaal belang. Bij de customer value is het van belang dat er met de klant wordt meegedacht door de organisatie (in dit geval organisatie Berkenbosch) en de behoefte en ontwikkeling van de klant een goede inschatting wordt gemaakt. Indien de behoeften van de klant goed in kaart wordt gebracht, kan de onderneming hier op inspelen door het introduceren van verschillende product- of serviceconcepten (Ras, 2015). Wanneer de theorie over de customer value gekoppeld wordt aan de uitkomsten van het onderzoek, kan het volgende worden geconcludeerd:

Als er een bezorgservice wordt doorgevoerd binnen supermarktorganisatie Berkenbosch wordt er in feite een nieuw serviceconcept ge??ntroduceerd. Het serviceconcept kan (afhankelijk van de keuzes van Dhr. Berkenbosch) volledig toegespitst worden op de behoeftes van de klant. In dit onderzoeksrapport is immers onderzocht wat de behoeftes van de klant zijn. Zo hebben klanten tijdens de interviews bijvoorbeeld aangegeven dat een milieuvriendelijke bezorgwijze als prettig ervaren wordt. Op deze manier kan er meegedacht worden met de klant over milieuvriendelijke bezorgservices en kan er zo goed op de behoefte en de wens van de klant ingespeeld worden. Daarnaast is er het verschil tussen baten en kosten. Er is goed in kaart gebracht hoeveel klanten gemiddeld willen betalen voor een bezorgservice. Als een bezorgservice gemiddeld niet meer kost dan wat de klant gemiddeld bereid is te betalen, kan een bezorgservice er voor zorgen dat de voordelen die klant ervaart groter is dan de door hen gemaakte kosten. Kortom; wanneer er rekening gehouden wordt met de wensen van de klant die zijn gebleken vanuit het onderzoek, kan een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch leiden tot een verhoogde customer value.

In de volgende paragraaf zal worden behandeld aan welke criteria een bezorgservice moet voldoen om in te spelen op de behoeften van de klanten en waar dat uit is gebleken.
4.5 Criteria bezorgservice
Vanuit het klantonderzoek is er gebleken wat klanten graag zouden willen zien van een bezorgservice en hoe zij hier gebruik van wensen maken. Uit het interview met Dhr. Berkenbosch zijn een aantal criteria gebleken waar de bezorgservice voor Supermarktorganisatie Berkenbosch aan moet voldoen. Om er zeker van te zijn dat zowel de klant als Dhr. Berkenbosch tevreden is, is het belangrijk dat een bezorgservice aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn hieronder benoemd en zijn afgeleid vanuit de verschillende interviews met de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch en Dhr. Berkenbosch zelf (zie bijlagen 2, 3, 4 en 7).
Volgens de Dhr. Berkenbosch is het van belang dat de bezorgservice financieel uit kan. Dit is dan ook het eerste criterium voor de bezorgservice. Het tweede criterium is namens Dhr. Berkenbosch dat de bezorgwijze voldoet aan de HACCP normen. De HACCP norm houdt in dat gekoelde producten bezorgd dienen te worden met een tempratuur minder dan 7 graden Celsius (zie bijlage 7). De producten dienen dus gekoeld vervoerd te worden. Tenslotte noemt Dhr. Berkenbosch dat indien de bestellingen middels een webshop worden geplaatst, de webshop gekoppeld moet worden aan het voorraadsysteem van de winkel. Zodat de voorraad automatisch aangepast wordt wanneer er een bestelling wordt geplaatst. Deze automatische voorraadbeheer is dan ook het derde criterium, mits er besteld wordt via een webshop.

Het grootste aantal ge??nterviewden geeft aan dat zij graag de boodschappen willen bestellen en het thuis laten bezorgen. Dit wordt dan ook gezien als het vierde criterium. Verder geeft een groep ge??nterviewden aan dat ze graag deze boodschappen zouden bestellen via het internet en geeft een even grote groep ge??nterviewden aan dat ze de boodschappen via de telefoon willen bezorgen. Het vijfde criterium is dat de bestellingen geplaatst moeten kunnen worden via de telefoon en via het internet, om alle klanten tegemoet te komen.
Het merendeel van klanten heeft aangegeven geen mening te hebben over de bezorgwijze. De overige klanten hebben aangegeven graag te willen dat de bezorgwijze milieuvriendelijk is. Verder gaven een aantal klanten aan graag de mogelijkheid te hebben tot het kiezen van venstertijden. Venstertijden houdt in dat de klanten kunnen kiezen welk dagdeel de boodschappen bezorgd worden. Daarom heeft een milieuvriendelijke bezorgwijze met venstertijden de voorkeur en vormt deze het zesde criterium.
Het zevende en tevens laatste criterium is het geldbedrag. De klanten hebben verschillende meningen wat betreft het bedrag dat ze over hebben voor een bezorgservice. De bedragen die genoemd zijn liggen tussen de ‘2,- en ‘6,-. De bezorgservice moet dus mogelijk gemaakt worden voor een bedrag tussen de ‘2,- en ‘6,-.
Hieronder de criteria voor een bezorgservice nog even opgesomd:
– De bezorgservice is financieel rendabel.
– De bezorgservice voldoet aan de HACCP normen.
– Indien er besteld wordt via een webshop, dient de webshop gekoppeld te zijn aan het voorraadsysteem.
– De boodschappen kunnen besteld worden via zowel de telefoon als via het internet.
– De boodschappen dienen bestelbaar te zijn en vervolgens te worden thuisbezorgd.
– Het bezorgservice kost per keer tussen de ‘2,- en ‘6,-.
– De bezorgwijze dient milieuvriendelijk te zijn.
– Er dient een optie geboden te worden waarblij klanten kunnen kiezen voor venstertijden.
Uit het onderzoek is gebleken dat veelal ouderen belang hebben bij de bezorgservice. De ouderen willen vooral gebruik maken op vaste basis. De jongere generatie geeft vaker aan incidenteel gebruik te willen maken van de bezorgservice. Het is dan ook van belang om de bezorgservice toe te spitsen op de oudere generatie, maar de bezorgservice moet tevens toegankelijk zijn voor de jongere generatie.
In het volgende hoofdstuk is onderzocht welke strategische opties supermarktorganisatie Berkenbosch heeft met betrekking tot een bezorgservice binnen het Coop en Plus concept en zijn de mogelijke bezorgservices en opties uitgediept welke voldoen aan de criteria van afgelopen hoofdstuk. Tenslotte zal voor de opties die door Dhr. Berkenbosch zijn gekozen, het cost management worden ingedeeld.

5 Opties
In dit hoofdstuk wordt er aan de hand van de criteria van het vorige hoofdstuk gekeken welke vormen van bezorgservices mogelijk zijn en welke strategische opties supermarktorganisatie Berkenbosch heeft met betrekking tot een bezorgservice binnen PLUS en Coop. Het doel van dit hoofdstuk is om er achter te komen welke vorm van bezorgservice(s) het best ge??mplementeerd kan worden binnen supermarktorganisatie Berkenbosch. Om er achter te komen welke bezorgservice(s) het meest ideaal is wordt er antwoord gegeven op de volgende deelvragen:

– Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het Coop concept.
– Onderzoek en formuleer wat de strategic options zijn voor een bezorgservice binnen het PLUS concept.
– Formuleer aan de hand van het onderzoek de vier beste mogelijkheden op het gebied van een bezorgservice.
– Onderzoek welke vorm van bezorgservice het best past bij de visie van Dhr. Berkenbosch.
– Beschrijf hoe de cost mangement met betrekking tot de door de Dhr. Berkenbosch gekozen bezorgservices ingedeeld kan worden.
– Bereken of de uitvoering van de opties welke gekozen zijn door Dhr. Berkenbosch rendabel zijn.
5.1 Strategic options
In het theoretisch kader is beschreven aan de hand van welke theorie de strategic options zijn benaderd. Deze opties zijn bekeken aan de hand van de twee mogelijk concepten die supermarktorganisatie Berkenbosch zal gaan voeren binnen de organisatie. Zoals in de inleiding beschreven is, zijn de twee mogelijke concepten Coop en PLUS. Om er achter te komen of een bezorgservice als strategic option past binnen de concepten, zijn er twee interviews gehouden namelijk met een PLUS ondernemer en een Coop ondernemer. De uitwerkingen van deze interviews zijn te vinden in bijlage 3 en 4. Hieronder is weergegeven waar beide concepten voor staan en in hoeverre deze betrokken zullen zijn bij een eventuele bezorgservice. Uiteindelijk is gekeken wat de strategic options zijn van beide concepten met betrekking tot een bezorgservice.
Coop
Coop is een co??peratieve organisatie waarbij er veel ruimte is voor het ondernemerschap. Coop is afgelopen tijd bezig geweest hun missie aan te passen. Deze missie bestaat uit drie pointers:
– Lokaal betrokken
– Betaalbaar
– Lekker eten

Figuur 6: Coop logo. Bron: http://www.coop.nl/App_Themes/landelijk/images/logo_footer.png, 2015.
Om het Coop concept te mogen exploiteren moet een ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het grootste gedeelte van deze voorwaarden is de financiering, wat dit precies inhield wilde M. Koetsier niet kwijt. Aangezien een financiering voor de winkel verder los staat van een eventuele bezorgservice, is hier geen nader onderzoek naar gedaan. Een andere voorwaarde is dat je als ondernemer de winkel het Coop concept moet laten uitstralen en meedoet aan de landelijke folder- en actieaanbiedingen. Dus je moet actief meedoen met het uiten van het concept.
Coop is een betrokken organisatie die lokale activiteiten aanmoedigt. Zo zoekt Coop voornamelijk winkels uit welke in een dorp gevestigd zijn en heeft het vaak spaaracties welke gericht zijn op de lokale betrokkenheid. Bij Coop kan een ondernemer er zelf voor kiezen om een bezorgservice binnen de winkel te implementeren. Vanuit de organisatie wordt ondersteuning geboden doormiddel van promotie, hierbij valt te denken aan stickers voor op een bezorgauto. Daarnaast kunnen Coop ondernemers er voor kiezen om gebruik te maken van een webshop die Coop aanbiedt. Deze webshop zal dan volledig worden toegespitst op de organisatie van de ondernemer aan de hand van het assortiment en systeemvoorraad. Het nadeel van deze webshop is dat er flink voor betaald dient te worden door de ondernemer. Welk bedrag dit precies was kon M. Koetsier niet met zekerheid vertellen, maar zou eventueel opgevraagd kunnen worden bij het hoofdkantoor van Coop.

Coop heeft verder geen beleid voor ondernemers wat betreft het implementeren van bezorgservices, maar het uistralen van het concept is een voorwaarde voor alles. Dus ook bij een bezorgservices zal het concept van Coop naar voren moeten komen, doormiddel van bijvoorbeeld reclame waarin het Coop logo weergegeven is. Verder geeft Coop de ondernemer de volledige vrijheid wat betreft bezorgservices. Dit brengt wel het nadeel met zich mee dat de ondernemer zelf alles moet regelen en bewerkstelligen zowel financieel als organisatorisch.
Wanneer er gekeken wordt naar de theorie van de strategic options en de informatie over Coop kan het volgende geconcludeerd worden:
De suitability (geschiktheid) van een bezorgservice binnen een Coop concept is goed. De Coop organisatie biedt een ondernemer namelijk de volledige vrijheid waardoor het aan de ondernemer is om de kansen met betrekking tot een bezorgservice te benutten. De strategic option van een bezorgservice past ook prima binnen het Coop concept, aangezien Coop het belangrijk vind om lokaal betrokken te zijn. Lokale betrokkenheid kan onder andere gecre??erd worden met een bezorgservice. De enige beperking voor een bezorgservice binnen het Coop concept is de pointer ‘betaalbaar’. Het Coop concept legt daarmee namelijk een grotere nadruk op de betaalbaarheid van een bezorgservice, dan de service er van. Aangezien alle activiteiten van een ondernemer het Coop concept moet uitstralen is de pointer ‘betaalbaar’ belangrijk bij een bezorgservice. Een bezorgservice binnen het Coop concept zal dus betaalbaar moeten zijn. Wat in dit geval betaalbaar is zal uitgezocht moeten worden door de ondernemer, aangezien er geen richtlijnen en ondersteuning is vanuit het hoofdkantoor van Coop.
Wat betreft de feasability (haalbaarheid) van een bezorgservice als strategic option kan worden geconcludeerd dat dit per onderneming verschillend is. Aangezien de middelen vanuit de ondernemer moet komen en niet beschikbaar worden gesteld vanuit de Coop organisatie, zullen de beschikbare middelen per onderneming verschillen. Dhr. Berkenbosch heeft aangegeven de middelen beschikbaar te hebben. Dus wanneer supermarktorganisatie Berkenbosch het Coop concept zou gaan exploiteren zal ook de feasability geen enkel probleem vormen.

Tenslotte de acceptibility (aanvaardbaarheid). Het financieel aspect met betrekking tot de aanvaardbaarheid is per onderneming verschillend zoals beschreven bij de feasability. Voor Dhr. Berkenbosch is het financieel aspect met betrekking tot de bezorgservice geen probleem, mits het rendabel is. De aanvaardbaarheid van de stakeholders kan als volgt worden uitgelegd: De stakeholders (zoals beschreven in de inleiding) zijn: de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch, het personeel, de klanten en de hoofdorganisatie waarvan het concept wordt ge??xploiteerd. Uit het interview met M. Koetsier is gebleken dat de aanvaardbaarheid bij Coop er is en dat ze eigen lokale initiatieven toejuichen. De aanvaardbaarheid bij de ondernemer in dit geval Dhr. Berkenbosch is er, mits de bezorgservice rendabel is. De aanvaardbaarheid bij de klanten is er voor een bezorgservice, aangezien ze zelf hebben aangegeven er belang bij te hebben. Tot slot kan aangenomen worden dat de aanvaardbaarheid bij het personeel er is, om reden dat er meer werk vrij komt.
PLUS
PLUS is evenals Coop een co??peratieve organisatie, waarin de ondernemers veel inspraak hebben. Het concept van PLUS heeft vier kernwaarden. Deze staan weergegeven in het logo van PLUS, elk blaadje in het logo staat voor een van de kernwaarden.

Figuur 7: PLUS logo. Bron: http://going42.files.wordpress.com/2012/03/plus-logo.png?w=500&h=145, 2015.
De kernwaarden zijn:
– Aandacht
– Kwaliteit
– Lokaal
– Verantwoord
PLUS probeert voornamelijk in te spelen op de lokale behoeften van de consumenten. Dit is vooral terug te zien in de vrijheid die een ondernemer krijgt met betrekking tot lokale activiteiten. Zo mag een PLUS ondernemer een groot percentage vreemd inkopen doen, om lokale producten aan te bieden in hun PLUS winkel. PLUS vindt het belangrijk dat de PLUS winkels een groot onderscheidend vermogen hebben. Zo verzorgd PLUS jaarlijks een groot aantal loyaliteitsacties. Deze loyaliteitsacties die vanuit het PLUS concept ontworpen worden, worden zowel financieel als organisatorisch ondersteunt door PLUS. Voor eigen en lokale acties die de ondernemer zelf implementeert is er verder geen enkele vorm van ondersteuning en ligt het volledig in handen van de ondernemer.

Om het PLUS concept te mogen exploiteren moeten de PLUS winkels evenals bij Coop aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook bij PLUS is de financiering vanuit de ondernemer een voorwaarde en is het van belang dat een PLUS winkel ook daadwerkelijk het PLUS concept tot uiting brengt. Daarnaast is een voorwaarde dat de ondernemer tussen de co??peratie van PLUS past en de omzet van de winkel een bepaalde norm haalt om ??berhaupt een PLUS te mogen worden.
Voor een bezorgservice wordt er verder geen ondersteuning geleverd vanuit PLUS en ligt alles in handen van de ondernemer. Ook de promotie met betrekking tot het PLUS concept moet de ondernemer zelf regelen. Wel hanteert PLUS een online bezorgservice waar je als ondernemer voor kunt kiezen om er gebruik van te maken. Deze website die PLUS aanbiedt kost de ondernemer niks, maar is niet aan het voorraadsysteem van de PLUS winkel gekoppeld. Er kan op die website dus alleen besteld en betaald worden en de ondernemer dient de voorraad zelf op pijl te houden en de boodschappen te bezorgen.

PLUS is daarnaast bezig met het uitrollen van een nieuw concept met betrekking tot bezorgservices. Ze willen evenals Albert Heijn gaan werken met pick-up points. Dat houdt in dat de organisatie een centrale website gaat hanteren en de bestelde boodschappen bij elkaar zoekt. Deze bestellingen worden bij de door de klant gekozen pick-up point afgeleverd en kunnen daar worden opgehaald. Bij dit concept wordt iedere PLUS winkel een pick-up point en krijgt de ondernemer per bestelling een vergoeding. Dit kost de organisatie niets en levert dus alleen maar op.
Bij PLUS is er verder de vrijheid om binnen bepaalde lijnen te doen en laten wat je wilt. Deze lijnen zijn dat de winkel op orde is en het concept tot uiting komt. Maar een bezorgservice wordt zeker gestimuleerd door de PLUS organisatie. Er kan dus ook voor gekozen worden zelf een bezorgservice te implementeren zonder gebruik te maken van PLUS haar eigen website en zelf een website op te zetten. Ook mag je als ondernemer zowel een pick-up point zijn als boodschappen bezorgen. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Wanneer er gekeken wordt naar de theorie van de strategic options en de informatie over PLUS kan het volgende geconcludeerd worden:
De suitability (geschiktheid) is bij PLUS alom aanwezig. PLUS wil graag aandacht voor klant en lokaal betrokken zijn. Hierbij komt het hanteren van de laagste prijs niet op 1, maar de aandacht en lokale betrokkenheid wel. Een bezorgservice kan helpen deze lokale betrokkenheid, de aandacht voor de consumenten en daarmee het onderscheidend vermogen vergroten. Met een bezorgservice zullen er dus kansen benut gaan worden.

Wat betreft de feasability (haalbaarheid) van een bezorgservice als strategic option kan worden geconcludeerd dat dit per onderneming verschillend is. Aangezien de middelen vanuit de ondernemer moet komen en niet beschikbaar worden gesteld vanuit de PLUS organisatie. Zoals eerder genoemd zijn de middelen zoals het personeel en geld bij Dhr. Berkenbosch aanwezig om een bezorgservice te realiseren. Dus ook de feasability met betrekking tot een bezorgservice scoort prima wanneer supermarktorganisatie Berkenbosch een PLUS wordt.

Tenslotte de acceptibility (aanvaardbaarheid). Het financieel aspect met betrekking tot de aanvaardbaarheid is per onderneming verschillend zoals beschreven bij de feasability. Voor Dhr. Berkenbosch het financieel aspect met betrekking tot de bezorgservice geen probleem, mits het rendabel is. De aanvaardbaarheid van de stakeholders kan als volgt worden uitgelegd: De stakeholders zijn (zoals beschreven in de inleiding): de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch, het personeel, de klanten en de hoofdorganisatie waarvan het concept wordt ge??xploiteerd. Uit het interview met A. Siemonsma is gebleken dat de aanvaardbaarheid bij PLUS er is en dat ze eigen lokale initiatieven als prettig ervaren. De aanvaardbaarheid bij de ondernemer in dit geval Dhr. Berkenbosch is er ook, mits de bezorgservice rendabel is. De aanvaardbaarheid met betrekking tot een bezorgservice is er onder klanten ook, aangezien ze zelf hebben aangegeven er belang bij te hebben. Uiteindelijk kan aangenomen worden dat de aanvaardbaarheid bij het personeel er ook is, aangezien er meer werk vrij komt.
Kortom; zowel bij een Coop als PLUS formule is een bezorgservice een strategic option die prima binnen het concept toegepast kan worden. Wel is het invoeren van een bezorgservice laagdrempeliger bij een PLUS dan bij een Coop. Bij Coop dient er namelijk een vergoeding betaald te worden voor de webshop en bij PLUS hoeft dit niet. Daarnaast richt Coop zich meer op de prijs en PLUS richt zich meer op het onderscheidend vermogen en de service. Een bezorgservice is meer een service dan een ontwerp dat zich van oorsprong richt op de lage prijzen. Tenslotte heeft een ondernemer bij PLUS de kans de bezorgservice een extra dimensie te geven door ook kosteloos pick-up points aan te kunnen bieden.

5.2 Opties voor een bezorgservice
Er zijn talloze manier van bezorgservices en bezorgmethoden mogelijk. Om het onderzoek wat betreft de opties af te bakenen, is er alleen gekeken naar de opties en methoden die benoemd zijn door de klanten en de opties en methoden die benoemd zijn door de ge??nterviewde ondernemers vanuit Coop en PLUS. Daarnaast moeten alle opties aan de eerder gestelde criteria voldoen. Alleen de vier opties die het best passen bij de criteria uit het vorige hoofdstuk, zijn hieronder benoemd.

Optie met een bezorgauto: Er is een offerteaanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een webshop (zie bijlage 6). Bij deze webshop zou het de bedoeling zijn geweest om het gehele assortiment van supermarktorganisatie Berkenbosch online te zetten en de koppelen aan de systeemvoorraden. Zodat wanneer een klant iets besteld, de systeemvoorraad kloppend blijft. Volgens de offerte welke in de bijlage is weergegeven, zou er iemand ingehuurd moeten worden die het systeem van supermarktorganisatie Berkenbosch goed kent om een koppeling aan de voorraad te bewerkstelligen. Daarnaast zou het onderhouden van een website vrij veel tijd in beslag nemen, aangezien er dagelijkse prijswijzigingen zijn en veranderingen/vervangingen voor producten. Het onderhouden van de website alleen kost al 14 euro exclusief BTW voor een kwartier. De totale kosten voor zo’n webshop zou in de duizenden euro’s gaan lopen. Het merendeel van de klanten heeft aangegeven de boodschappen graag via het internet te bestellen, maar ze hebben niet aangegeven dat het online bestellen middels een webshop zou moeten. Om er voor te zorgen dat de kosten zo laag mogelijk blijven en een bezorgservice financieel uit kan, is er voor gekozen om het idee van een webshop niet verder te behandelen. Er is daarentegen wel een alternatief mogelijk.

Een goed alternatief kan zijn dat er een website wordt ontwikkeld, waar alle informatie betreffende de organisatie en de bezorgservice op komen te staan. Vervolgens kan de klant de boodschappen middels een contactformulier bestellen. Zo gebeurd het bestellen wel via de gewenste manier, namelijk het internet. Maar worden hiermee de hoge aanschaf en onderhoudskosten voorkomen. Om de systeemvoorraad naar wens van Dhr. Berkenbosch wel kloppend te houden, kunnen de boodschappen door een medewerker door de kassa gehaald worden en kunnen de boodschappen met het bonnetje bij de klant afgeleverd worden. Het merendeel van de klanten geeft aan graag contant te betalen, dus kunnen de boodschappen contant bij de bezorger betaald worden. Om te voldoen aan de wens van de klanten met betrekking tot de venstertijden, kan er bij het contactformulier een keuze gemaakt kunnen worden tussen verschillende venstertijden. Naast deze internetsite dienen de boodschappen mede via de telefoon te bestellen zijn.
Uiteindelijk is het van belang dat de bezorgwijze milieuvriendelijk is en aan de HACCP normen voldoen. Uit de interviews onder klanten is gebleken dat een bezorgauto de meest geziene bezorgmethode is. Om aan alle voorwaarden te voldoen is het van belang dat deze auto de mogelijkheid heeft om producten gekoeld volgens de HACCP normen te vervoeren en dat er rekening gehouden wordt met het milieu.

De kenmerken voor de optie met de bezorgauto zijn als volgt:
– Een milieuvriendelijk bezorgauto met koelmogelijkheid middels de HACCP normen.
– Een website waarbij de bestellingen middels een contactformulier kunnen worden doorgegeven en er gekozen kan worden tussen venstertijden.
– De mogelijkheid om bestellingen via de telefoon door te geven.
– Contant betalen bij de bezorger.

Optie met een bakfiets:
Optie twee verschilt niet zoveel van optie 1. Aangezien de bezorgservice aan de gestelde criteria moet voldoen. Het enige verschil bij optie twee is dat de bezorgmethode niet een auto is, maar een bakfiets. Een aantal klanten hebben namelijk een gegeven een bakfiets een goed alternatief is. Voor optie 2 zijn de kenmerken daarom als volgt:

– Een website waarbij de bestellingen middels een contactformulier kunnen worden doorgegeven en er gekozen kan worden tussen venstertijden.
– De mogelijkheid om bestellingen via de telefoon door te geven.
– Contant betalen bij de bezorger.
– Bezorgen middels een bakfiets (milieuvriendelijk) met een koelmogelijkheid middels de HACCP normen.

Optie m.b.t. Coop:
Na een interview met Coop ondernemer Marcel Koetsier (zie bijlage 3) is gebleken dat er vanuit de Coop organisatie veel ruimte is voor het opzetten van een bezorgservice. Bij het concept mag je als ondernemer er zelf voor kiezen of je wel of geen bezorgservice implementeert en hoe het vormgegeven wordt. De enige voorwaarde is dat het aan de verwachting van het concept moet voldoen. Dus er moet bestickering zijn op het busje, welke aangeleverd wordt vanuit Coop. De enige optie die Coop met betrekking tot een bezorgservice aanbiedt is dat je als ondernemer gebruik kunt maken van een webshop. Deze webshop staat in verband met het voorraadsysteem van de winkel en is toegepast om het assortiment van de organisatie. Als ondernemer moet je Coop een flink bedrag betalen gebruik te mogen maken van deze webshop.

Bij deze optie zal alle overige onderdelen zelf geregeld dienen te worden. Dus het personeel voor het bij elkaar zoeken van de boodschappen, het personeel om te boodschappen te bezorgen en de bezorgmethode zijn de onderdelen die zelf ingevuld dienen te worden. Aangezien Marcel Koetsier het had over bestickering van een bezorgbusje, gaan we er bij deze optie vanuit dat het bezorgen middelen een bestelbusje gedaan zou worden. Eigenlijk is een bezorgservice bij Coop daarom vrijwel gelijk aan optie 1, alleen wordt er gebruik gemaakt van de webshop die Coop aanbiedt.

Optie m.b.t. PLUS:
Na een interview met A. Siemonsma (zie bijlage 4) is gebleken dat er vanuit de PLUS organisatie veel ruimte wordt gegeven voor eigen en lokale initiatieven en daarmee ook voor een bezorgservice. Een ondernemer kan er voor kiezen om kosteloos gebruik te maken van de website die PLUS hanteert, maar welke niet gekoppeld is aan het voorraadsysteem. Naast deze keuze is een optie vanuit PLUS om te gaan werken pick-up points. Deze service wordt echter volledig vanuit PLUS geregeld en de ondernemer is hierbij alleen een van de ophaalpunten en krijgt daarmee de omzet/winst ook niet zelf. Daarom is optie 4 om als PLUS ondernemer zelf een pick-up point in te richten, waarbij de klanten bestellingen kunnen doen via het internet en deze zelf ophalen bij de winkel. Maar aangezien deze optie niet volledig aan de criteria van een bezorgservice voldoet, is het van belang dat de optie wordt aangeboden aan klanten om de boodschappen toch thuis te laten bezorgen. Deze vierde optie houdt dus in dat de ondernemer (in dit geval Dhr. Berkenbosch) zowel een pick-up point inricht als een bezorgservice.
Geconcludeerd kan worden dat de beschreven opties vrij dicht bij elkaar liggen. Dit komt omdat het van belang is geweest het onderzoek af te bakenen, zoals beschreven aan het begin van paragraaf 5.1. Daarnaast zijn de opties die voort zijn gekomen uit de mogelijkheden van Coop en PLUS voor een groot deel gelijk aan de optie met de bezorgauto en de bakfiets. Een andere reden waardoor de opties zo dicht bij elkaar liggen, komt doordat de bezorgservice aan een aantal criteria moet voldoen. Deze voorwaarden zijn door de klant en Dhr. Berkenbosch gesteld. Deze voorwaarden vormen dan ook een beperking met betrekking tot de opties voor een bezorgservice.
5.2 Cost management
De vier opties uit de vorige paragraaf zijn voorgelegd aan Dhr. Berkenbosch aan de hand van een interview (zie bijlage 5). Hij heeft aangegeven graag een volledig kostenplaatje te willen zien van de optie met de bezorgauto en de optie met de bakfiets. Aangezien de mogelijkheden binnen de opties oneindig kunnen zijn is er voor de berekeningen per categorie gebruik gemaakt van twee bronnen. Voor de berekeningen heeft Dhr. Berkenbosch aangegeven dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de BTW, aangezien een bedrijf de BTW altijd terug kan vorderen. Daarnaast wil Dhr. Berkenbosch dat er slechts gerekend wordt met de opbrengsten en de kosten en dat de winstmarge op de producten volledig achterwege blijven. Tenslotte heeft Dhr. Berkenbosch aangegeven graag zoveel mogelijk met vaste kosten te rekenen. Voor de optie met een bezorgauto houdt dat in dat er slechts gerekend mag worden met een lease constructie.
Uit het theoretische kader van cost management is gebleken dat volgens Hansen, Mowen en Guan cost management zich richt op het vaststellen van de kosten voor producten, fabrikanten en diensten. Cost management omvat hierbij de oprichting van het product, fabrikant of dienst en het onderhoud om het in goede banen te kunnen leiden. Bij cost management worden ook de indirecte kosten meegerekend. Daarom zal voor de bezorgopties alle directe en indirecte kosten berekend worden voor het oprichten en onderhouden.
Het aantal klanten, kilometers en andere berekende zaken zijn te vinden in bijlage 8. De berekeningen zijn gemaakt aan de hand van het onderzoek en schetsen daarmee een beeld op basis van het onderzoek. De werkelijkheid en daarmee het werkelijke gebruik kan daarom afwijken van de berekeningen.

Optie bezorgauto:
Te besteden:
Het gemiddelde bedrag dat de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch wensen te betalen per bezorging is ‘4,01 (zie bijlage 8). Kortom, de opbrengst zou per vier weken ‘2448,- zijn en daar zou volgens de criteria van supermarktorganisatie Berkenbosch de bezorgservice volledig van betaald moeten zijn.
(‘4,01 x 153 klanten x 4 weken is = ‘2448,-.)
Dhr. Berkenbosch heeft aangegeven tijdens het interview voor de bezorgservice ‘4500,- startkapitaal te willen bijleveren aan de bezorgservice. Vanaf deze investering heeft Dhr. Berkenbosch als criteria gesteld dat de bezorgservice rendabel is. Als startkapitaal is er dus ‘4500,- beschikbaar.

Te investeren:
Bedrijf Pouw occasions zou voor de goedkoopste gekoelde en milieuvriendelijk leasewagen een leasebedrag van ‘993 euro per maand exclusief BTW in rekening brengen, op basis van een vijfjarig contract en een zakelijke lease constructie. Dit is inclusief de verzekering, het onderhoud en de wegenbelasting (Pouw Occasions, z.j.). De BTW krijgt een bedrijf echter altijd terug, daarom zal er verder in alle berekeningen geen rekening meer gehouden worden met de BTW. Bij een ander bedrijf kost een elektrische Renault Kangoo met een gekoelde laadruimte op basis van zakelijke lease ‘757 euro per maand exclusief BTW (Derk Bedrijfswagens, 2014). Aangezien de bedragen bij beide organisaties vrij hoog liggen en al gauw richting de ‘1050,- zal deze vorm van bezorgen niet voldoen aan de criteria dat een bezorgservice financieel rendabel moet zijn. Daarom is er gekeken naar alternatieven.
Het eerste alternatief is een gekoelde bestelwagen, waarbij er niet speciaal rekening wordt gehouden met het milieu. Het is echter een criteria voor de bezorgservice dat er rekening gehouden wordt met het milieu. Daarom valt het eerste alternatief af als bezorgmethode.
Het tweede alternatief is het aanschaffen van een geschikte bestelwagen die aan alle criteria voldoet, alleen is er echter nooit zeker te berekenen wat de kosten gaan zijn. Dhr. Berkenbosch heeft aangegeven dat de berekeningen voor zover mogelijk een mate van zekerheid met zich mee moeten dragen en hij wat betreft een bestelauto alleen berekeningen zou willen zien aan de hand van zakelijke lease. Aangezien een eigen auto onderhoudskosten met zich meebrengt en eventuele schade betaald moet worden door de ondernemer, is er voor gekozen deze mogelijkheid niet verder te behandelen. Voor het onderzoek is het namelijk van belang de kosten betreffende de verschillende opties definitieve kosten zijn, zodat de Dhr. Berkenbosch niet voor verassingen komt te staan en bij het aanschaffen van een eigen auto is Dhr. Berkenbosch nooit zeker van de te maken kosten.
Het derde en tevens laatste alternatief voldoet wel aan de criteria, namelijk een kleine ongekoelde bestelwagen. Als voorbeeld is genomen een Opel Combo. In deze kleine bestelwagen kunnen gekoelde boodschappen in koelboxen vervoerd worden, zodat de temperatuur goed blijft middels de HACCP normen.
Bij Arval kost het leasen van de Opel Combo middels zakelijke lease ‘404,67 per maand. Dit is op basis van een vijfjarig contract. Deze ‘404,67 is inclusief verzekering, onderhoud en wegenbelasting en is daarom de totaalprijs voor het bestelbusje per maand (Arval , 2015). Bij Leaseplan Direct is de Opel Combo op basis van dezelfde voorwaarden als bij Arval ‘228,07 euro per maand (Leaseplan direct, z.j.). Daarom zal er verder in deze berekening gerekend worden met de prijs van Leaseplan direct.
Aangezien het bedrag dat de klant wil betalen per 4 weken is berekend, is voor het gemak ook het leasebedrag per vier weken uitgerekend.
(‘228,07 x 12 maanden = ‘2736,84/13 periodes is ‘210,52.)
Voor bovengenoemde Opel Combo van Leaseplan direct zou er een aanbetaling gedaan kunnen worden van maximaal ‘4200,- exclusief BTW. Zoals eerder gezegd krijgt een bedrijf de BTW altijd terug, dus zal er slechts gerekend worden met de prijs exclusief BTW. Indien Dhr. Berkenbosch 4200,- uit het startkapitaal zou halen en zou aanbetalen voor de leaseauto, komt de leaseprijs uit op ‘156,17 per maand en dus ‘144,15 per vier weken. Deze situatie houdt dan in dat er nog ‘300 euro uit het startkapitaal beschikbaar zou zijn. (156,17 x 12 maanden = ‘1874,04/12 periodes is ‘144,15.)

Bij het hanteren van deze vorm van bezorgen is het gebruik van koelboxen ten opzichte van een gekoelde wagen milieuvriendelijker en wordt er op deze manier ingespeeld op de milieuvriendelijke criteria van een groot deel van de klanten en worden tevens de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk gehouden. Kortom, een win-win situatie.
De Opel Combo zoals genoemd in het voorbeeld rijdt op diesel. De klanten wonen gemiddeld 2,6 kilometer bij de winkel vandaan. Er van uitgaande dat de bezorger van de winkel naar de klant en weer terug naar de winkel gaat, betekend dat er per klant gemiddeld 5,2 kilometer gereden wordt. Het zou kunnen zijn dat er ritten gecombineerd kunnen worden, maar daar wordt bij deze berekening niet van uitgegaan. De Opel Combo verbruikt 7 liter per 100 kilometer (Leaseplan direct, z.j.). Het totaal af te leggen kilometers voor de bestelwagen is dan ongeveer 3182,4 kilometer per vier weken. (5,2 kilometer x 153 klanten per week x 4 weken = 3182,4 kilometer).
De bestelwagen verbruikt dan 222,7 liter brandstof per vier weken. (3182,4 kilometer/100 kilometer x 7 liter = 222,7 liter).
De huidige brandstofprijs voor diesel is tijdens het schrijven van dit onderzoeksrapport gemiddeld ‘1,37 per liter (Brandstof dagprijzen, 2015).

Kortom, per vier weken is supermarktorganisatie Berkenbosch ‘305,01 kwijt aan brandstof inclusief BTW. Aangezien Dhr. Berkenbosch de BTW terug krijgt, komt de prijs voor de brandstof per vier weken uit op ‘240,96.
(‘1,37 x 222,7 liter = ‘305,01.)
(‘305,01/100% x 21% BTW = ‘64,05 ‘ ‘305,01 ‘ ‘64,05 = ‘240,96.)
Het is van belang dat de koelboxen groot genoeg zijn om boodschappen in te kunnen vervoeren, maar tegelijkertijd wel in de bestelwagen passen samen met de overige boodschappen. Daarom is er gekeken naar twee koelboxen met 60L inhoud. Het aanschaffen van twee grote koelboxen met 60L inhoud is bij eenmalig ‘239,90 (Bol.com, 2015). Een koelbox van 120L is daarentegen maar ‘119,95 en houdt ijs 5 dagen ijs bij een omgevingstemperatuur van 30 graden (Igloo, z.j.). Aangezien de koelbox van ‘119,95 in dit scenario de goedkoopste mogelijkheid is, zal er verder gerekend met de prijs van de koelbox van 120L.
Aangezien er met de bedrijfswagen er van een vijfjarig contract is uitgegaan, gaan we er voor het gemak van uit dat deze koelboxen ook vijf jaar mee gaan. De prijs van de koelboxen is inclusief BTW. Exclusief BTW kost de koelbox ‘94,77. Aangezien deze koelbox voorlopig een eenmalige aanschaf is, kan Dhr. Berkenbosch er voor kiezen om deze van het startkapitaal te betalen. Het startkapitaal bedroeg nog ‘300,- aangezien er volgens deze berekening reeds een aanbetaling is gedaan voor de lease auto. Het aanschaffen van deze koelbox vanuit het startkapitaal zou betekenen dat er nog ‘205,23 over is van het startkapitaal.
(‘119,95/100% x 21% = ‘25,18’ ‘119,95 – ‘25,18 = ‘94,77.)
(‘300 – ‘94,77 = ‘205,23)
Aangezien er aan de HACCP norm voldaan moet worden, is het van belang dat supermarktorganisatie Berkenbosch er zeker van is dat de gekoelde producten daadwerkelijk kouder zijn dan 7 graden Celsius. Het is daarom belangrijk dat er een thermometer en koelelementen voor in de koelbox worden aangeschaft. Aangezien er 1 koelbox aangeschaft wordt volgens dit scenario, zal er ook maar 1 thermometer nodig zijn. Bij OTTO kost een thermometer voor een koelbox ‘9,99 (OTTO, z.j.). Dezelfde thermometer kost bij Prijskeurig ‘8,95 (Prijskeurig, z.j.). We gaan uit van de laagste prijs. Er van uitgaande dat de thermometer evenals de koelboxen vijf jaar mee gaan, kost deze thermometer zonder de BTW ‘7,07.
(‘8,95/100% x 21% = ‘1,88 ‘ ‘8,95- ‘1,88 = ‘7,07)

Voor de koelelementen is er geen minimum of maximum voor het aantal koelelementen dat aanwezig moet zijn per koelbox. Aangezien het een grote koelboxen is nemen we aan dat 5 koelelementen per koelbox voldoende moet zijn. De koelelementen werken indien ze volledig bevroren zijn, 12 uur lang. Wanneer de koelelementen ‘s nachts bevroren worden gaan ze de hele (werk)dag mee. Bij garageplein kost een setje van 5 koelelementen ‘6,95 inclusief BTW (Garageplein, 2015). Hetzelfde setje van 5 stuks kost bij Conrad ‘3,99 inclusief BTW, dat is ‘3,15 exclusief BTW (Conrad, z.j.). Ook hier gaan we uit van de goedkoopste oplossing. (‘3,99/100% x 21% = ‘0,84 ‘ ‘3,99- ‘0,84 = ‘3,15.)

Wanneer ook de thermometer en koelelementen aangeschaft worden aan de hand van het startkapitaal zal er nog ‘195,01 overblijven van het startkapitaal.
(‘205,23 ‘ 7,07 = ‘198,16 – ‘3,15 = ‘195,01)
Het laten opzetten van een website kost, volgens de aangevraagde offerte welke te vinden is in bijlage 3, eenmalig ‘499,-. Hierbij is er vanuit gegaan dat wanneer de website eenmaal is opgezet, het komende vijf jaar geen onderhoud meer nodig heeft. Per periode van vier weken op basis van vijf jaar zou dit ‘7,67 kosten.
(‘499,- delen door 5 jaar = ‘99,80 per jaar/13 periodes = ‘7,67 per vier weken. )
Als laatste zijn er nog de personeelskosten. Om zo goedkoop personeel in te schakelen is er voor gekozen om de boodschappen bij elkaar te laten zoeken en door de kassa te laten halen door een 16 jarige. Iemand die achter de kassa zit moet namelijk minimaal 16 jaar zijn (zeeuws bijbaantje, 2015). We gaan er vanuit dat de boodschappen bij elkaar zoeken en door de kassa halen voor iemand die de weg in de winkel kent, gemiddeld 20 minuten per klant duurt. Voor een klant met veel boodschappen zal dit meer zijn, maar voor een klant met weinig boodschappen minder. Dus gaan we uit van een gemiddelde 20 minuten. 20 minuten per klant maal de 153 klanten die gebruik willen maken per week, komt neer op 51 uur per week. Aangezien een werkdag ook opgestart en afgerond moet worden gaan we voor het gemak uit van 52 uur per week. Er moeten dus meerdere 16-jarige werknemers ingeschakeld worden die totaal 52 uur per week beschikbaar. Een beginnende verkoopmedewerker van 16 jaar krijgt bruto ‘3,78 per uur (FNV, 2015). Het bedrag dat de medewerker krijgt, is echter niet het bedrag dat de werkgever per uur moet betalen. Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld verzekeringen en vakantiegeld. Iemand van 16 jaar die 52 uur per week werkt, kost de werkgever ‘965,15 per vier weken (loonkosten werkgever, 2015).
Tenslotte zal iemand de boodschappen bij de klant thuis moeten bezorgen. De klanten wonen gemiddeld 2,9 kilometer bij de winkel vandaan. Voor het gemak zal er evenals bij de benzinekosten gerekend worden met 3 kilometer. Er van uitgaande dat de bezorger van de winkel naar de klant en weer terug naar de winkel gaat, betekend dat er per klant gemiddeld 6 kilometer gereden wordt. Het zou kunnen zijn dat er ritten gecombineerd kunnen worden, maar daar wordt bij deze berekening niet van uitgegaan.
Met de auto duurt het 3 minuten alvorens de bezorger met een auto op het adres is, dat 2,6 kilometer bij supermarktorganisatie Berkenbosch vandaan ligt (Google Maps, 2015).De totale rit duurt dus gemiddeld 6 minuten per klant. Maar de klant moet ook nog contant afrekenen bij de bezorger en de boodschappen moeten nog in en uit de auto. We gaan er vanuit dat de collega die de boodschappen uitzoekt en door de kassa haalt de boodschappen direct inpakt. Dus de bezorger kan de boodschappen direct in de auto zetten en gaan bezorgen. Aangezien het te betalen bedrag voor de klant al duidelijk is aangezien ze al door de kassa zijn geweest, gaan we er vanuit dat het bezorgen van de boodschappen per klant gemiddeld een kwartier duurt. Dit is inclusief het betalen en in en uitladen. Voor de ene klant zal het adres wat dichterbij de winkel liggen en voor de andere klant wat verder weg, 15 minuten is daarom een gemiddelde. 153 klanten maal de 15 minuten per klant, betekend dat er per week iemand van 18 (of meerdere) met een rijbewijs voor 28,5 uur per week beschikbaar moet zijn. Evenals de 16-jarige collega rekenen we er een halfuur bij op. Kortom er is een bezorger nodig voor 29 uur in de week. De goedkoopste oplossing is het aannemen van iemand van 18 jaar met een rijbewijs.
Een 18-jarige beginnende verkoopmedewerker krijgt volgens het CAO ‘4,75 per uur (FNV, 2015). Evenals bij de 16-jarige collega moet er rekening gehouden worden met de toeslagen die de werkgever betaald. Voor een werkgever kost daarom een 18 jarige beginnende verkoopmedewerker voor 29 uur in de week, ‘689,61 per vier weken (loonkosten werkgever, 2015).
Hieronder de eerste optie even samengevat:
– Alles is berekend op een loopduur van vijf jaar, aangezien een leaseauto niet langer dan vijf jaar achter elkaar geleased kan worden.
– Alles is berekend op basis van vier weken om het overzichtelijk te houden.
– De totale inkomsten op basis van vier weken is ‘2448,-. Dit komt voort uit het bedrag dat alle klanten die gebruik willen maken van de bezorgservice gemiddeld bereid zijn te betalen aan bezorgkosten (zie bijlage 8)
– Bij een aanbetaling van ‘4200 euro vanuit het startkapitaal kost de leasewagen ‘ 144,15 per vier weken.
– De brandstofprijs bedraagt ongeveer ‘240,96 per vier weken.
– De koelbox, thermometer en koelelementen kunnen worden aangeschaft aan de hand van het startkapitaal en daarmee is er vanuit gegaan dat deze kosten de komende vijf jaar niet meer terug komen.
– De loonkosten zijn in totaal ‘1654,76 per vier weken.
– Het opzetten van de website kost eenmalig ‘499,- en op basis van vier weken is dat ‘7,67 per vier weken.
– Er blijft ‘195,01 over van het startkapitaal.
Nu alle nodige kosten op basis van vier weken zijn vastgesteld, kan berekend worden of deze vorm van bezorgservice financieel rendabel is aan de hand van het gestelde scenario. Wanneer alle vierwekelijkse uitgaven worden afgetrokken van de vierwekelijkse inkomsten, komen we op ‘400,46. Er blijft dus per vier weken ‘400,- over. Geconcludeerd kan worden is dat deze vorm van bezorgservice financieel rendabel is.

Het is goed om te weten dat er nog een aantal haken en ogen zitten aan de laatstgenoemde bezorgservice. De aanbetaling van ‘4200,- die in dit scenario gedaan is voor de leaseauto, is een bedrag dat Dhr. Berkenbosch na 5 jaar niet meer terug ziet. Wat uiteindelijk betekend dat wanneer Dhr. Berkenbosch besluit na vijf jaar de bezorgservice voort te zetten, hij wederom een investering moet maken of een hoger bedrag per maand moet gaan betalen voor een leaseauto. Ten tweede is er ondanks dat een leaseauto is voorzien van een onderhoudscontract, wel een eigen risico van ‘150,- per keer dat de auto een schade op loopt. Wanneer er per ongeluk een aanrijding is wordt het gerepareerd door de leasemaatschappij, maar kost het wel een eigen risico van ‘150,- per keer. Onderdelen worden in principe gewoon vervangen wanneer ze kapot gaan, tenzij dit door de nalatigheid is gebeurd. Nalatigheid is bijvoorbeeld wanneer de motor kapot gaat door het niet tijdig bijvullen van de olie (Leaseplan direct, z.j.). Maar aangezien er ‘400,- overblijft per vier weken, zou Dhr. Berkenbosch er voor kunnen kiezen het geld op te sparen. Zo kan eigen risico worden ingedekt en kan Dhr. Berkenbosch over 5 jaar eenzelfde investering weer doen.
Optie met bakfiets:
Te besteden: De opbrengst van de bezorgservice is evenals bij de optie met de bezorgauto ‘2448. Daarnaast is er ook wederom een startkapitaal van ‘4500,- beschikbaar.
Te investeren:
Bij deze optie wordt er onderzocht welke kosten en baten supermarktorganisatie Berkenbosch zou hebben bij een bezorgmethode middels een elektrische bakfiets.
Veel investeringen bij deze optie zijn hetzelfde als bij de optie met de bezorgauto. Alleen de methode van bezorgen wordt veranderd. Wel wordt er om een goede vergelijking te kunnen maken wederom een loopduur van vijf jaar gehanteerd. De volgende kosten uit optie 1 ook van toepassing bij optie 2:
– De webshop welke eenmalig ‘499,- excl. BTW kost.
– De koelbox welke op basis van 5 jaar ‘94,77 excl. BTW kost.
– De thermometer welke op basis van 5 jaar ‘7,07 kost.
– De koelelementen welke op basis van 5 jaar ‘3,15 kosten.
– De loonkosten van de 16-jarige werknemer, welke de boodschappen bij elkaar zoekt en door de kassa haalt. Deze werknemer kost, zoals berekend bij de optie met de bezorgauto ‘965,15 per vier weken.
Als allereerst zal er een elektrische bakfiets aangeschaft moeten worden. Een elektrische bakfiets welke groot genoeg is voor de koelbox en ongekoelde boodschappen is tweedehands via internet ‘2995,- (Tweedehands, 2014). Via een andere site is dezelfde bakfiets nieuw ‘2700,- inclusief BTW, dat is ‘2133 exclusief BTW (Bakfietsen, z.j.). Deze bakfiets heeft een elektrische trapondersteuning die (wanneer hij volledig is opgeladen) tot 80 kilometer mee gaat. Dus voor het bezorgen van de boodschappen is het een geschikte bakfiets. Er zit 12 maanden garantie op de elektrische ondersteuning. Aangezien het een nieuwe fiets is gaan we er vanuit dat de fiets en de trapondersteuning minimaal 5 jaar mee gaan, evenals de koelboxen en overige accessoires welke overgenomen zijn uit optie 1. De reden dat er wederom voor een tijdsduur van 5 jaar gekozen is, is om de eerste en tweede optie onderling goed te kunnen vergelijken.
Aangezien de fiets een eenmalige aanschaf is, zou het een goede optie zijn deze te betalen vanuit het startkapitaal. Dat betekend dat er na het aanschaffen van de bakfiets nog ‘2067,- van het startkapitaal over is.
(‘4200 – ‘2133 = ‘2067)

Als de website, koelbox, koelelementen en de thermometer aangeschaft worden aan de hand van het startkapitaal blijft er nog ‘1463,01 over van het startkapitaal.
(‘2067 ‘ 94,77 = ‘1972,23 – ‘7,07 = ‘1965,16 ‘ ‘3,15 = ‘1962,01 – ‘499,- = ‘1463,01)
Dan zijn er de loonkosten. De16-jarige werknemer die de boodschappen bij elkaar zoekt en door de kassa haalt kost ‘965,15 per vier weken. Voor het bezorgen van de boodschappen zal een 15-jarige werknemer ingeschakeld kunnen worden.
De klanten die gebruik wensen te maken van een bezorgservice op vaste basis, wonen gemiddeld 2,6 kilometer bij de winkel vandaan. Er van uitgaande dat de bezorger van de winkel naar de klant en weer terug naar de winkel gaat, betekend dat er per klant gemiddeld 5,2 kilometer gefietst wordt. Het zou kunnen zijn dat er ritten gecombineerd kunnen worden, maar daar wordt bij deze berekening niet van uitgegaan. Het totale aantal af te leggen kilometers voor de bakfiets zal dan ongeveer 3182,4 kilometer per vier weken zijn.
(153 klanten x 5,2 kilometer x 4 weken = 3182,4 kilometer)
Het fietsen vanaf de winkel naar de klant duurt gemiddeld 9 minuten, heen en terug duurt dan 18 minuten (Google Maps, 2015). Aangezien de spullen nog in en uit de bakfiets geladen moeten worden, de klant nog contant af moet rekenen bij de bezorger en het weer tegen kan zitten, gaan we uit van 30 minuten bezorgtijd per klant. 153 klanten per week maal 30 minuten is afgerond 35 uur per week. Er is dus een 15-jarige werknemer nodig voor 76,5 uur per week of meerdere voor minder uur in de week. Een beginnende verkoopmedewerker van 15 jaar krijgt ‘3,28 per uur (FNV, 2015). Het bedrag dat de medewerker krijgt, is echter niet het bedrag dat de werkgever per uur moet betalen. Hierbij moet er mede rekening mee gehouden worden met bijvoorbeeld verzekeringen en vakantiegeld. Iemand van 15 jaar die 35 uur per week werkt, kost de werkgever ‘1255,46 per vier weken (loonkosten werkgever, 2015).
Hieronder de tweede optie samengevat:
– De bakfiets kost eenmalig ‘2133,- excl. BTW.
– De webshop kost eenmalig ‘499,- excl. BTW.
– De koelbox kost ‘94,77 excl. BTW.
– De thermometer kost ‘7,07 excl. BTW.
– De koelelementen kosten ‘3,15 excl. BTW.
– De loonkosten van de 16-jarige werknemer, welke de boodschappen bij elkaar zoekt en door de kassa haalt. Deze werknemer kost ‘965,15 per vier weken.
– De loonkosten van de 15-jarig werknemer, welke de boodschappen middels de bakfiets thuisbezorgd kost de werkgever ‘1255,46 per vier weken.
Wanneer alle kosten in mindering worden gebracht van de opbrengst, komt er ‘227,39 uit. Er blijft dus per vier weken ‘237,39 over van de bezorgservice middels een bakfiets, op basis van voorgenoemde scenario. Daarnaast blijft er ‘1030,76 over van het startkapitaal. Dhr. Berkenbosch zou er voor kunnen kiezen om al het geld dat overblijft op te sparen voor onderhoudskosten en om over vijf jaar eenzelfde investering weer te maken.
Er kan geconcludeerd worden dat op basis van het onderzoek en de berekeningen een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch rendabel zal zijn. De optie met de bezorgauto is financieel gezien beter voor Dhr. Berkenbosch. Daarnaast zal een bezorgauto ook sneller ter plaatse zijn, wat ten goede komt van de customer value, aangezien de bezorgtijden beter gegarandeerd kunnen worden. Toch is het voor Dhr. Berkenbosch om het daadwerkelijke gebruik af te wachten na het implementeren. Het onderzoek en de resultaten geven een goed beeld, maar het daadwerkelijke gebruik kan afwijken van het onderzoek.’
6 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en wordt er antwoord gegeven op volgorde van alle gestelde onderzoeksvragen en de centrale probleemstelling. De centrale probleemstelling luidde ” Hoe kan supermarktorganisatie Berkenbosch invulling geven aan een bezorgservice en welke effecten mogen hiervan verwacht worden.” Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan in de vorm van richtlijnen over hoe supermarktorganisatie Berkenbosch een bezorgservice het best vorm kan geven.
6.1 Conclusies
In deze paragraaf wordt onder andere geconcludeerd welke wensen en behoeften de consumenten hebben met betrekking tot een bezorgservice en of een bezorgservice leidt tot een verhoogde customer value. Verder zal er een concluderend antwoord gegeven worden op iedere onderzoeksvraag die heeft geleid tot het beantwoorden van de probleemstelling.
De belangrijkste conclusies zijn onderstreept. Deze conclusies worden als belangrijkst beschouwd, aangezien ze de fundamentele basis vormen voor het beantwoorden van de probleemstelling.
Customer value
In theorie
Een steeds complexere en markt gedomineerde omgeving vraagt er om dat de klant centraal staat in alle bedrijfsprocessen. Voor de customer value houdt deze veranderde omgeving in dat de klanten de dominante focus vormen binnen een organisatie. Voor dit onderzoeksrapport kan geconcludeerd worden dat de customer value de waarde is die een organisatie cre??ert voor haar klanten en voor de klanten de reden is om boodschappen te doen bij deze specifieke organisatie. Het bestaansrecht van een organisatie komt voort uit het vermogen in te spelen op de behoefte van de klant en daarmee de customer value te vergroten. Een vergrootte customer value zorgt voor het behoud van de klant. Kortom de customer value bestaat uit de voordelen die de klant ervaart minus de door hen gemaakte kosten.
Gebruiksfrequentie
Vanuit de behoefte-inventarisatie is gebleken dat 118 van de 200 ge??nqu??teerde klanten belang hebben bij een bezorgservice. Vooral de oudere generatie geeft aan belang te hebben. De klanten van middelbare leeftijd heeft ongeveer de helft wel belang bij een bezorgservice en de andere helft niet. Jongeren hebben helemaal geen belang bij een bezorgservice. Vanuit de interviews is gebleken dat het grootste deel van de ge??nterviewde klanten positief tegenover een bezorgservice staat. Naast 1 klant die aangaf totaal geen belang te hebben bij een bezorgservice kunnen de overige ge??nterviewden vrijwel in drie groepen gedeeld worden. De eerste groep klanten gaf aan incidenteel gebruik te willen maken van een bezorgservice. De tweede groep gaf aan zelf geen belang te hebben bij een bezorgservice, maar het wel een goed idee te vinden voor de ouderen die zij kennen. De laatste groep gaf aan er zelf op vaste basis gebruik van te willen maken. Vanuit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat 59% van de klanten belang heeft bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch. Het gros van de ge??nterviewde klanten geeft daarbij aan graag een bezorgservice te zien waarbij de boodschappen besteld kunnen worden en vervolgens thuis worden afgeleverd.

Wensen en behoeften
Een groot gedeelte van de ge??nterviewde klanten gaf aan het niet uit te maken welke bezorgmethode er gebruikt zou worden, maar gaven wel aan de wens te hebben dat er rekening gehouden wordt met het milieu. De meest genoemde bezorgmethode is middels een bakfiets of een bestelbusje. De klanten hebben wel een mening over de manier van bestellen. Een groot deel geeft aan graag de boodschappen te bestellen via het internet en het merendeel geeft aan de boodschappen te willen bestellen via de telefoon. Geconcludeerd kan worden is dat de jongere generatie de boodschappen liever via het internet besteld en de oudere generatie bestellingen liever via de telefoon doorgeeft.

Uitkomst
Voor een verhoogde customer value is het van belang dat de bezorgservice van supermarktorganisatie Berkenbosch is ingespeeld op de behoeften en wensen van de consument. Het in vervulling laten gaan van de wensen van de consument, geeft de consument een goede reden om bij deze supermarkt hun boodschappen te doen. In dit onderzoeksrapport is in kaart gebracht wat deze behoeften en wensen zijn van de klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch. Er kan geconcludeerd worden dat wanneer de bezorgservice voldoet aan de wensen en behoeften van de consument van supermarktorganisatie Berkenbosch, deze bezorgservice leidt tot een verhoging van de customer value.
Strategic options
In theorie
Er kan doormiddel geconcludeerd worden dat strategic options aan drie voorwaarden moet voldoen:
– Suitability: is de strategic option geschikt en laat het kansen groeien.
– Feasability: heeft de organisatie de middelen om de strategic option waar te kunnen maken.
– Acceptability: is de strategic option te aanvaardbaar voor de stakeholders en het financi??le aspect.

Strategische opties binnen Coop
Geconcludeerd kan worden dat de mogelijkheden binnen het Coop concept eindeloos zijn. De ondernemer wordt binnen het Coop concept volledig vrijgelaten in het opzetten van lokale initiatieven en activiteiten. Een bezorgservice past daarom ook goed binnen het Coop concept met betrekking tot de lokale betrokkenheid.
Als er gekeken wordt naar de theorie over de strategic options en de mogelijkheden binnen het Coop concept kan het volgende worden geconcludeerd:
– De suitability (geschiktheid) van een bezorgservice binnen een Coop concept is hoog, aangezien Coop de ondernemers de volledige vrijheid geeft, mits het Coop concept wordt uitgestraald. Deze vrijheid zorgt er voor het aan de ondernemer is om de kansen met betrekking tot een bezorgservice te benutten.
– De feasability (haalbaarheid) van een bezorgservice als strategic option voor supermarktorganisatie Berkenbosch is in orde. De middelen zijn er bij supermarktorganisatie Berkenbosch om de bezorgservice als strategic option te implementeren. Aangezien de middelen vanuit de ondernemer moet komen en niet vanuit de Coop organisatie aangeleverd wordt, is hierbij alleen gekeken naar de middelen van supermarktorganisatie Berkenbosch.

– De acceptability (aanvaardbaarheid) is er bij het implementeren van een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch, mits de bezorgservice aan een aantal voorwaarden van de stakeholders voldoet. Voor Dhr. Berkenbosch als stakeholder is het van belang dat de bezorgservice financieel rendabel is. Voor Coop als stakeholder is het van belang dat er bij de bezorgservice het Coop concept alom aanwezig is. De klanten als stakeholder hebben belang bij een bezorgservice, dus de aanvaardbaarheid is er mits bezorgservice aan een aantal voorwaarden voldoet:
– Het bezorgen mag niet duurder zijn dan ‘3,75.
– De bezorgwijze moet milieuvriendelijk zijn.
– Er moet zowel via het internet als via de telefoon mogelijk zijn om bestellingen door te geven.
– De bezorgservice moet beschikken over venstertijden.
Strategische opties binnen PLUS
Er kan geconcludeerd worden dat bij PLUS evenals bij Coop de mogelijkheden eindeloos zijn wat betreft bezorgservices. Binnen het PLUS concept mogen de ondernemers echt ondernemen en worden ze vrijgelaten in keuzes met betrekking tot lokale activiteiten, mits deze binnen het PLUS concept passen. Een bezorgservice past echt bij PLUS, aangezien de organisatie zich richt op onderscheidend vermogen en lokale betrokkenheid. Daarnaast wil PLUS de aandacht geven aan haar klanten en dat is mogelijk middels een bezorgservice.
Als er gekeken wordt naar de theorie over de strategic options en de mogelijkheden binnen het PLUS concept kan het volgende worden geconcludeerd:
– De suitability (geschiktheid) van een bezorgservice binnen het PLUS concept is goed. De PLUS biedt de ondernemers, evenals bij Coop, de volledige vrijheid waardoor het aan de ondernemer is om de kansen met betrekking tot een bezorgservice te benutten.

– De feasability (haalbaarheid) van een bezorgservice als strategic option voor supermarktorganisatie Berkenbosch is orde. De middelen zijn er bij supermarktorganisatie Berkenbosch om de bezorgservice als strategic option te implementeren. De feasability staat dan ook los van het PLUS concept, aangezien de middelen vanuit de ondernemers moet komen.

– De acceptability (aanvaardbaarheid) is er bij het implementeren van een bezorgservice bij supermarktorganisatie Berkenbosch, mits de bezorgservice aan een aantal voorwaarden van de stakeholders voldoet. Voor Dhr. Berkenbosch als stakeholder is het van belang dat de bezorgservice financieel rendabel is. Voor PLUS als stakeholder is het van belang dat de bezorgservice binnen het PLUS concept past en het PLUS concept uitstraalt. De klanten als stakeholder hebben belang bij een bezorgservice, dus de aanvaardbaarheid is er mits bezorgservice (evenals bij Coop) aan een aantal voorwaarden voldoet:
– Het bedrag voor bezorgen moet tussen de ‘2,- en ‘6,- liggen.
– De bezorgwijze moet milieuvriendelijk zijn.
– Er moet zowel via het internet als via de telefoon mogelijk zijn om bestellingen door te geven.
– De bezorgservice moet beschikken over venstertijden.
Voor een bezorgservice als strategic option is ligt er voor Dhr. Berkenbosch een kans. De onderhandelingen van Dhr. Berkenbosch met Coop en PLUS zijn nog niet klaar, aangezien er nog geen definitief besluit is genomen. Uit het interview met een PLUS ondernemer is gebleken dat het mogelijk is het concept van een bezorgservice bij de onderhandeling voor het PLUS concept bij de koopprijs in te bedingen. Dit houdt in dat er voor Dhr. Berkenbosch de mogelijkheid ligt om een volledige bezorgservice in te richten op kosten van PLUS.
Opties voor een bezorgservice
Aan de hand van alle criteria die zijn gesteld door alle stakeholders en de afbakening van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat volgende vier opties de meest geschikte opties zijn voor een bezorgservice:

Optie met een bezorgauto:
Bij de eerste optie wordt er gebruik gemaakt van een bezorgauto waarbij er rekening gehouden wordt met het milieu door geen koelauto te gebruiken, maar de producten volgens HACCP norm gekoeld te houden middels koelboxen. Bij deze optie kunnen de consumenten via een contactformulier op de website hun boodschappen doorgeven en is er de mogelijkheid te kiezen voor venstertijden met betrekking tot de levering. Bovendien is er de mogelijkheid om de bestellingen via de telefoon door te geven. Tenslotte kan er contant betaald worden bij degene die de boodschappen thuisbezorgd.

Optie met een bakfiets:
Bij deze optie wordt er wederom gebruik gemaakt van een website waarbij de bestellingen middels een contactformulier kunnen worden doorgegeven en er gekozen kan worden tussen venstertijden. Ook heeft de consument de mogelijkheid om bestellingen via de telefoon door te geven. De boodschappen worden bezorgd doormiddel van een bakfiets, waarbij de product volgens de HACCP norm vervoerd kunnen worden in een koelbox. Uiteindelijk kan de consument de boodschappen contant betalen bij de bezorger.

Optie m.b.t. Coop:
Bij deze optie wordt er gebruik gemaakt een bestelauto met koelmogelijkheid volgens de HACCP normen. Hierbij kan de consument de boodschappen bestellen middels de webshop welke aangeboden wordt vanuit de Coop organisatie en kan er middels de webshop betaald worden via IDEAL. Bovendien kan de bestelling doorgegeven worden via de telefoon. Verder is er de mogelijkheid om de boodschappen contant af te rekenen bij de bezorger.

Optie m.b.t. PLUS:
Bij de vierde en tevens laatste optie wordt er wederom gebruik gemaakt van een milieuvriendelijke bezorgauto met koelmogelijkheid middels de HACCP normen. De boodschappen kunnen besteld en betaald worden middels de webshop die PLUS aanbiedt. Daarnaast kunnen de boodschappen besteld worden via de telefoon en kan er contant afgerekend worden met de bezorger. Naast deze bestelmethode kan de klant er mede voor kiezen de boodschappen te bestellen en zelf af te halen bij de winkel. In de winkel kan er dan bij de kassa afgerekend worden.
Er kan geconcludeerd worden dat de verschillende opties vrij dicht bij elkaar liggen en daar zijn meerdere oorzaken voor te noemen. De eerste oorzaak zijn de beperkingen die gegeven zijn door klanten en Dhr. Berkenbosch welke gelden als criteria voor de bezorgservice. De benoemde opties voldoen dan ook aan alle criteria. Een tweede oorzaak is de afbakening van het onderzoek. Om een beperking te stellen voor honderdduizenden mogelijke opties, is er voor gekozen om slechts de opties te gebruiken welke genoemd zijn door de ge??nterviewde klanten en ge??nterviewde ondernemers. De combinatie van beide oorzaken zorgen voor een beperking in de opties.
Cost management
In theorie
Verder kan geconcludeerd worden dat cost management zich richt op het vaststellen van de kosten voor producten, fabrikanten en diensten. Cost management omvat hierbij de oprichting van het product, fabrikant of dienst en het onderhoud om het in goede banen te kunnen leiden. Bij cost management worden ook de indirecte kosten meegerekend. Bijvoorbeeld de benodigde leidinggevende technieken of budgetteringssystemen. Cost management zou een bedrijf in staat moeten stellen om haar zaken effici??nter te beheren aan de hand van de volgende stappen:
1. Identificeer, definieer en classificeer de belangrijkste kenmerken en activiteiten.
2. Geef de kosten van de middelen om de activiteiten toe te wijzen weer.
3. Geeft de kosten van de secundaire activiteiten weer, die nodig zijn om de primaire activiteiten te bereiken.
4. Identificeer kostendragers een geef de kosten van iedere activiteit weer en welke kosten verbruikt worden door welke specifieke kostendrager.
5. Bereken het tarief voor de primaire activiteit(en).
6. Wijs de kosten aan de activiteit en objecten toe.
Visie van Dhr. Berkenbosch
Na het in kaart brengen van de vier meest passende opties is er een tweede interview gehouden met Dhr. Berkenbosch. Uit het tweede interview met Dhr. Berkenbosch is gebleken dat hij met betrekking tot bezorgservices niet afhankelijk wil zijn van het hoofdkantoor van Coop of PLUS voor bijvoorbeeld het doorvoeren van wijzigingen op een website. Daarom wil Dhr. Berkenbosch veranderingen graag zelf in de hand houden en daarom gaat de voorkeur uit naar een volledige zelfstandige bezorgservice. Geconcludeerd kan worden dat alleen de optie met de bezorgauto en de optie met de bakfiets geschikt zijn als bezorgservice binnen supermarktorganisatie Berkenbosch. Om deze reden de cost management alleen ingedeeld aan de hand van de optie met de bezorgauto en de bakfiets.
Rendabiliteit van de gekozen opties
Bij de optie met de bezorgauto kan geconcludeerd worden dat de cost mangement aan de hand van het geschetste en onderzochte scenario als volgt ingedeeld kan worden:

De inkomsten van een bezorgservice op basis van 4 weken met een looptijd van vijf jaar zijn naar verwachting ‘2448,- en het startkapitaal waarvan gebruik gemaakt kan worden is ‘4500,-.
– De totale inkomsten op basis van vier weken is ‘2448,-. Dit komt voort uit het bedrag dat alle klanten die gebruik willen maken van de bezorgservice gemiddeld bereid zijn te betalen aan bezorgkosten.
– Bij een aanbetaling van ‘4200 euro vanuit het startkapitaal kost de leasewagen ‘ 144,15 per vier weken.
– De brandstofprijs bedraagt ongeveer ‘240,96 per vier weken.
– De koelbox, thermometer en koelelementen kunnen worden aangeschaft aan de hand van het startkapitaal en daarmee is er vanuit gegaan dat deze kosten de komende vijf jaar niet meer terug komen.
– De loonkosten zijn in totaal ‘1654,76 per vier weken.
– Het opzetten van de website kost eenmalig ‘499,- en op basis van vier weken is dat ‘7,67 per vier weken.
Bij het scenario middels een bezorgauto blijft er ‘195,01 over van het startkapitaal. Wanneer alle vierwekelijkse kosten in mindering gebracht worden van de vierwekelijkse uitgaven komt er een bedrag uit van ‘400,-. Er blijft dus per vier weken ‘400,- over. Geconcludeerd kan worden is dat deze vorm van bezorgservice financieel rendabel is.
Bij de optie met de bakfiets kan geconcludeerd worden dat de cost mangement aan de hand van het geschetste en onderzochte scenario als volgt ingedeeld kan worden:
De inkomsten van een bezorgservice op basis van 4 weken zijn naar verwachting ‘2448,- en het startkapitaal waarvan gebruik gemaakt kan worden is ‘4500.
Op basis van een loopduur van vijf jaar zijn de kosten met betrekking tot de bakfiets:
– Hieronder de tweede optie samengevat:
– De bakfiets kost eenmalig ‘2133,- excl. BTW.
– De webshop kost eenmalig ‘499,- excl. BTW.
– De koelbox kost ‘94,77 excl. BTW.
– De thermometer kost ‘7,07 excl. BTW.
– De koelelementen kosten ‘3,15 excl. BTW.
– De loonkosten van de 16-jarige werknemer, welke de boodschappen bij elkaar zoekt en door de kassa haalt. Deze werknemer kost ‘965,15 per vier weken.
– De loonkosten van de 15-jarig werknemer, welke de boodschappen middels de bakfiets thuisbezorgd kost de werkgever ‘1255,46 per vier weken.
Wanneer alle kosten in mindering worden gebracht van de opbrengst, komt er ‘227,39 uit. Er blijft dus per vier weken ‘237,39 over van de bezorgservice middels een bakfiets, op basis van voorgenoemde scenario. Daarnaast blijft er ‘1030,76 over van het startkapitaal.
Bij het scenario middels een bakfiets blijft er ‘1030,76 over van het startkapitaal. Wanneer alle vierwekelijkse kosten in mindering gebracht worden van de vierwekelijkse uitgaven komt er een bedrag uit van ‘227,39. Er blijft dus per vier weken ‘227,39 over. Daarnaast blijft er ‘1030,76 over van het startkapitaal. Geconcludeerd kan worden is dat deze vorm van bezorgservice financieel rendabel is.
Bij het invoeren van een bezorgservice zullen er verschillende effecten merkbaar zijn voor supermarktorganisatie Berkenbosch. Zo kan er geconcludeerd worden dat er extra werk zal zijn binnen de organisatie, waar de organisatie op ingericht dient te worden doormiddel van personeel. Het extra werk zal voortkomen uit het verzamelen van de bestellingen, het klaarmaken van de bestellingen en het bezorgen. Daarnaast zal supermarktorganisatie Berkenbosch er rekening mee moeten houden ad-hoc te kunnen handelen. Aangezien de klanten kunnen en willen kiezen tussen venstertijden, zal het op de korte termijn lastig zijn om aan deze behoefte te voldoen. Aangenomen kan worden dat naarmate de tijd vordert er steeds meer constantie in het bezorgen en bestellen zal komen, op basis van de vaste klanten en hun bestellingen.
Er zijn veel klanten die hebben aangegeven op incidentele basis te willen bestellen, waardoor geconcludeerd kan worden dat er altijd een mate van onzekerheid zal zijn wat betreft de indeling van de bezorgserive en wanneer de bestelling binnen gaan komen. Tenslotte kan er geconcludeerd worden dat een bezorgservice een toevoeging is voor zowel de klant als de organisatie. De organisatie behoudt hier namelijk klanten mee en de klanten zullen een verhoogde customer value ervaren, mits de bezorgservice ingedeeld wordt aan de hand van de klanten en hun wensen.
De conclusies welke antwoord geven op de probleemstelling zijn als volgt:
Er zijn veel verschillende manieren waarop een bezorgservice kan worden ingevuld. Voor supermarktorganisatie Berkenbosch kan geconcludeerd worden dat een bezorgservice het beste ge??mplementeerd kan worden aan de hand van het scenario dat beschreven is op basis van de bezorgauto. Zo wordt er namelijk goed ingespeeld op de behoeftes van de klant en hebben zowel de klant als supermarktorganisatie Berkenbosch het meeste profijt van de bezorgservice.
Verder kan worden geconcludeerd dat het implementeren van een bezorgservice de volgende effecten zal hebben op supermarktorganisatie Berkenbosch:
– De bedrijfshuishouding zal anders moeten worden ingedeeld, zodat er ad-hoc gehandeld kan worden met betrekking tot de bezorgservice.
– Er zal extra personeel ingepland moeten worden om de werkzaamheden die voortkomen uit de bezorgservice uit te voeren. Er zal dus meer werkgelegenheid zijn.
– Er zal de eerst periode geld in de bezorgservice gestoken moeten worden door Dhr. Berkenbosch.
– Er zal een verschuiving plaatsvinden onder de klantbezoeken. Een groep klanten die nu zelf in de winkel komt zal straks via het internet gaan bestellen.
– Er zal altijd een mate van onzekerheid zijn met betrekking tot de bestellingen.
In de volgende paragraaf zullen de aanbevelingen aan de hand van de conclusies van afgelopen hoofdstuk worden weergegeven.
6.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden er richtlijnen geformuleerd doormiddel van aanbevelingen, over hoe en wat voor bezorgservice supermarktorganisatie Berkenbosch het best kan implementeren. Met het ontwerpen van richtlijnen doormiddel van aanbevelingen wordt er tevens antwoord gegeven op de laatste onderzoeksvraag; ” Ontwerp richtlijnen met betrekking tot een bezorgservice voor supermarktorganisatie Berkenbosch.”
De eerste aanbeveling is om de bezorgservice te implementeren. De optie met de bakfiets en de optie met de bezorgauto zijn namelijk beiden financieel rendabel voor de organisatie en speelt goed in op de behoefte van de klant. Er is precies onderzocht waar de benodigdheden beschikbaar zijn en daarmee wordt de toepassing des te gemakkelijker.
Indien Dhr. Berkenbosch niet kiest voor optie de twee voorberekende opties als bezorgmethode kan er aanbevolen worden alsnog eens te gaan kijken naar het aanschaffen van een bestelbusje of brom mobiel. Aangezien er voor dit onderzoek de wens van Dhr. Berkenbosch is geweest om slechts met leaseconstructies te rekenen, zijn naar de opties met betrekking tot het aanschaffen van bijvoorbeeld een bezorgauto of brom mobiel niet gekeken. Bij het aanschaffen worden de kosten dan wel meer onzeker, maar het is mogelijk dat er zo veel kosten bespaard kunnen blijven. Daarnaast is gebleken dat de bezorgservice niet alleen rendabel is, maar ook winst oplevert. Deze winst kan eventueel in de toekomst genoeg kapitaal aanleveren om wel een eigen auto of brommobiel aan te schaffen.
Ongeacht welke bezorgmethode Dhr. Berkenbosch kiest, is er aan te bevelen de bezorgservice en methode altijd in te richten op de behoefte van de klant. De klanten hebben namelijk wel aangegeven dat zij belang hebben bij een bezorgservice, maar ze hebben ook aangegeven wat hun wensen zijn. Door in te spelen op te behoefte van de klant wordt er een verhoogde customer value gecre??erd, waardoor de klanten loyaal worden en zich binden aan de organisatie.
Aangezien veel klanten hebben aangegeven incidenteel gebruik te willen maken van de bezorgservice (voornamelijk in de winter) en er gekozen kan worden voor venstertijden, is het voor supermarktorganisatie Berkenbosch van belang de bedrijfsvoering zo in te richten dat er ad-hoc gehandeld kan worden. Zo worden klanten niet teleurgesteld en kan er voldaan worden aan de vraag naar de bezorgservice. Een manier die daar goed bij kan helpen is het herkennen van patronen. Wanneer de bezorgservice eenmaal ge??mplementeerd is, kan er na een tijdje gekeken worden naar de bestelpatronen. Zo kunnen kan supermarktorganisatie Berkenbosch op de piekmomenten zorgen voor voldoende personeel rondom de bezorgservice.
De vijfde aanbeveling die gegeven kan worden is om het personeel goed op te leiden, zodat ze goed bekend zijn met de HACCP regels en deze na kunnen leven. Deze opleiding zou betaald kunnen worden uit het overgebleven startkapitaal en/of het geld dat vierwekelijks over blijft.
Vervolgens kan aanbevolen worden om vanuit het overgebleven startkapitaal reclame te maken voor de bezorgservice. Zo wordt de bezorgservice bekend onder alle mensen en daarmee ook de potenti??le klanten en kan de bezorgservice naar een hoger level getild worden met meer klanten, omzet en winst.
Wanneer de bezorgservice eenmaal ge??mplementeerd is en al een tijdje zijn dienst doet, kan er aanbevolen worden om de klanten die er gebruik van maken te vragen naar hun tevredenheid. Zo kan er nog beter ingespeeld worden op de behoefte van de klant en kan de bezorgservice hier wanneer nodig op aangepast worden.
Aangezien er bij het berekenen van de kosten slechts uit gegaan is van de klanten die hebben aangegeven gebruik van de bezorgservice te willen maken, kan er worden aanbevolen om de daadwerkelijk gemaakt kosten en de daadwerkelijke opbrengsten nog eens naast elkaar te leggen. Of het daadwerkelijke gebruik overeenkomt met de berekening niet zeker te zeggen. Er zit namelijk mogelijk nog een groeipotentieel in de bezorgservice. Door het naast elkaar te leggen kan het daadwerkelijke resultaat van de bezorgservice in kaart worden gebracht. Dit voorkomt verassingen en kan doen besluiten om de service voort te zetten of misschien zelfs af te blazen.
Wanneer het daadwerkelijke gebruik en opbrengst in kaart zijn gebracht en er genoeg geld over blijft, kan worden aanbevolen de bezorgkosten structureel te verlagen. Zo ervaart de klant nog meer voordeel voor wat zij er voor betalen en dat zou kunnen leiden tot een nog hogere customer value.
Gebleken is dat ouderen steeds meer mee gaan met de tijd. Daarom is er aan te bevelen de bezorgservice in de toekomst (indien mogelijk) hier ook op in te delen. Zodat in de toekomst bijvoorbeeld de boodschappen wel via een webshop bestel kunnen worden en er wel bezorgd wordt met een elektrische auto.
Indien supermarktorganisatie Berkenbosch daadwerkelijk een PLUS gaat worden, kan worden aanbevolen de bezorgservice tijdens de onderhandelingen een punt van aandacht te laten zijn. Zo bestaat er de mogelijkheid dat de bezorgservice en de benodigde materialen aangeleverd worden door de PLUS organisatie.
Tenslotte kan worden aanbevolen de suggesties van klanten onder de loep te nemen. Zo is er door een klant genoemd dat ze graag de boodschappen zelf bij elkaar zou willen zoeken en thuis zou willen laten bezorgen. Aangezien deze optie in principe niet voldoet aan de gestelde criteria (het bestellen en thuisbezorgen), is deze verder niet meegenomen in de berekeningen en opties van het onderzoek. Wel zou er voor de klanten een toegevoegde waarde gecre??erd worden wanneer deze optie extra wordt toegevoegd tijdens de implementatie. Daarnaast wordt er door een klant gesuggereerd dat het bestellen via de app de absolute toekomst gaat zijn. Ook deze optie voldeed niet aan de gestelde criteria (rendabiliteit), waardoor hij niet meegenomen is in het onderzoek. Wel kan aanbevolen worden om over bijvoorbeeld een paar jaar te gaan kijken of het introduceren van een app tegen die tijd wel haalbaar is.

Bibliografie

(2015). Opgeroepen op april 14, 2015, van Bol.com: http://www.bol.com/nl/l/koken-tafelen/koelboxen/N/11918/filter_N/17246/sort/product_prijs0/index.html?limit=17235
(2015). Opgeroepen op april 14, 2015, van Garageplein: http://www.garageplein.nl/85-koelbox_onderdelen/ezetil-koelelementen-5-stuks-l-x-b-x-h-165-x-88-x-20-mm.html
(2015). Opgeroepen op april 14, 2015, van zeeuws bijbaantje: http://www.zeeuwsbijbaantje.nl/tips/regels/
(2015). Opgeroepen op april 14, 2015, van Google Maps: https://www.google.nl/maps/dir/C1000+Berkenbosch,+Molenlaan,+Beetsterzwaag/53.0687055,6.0362124/@53.0678684,6.0628789,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c85aa66c547197:0xff68d91a80102de7!2m2!1d6.075045!2d53.058928!1m0!3e0
Albert Heijn. (z.j.). Opgeroepen op november 20, 2014, van http://www.ah.nl/over-ah/online-bestellen/pick-up-points
Anderson, J. C., Narcus, J. A., & Rossum, W. v. (2006). customer value propositions in business markets. Boston: Harvard business school publishing.
Arval . (2015). Opgeroepen op april 15, 2015, van Arval per kilometer: http://www.arvalperkilometer.nl/lastminutedeals/opel-combo/?gclid=CjwKEAjwmfKpBRC8tb3Mh5rs23ASJACWy1QP5zc3lVkSSPoleUXEP6WqAKu5fnS2ayP03sQ7SleNUBoCZ0vw_wcB
Atkinson, A. K. (2004). management accounting. New Jersey: Pearson education .
Bahram, N.-o. (2013, juli 2). Social Business is Changing the Definition of Customer Value. Opgeroepen op april 8, 2015, van passenger: http://www.thinkpassenger.com/blog/social_business%20_changing_definition_customer_value
Berkenbosch, G. (2014, november 20). (S. v. Vliet, Interviewer)
Bragg, S. (2013, mei 22). what is cost accounting. Opgeroepen op april 8, 2015, van accounting tools: http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-cost-accounting.html
Brom, R. (2015). Opgeroepen op maart 10, 2015, van TNO management consultants: http://www.tno-managementconsultants.nl/themas/Excelleren-in-klantgerichtheid/Enthousiaste-klanten-en-Customer-Delight/ontwikkelen-klantwaarden-met-eurega.aspx
CBS. (2010). Opgeroepen op december 28, 2014, van http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E502BD0A-CA5B-4273-BA27-BF4058712361/0/2010b55pub.pdf
Coop. (z.j.). Opgeroepen op november 20, 2014, van http://www.coop.nl/assortiment/onlinebestellen
Copeman, C. (z.j.). Helping civil society flourish. Opgeroepen op maart 18, 2015, van know how non profit: http://knowhownonprofit.org/organisation/strategy/options/matrix
Derk Bedrijfswagens. (2014). Opgeroepen op april 15, 2015, van Renault kopen: http://www.renault-kopen.nl/bedrijven/9283/derks-bedrijfswagensuden/
FNV. (2015). CAO supermarkt en levensmiddelen. Opgeroepen op april 14, 2015, van FNV: http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/handel/cao%27s-handel/supermarkt_levensmiddelen/
Hansen, D., Mowen, M., & Guan, L. (2007). Cost management: accounting and control. United states of America: Cengage Learning.
Haverkort, H. (2014, april 23). Opgeroepen op december 28, 2014, van http://www.nu.nl/weekend/3752394/vier-dingen-u-moet-weten-veranderingen-in-zorg.html
HBD. (2012). Opgeroepen op november 20, 2014, van inretail: http://www.inretail.nl/pages/729/Marktonderzoeken/Het-Nieuwe-Winkelen-De-tien-trends-van-retail2020.html
Igloo. (z.j.). Opgeroepen op april 14, 2015, van Igloo koelboxen: http://www.iglookoelboxen.nl/quick-cool-120-koelbox
ING. (2013, december 03). Opgeroepen op november 20, 2014, van https://www.ing.nl/Images/EBZ_ING_Visie_op_sectoren_2014_December_2013_tcm7-150530.pdf
Johnson, G., Whittington, R., & Scholes, K. (2011). Exploring strategy. Engeland: pears education.
Kim, C. W., & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy. United states: Harvard Business Review Press.
Kok, A. (2004). Het hierarchische brein. Assen: Konick van Gorcum b.v.
Kuehn, D. (2009, mei). federal highway administration. Opgeroepen op maart 10, 2014, van http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop09028/fhwahop09028.pdf
Leaseplan direct. (z.j.). Opgeroepen op april 14, 2015, van Leaseplandirect: https://www.leaseplandirect.nl/lease-auto/opel/combo/l1h1-1.4i-ecoflex-70kw-s-s-selection-3d/benzine/169674/#/leasepakketten
loonkosten werkgever. (2015). Opgeroepen op april 14, 2015, van Bereken het: http://www.berekenhet.nl/ondernemen/loonkosten-werkgever.html
Maps, G. (z.j.). Opgeroepen op december 11, 2014, van https://www.google.nl/maps/search/supermarkt/@53.0576851,6.08189,12z
Muilwijk, E. (2014). Opgeroepen op maart 10, 2015, van Intemarketing: http://www.intemarketing.nl/marketing/analyses/swot-analyse
NRC. (2012, april 16). Opgeroepen op december 11, 2014, van http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/26/jumbo-verkoopt-ruim-honderd-winkels-naam-c1000-verdwijnt/
Porter, E. M. (2004). Competitive advantage. Ammanford: Free Press.
Ras, C. (2015). Customer value op het netvlies. Opgeroepen op maar 10, 2015, van communicatie coach: http://www.communicatiecoach.com/marketingcommunicatie/customer-value-op-het-netvlies-klant-is-weer-koning/
Rijksoverheid. (z.j.). Opgeroepen op december 28, 2014, van http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
Specto. (2014). Opgeroepen op maart 10, 2015, van Project management solutions: http://www.specto.ro/cost-management/
Supermarktorganisatie Berkenbosch. (2014, april 13). Opgeroepen op december 12, 2014, van stenden: http://elo.stenden.com/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_9198_1%26url%3D
Vissers, L. (2013, juli 7). Opgeroepen op maart 10, 2015, van Customeyes: http://www.customeyes.nl/kennis/blog/klantwaarde-een-voorwaarde-voor-organisatiesucces/
(z.j.). Opgeroepen op april 16, 2015, van Pouw Occasions: http://www.pouw.nl/occasions
(z.j.). Opgeroepen op april 15, 2015, van Prijskeurig: http://www.prijskeurig.nl/Webwinkel-Product-110116041/Xavax-111357-Digitale-Thermometer.html?utm_source=beslist&utm_medium=cpc-beslist&utm_campaign=beslist&utm_content=default1
(z.j.). Opgeroepen op april 14, 2015, van OTTO: http://www.otto.nl/article/496262/?channel_code=544&ns_campaign=PLA&ns_fee=0&ns_linkname=PLA&ns_mchannel=sea&ns_source=google&product_code=91798992&s2m_campaign=PLA
(z.j.). Opgeroepen op april 14, 2015, van Conrad: https://www.conrad.nl/nl/ezetil-koelelementen-5-stuks-l-x-b-x-h-165-x-88-x-20-mm-841278.html?WT.mc_id=gshop&gclid=CjwKEAjwsOKpBRCDtfOnzaDg3HsSJAAJ2ojieFsMANe0s0xvvSaW6ym-zmjPTP16wPdkfHxNmwBa9BoCkArw_wcB&WT.srch=1


Figuurlijst

– Figuur 1: Conceptueel model. Bron: Sarissa van Vliet, 2014
– Figuur 2: Analyseplan. Bron: Sarissa van Vliet, 2015.
– Figuur 3: SWOT Analyse. Bron: http://www.mkbservicedesk.nl/917/de-swot-analyse.htm , 2015
– Figuur 4: Customer value. Bron: http://www.thinkpassenger.com/blog/social_business%20_changing_definition_customer_value, 2015.
– Figuur 5: Cost management. Bron: http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop09028/fhwahop09028.pdf, 2015.
– Figuur 6: Coop logo. Bron: http://www.coop.nl/App_Themes/landelijk/images/logo_footer.png, 2015.
– Figuur 7: PLUS logo. Bron: http://going42.files.wordpress.com/2012/03/plus-logo.png?w=500&h=145, 2015.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Enqu??te behoefte-inventarisatie.
Bijlage 2: Interview met de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch.
Bijlage 3: Klantonderzoek in de vorm van 25 interviews.
Bijlage 4: Diepgaande interviews met vijf oudere klanten
Bijlage 5: Interview met Coop ondernemer Marcel Koetsier.
Bijlage 6: Interview met PLUS ondernemer Arend Siemonsma
Bijlage 7: Tweede interview met ondernemer supermarktorganisatie Berkenbosch
Bijlage 8: Aantekeningen voor berekeningen van cost management
Bijlage 9: Offerte webshop

Bijlage 1: Enqu??te behoefte-inventarisatie.


Bijlage 2: Interview met de ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch.
Voor het leesgemak zijn de vragen van de van de interviewer (auteur) dikgedrukt en zijn de antwoorden van G. Berkenbosch (ondernemer van supermarktorganisatie Berkenbosch) in een normale opmaak weergegeven.
1. Hoe is supermarktorganisatie Berkenbosch ontstaan?
Mijn vader is de organisatie begonnen en ongeveer 20 jaar geleden heb ik de winkel van hem overgenomen. De supermarkt zelf bestaat al sinds 1976. Het is alleen niet altijd C1000 geweest. Zo is het bijvoorbeeld in de vroegere jaren een Spar geweest.
2. Wat is de situatie van supermarktorganisatie Berkenbosch nu?
De organisatie doet het op zich goed. Maar het kan altijd beter. Het is een financieel gezonde organisatie en ik heb ongeveer 70 mensen in dienst, waarvan het merendeel parttime. Alleen zitten we momenteel in een lastig proces. C1000 is overgenomen door Jumbo. Jumbo mag echter in verband met de mededingingswet niet te veel supermarkten hebben. Waardoor een deel van de overgenomen C1000 winkels afgestoten zijn richting Coop en Albert Heijn. Voor onze winkel houdt het in dat de winkel is ‘doorverkocht’ aan Coop. Ik zelf zie een Coop formule echter totaal niet zitten. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangewezen dat Coop niet een passende formule is voor een dorp als Beetsterzwaag. Ik zelf wil dan ook graag de PLUS formule gaan exploiteren. In een eerder onderzoek kwam naar voren dat dit een juiste keus zou zijn. Ik ben druk in het proces om dat te bewerkstelligen, maar of het gaat lukken is een tweede. Al lijkt het voor alsnog wel te gaan lukken.
3. Wat wil je graag met de organisatie?
Ik wil graag dat de organisatie nog jaren blijft bestaan. Uiteindelijk zou ik de organisatie, indien de organisatie dan nog financieel gezond is, uiteindelijk over gaan dragen aan mijn zoon.
4. Waar zou je (onafhankelijk van de formule) heen willen met de organisatie?
Ik zou graag klanten binden aan de organisatie door op hun behoefte in te spelen. Ik denk dat wanneer ik op de behoefte van de klant in ga spelen, de klanten (momenteel telt de organisatie ongeveer 1000 vaste klanten) bereid zijn bij mijn organisatie hun boodschappen te blijven doen en de waarde van de organisatie in de ogen van de klant zal vergroten.
5. Wat is er in de directe omgeving van de organisatie gaande waar je graag op in zou willen spelen, om dat te bewerkstelligen?
Momenteel is er veel gaande wat betreft bezorgservices. Veel concurrenten hebben al een bezorgservice ingevoerd en bestellen via het internet is steeds meer in opkomst. Daarnaast bevindt Beetsterzwaag zich in een vergrijzende gemeente, waardoor er veel sprake is van ouderen. Ik denk dat het een toegevoegde waarde kan zijn om in te spelen op deze verouderende klanten en de trend van het online bestellen. Ik denk dat ik op deze manier kan voorkomen dat klanten andere supermarkten gaan opzoeken die wel een bezorgservice aanbieden en ik denk dat ik hiermee de toegevoegde waarde voor de klant kan leveren en de klant daarmee kan binden.
6. Wat als dat niet lukt?
Afgelopen jaar heb ik de omzetten zien dalen. De organisatie is financieel nog steeds gezond, maar het is wel van belang dat de omzetten weer gaan groeien, of anders in ieder geval gelijk gaan blijven. Als dit niet gaat gebeuren bestaat de kans dat het bergafwaarts gaat met de organisatie, waardoor ik uiteindelijk zal moeten gaan snijden in het personeel. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat ik inspeel op de behoeftes van de klant. Vooral omdat ik niet zeker ben van de formule die ik in de toekomst moet gaan exploiteren en of deze formule wel in speelt op de behoefte van mijn klanten. In dit geval denk ik dat een bezorgservice een oplossing zou kunnen zijn, maar of dit ook daadwerkelijk het geval is weet ik nog niet. Daarom zou ik daar graag nader onderzoek naar willen (laten) doen.
7. Als je een bezorgservice door wilt voeren, wat zijn voor jou criteria waaraan de bezorgservice moet voldoen?
Een bezorgservice moet voor mij aan de voorwaardes voldoen, dat het goed inspeelt op de klant. Dus ik zou graag willen dat ze er waarde aan hechten en het belangrijk vinden zodat het hun bereidheid vergroot om hun boodschappen te (blijven) doen bij mij. Zodat de omzet in ieder geval gelijk blijft en anders stijgt. Het is daarom wel van belang dat de bezorgservice geen negatieve invloed heeft op de financi??le resultaten en de bezorgservice financieel in ieder geval uit kan. Wel ben ik bereid een eenmalige investering te doen van ‘4500,- om een bezorgserive mogelijk te maken en op te zetten. De bezorgservice dient ook aan de HACCP normen voldoen. Als laatste vind ik belangrijk dat een bezorgservice mijn voorraadsysteem niet in de war schopt. Dus bij bijvoorbeeld een webshop zal de webshop gekoppeld moeten zijn aan het voorraadsysteem of er moet een andere mogelijkheid mogelijk zijn.
8. Wat zijn de HACCP normen?
De HACCP normen zijn de normen die gesteld zijn zodat het voedsel dat wij leveren geen gevaar loopt voor bacteri??n etcetra. Voor een bezorgservice betekend het dat de producten gekoeld moeten blijven tijdens het bezorgen, namelijk lager dan 7 graden Celsius. Daarnaast dient het vervoermiddel volledig schoon te zijn en vrij van bijvoorbeeld ongedierte, viezigheid of schimmels. ‘
Bijlage 3: Klantonderzoek in de vorm van 25 interviews.
Er is zijn interviews gehouden met 25 klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch. De interviews zijn uitgevoerd op zaterdag 11 april en donderdag 16 april 2015. Hieronder staan de (open) vragen die aan de klanten gesteld zijn.
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
2. Wat is uw leeftijd?
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basisof incidenteel?
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
11. Heeft u verder nog suggesties?

In onderstaande uitwerking staan de vragen en opmerkingen van de interviewer in het zwart gekleurd en die van de klant rood, om het overzichtelijk te houden.

Klant 1:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ongeveer 10 minuten met de auto, dus ongeveer 7 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 46 jaar jong.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Hoe bedoeld u wat vindt u van een bezorgservice? In het algemeen of een bezorgservice voor deze winkel?
Nou in eerste instantie is deze vraag wat algemener bedoeld
Ik vind een bezorgservice algemeen een goed iniatief voor mensen die niet mobiel zijn of geen tijd hebben om zelf boodschappen te doen. Veel mensen kunnen geholpen zijn wanneer een supermarkt zo’n service aanbiedt.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou ik ben zelf wel mobiel dus in die zin niet. Maar als ik bijvoorbeeld een feestje houdt of mijn verjaardag vier, vind ik het wel altijd zo’n gedoe om zoveel boodschappen te verslepen. Ik ben niet zo sterk dat ik meerdere kratten bier kan tillen. Dus in dat soort gevallen zou een bezorgservice wel een uitkomst zijn.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou ik ken eigenlijk niet zo veel verschillende vormen. Ik ken eigenlijk alleen de vorm zoals Wehkamp het bijvoorbeeld doet. Dat ik op internet mijn spullen kan bestellen en dat deze dan thuis bezorgd worden. Daar maak ik wel vaak gebruik van en omdat ik weet hoe het werkt lijkt me dat ook het makkelijkst.
Nou u kunt bijvoorbeeld denken aan een bezorgservice waarbij u in de winkel zelf uw boodschappen doet en het thuisbezorgd wordt. Of dat de boodschappen voor u bij elkaar worden gezocht en u het alleen in de winkel op hoeft te halen of inderdaad dat u het besteld en het bij elkaar gezocht en thuisbezorgd wordt. Daarnaast kan het bezorgen doormiddel van verschillende voertuigen.
Ik hou het dan het liefst bij de service waarbij ik het bestel en alles voor mij geregeld wordt. Als ik er alsnog zelf mee moet slepen heeft het voor mij ook niet zo veel zin namelijk, haha. En het bezorgen zou ik dan het fijnst vinden met een busje. Dan heb ik toch het idee dat mijn verse producten verser blijven, dan wanneer het bijvoorbeeld met een fiets wordt bezorgd.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Via internet.
7. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
In mijn geval zoals ik eigenlijk al een beetje zei incidenteel, wanneer ik bijvoorbeeld boodschappen moet doen voor de verjaardag.
8. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Wanneer alles voor me geregeld wordt zou ik zeggen ongeveer ‘3,50.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee absoluut niet. Want dan moet ik ook betalen als ik bijvoorbeeld op vakantie ben en ik vind abonnementen altijd zo’n administratieve rompslomp.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou aangezien ik graag via internet zou bestellen zou ik een betaling via IDEAL het makkelijkst vinden.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee eigenlijk niet.

Klant 2:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ongeveer 1 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
29.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind het altijd wel makkelijk. Ik bestel veel via het internet en vind het fijn dat ik minder tijd kwijt ben met dingen kopen, dan wanneer ik zelf naar de winkel moet.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou eigenlijk niet echt. Ondanks dat ik veel via het internet doe vindt ik het zelf wel fijn om mijn eigen producten uit te zoeken. Vaak ga ik naar de supermarkt zonder precies een idee van wat ik ga kopen of wil eten. Dan vind ik het fijner om dat in de winkel nog te kunnen beslissen. Ik ben ook een echte impulsieve aankoper.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou als er een bezorgservice zou komen zou ik het leuk vinden om een keer wat anders te zien dan alle standaard services. Ook al zou ik er zelf geen gebruik van maken zou ik het bijvoorbeeld wel leuk vinden om te zien hoe er voor ouderen bijvoorbeeld een middag zou worden georganiseerd waar ze in de winkel met zijn allen boodschappen kunnen doen en dat ze daarbij geholpen worden door het personeel. Dan moeten ze natuurlijk wel opgehaald en gebracht worden.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Ik zou het zelf het makkelijkst vinden via de app. Ik heb namelijk mijn telefoon altijd bij me.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ja.. Als ik er dan gebruik van zou maken zou ik bijvoorbeeld 2,50 wel redelijk vinden. Ik woon natuurlijk niet zo ver bij de winkel vandaan en heb ook nooit zo heel veel boodschappen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
NVT
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, zulke dingen in een vorm van een abonnement spreekt mij sowieso nooit zo aan.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou via de app zou het betalen via IDEAL het makkelijkst zijn. Maar ik zou het ook wel achteraf over willen maken. Contant vind ik niet zo handig.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee niet echt..
Klant 3:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ongeveer 2 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 38 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind bezorgservices als het gaat om een supermarkt meer voor verenigingen, organisatie of ouderen.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nee eigenlijk niet. Ik ben fit en heb voldoende tijd om zelf mijn boodschappen te doen.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou ja in mijn geval helemaal geen bezorgservice. Ja als het gaat om kleding, maar dat is niet waarom je hier staat.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Als ik het zou moeten doen vindt ik internet toch wel erg makkelijk.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ja, in mijn geval haal ik het liever zelf. Maar als ik het zou moeten doen zou ik er maximaal 4 euro voor over hebben.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
NVT.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Abonnementen hou ik niet van, dus dat zeker niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Via internet denk ik dat het via IDEAL het handigste is, maar pinnen bij het bezorgen zou ook goed kunnen natuurlijk.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee hoor.
Klant 4:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Nou een kwartiertje fietsen. Denk dat het ongeveer 4 kilometer is.
2. Wat is uw leeftijd?
24
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Nou op zich vind ik bezorgservices altijd wel leuk. Ik doe altijd veel bestellingen bij H&M en zo, maar een boodschappenservice hoeft van mij zelf niet zo.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou nee. Misschien in de toekomst wel hoor als ik op mezelf woon. Maar ik woon nu nog bij mijn ouders dus als ik boodschappen doen zijn het vaak kleine dingen voor mezelf. Mijn moeder doet altijd de wekelijkse boodschappen voor het hele gezin.
En uw moeder zou het niet iets vinden?
Nou dat zou ik eigenlijk niet weten.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? Als u er in de toekomst wel gebruik van zou maken natuurlijk (denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou wat ik wel heel erg leuk zou vinden is dat er rekening gehouden wordt met het milieu. Dan zou ik het kunnen waarderen dat er bijvoorbeeld doormiddel van een elektrische auto de boodschappen worden bezorgd. Een fiets zou ik ook wel leuk vinden, maar dat vind ik zo lullig voor jullie als personeel, vooral wanneer het regent of glad is.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou dan zou ik het fijn vinden om via de telefoon mijn bestellingen te kunnen plaatsen. Via een app of gewoon een internetsite. Al zou mijn voorkeur dan toch uitgaan naar een app.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou dat hangt wel van de hoeveelheid boodschappen af. Maar ik vindt vijf euro toch wel het maximum.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nou als het in de toekomst echt zou bevallen zou ik er wel op vaste basis gebruik van maken, maar wel op de voorwaarde dat alles milieuvriendelijk is en de producten diervriendelijk.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nou als dat voordeliger zou zijn wel. Maar dan zou het wel zo moeten zijn dat wanneer ik verhuis of wanneer ik zou overlijden (gaan we natuurlijk niet van uit hoor hahaha) dit abonnement per direct kan worden stopgezet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou ik zou het geld wel over willen maken op een rekening of willen pinnen bij de bezorger. Maar contant zou ik liever niet willen. Want dan zou ik er alsnog op uit moeten om geld te pinnen.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee hoor, ik zou het een leuk iniatief vinden, vooral voor de ouderen!
Klant 5:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
47 kilometer.=, maar mijn werk is op 4 kilometer.
Oh jeetje, dan bent u ver van huis. Komt u hier vaker?
Ja wel hoor. Ik werk bij Talant hier in het dorp, waardoor ik hier vaak kom om mijn boodschappen te halen wanneer ik klaar ben met werken.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 42 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Een bezorgservice is eigenlijk wel handig. Vooral voor mijn werk is het ideaal om de boodschappen te bestellen en dat het afgeleverd wordt.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou op mijn werk zeker wel en ik ken hier ook een aantal ouderen die er erg belang bij zouden hebben. Maar ik zelf niet want daarvoor woon ik gewoon te ver weg.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou voor het werk of de ouderen zou ik denken dat het, het makkelijkst is om de boodschappen door te geven en dat deze dan op een gewenst tijdstip worden bezorgd. Ik weet dat er ook supermarkten zijn die werken met punten waar het klaar staat en dan opgehaald kan worden, maar toch vind ik het een stuk extra service wanneer het thuis bezorgd wordt. En gezien de hoeveelheid, vooral als ik naar mijn werk kijk vind ik het bezorgen doormiddel van een auto het handigst. Wel zou het super zijn als het een auto zou zijn die weinig uitstoot geeft.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou via de mail is natuurlijk een leuke optie. Maar in principe maakt het me niet zoveel uit.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ik als particulier zou er wel 3 of 4 euro voor over hebben. Maar voor mijn werk hebben we een krap budget en vind ik 2,50 redelijk. Maar op het werk worden er ook veel meer boodschappen afgenomen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Op het werk op vaste basis en ik denk dat het voor ouderen op vaste basis ook beter is, omdat ze anders altijd in onzekerheid zitten. Maar zelf ben ik nog kwiek genoeg om het zelf te doen hoor.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nou ik denk dat het voor mijn werk nog niet eens zo’n raar idee zou zijn. Omdat we er op vaste basis gebruik van zouden maken is dat natuurlijk ideaal. Wel zou ik dan vinden dat hoe meer gebruik je van de service maakt, hoe meer korting je zou moeten krijgen op je abonnement.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou voor de ouderen denk ik dat contant het handigste is. Maar persoonlijk zou ik het liever via de pin doen en ik denk dat het voor op mijn werk ook het makkelijkst is.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou voor de ouderen vind ik het wel een idee om een service te doen waarbij ze opgehaald worden en dat ze dan zelf boodschappen kunnen doen en dan met de boodschappen weer thuisgebracht worden. Voor die mensen is dat toch een uitje waar ze iedere week naar uit zouden kijken denk ik.
Klant 6:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
500 meter.
2. Wat is uw leeftijd?
85
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Nou zolang ik het zelf nog kan doen, zou ik het graag zelf blijven doen.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou nee niet echt want ik kan het zelf nog wel. Het gaat allemaal niet meer altijd even makkelijk, maar dan blijf ik tenminste nog een beetje in beweging.
Maar als het nou glad is en het vriest of het regent?
Nou dat is natuurlijk wel waar. Dan zou ik er wel gebruik van maken want ik durf met gladheid en sneeuw de weg niet op.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou ik doe wel graag zelf mijn boodschappen. Dus dan zou ik wel graag opgehaald worden, zodat ik zelf mijn boodschappen kan doen. En dan zou ik het fijn vinden om met de boodschappen weer thuisgebracht te worden, maar ja dat moet wel mogelijk zijn natuurlijk.
Nou dat zijn we natuurlijk nu aan het onderzoeken.
Ok??.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou als die service die ik eerst zei niet mogelijk was, dan zou ik het graag doorgeven via de telefoon. Ik zou niet weten hoe het internet werkt en die moderne telefoons.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ik woon natuurlijk heel erg dicht bij de winkel, dus ik zou niet de hoofdprijs willen betalen. Ik denk een gulden (euro) of ‘3,-.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nou in de winterperiode zou ik er veel gebruik van maken. Maar zolang ik goed te been ben en het is mooi weer doe ik het liever zelf.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, want als het dan een weekje mooi weer is hoeft het van mij niet meer bezorgd te worden.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Contant.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee hoor, ik zou het niet weten.
Klant 7:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
5 of 6 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 53.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Bedoel je dan een bezorgservice als boodschappenservice?
Ja, dat klopt.
Nou ik vind het wel een extra stukje service vanuit de winkel en dat vindt ik wel leuk, maar ik zou er zelf geen gebruik van maken.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou zoals ik al aangaf.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan, als u dan toch mocht kiezen? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou dat weet ik eigenlijk niet, ik doe nooit wat met een bezorgservice.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou ja ik weet dat veel dingen via het internet gedaan worden, maar ik zou het zelf met een telefoon doen. Maar ja, op mij is dit natuurlijk niet echt van toepassing.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen, mocht het nou toch nodig zijn gebruik van een bezorgservice te maken?
Nou ik denk niet meer dan 5 euro. Maar dan wel als dat af en toe een keer is. Als ik iedere week 5 euro zou moeten betalen vind ik dat wel heel erg veel geld. Maar ik kan natuurlijk niet in een andermans portemonnee kijken.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Niet en anders incidenteel.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee totaal niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou pinnen bij een mobiel pinapparaat als de bezorger komt. Doen ze bij bol.com ook namelijk en dat vond ik wel handig.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou mensen zijn gek op gratis dingen. Als je echt een bezorgservice zou willen doen geef ik de tip om gratis spullen weg te geven bij iedere keer dat ze boodschappen bestellen. Bijvoorbeeld bij een bestelling vanaf 5 euro een boodschappenkrat of zoiets.
Klant 8:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
400 meter.
2. Wat is uw leeftijd?
46 jaartjes.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Nou ik vind het bestellen van dingen altijd wel makkelijk en dat het dan thuis bezorgd wordt. Maar ik woon eigenlijk vrij dicht bij de winkels, dus ik doe het niet zo vaak.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nee, ik woon er zo dichtbij, dus dat is niet echt nodig. Maar ik ken wel een aantal oudere mensen hier op het dorp waarvan ik weet dat ze het wel goed zouden kunnen gebruiken.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Nou, voor de ouderen zou het leuk zijn als het doen van boodschappen een uitje is. Ze zitten altijd alleen in huis. Tenminste dan heb ik het over de ouderen die ik ken. En ik denk dat ze het heel leuk zouden vinden als er iets georganiseerd kan worden, dat alle ouderen samen boodschappen kunnen gaan doen. Dan spreken ze ook nog eens andere mensen en hebben ze de boodschappen in huis die ze nodig zijn.
Wat bedoeld u dan? Bijvoorbeeld een middag organiseren of dat ze opgehaald en gebracht worden als service vanuit de winkel?
Nou zoiets. Ze zijn natuurlijk slecht te been en ik denk dat de kinderen of andere helpende mensen niet altijd tijd hebben om ze te brengen en te halen.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou ja ik heb het niet echt nodig. Maar ik denk dat er weinig ouderen zijn die echt verstand hebben van internet. Laat staan dat ze ??berhaupt een computer hebben. Dus ik denk dat het via de telefoon dan het makkelijkst is.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ik zou persoonlijk er wel 5 euro voor over hebben als ik hun schoenen stond. Dat bedrag baseer ik dan op basis van zo’n haal en breng service. Maar ik weet natuurlijk niet of oudere mensen dat geld kunnen missen. Vooral als ze maar leven van een AOW’tje.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nou ik denk vooral bij zo’n service dat het leuk is om allemaal ouderen met elkaar boodschappen te laten doen. Bijvoorbeeld iedere maandag tussen 10 en 11 worden ze opgehaald. En dat ze dan boodschappen kunnen doen en rustig een kopje koffie kunnen drinken in de winkel en sociaal met elkaar kunnen zijn. En dan om half 1 weer teruggebracht worden.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nou ik zelf niet, maar ik denk dat het zeker een optie is onder de ouderen.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou met zo’n uitje zijn de mensen al in de winkel natuurlijk dus dan hoeft het niet. Maar mocht het nou echt bezorgd worden zou ik zeggen via een pinautomaat of contant.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou eentje. Ik zou een koffiehoek inrichten in de winkel als er wel zo’n service gaat komen, zodat de service een soort sociaal verlengstuk is van de winkel.
Klant 9:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
3 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
ik ben 63 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind een bezorgservice handig. Ik maak er via het internet graag gebruik van. Ik bestel bijvoorbeeld veel via marktplaats. Dan wordt het door de post bij mij thuis afgeleverd. Dat vind ik heel erg fijn, want dan hoef ik niet overal meer heen.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou ik kan nu eigenlijk mijn boodschappen nog heel goed zelf doen. Maar ik heb wel eens visite en dan ben ik bijvoorbeeld bier of frisdrank nodig. Ik zou het wel prettig vinden als ik dat dan gewoon kon bestellen, zodat ik niet meer met die zware dingen hoef te tillen. Ik heb het namelijk al jaren in mijn rug.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan? (Denk hierbij aan de talloze mogelijkheden).
Hoe bedoel je ‘welke vorm’?
Nou er zijn verschillende vormen mogelijk. De winkel kan bijvoorbeeld uw boodschappen bij elkaar zoeken dat u het bij de winkel ophaalt. Of dat u het zelf uitzoek maar de winkel het bij u thuis bezorgd. Of de verschillende vervoersmiddelen waarmee de bezorging mogelijk is..
Nou ik zou het fijn vinden als ik mijn bestelling door kan geven aan de winkel en dat zij het dan bij elkaar zoeken en bij mij thuis bezorgen. En tja, qua vervoersmiddel maak het me niet zoveel uit. Als het maar bij mij thuis komt.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou het internet vind ik soms nog wel wat lastig. Dus dan zou ik graag mijn boodschappen via de telefoon doorgeven.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ik heb er wel ‘5,- per keer voor over.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Voor alsnog incidenteel. Maar als ik het straks zelf niet meer kan zou ik er gebruik van maken op vaste basis.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee totaal niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou contant geld is wel makkelijk en anders met mijn pinpas.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou ik zou het wel fijn vinden als er boodschappen bezorgd worden dat het binnen bepaalde tijden zou gebeuren. Zodat ik niet de hele dag thuis hoef zitten te wachten tot de boodschappen er zijn.
Klant 10:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon ongeveer 1,5 kilometer bij de winkel vandaan.
2. Wat is uw leeftijd?
Mijn leeftijd is 81 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Een bezorgservice zou voor mij een goed ding zijn. Mijn dochter komt zit namelijk nu in de auto te wachten en heeft mij gebracht en brengt mij weer thuis.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Een belang bij een bezorgservice heb ik wel zeker, vooral bij langdurige ziekte en drukte rond de feestdagen.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
De vorm van bezorgservice die mij het meest aanspreekt is het gewoon aanleveren, thuis brengen en in de keuken laten zetten.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Ik gebruik altijd de telefoon als ik iets nodig ben, dat is voor mij ook wel nodig, ik ben slecht ter been. Dus in dit geval zou ik ook de telefoon gebruiken.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik zou er ongeveer een euro of 3 voor over hebben om mijn boodschappen thuis te laten bezorgen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Ik zou er op vaste basis gebruik van maken. Dan hoef ik mijn dochter namelijk niet meer te belasten met het brengen en halen. Ze doet al zoveel voor mij in huis.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Een abonnement zou voor mij niet van toepassing zijn, dus nee ik vind het niet aantrekkelijk.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou ik zou het, het liefste contant doen bij de bezorger die langskomt. Of in de winkel betalen, dat vind ik ook geen probleem. Maar dat betalen via het internet zou ik niet weten hoor.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee ik zou het gewoon makkelijk vinden als alles in de keuken afgezet zou worden.
Klant 11:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik hoef maar 500 meter te lopen naar de winkel.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 53 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vindt bezorgservices vaak wel handig. Maar zelf zou ik er niet echt gebruik van maken.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Ik niet echt maar ik zou het wel mooi vinden als er een bezorgservice zou zijn gericht op ouderen, op vaste en reguliere basis.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk, als de boodschappen maar thuis komen. Maar met een auto lijkt mij het makkelijkst.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Als ik er gebruik van zou maken dan zou ik dit het liefst doen via de telefoon.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik zou maximaal 2,5 euro neer willen neerleggen voor het bezorgen en bij elkaar zoeken van mijn boodschappen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Op vaste basis zou dit voor ouderen geen gek idee zijn. Ik zou er zelf incidenteel gebruik van maken.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee totaal niet. Vaak krijgen mensen het idee dat ze dan uitgemolken worden, maar dat is mijn mening.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Via internet betalen vind ik wel makkelijk. Maar eigenlijk maakt het me niet zo veel uit. Er zijn zoveel betaalmogelijkheden en ik ben best bereid me daar in te schikken.

11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee.
Klant 12:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon ongeveer 1,5 kilometer bij de winkel vandaan.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben gelukkig maar, al 84 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Voor mijn zou een bezorgservice een goed ding zijn, vooral toen mijn vrouw heel slecht was. Nu nadien red ik mij prima heel goed zelf. Maar ik weet natuurlijk niet hoe lang dat nog zo zal zijn. En in de winterperiode is het wel vrij lastig om mijzelf te redden.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Ja, vooral in de winter!
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Ik heb wel eens gezien dat er bezorgd wordt met een bakfiets. Het lijkt mij wel een leuk idee (gniffel), alleen is het voor jullie in de regen natuurlijk wel heel rot. Maar het gaat mij meer om het feit dat het milieuvriendelijker is.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Ik zou gewoon de telefoon pakken mevrouw, met het internet weet ik het niet zo. Ik bedoel je hoort al zo veel dingen over het internet. Over fraude en zo.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen’?2,50 of zoiets.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Ik denk dat ik af toe en toe er van gebruik zou maken, maar ik ken wel een paar mensen in mijn kennissenkring die het wel op vaste basis zouden willen.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee absoluut niet, dat soort rommel zit je net als met gas en water weer compleet aan vast, daar heb ik een gloeiende hekel aan.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Contant vind ik het fijnst. Ik heb altijd wel contant geld in huis. En mijn pincode, tja, die vergeet ik heel vaak.
11.Heeft u verder nog suggesties?
Nee hoor, succes en een fijne dag!
Klant 13:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon 1200 meter van de winkel vandaan.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 37 jaar, jongedame.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik heb er zelf niet zoveel mee, want ik vind winkelen gewoon heel leuk. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het wel prettig vinden.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nee ik heb er zelf geen belang bij, zoals gezegd.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Stel ik zou er wel belang bij hebben, dan zou ik het leuk vinden als er een voordeel aan zit als ik een bestelling zou doen. Maar verder heb ik niet echt een voorkeur. Als het uiteindelijk thuis komt, daar gaat het volgens mij uiteindelijk om. Meestal zie je dat het bezorgd wordt met een busje en dat is wat mij betreft prima.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Mijzelf zou dit niks uitmaken, internet, telefoon, briefjes. Maar voor ouderen zou de telefoon de beste optie zijn, niet iedereen heeft natuurlijk verstand van internet.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik zou er maximaal 5 euro voor over hebben, al naar gelang van hoe groot de boodschappen zijn.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Ik zou er incidenteel van gebruik van maken. In eerste instantie heb ik niet echt belang, maar misschien dat het in sommige gevallen toch makkelijk zou zijn.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Ik zelf niet maar ik zou het wel leuk vinden als er een service zou zijn waarin ouderen opgehaald worden, zelf de boodschappen doen en dan weer thuis gebracht worden. Hiermee stimuleer je de zelfredzaamheid, voorkom je isolement en het bevorderd voor de winkel de werkgelegenheid. Als je dit in een abonnementsvorm kan gieten, tegen lage kosten lijkt me dat een goed plan. Maar anders niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Voor de ouderen denk ik contant, maar mij maakt het niet zo heel erg veel uit.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee
Klant 14:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik denk ongeveer 1 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 60 jaar jong.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind het niet echt nodig, ik maak er zelf nooit gebruik van.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nee niet echt, ik kan zelf alles dus ik zou niet weten waarom.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Nou geen, want ik heb er geen belang bij.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Niet, want ik heb er geen belang bij.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
NVT
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
NVT
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
NVT
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
NVT
11. Heeft u verder nog suggesties?
NVT
Klant 15:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Nou ik woon wel een eindje bij de winkel vandaan, ongeveer 5 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik heb de respectabele leeftijd van 55 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Bezorgservices komen steeds meer overal, maar wat ik er echt van vind weet ik zo niet. Ik maak er wel veel gebruik van dus makkelijk is het voor mij wel.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou ja een belang, poeh, of ik er nou echt belang bij heb dat weet ik niet. Het is wel makkelijk.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Het liefst zou ik een app downloaden. Ja, ja en dat met 55 jaar. Hier zou ik virtueel door de winkel willen gaan en alles in mijn karretje willen stoppen, maar via internet zou ik ook prima vinden hoor. De manier van bezorgen maakt mij niet uit, zolang de boodschappen maar thuis komen.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Zoals gezegd de app.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen’?5,- vind ik toch wel het maximum om de boodschappen thuis te laten bezorgen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Als het me goed zou bevallen zou ik het wel op vaste basis willen doen.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Ja ik zou dat wel willen, maar dan moet het wel zo zijn dat hoe meer je gebruik maakt van de service, hoe voordeliger het wordt.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Ik zou het liefst gewoon pinnen. Ik ga niet graag met contant geld over de straat en heb ook niet graag contant geld in huis. Je hoort zoveel over inbraken en zo.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou bij zo’n bezorgservice zou ik wel een systeem met venstertijden willen, ik ben namelijk niet de hele dag elke dag thuis.
Klant 16:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Nou wel een eindje. Zo’n 10 kilometer denk ik.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben vorige maand net 65 jaar geworden.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind het wel een goede aanvulling als service voor winkels.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nu nog niet, ik kan mijzelf nog wel redden. Maar ik denk dat het met een aantal jaren voor mij wel een uitkomst kan worden.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Als ik me zelf echt niet meer kan redden zou ik het wel leuk vinden om opgehaald te worden (gniffel). Heb ik dan ook nog eens een uitje.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Als ik het dan doe, dan zou ik het via internet doen, mocht de rijdende boodschappenservice niet mogelijk zijn.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen’?4 lijkt me een goed bedrag.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nu zouden we dit op incidentele basis doen. Maar als mijn man er niet meer zou zijn, zou ik het op vaste basis doen.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Het ophalen zou wel bijzonder zijn. Echt een uitje. Dat zou ik wel in de vorm van een abonnement doen. Maar niet als zo’n uitje niet mogelijk is. Dan kan ik misschien tegen die tijd mijn buren of kinderen nog eens strikken om met mij weg te gaan.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Ik zou het liefst gewoon in de winkel betalen, contant of met de pas.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee
Klant 17:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
De afstand tot en met de winkel is ongeveer 6 kilometer
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 84 jaar oud.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Nou dat zou ik nu niet gebruiken, maar in de winter zou het wel fijn zijn.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou dat lijkt me wel een uitkomst. Vooral in de winter en over een tijdje als ik slechter wordt.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Maakt niet uit wat, als de boodschappen maar thuis komen. Dan kan ik me thuis in ieder geval nog redden.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Via de telefoon of via een brief lijkt mij wel handig.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik wil niet meer dan 5 euro gaan betalen voor mijn boodschappen. Maar dan moet het wel even in de keuken gezet worden.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Zo af en toe zoals het nu lijkt, maar ik weet natuurlijk niet hoe ik er over een paar jaar of misschien wel maanden aan toe ben.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Als dat de voorwaarde is zou ik het wel doen. Als ik zou mogen kiezen, liever niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Contant graag.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee
Klant 18:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon 5 kilometer van de winkel vandaan.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 49 jaar oud.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik gebruik het niet, maar de ouderen in Nij Beets kunnen hier wel echt belang bij hebben. Wel bestel ik wel eens via het internet.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou ik zou het wel makkelijk vinden, maar echt nodig ben ik het niet.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Service van de zaak, voor de ouderen als uitstapje. En voor de mensen zoals ik gewoon een service waarbij de boodschappen thuis worden afgeleverd.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Via de telefoon is voor ouderen de beste optie, denk ik. Zelf zou ik het via het internet wel makkelijk vinden.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik zou voor zo’n service voor ouderen niet meer dan ‘5,- willen betalen. Als dat voor mij van toepassing zou zijn, zeg maar. Ik kan echter niet in de portemonnee van een ander kijken. Maar voor mijn boodschappen tot aan de deur, zou ik maar ‘3,- over hebben.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Als ik er gebruik van zou maken, zou ik dat incidenteel doen. Voor de ouderen zie ik een service op vaste basis meer zitten. Maar ja, dat is mijn mening. Ik weet wel dat er veel ouderen zijn die dit graag zouden willen in Nij Beets.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Ja dit zou ik bij zo’n service zeker doen. Maar als het alleen om het bezorgen zou gaan, zou ik dat niet aantrekkelijk vinden, omdat ik er zelf incidenteel gebruik van zou maken.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Ikzelf zou IDEAL wel prettig vinden, maar ik denk dat dit voor de ouderen niet echt een optie is. Dus dan zou ik voor contant kiezen.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Leuk initiatief hoor als service. Alleen zou ik als er zo;n ouderenservice zou komen, wel een koffiehoek in de winkel plaatsen. Zodat et voor de ouderen ook echt een uitstapje wordt.
Klant 19:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
De afstand tot en met de winkel is maar 250 meter
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 83 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Haal en breng service is voor mij ideaal, ook al woon ik zo dicht bij de winkel. Ik ben gewoon heel erg snel moe, maar wil het wel graag zo veel mogelijk zelf doen.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Jazeker, mijn man is vorig jaar overleden.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Nou omdat ik graag dingen zelf doe, zou ik het fijn vinden als ik opgehaald zou worden en dan zelf mijn boodschappen kan doen. Vooral als het glad is buiten. Nu met het mooie weer valt het allemaal wel mee en kan ik veel dingen zelf wel. Maar als ik opgehaald zou worden heb ik het gevoel dat ik zelf nog mijn boodschappen kan doen, maar dan kan ik wel makkelijker bij de winkel komen.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
NVT. Ik zou geen boodschappen bestellen. Ik zou het zelf willen doen.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen’?3,-. Ik woon immers heel dicht bij de winkel. Maar dan moeten ze het wel voor me inpakken en in de keuken zetten.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Op vaste basis.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, dat niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Ik betaal het wel gewoon in de winkel.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee hoor. Ik hoop dat zo’n service gaat lukken!
Klant 20:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon lekker dichtbij, ik woon namelijk maar 400 meter van de winkel af.
2. Wat is uw leeftijd?
Mijn leeftijd is 46 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Goed initiatief om eens nader te bekijken voor deze winkel. Een bezorgservice algemeen. Dat doet post NL toch?
Klopt. Maar dat is echt de post. Een bezorgservice kan ook vanuit organisatie zelf komen. Er zijn ook bedrijven die een bezorgservice aanbieden doormiddel van post NL.
Ah ok??, nou ik bestel wel vaak via het internet en dat vindt ik eigenlijk wel erg fijn. Dus wat dat betreft vind ik een bezorgservice fijn.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Ik denk dat het voor ouderen ideaal zou zijn, ikzelf heb het niet nodig. Ik kan mijn eigen boodschappen nog prima zelf halen.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Ophaalservice voor ouderen is leuk voor de ouderen, maar is denk ik voor de winkel zelf als kostenpost niet haalbaar.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Ikzelf zou de boodschappen doorgeven via internet, ik denk dat de ouderen het liever met de telefoon afhandelen. Ja dan bedoel ik niet via een app hoor, maar gewoon door te bellen.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Ik denk dat een prijs tussen de ‘3,- en ‘5,- maximaal zou zijn voor zo’n ouderen service. Maar ik denk dat het voor de winkel niet uit zou kunnen.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Ikzelf zou er helemaal geen gebruik van maken.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, dat vooral niet.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Daar heb ik niet echt een mening over, maakt me niet zoveel uit.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee
Klant 21:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon ongeveer een kilometer bij de winkel vandaan.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 87 jaar oud.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik denk dat een bezorgservice tegenwoordig een belangrijk iets is. Maar ik zou het niet weten want ik gebruik het zelf nooit. Ja ik krijg wel post hoor, maar dat is niet echt een bezorgservice.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Dit zou zeker voor mij van belang zijn. Ik ga binnenkort verhuizen en dan kom ik op een wat verdere afstand van de winkel te wonen. Dan zou ik graag met een plus-bus of een dergelijk iets mee willen gaan. Of dat moet vanuit de winkel geregeld kunnen worden. Dat zou helemaal ideaal zijn.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Doorgeven van de bestellingen en dan thuis laten bezorgen zou mij ook wel aanspreken. Maar het is leuke om er zelf uit te kunnen.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Via de telefoon zou mij het beste passen om de bestellingen door te geven. Dat internet en zo, en die luxe telefoons van tegenwoordig kan ik allemaal niet meer volgen.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ‘5,- vind toch echt wel het maximum.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Stel het is voor mij van toepassing dan zou ik zelf willen bepalen wanneer ik boodschappen nodig heb. Dus in die zin incidenteel.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Nou ik weet niet welke mogelijkheden er allemaal precies zijn, maar ik betaal altijd alles contant.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee.
Klant 22:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon ongeveer 3 km bij de C1000 vandaan, net buiten het dorp.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 54.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Mijn mening is dat een bezorgservice gewoon bij een supermarkt hoort tegenwoordig.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Ikzelf niet, maar ik doe vaak boodschappen met mijn moeder. Dat zou ik wel heel makkelijk vinden, dan hoef ik niet altijd met haar weg, maar kan ik ook nog een zelf wat met mijn man gaan doen op een vrije dag.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Voor mijn moeder de vorm van de boodschappen doorbellen en dan thuis laten bezorgen. En hoe dat gebeurd maakt eigenlijk niet uit.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Via de telefoon zou mijn moeder het beste passen, denk ik.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou een euro of 5 is denk ik wel redelijk.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Op vaste basis zou ik wel gebruik willen maken van de bezorgservice, maar dan voor mijn moeder. Maar dan om de week denk ik. Dat ik de ene week zelf met haar mee ga en ze de andere week door de winkel geholpen wordt.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Maakt niet zoveel uit, al denk ik dat contant het handigste is. Maar mocht dat geen mogelijkheid zijn kan ik het altijd voor mijn moeder komen betalen in de winkel.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nee.
Klant 23:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik woon 3,5 km bij de winkel vandaan, aan de rand van Beetsterzwaag.
2. Wat is uw leeftijd?
39 jaar. Dus nog heel erg jong (gniffel).
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Het is een goed iets om een bezorgservice te hebben als full service supermarkt.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Het zou wel leuk zijn, ik heb het niet echt nodig, maar soms zou het wel goed uitkomen.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Het bestellen van de boodschappen via de telefoon, internet of app zou mij het beste passen. Dus eigenlijk maakt het me niet echt uit. Wel vindt ik het belangrijk dat het vervoersmiddel van het bezorgen goed is voor het milieu. Dus een fiets of een auto op stroom vind ik wel een goed idee.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Het internet gebruiken als bestelmedium is voor mij de beste methode om de boodschappen door te geven. Maar dat is voor iedereen natuurlijk niet gelijk. Dus ik zou me wel aanpassen.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ik denk dat ik ‘4,- re??el vind, maar zeker niet meer dan dat.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Op incidentele basis zou ik gebruik maken van de bezorgservice, maar ik kan me ook voorstellen dat er ouderen zijn in Beetsterzwaag die graag op vaste basis gebruik zullen maken van deze service.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, absoluut niet. Ik heb een hekel aan abonnementen.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
IDEAL.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou ik vind een app wel handig. Net als de Albert Heijn app waarbij eerdere aankopen zichtbaar zijn. En persoonlijke aanbiedingen worden getoond, maak er ook een persoonlijke kaart van.
Klant 24:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Ik denk ongeveer 3 kilometer. Het is ongeveer 10 minuten fietsen.
2. Wat is uw leeftijd?
Nou dat zeg ik liever niet. (Geschatte leeftijd: een jaar of 40)
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Ik vind bezorgservices ideaal. Ik heb het altijd hartstikke druk met het werk en mijn puberende kinderen. Dus als hier een bezorgservice zou komen zou ik heel erg blij zijn.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Zie vorige antwoord.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Nou ik heb een keer een documentaire gezien over China. Daar doen ze heel veel met van die fietsen met zo’n bak er achter. Dat lijkt me wel een hele leuke toevoeging in het dorp, als er met zulke fietsen rondgereden wordt met het logo van de winkel er op. Goed voor het milieu en ook meteen leuke reclame.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Nou via internet vind ik het handigst. Dan kan dat mooi in de pauze van mijn werk de boodschappen bestellen.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou ‘2,50 vind ik wel een leuk bedrag.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nou ik denk wel echt op vaste basis. Ik zou zelf nog wel eens af en toe naar de supermarkt gaan. Maar voor de wekelijkse boodschappen zou ik er zeker gebruik van maken. Ons gezin bestaat namelijk uit 6 personen, dus dan moeten er altijd veel boodschappen gedaan worden.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, dat niet echt.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Geen mening.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Ik vind het milieu en de natuur erg belangrijk. Dus het zou leuk zijn als de boodschappen op een wijze bezorgd worden, waarbij er rekening gehouden wordt met de natuur. Zo min mogelijk uitstoot enzo.

Klant 25:
1. Hoe ver woont u bij de winkel vandaan?
Nou het is voor mij op de fiets denk ik een minuut of 5. Dus ik denk zo’n 2 kilometer.
2. Wat is uw leeftijd?
Ik ben 31 jaar.
3. Wat vindt u van een bezorgservice?
Daar ben ik niet zo bekend mee. Ik weet wel dat het steeds meer in opkomst is, vooral op het internet. Maar doe er zelf eigenlijk nooit wat mee.
4. Heeft u belang bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Ik heb het niet nodig, dus nee.
5. Welke vorm van bezorgservice spreekt u het meest aan?
Nou daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee, dus daar heb ik geen mening over.
6. Via welk kanaal zou u bij een bezorgservice uw gewenste boodschappen het liefst doorgeven?
Ik weet dat het via het internet heel erg in opkomst is. Dus ik zou zeggen via het internet, als ik er dan toch gebruik van zou maken.
7. Hoeveel bent u bereid (per keer) te betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Een euro of 3 lijkt me wel een leuk prijsje.
8. Hoe vaak zou u gebruik maken van een bezorgservice? Iedere week bijvoorbeeld op vaste basis of incidenteel?
Nou ik zelf zou er denk ik helemaal geen gebruik van maken.
9. Zou een bezorgservice in vorm van een abonnement aantrekkelijk vinden?
Nee, daar blijf je aan vast zitten.
10. Doormiddel van welke betaalmogelijkheid zou u uw boodschappen bij een bezorgservice af willen rekenen?
Dat maakt me echt niets uit.
11. Heeft u verder nog suggesties?
Nou ik heb eigenlijk voor een bezorgservice hier wel een suggestie. Ik zou iets doen waarbij er enorm veel reclame gemaakt kan worden. Zoiets als op iedere hoek van de straat een vlag of huis-aan-huis folders. Ik denk namelijk wel dat er animo voor is, al zou ik er zelf geen gebruik van maken.

Bijlage 4: Diepgaande interviews met vijf oudere klanten
Er zijn vijf klanten van supermarktorganisatie Berkenbosch tijdens het doen van hun boodschappen benaderd voor een diepgaand interview met betrekking tot een bezorgservice. Hieronder zijn de vijf transcripties vastgelegd. Om het duidelijk te houden is de tekst van de klanten weergegeven in een normale opmaak en is de tekst van de interviewer/auteur dikgedrukt. De interviews zijn afgenomen op zaterdag 16 mei 2015.
Transcriptie 1:
Goedemiddag, bedankt dat u tijd vrij wilde maken voor een interview.
Dat is geen enkel probleem hoor, ik heb tijd genoeg.
Dat is fijn mevrouw. Verteld u eens wat over uzelf.
Ik ben Aafje de Vries, ik ben 69 jaar oud en woon aan de Wyldsang in Beetsterzwaag. Hier woon ik inmiddels al 41 jaar met veel plezier samen met mijn man en onze twee hondjes Pips en Spike. Ik ben gek op mijn twee hondjes, want ja mijn kinderen zijn het huis uit en dan is het wel al gauw stil in huis. Mijn zoon is verhuisd naar Utrecht en mijn dochter woont in Woudenberg, vlakbij Amersfoort. Ik vind het wel jammer dat ze zo ver weg wonen, want ik zie ze daarom niet zo vaak. Ik heb namelijk geen rijbewijs en mijn man mag niet meer rijden. Maar daar is helaas niks aan te doen.
Goh, dat is inderdaad wel vervelend. U benoemd dat u en uw man niet bezitten over een rijbewijs en dat, dat u beperkt in het opzoeken van uw kinderen. Ik ben momenteel bezig met het onderzoeken of een bezorgservice een goede optie is voor de klanten in Beetsterzwaag. Gezien uw situatie, wat zou u van een bezorgservice vinden?
Nou ik zou het wel erg makkelijk vinden als ik mijn boodschappen kon laten thuisbezorgen. Ik woon ongeveer twee kilometer bij de winkel vandaan en kom nu bijna iedere dag in de winkel om boodschappen voor diezelfde dag te doen. Ik kan namelijk niet de boodschappen voor een hele week meenemen. Op zich vind ik het ook wel leuk hoor om iedere dag een uitstapje te hebben, maar ik heb er niet altijd zin in. Bij andere mensen zie je wel dat de kinderen een paar keer per week even helpen, maar aangezien onze kinderen zo ver weg wonen is dat voor ons geen optie. En om nou buren te vragen, nou daar voel ik me dan toch eigenlijk bezwaard bij. Dus als er een bezorgservice zou zijn zodat ik in ieder geval alle zware boodschappen kan laten thuisbezorgen, zou ik daar heel tevreden mee zijn.
Nou ik ben momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is voor Dhr. Berkenbosch om zoiets te implementeren. Dus wie weet zal het er straks komen. Maar als u nou mocht kiezen, wat voor bezorgservice zou u persoonlijk echt aantrekken?
Meisje, eigenlijk ben ik er niet zo bekend mee wat er allemaal mogelijk is. Wat is er allemaal mogelijk dan?
Nou zou u bijvoorbeeld een online bezorgservice willen, waarbij u uw boodschappen via het internet door kunt geven. Of heeft u bijvoorbeeld liever dat u zelf uw boodschappen doet, maar dat het alleen thuisbezorgd wordt. Wat ook mogelijk is, is dat u uw boodschappen doorgeeft via de telefoon of dat u uw boodschappen doorgeeft en u het zelf bij de winkel ophaalt of buren het voor u meenemen. Er zijn natuurlijk veel mogelijke varianten.
Nou zoals ik eigenlijk al zei belast ik liever de buren niet met mijn boodschappen en zelf de boodschappen meenemen voor een hele week is niet te doen op de fiets. En dat internet, nou ik weet het niet precies. Ik ben zelf niet zo heel erg goed met het internet. Ik heb wel een computer, maar ik druk altijd op de verkeerde knopjes en dan is die computer weer helemaal in de war. Dus wat dat betreft zou ik het liefste mijn boodschappen telefonisch doorgeven. En als de winkel dat dan bij elkaar wil zoeken en bezorgen zou ik heel erg fijn vinden. Zelf wil ik ook wel naar de winkel komen om mijn boodschappen bij elkaar te zoeken om het dan vervolgens te laten bezorgen. Maar of ik dat over een paar jaar ook nog kan weet ik natuurlijk niet. Mijn man is al slecht te been en misschien ben ik dat over een tijdje ook wel. Dus daarom is het voor mij het handigst als ik de grote boodschappen gewoon kan bestellen en dan kan ik voor de kleine boodschapjes zelf nog wel naar de winkel komen.
U geeft aan dat u de boodschappen het liefst telefonisch besteld en dat de winkel dan deze boodschappen bij u thuis bezorgd. Heeft u misschien een idee over de manier van bezorgen? Dus zeg maar de bezorgmethode.
Nou eigenlijk maakt me dat niet zo heel erg veel uit. Als het uiteindelijk maar thuis komt is dat natuurlijk prettig. Wel zou ik het fijn vinden dat ik van tevoren weet wanneer het bezorgd gaat worden. Zodat als ik dan een keertje een kopje koffie bij een vriendin wil gaan drinken, ik niet de bezorgers misloop. Dan is mijn man misschien wel thuis, maar die is zo ontzettend doof dat het ook wel eens gebeurd dat hij de bel niet hoort. Oh en wat betreft de bezorgmethode. Mijn man is altijd heel erg bezig met het milieu. Ik heb daar zelf niet zoveel mee, maar mijn man zou het denk ik heel fijn vinden dat er rekening gehouden wordt met het milieu. Tegenwoordig hebben ze toch elektrische auto’s en zo?
Ja dat klopt.
Nou daar is mijn man helemaal weg van. Dus ik denk dat, dat ook nog wel een goede optie is! En ja, wat is nog meer milieuvriendelijk. Een fiets zou kunnen of een brommer, maar dan zit de winkel met hetzelfde probleem als ik nu zit dus misschien is dat dan niet zo handig.
En als ik mag vragen. Stel de bezorgservice wordt uitgevoerd en u kunt uw boodschappen doorgeven en deze worden bij u thuisbezorgd, hoeveel bent u bereid per keer te betalen? Of anders gezegd, hoeveel heeft u er voor over?
Nou wel vijf gulden. Ach, ik bedoel euro. Die guldens zijn er natuurlijk niet meer.
Waarom vijf euro?
Daar heb ik eigenlijk niet echt een reden voor, gevoelsmatig vind ik dat een heel redelijk bedrag.
En hoe vaak zou u uw boodschappen willen bestellen?
Nou ik zou het fijn vinden als ik de grote boodschappen via zo’n service zou kunnen doen. Dan zou ik iedereen week een bestelling plaatsen. En misschien hier en daar een keertje extra wanneer mijn man en ik bijvoorbeeld jarig zijn of de kinderen blijven logeren. Maar over het algemeen zou ik denk ik wel wekelijks bestellen. Dingen zoals aardappelen en frisdrank en zo, de zware en grote boodschappen zeg maar.
Als u op vaste basis gebruik zou willen maken, is het dan voor u ook een idee om een abonnement te nemen op de bezorgservice?
Nou ik heb daar zelf niet zo veel problemen mee, ik zou het eigenlijk wel prettig vinden. Maar ik weet dat mijn man dat niet fijn vind. Ik haal ook iedere dag een telegraaf bij de winkel vandaan. Ondanks dat het met een abonnement goedkoper kan, wil hij absoluut geen abonnement op de telegraaf. Dus mijn man kennende, denk ik dat hij ook geen abonnement zou willen op een bezorgservice.
Oke, dat is duidelijk. En hoe zouden u en uw man de boodschappen die thuisbezorgd worden het liefst af willen rekenen?
Nou ik heb altijd wel contant geld in huis, dus als ik van tevoren weet hoeveel ik moet betalen dan kan ik daar rekening mee houden. Maar ik zou de boodschappen ook wel in de winkel willen betalen, wanneer ik de kleine boodschapjes kom doen. Maar ik denk dat, dat voor de winkel niet zo fijn is. Want ik zou het wel eerlijk komen betalen, maar er zullen natuurlijk ook mensen zijn die dat niet doen. Dus ik kan me voorstellen dat de winkel dat liever niet zou doen. Dus dan hou ik het, het liefst bij contant betalen bij het afleveren van mijn boodschappen.
Heeft u verder nog suggesties voor een bezorgservice of dingen die u graag zou willen zien?
Volgens mij heb ik alles wel benoemd wat wij graag zouden willen. Ik hoop gewoon dat een bezorgservice er komt. Dat maakt voor ons het allemaal een stukje makkelijker.
Mevrouw ontzettend bedankt voor uw tijd en moeite!
Geen dank hoor, jij ook bedankt! En succes!

Transcriptie 2:
Hallo! Gaat u zitten. Wilt u een kopje koffie?
Nee hoor, een glaasje water is voor mij voldoende. Bedankt!
Oke. Nou allereerst hartelijk dank voor de tijd die u vrijmaakt voor dit interview! Zou u wat over uzelf willen vertellen?
Wat zou je willen weten? Als ik je mijn hele levensverhaal moet gaan vertellen ben ik nog wel even bezig hoor (gniffel)!
Nou ik zou graag weten wie u bent, wat u doet en hoe u leeft. Zodat ik een goede indruk heb van de persoon met wie ik dit interview doe en wat achtergrondinformatie over u heb.
Ik ben Bea Rienks, 73 jaar oud en woon al mijn hele leven in Beetsterzwaag. Ik ben hier als klein kind opgegroeid en doe al jaren mijn boodschappen bij deze winkel. Mijn man is een tijdje terug overleden door problemen aan zijn hart en sindsdien sta ik er alleen voor. Samen hebben we een zoon, maar die is 20 jaar geleden ge??migreerd naar Australi?? en die zie ik daarom alleen nog als hij naar Nederland komt. Vroeger ging ik die kant nog wel eens op, maar daar ben ik nu te oud voor. Ondanks deze situatie heb ik een vrij sociaal leven en ben ik bijna iedere dag wel de hort op. Dan ga ik naar vriendinnen of op bezoek bij mijn zus in Joure. Alleen dat kan niet altijd, want Joure is nog wel een eindje rijden. Ik heb zelf geen rijbewijs en daarom ga ik altijd met de taxi. Maar een taxi van Beetsterzwaag naar Joure kost best wel veel geld. En verder heb ik eigenlijk niet zo veel te vertellen over mezelf.
Dat zal inderdaad niet goedkoop zijn, nee. Als ik mag vragen, waar in Beetsterzwaag woont u?
Aan de Patrizekloft nummer 5, dat is ongeveer 1 kilometer bij de winkel vandaan. Op de scootmobiel doe ik er ongeveer 10 tot 15 minuten over.
Oke, dat is niet zo ver natuurlijk. Maar u geeft aan zelf geen rijbewijs te hebben. Hoe komt u dan altijd naar de winkel?
Nou op slechte dagen neem ik vaak de taxi. Maar op goede dagen ga ik op mijn scootmobiel. Maar ik vindt het nooit zo fijn om met de scootmobiel de weg op te gaan als het weer slechts is of wanneer het heel erg glad is. Ik ben altijd zo bang dat me dan wat overkomt. Met een scootmobiel ben je toch lang zo stevig niet als met een auto.
Gezien uw situatie, zou u belang hebben bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Een bezorgservice voor de boodschappen bedoel je of bedoel je iets anders?
Ja een bezorgservice voor boodschappen bedoel ik inderdaad.
Nou dat lijkt me wel wat om eerlijk te zijn! Dan ben ik eindelijk van die dure taxiritjes af. Ik heb al eens geprobeerd om dichter bij de winkel te komen wonen, maar omdat ik zelf nog veel kan en goed bij kennis ben willen ze dat niet doen. Dat is jammer genoeg tegenwoordig zo. Als je ook maar iets zelf kan, moet je thuis blijven wonen. Jammer vind ik dat hoor, een ouderentehuis zou me juist zo gezellig lijken. Dan ben ik een stuk minder eenzaam en dan ben ik ook een stuk mobieler. Maar fijn, we hebben het er maar mee te doen.
Wat voor bezorgservice zou u graag willen?
Nou het lijkt mij wel echt super wanneer ik door de winkel opgehaald zou kunnen worden en dan zelf mijn boodschappen mag doen. Ik maak namelijk nooit echt boodschappenbriefjes, maar koop eigenlijk gewoon waar ik zin in heb. Maar dat zal dan misschien wel weer net zo duur zijn als een taxi en dat is juist waar ik vanaf zou willen. Aangezien het voor mij met slecht weer lastiger en duurder is om bij de winkel te komen, gaat het mij er uiteindelijk om dat de boodschappen thuis komen. Dus dan zou ik het liefst mijn boodschappen bij een van de medewerkers doorgeven. Het zijn van die lieve mensen, dus ik denk dat ze het graag voor me zouden doen.
Hoe zou u uw boodschappen willen doorgeven dan?
Via de telefoon hoor. Dan moet ik alleen wel even van te voren een lijstje gaan maken, anders wordt het wel heel erg lastig voor ze. Maar dat moet wel lukken. Dingen als via het internet is niet meer zo van mijn leeftijd. Misschien dan de jongere generatie daar meer aan heeft, maar ik als oude muts moet me daar niet mee willen bemoeien (gniffel).
Heeft u ook een voorkeur voor de bezorgmethode?
Nee dat niet echt. Als het maar thuis komt, ik vind het niet zo belangrijk hoe dat dan gebeurd. Het fijnste zou ik wel vinden dat het iedere week op hetzelfde tijdstip wordt gedaan, zodat ik er rekening mee kan houden thuis te zijn. Ik denk dat winkel gewoon moet kijken welke bezorgmethode voor hun het handigst en het goedkoopst is. Wat ook wel makkelijk is, is dat we boodschappen kunnen doen bij een soort melkboer. Dat vanuit de winkel een grote wagen met allemaal producten langskomt aan het begin van de week om een bestelling op te nemen en dan aan het einde van de week de boodschappen bezorgd. Dat was vroeger ook altijd zo en dat vond ik toen toch zo handig!
Zoals ik het opvat, wilt u dus ieder week graag gebruik maken van de bezorgservice?
Ja. Eenmaal keer per week lijkt me erg plezierig.
Hoeveel zou u willen betalen voor het laten thuisbezorgen van uw boodschappen?
Nou de taxi naar de winkel kost me altijd 12 euro. Dus ik zou voor een bezorgservice ongeveer 6 euro willen betalen, scheelt toch weer de helft.
Als u iedere week gebruik maakt van een bezorgservice, wat zou u dan van een abonnement op de bezorgservice vinden?
Nou dat vind ik eigenlijk niet zo’n goed idee. Ik heb wel eens verhalen gehoord van mijn zoon die een abonnement had met een telefoon. Toen hij wilde emigreren was het ontzettend moeilijk en lastig om er van af te komen en hij heeft toen veel geld moeten betalen om er van af te komen. En zo heb ik op televisie ook wel meer van die verhalen gezien. Ik heb het er niet zo op. Ik zit liever nergens aan vast.
Maar dat hoeft natuurlijk niet. Er kan ook gezegd worden dat het abonnement per direct stopgezet wordt als u verhuisd, overlijd of wanneer er iets anders onverwachts gebeurd.
Nou, dat kan. Maar doe toch maar niet.
En hoe zou u uw bestelde boodschappen af willen rekenen?
Nou kijk als er zo’n soort melkboer idee uitgevoerd wordt kan ik gewoon bij de wagen betalen met contant geld. Maar wanneer ik het via de telefoon bestel en het thuisbezorgd wordt kan ik het beste bij de bezorger betalen met contant geld. Je hebt tegenwoordig ook dat ze het van de rekening halen en zo, maar dat vind ik toch niet zo’n prettig idee.
Heeft u nog suggesties of andere voorkeuren voor een bezorgservice?
Ik kan zo even niks bedenken, volgens mij heb ik alles al gezegd. Je hebt me al zoveel vragen gesteld.
Dan wil ik u graag hartelijk bedanken voor uw medewerking en de tijd die u er in heeft gestoken!
Nou dat is helemaal goed hoor. Ik hoop dat het allemaal lukt en jij nog veel succes met het onderzoek!
Transcriptie 3:
Goedemiddag! Wat fijn dat u even tijd kon vrijmaken voor mijn onderzoek! Neemt u plaats.
Dat doe ik graag hoor, dat is geen probleem. Ik doe al jaren met veel plezier mijn boodschappen hier en het personeel is altijd goed voor me, dan kan ik ook wel eens wat terug doen toch!
Nou ja, het is natuurlijk niet verplicht, maar wel ontzettend fijn! Mag ik u vragen iets over uzelf te vertellen? Wie u bent en wat u doet.
Natuurlijk mag dat. Ik ben Harry Jongsma en ik woon op het Utein. Dat is paar straten verder hier in Beetsterzwaag. Hier woon ik al een behoorlijk tijdje samen met mijn vrouw. Eerst woonden we altijd aan de andere kant vaan Beetsterzwaag, maar we wilden graag kleiner wonen en daarom wonen we hier nu. Zoals ik zei heb ik een vrouw, zij heet Jitste. Samen hebben we drie kinderen. Twee jongens genaamd Jan en Hilke en een dochter genaamd Bauke. Mijn twee zoons wonen hier ook in Beetsterzwaag en mijn dochter woont in de buurt van Meppel. In een dorpje Ruinerwold, ik weet niet of je het kent?
Ja, dat ken ik wel hoor! Ik woon zelf in Tuk, dat is een dorpje bij Steenwijk!
Oh, dat ken ik ook wel! Maar is dit voldoende of wil je nog meer weten? Dat ik volgende week jarig ben bijvoorbeeld!
Alvast gefeliciteerd! Hoe oud wordt u als ik vragen mag?
Nou gok eens.
Ik denk een jaar of vijfenzestig.
Jij mag blijven! Ik word al twee??nzeventig hoor!
Dat is een mooie leeftijd! En u en uw vrouw kunnen alles zelf alles nog goed doen?
Nou veel dingen wel hoor. Wij geven niet zo snel op. Maar mijn vrouw heeft vorig jaar een beroerte gehad. Het gaat naar omstandigheden heel erg goed met haar, het is alleen niet altijd makkelijk. Veel dingen komen op mij aan en ja, koken en schoonmaken dat kan ik niet zo goed hoor! Maar gelukkig hebben we onze lieve kinderen die regelmatig komen helpen!
Dat is lief! Maar gezien uw omstandigheden, zou het voor u een verlichting zijn wanneer supermarktorganisatie Berkenbosch een boodschappenservice zou aanbieden of heeft u daar geen belang bij?
Ik heb nooit geweten dat de winkel daar mee bezig was, maar kan ik mezelf daar voor aanmelden of hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik doe momenteel eerst een onderzoek of er animo voor is en wat voor effecten een bezorgservice heeft op de organisatie, voordat er eentje ge??mplementeerd zal worden.
Oja, dat had je ook wel gezegd natuurlijk. Ik heb er zeker wel belang bij. Het zou erg fijn zijn wanneer iedere week de boodschappen thuis worden bezorgd en dat ik daar geen omkijken meer naar heb. Dan heb ik wat meer tijd voor de andere huishoudelijke taken. Dan kan ik me misschien wat meer gaan verdiepen in het schoonmaken (barst in lachen uit). Maar hoe dan ook zie ik een bezorgservice wel zitten.
Wat voor bezorgservice zou uw voorkeur hebben?
Nou een voorkeur heb ik niet echt. Ik zou het fijn vinden dat de boodschappen thuisbezorgd worden en ik niet meer dagelijks naar de winkel hoef. Ik heb sinds een paar maanden geen auto meer en dat heeft het toch wel wat lastiger gemaakt hoor. Nu ga ik om de zoveel dagen wel met mijn schoondochter naar de winkel, maar die wil ik ook niet altijd lastigvallen. Zij hebben namelijk ook gewoon hun eigen gezin.
Via welk kanaal zou u uw boodschappen dan het liefst bestellen?
Nou ik leer steeds meer dingen op het internet, dus dat zou ik wel een uitdaging vinden. Mijn kleinkinderen leren mij van alles op dat apparaat, ik heb zelf een tablet gekregen! Zo’n vierkant ding met zo’n scherm, lijkt wel een beetje op een mini televisie. Nou dan kunnen mijn kleinkinderen me vast ook wel leren hoe ik dan die boodschappen moet bestellen! Maar via de telefoon of een briefje vind ik dat ook heel prima hoor! Ik ben niet zo moeilijk. Ik zou het allang mooi vinden als die optie er kwam.
En qua bezorgmethode, wat zou u dan het liefst willen?
Nou ik ben vroeger veel op vakantie geweest naar het buitenland met mijn vrouw. Daar doen ze alles op van die fietsen. Daar vervoeren ze personen in, maar daar vervoeren ze ook eten en zo in. Dat was onder andere in Sri Lanka dat ik dat heb gezien. Nou dat lijkt me wel een gezellig boel, vooral nu de zomerperiode er weer aan komt. Is toch hartstikke leuk allemaal van die boodschappenfietsen! Hebben ze ook op veel plekken met van die ijsco wagens, daar wordt ik altijd heel vrolijk van! Ik weet alleen niet of het personeel van de winkel het ook zo leuk zou vinden om altijd maar op de fiets weg te moeten. Maar ik zal ze wel een dubbeltje extra doen hoor als ze door de regen moeten (barst in lachen uit).
Maar waarom geen bestelauto of andere methoden?
Nou zoals ik zei wordt ik vrolijk van die fietsen. Dat geeft mij vooral in de zomer echt een vakantiegevoel en ik vind het een gezellig straatbeeld. Daarnaast is het heel erg vriendelijk voor het milieu.
Hoeveel zou u maximaal willen betalen voor een bezorgservice?
Nou ik denk dat ik een euro of vier wel een mooi bedrag vind.
Waarom als ik vragen mag?
We hebben niet zo heel erg veel geld. We hebben veel geld moeten betalen om mijn vrouw te kunnen behandelen. Dus we hebben niet zo heel erg veel financi??le ruimte om bijvoorbeeld een tientje per keer te gaan betalen. En ik woon tenslotte maar anderhalve kilometer bij de winkel vandaan, dat is natuurlijk niet zo ver weg.
En als het nou goedkoper zou zijn om een bezorgservice in abonnementsvorm te nemen, zou u dat wat lijken?
Ja en nee. Ja, omdat het dan goedkoper is. En nee, omdat ik er dan aan vast zit. Als ik dan andere rekeningen krijg en moeilijk rond kan komen, zit ik aan die bezorgservice vast zit. Dus ik denk niet dat ik dat zou doen.
Zou u op vaste basis gebruik willen maken van de bezorgservice of zou u dat incidenteel willen doen?
Nou ik denk dat ik er iedere week gebruik van zou maken en als ik dan bijvoorbeeld iets vergeet zelf nog even een keer naar de winkel ga voor de kleine dingetjes. Maar als ik een keertje op vakantie zou gaan, zou ik er geen gebruik van willen maken. Niet dat ik aan de bezorgservice vast zit of zo.
Heeft u verder nog suggesties of voorkeuren met betrekking tot een bezorgservice?
Nou eigenlijk is nog een laatste ding. Ik zou als ik mijn boodschappen bestel niet graag de hele dag thuis zitten te wachten op het bezorgen. Dus ik zou het wel fijn vinden als ik van te voren weet wanneer er bezorgd gaat worden. Dat komt niet op een kwartiertje aan hoor, maar dat ik het ongeveer weet. Heb dat ook wel eens als ik iets toegestuurd krijgt van de televisie of zo, dan zit je de hele dag thuis te wachten en dan komen ze pas aan het einde van de middag. Dat vind ik altijd wel vervelend.
Ik zal het meenemen en kijken wat mogelijkheden zijn! Meneer, ik wil u ontzettend bedanken voor uw tijd en het gezellige interview. Ik wens u het beste!
Ik wens jou ook het beste hoor, sterkte nog even met de arbeid en succes!

Transcriptie 4:
Hallo! Nou dit is de kantine van de winkel! Alvast reuze bedankt voor de medewerking! Wilt u misschien wat te drinken?
Nou een kopje thee zou er wel in gaan en geen dank hoor! Ik vind het wel fijn als ik kan meewerken aan een onderzoek voor onze dorpswinkel!
Zou u wat over uzelf willen vertellen?
Nou ik ben Sietske Bottinga, 68 jaar jong en woon al 37 jaar in Beetsterzwaag aan de Vlaslaan. Dat is ongeveer 1,5 kilometer bij de winkel vandaan. Daarvoor heb ik altijd in Marum gewoond. Ik heb twee dochters en dat is dan ook de reden waarom ik Beetsterzwaag ben gaan wonen. Een van mijn twee dochters is verstandelijk gehandicapt en woont daarom doordeweeks bij de zorginstelling van Talant hier in Beetsterzwaag. Ik vond het fijn om zo dicht bij haar te zijn, zonder dat ze nog thuis woont. Want dat was helaas echt geen optie meer. Mijn andere dochter woont nog steeds in Marum en heeft twee kinderen (een zoon en een dochter) waar ik regelmatig op pas. Mijn man ligt momenteel in het ziekenhuis en is geopereerd aan bloedpropjes. Ik hoop dat hij gauw weer thuis komt.
Wat vervelend om te horen. Dat spijt mij.
Daar kun jij niks aan doen hoor, dat is het leven. Zulke dingen gebeuren nou eenmaal.
Nee, maar toch. Uw leven klinkt als een druk leven, daarom de vraag of u misschien belang heeft bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch?
Nou ja, belang, belang. Het zou zo hier en daar wel eens makkelijk zijn, maar echt nodig is het niet. Ik ben prima te been, heb een rijbewijs en kan daarom goed zelf mijnboodschappen doen. Alleen heb ik soms tijd tekort om alles te regelen. Ik zit bijna iedere avond in het ziekenhuis en ik pas drie dagen in de week op mijn kleinkinderen. Dat doe ik bij hun thuis, dus dan heb ik geen tijd om mijn eigen huishouden te doen. Wat dat betreft zou het wel een uitkomst zijn. En ondanks dat het nu goed gaat met mijn man, hij moet nog wel een geruime tijd rustig aan doen. Ik kan dan niet van hem verlangen dat hij huishoudelijke taken over gaat nemen.
Dus u zou er niet op vaste basis gebruik van willen maken?
Nou eerst wel, maar als het met mijn man weer helemaal goed gaat dan zou ik er alleen incidenteel gebruik van maken.
Naar wat voor bezorgservice zou uw voorkeur uit gaan?
Nou een service waarbij ik mijn boodschappen kan bestellen wanneer ik tijd te kort heb en dat het dan thuisbezorgd wordt. Maar ik verwacht wel dat het dan diezelfde dag nog bezorgd wordt en dat ik kan kiezen welk tijdstip het ongeveer bezorgd wordt.
En hoeveel zou u dan bereid zijn per keer bezorgen te betalen?
Nou ik vind ‘3,50 wel het maximale eigenlijk.
Waarom als ik vragen mag?
Nou ik woon namelijk niet zo ver bij de winkel vandaan en omdat ik zo dichtbij de winkel woon heb ik er niet meer voor over. Daarnaast kosten de boodschappen tegenwoordig al genoeg geld vergeleken met vroeger.
Zou u gedurende de periode dat u op vaste basis gebruik zou willen maken dit willen doen doormiddel van een abonnementsvorm?
Nee hoor, zeker niet.
Mag ik u wederom vragen waarom niet?
Nou ik hou niet zo van die dingen waar je aan vast zit. Ik wil graag ergens gebruik van maken wanneer dat uitkomt en niet omdat ik iets heb vastgelegd.
Via welk kanaal zou u de boodschappen het liefst doorgeven?
Nou zelf red ik mij prima met het internet. Ik heb alleen het internet niet altijd bij de hand. Ik heb nog niet zo’n telefoon waar ik overal internet heb. Ik heb alleen thuis internet, maar daar heb ik niks aan als ik mijn bestelling door wil geven als ik weg ben. Dan zal voor mij de voorkeur uitgaan naar de telefoon. Dat kan ik op ieder moment van de dag doen, dus dan zou ik mijn boodschappen het liefst via de telefoon doorgeven.
En met betrekking tot de bezorgmethode, zijn er dingen die u graag zou willen zien?
Nou daar vraag je me wat. Bezorgen is bezorgen toch? Dat gebeurd meestel met een bezorgbusje en dat vind ik ook wel prima eigenlijk. Ik weet bijvoorbeeld dat het ook gebeurd in Marum, waar mijn dochter woont. Daar gebeurd het ook met een busje. Ik denk alleen dat wanneer de winkel rekening houdt met het milieu dat er meer animo zou zijn voor de bezorgservice. Ik hecht zelf veel waarde aan de wereld waarin we leven en ik weet van meer mensen hier in de regio dat ze het milieu belangrijk vinden. Dus als er iets mogelijk is die het beste van beide werelden geeft, lijkt mij dat heel prima.
Hoe bedoelt u het beste van beide werelden?
Nou ik kan me voorstellen dat het voor de winkel belangrijk is dat het zo min mogelijk kost. Maar vaak is het zo; hoe minder de dingen kosten, hoe slechter ze zijn voor het milieu. Dus met het beste van beide werelden bedoel ik een bezorgmanier die zowel de wensen van de milieuliefhebbers als de wensen van de winkel tegemoet komt.
Waarom vind u het milieu zo belangrijk?
Nou ik ben van mening dat wij mensen de wereld verprutsen met al onze uitstoot en alle andere rommel waar wij de aardbodem mee vervuilen. Ik heb kinderen op de wereld gezet om ze een mooi leven te kunnen bieden. En ik denk niet dat zij een mooi leven hebben, wanneer ze mijn leeftijd hebben en hun kleinkinderen ziek en ongezond zijn door alle vervuiling.
Heeft u verder nog suggesties of wensen met betrekking tot een bezorgservice?
Nee, hoor niet echt. Ik hoop dat jij een duidelijk beeld hebt gekregen van mijn mening.
Dat heb ik zeker! Bedankt voor uw tijd en medewerking. Veel sterkte met uw man en een hele fijne dag gewenst!
Dankjewel, jij ook!
Transcriptie 5:
Goedemiddag! Fijn dat u bereid bent om mee te werken! Kan ik u iets aanbieden?
Nee hoor vrouwtje, ik heb net een lekker kopje koffie en een koekje gehad!
Zou u wat over uzelf willen vertellen, zodat ik een beeld heb van uw leven en situatie?
Ja hoor. Ik ben Richtje Riemersma en ben 81 jaar, maar nog goed bij kennis hoor!
Nou, mevrouw. Ik heb ook nooit anders beweerd hoor!
Nee, dat weet ik wel! Maar veel mensen denken vaak dat als iemand al zo oud is, er van alles mankeert. Ja lichamelijk ben ik natuurlijk geen jong bloempje meer, maar met mijn verstand kan ik alles nog bijhouden hoor!
Hoe ziet uw leven er uit als ik vragen mag?
Nou ik heb een man, hij is 83 jaar en wij hebben 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Wij zijn al 52 jaar gelukkig getrouwd en hebben ons huis hier in Beetsterzwaag al bijna 40 jaar! Ik kom dus ook al jaren in deze winkel. Mijn huis is namelijk maar een paar honderd meter bij de winkel vandaan. Ik woon op de Skoalleane.
Dat klinkt allemaal reuze gezellig! En zou u belang hebben bij een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch? U gaf immers aan maar een paar honderd meter bij de winkel vandaan te wonen.
Nou het klinkt misschien heel raar, maar ik heb zeker wel behoefte aan een bezorgservice. Ook al woon ik hier maar een paar honderd meter vandaan. Kijk ik ben nog heel goed en zo, maar met een leeftijd van 81 jaar kun je natuurlijk niet zo heel veel zware dingen meer tillen. Mijn man kan dat ook niet meer en dat is soms wel lastig. Ik vraag nu regelmatig de jongere buurvrouw even of ze de zware dingen mee wil nemen voor mij. De kleine boodschapjes gaan prima in de rollator, alleen een kratje bier of pakken melk gaan al wat lastiger. Bij ons gaan er wel 6 pakken melk in de week door, dus nu ga ik meestal speciaal voor de melk apart naar de winkel. Ik kan namelijk gewoon niet meer bij mij houden. Maar ik wil mijn buurvrouw niet altijd maar vragen. Al doet ze het graag.
Zou u er op vaste basis gebruik van willen maken? Of alleen wanneer de nood het hoogst is?
Nou, ik denk van beide een beetje. Ik zou wel iedere twee weken bijvoorbeeld standaard de pakken melk laten bezorgen, zodat ik voor twee weken weer genoeg in huis heb. Maar als ik bijvoorbeeld visite krijg dan zou het wel handig zijn als ik een keertje extra een bestelling kan doen of wanneer het buiten glad is. Dan ga ik namelijk niet zo graag met mijn rollator op pad.
Dus ik begrijp dat u er in ieder geval ‘?n keer in de twee weken op vaste basis gebruik van zou willen maken?
Ja, dat lijkt mij wel wat.
Wat voor bezorgservice zou u het liefst willen dan?
Zijn er ook nog verschillen dan? Bezorgservices zijn toch allemaal hetzelfde?
Nou er zijn veel mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de boodschappen door te geven aan de winkel om ze vervolgens thuis te laten bezorgen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook bij de winkel zelf uw boodschappen uitzoeken en deze laten thuisbezorgen. Of u kunt uw bestelling doorgeven en het vervolgens zelf bij de winkel vandaan halen. Verder zou de bestelling gedaan kunnen worden via de telefoon, het internet, de mail, een app of zelfs via een briefje. Alles is mogelijk en dit onderzoek wordt nu gedaan om te kijken wat de klant zou willen.
Nou ik zou het wel fijn vinden als ik mijn bestelling door kan geven en dat het dan bij elkaar gezocht en thuisbezorgd wordt.
Waarom deze methode?
Nou omdat deze methode mij het makkelijkst lijkt. Kijk als ik eerst naar de winkel moet en zelf mijn boodschappen moet doen, moet ik alsnog over de straat. Ook wanneer het glad is. Daarom geef ik mijn bestelling liever door.
En hoe zou u die bestellingen door willen geven dan?
Nou het liefst via de telefoon. Of dat ik bijvoorbeeld de buurvrouw een briefje mee geef. Dan kan zij als ze zelf boodschappen doet deze aan een van de winkelmedewerkers overhandigen. Maar dan ben ik altijd weer afhankelijk van haar. Dus dan toch liever via de telefoon. Ik ben namelijk ook niet zo’n held met al die nieuwe dingen tegenwoordig. Dat via de telefoon en de computer en zo is niet zo mijn ding. En ik gun mezelf eigenlijk niet de tijd om het nog weer te gaan leren.
U gaf eerder aan op vaste basis gebruik te willen maken van de bezorgservice. Zou u daarom een bezorgservice in de vorm van een abonnement geschikt vinden?
Nee hoor. Ik heb geen idee hoe dat tegenwoordig allemaal werkt.
Nou dan betaald u een vast bedrag per maand. En voor dat vaste bedrag krijgt u bijvoorbeeld om de week uw boodschappen bezorgd.
Nou nee. Als we er namelijk niet meer zijn, is het alleen maar lastig voor de kinderen om het stop te zetten en dan moeten zij dat gaan betalen. Nee dat lijkt mij echt niet wat. Je ziet ook vaak dat er fraude gepleegd wordt met dat soort dingen. Ik zag het laatst nog op de televisie. Niet dat ik de winkel niet vertrouw hoor, maar het geeft mij een prettiger gevoel om dat niet te doen.
Helemaal goed hoor. Daarom is het ook een interview! Heeft u trouwens ook nog een voorkeur of suggestie voor de bezorgmethode?
Nou ja ik woon zo dicht bij de winkel, dus dat zouden ze haast wel lopend kunnen doen! Maar ik ben natuurlijk niet de enige die zou willen bestellen en niet iedereen woont zo dicht bij de winkel denk ik. Dus ik zou zeggen met de fiets. Beetsterzwaag is immers niet zo groot, dus ik denk dat een fiets wel handige manier is. Natuurlijk niet zo’n klein fietsje. Maar dan gewoon een grote met zo’n grote bak voorop. Waar je ook wel eens kinderen in ziet zitten zeg maar.
Hoeveel zou u bereid zijn maximaal te betalen voor een bezorgservice?
Nou ‘3,50.
Waarom ‘3,50?
Nou ik doe al jaren mijn boodschappen bij deze winkel. Daarom vind ik dat er ook een stukje service van de zaak tegenover mag staan. En ik vind het zonde om heel erg veel geld te betalen voor het bezorgen terwijl ik zo dicht bij de winkel woon. Als ik bijvoorbeeld ‘5,- per keer zou moeten betalen, vraag ik toch liever de buurvrouw. Want dat is me gewoon teveel geld. En zoveel krijg je niet hoor als je eenmaal met pensioen bent.
Heeft u verder nog suggesties met betrekking tot een bezorgservice?
Nee, vrouwtje.
Dan wil ik u ontzettend bedanken voor de tijd die u heeft genomen om dit interview met mij te kunnen doen. Ik wens u het allerbeste!
Ik jou ook, vrouwtje! En geen dank, daarvoor wonen we tenslotte in een dorp!


Bijlage 5: Interview met Coop ondernemer Marcel Koetsier.

Contactgegevens:
Coop Marcel Koetsier
Hoofdstraat 5
8375 AK Oldemarkt
0561-453010
Voor het leesgemak zijn de vragen van de van de interviewer (auteur) dikgedrukt en zijn de antwoorden van M. Koetsier (ondernemer van Coop Koetsier in Oldermarkt) in een normale opmaak weergegeven.
1. Wat houdt het Coop concept in en vooral, waar staat het voor?
Coop is een co??peratieve organisatie waarin veel ruimte is voor het ondernemerschap. Coop heeft twee a drie maanden geleden hun missie aangepast. De missie die ze eerst hadden was naar mijn mening niet echt een missie, hij was namelijk veel de abstract en algemeen. De drie pointers van de nieuwe missie zijn lekker eten, betaalbaar en lokaal betrokken. Zo zijn ze momenteel bezig met een invoeren van een Coop productlijn met exclusiever eten. Zoiets als de productlijn AH excellent bij de Albert Heijn. Exclusievere producten die normaal veelal alleen verkrijgbaar zijn tijdens de feestdagen.
Verder strijd Coop er niet voor om de goedkoopste te zijn, maar wil de organisatie ook zeker niet de duurste zijn. Daarom passen ze hun prijzen aan, aan wat de concurrentie doet. Zo probeert Coop een betaalbare supermarkt te blijven. Tenslotte willen ze lokaal betrokken zijn. Zo is er momenteel aan actie waarbij er gedoneerd kan worden aan lokale basisscholen. Lokale betrokkenheid is wat Coop echt ademt en toejuicht.
2. Waarom heeft u al ondernemer er voor gekozen om het Coop concept te exploiteren en heeft u niet gekozen voor een andere formule?
In principe had ik niet echt een keus. Ik wilde graag deze winkel in Oldemarkt en deze was opgekocht door Coop. Dus als ik deze winkel zou kopen wist ik ook zeker dat het een Coop zou worden. Daarnaast was het mooi aangezien de C1000 van mijn vader ook over ging naar een Coop en er zodoende meteen onderhandeld kon worden met betrekking tot twee winkels.
Je had natuurlijk ook een andere winkel kunnen kiezen die geen Coop moest worden’.
Nee, dat klopt. Als ik het ook echt niet gewild had, had ik dat natuurlijk ook niet gedaan. Maar ik denk dat het Coop concept goed bij mij past als ondernemer. Ik krijg veel ruimte om zelf te ondernemen en met eigen inbreng en idee??n te komen en dat vind ik prettig. Ik hoef niet alles te overleggen met organisatie wat ik doe met betrekking tot lokale activiteiten, want dat juichen ze alleen maar toe. Ik vind het een fijn concept en het kost mij geen moeite om de missie naar buiten te dragen, omdat ik de missie zelf ben.
3. Moet je als ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen om het Coop concept te mogen uitvoeren? Zo ja, aan welke?
Er zijn natuurlijk een aantal financi??le voorwaarden waar je aan moet voldoen. Maar het is ook van belang dat je het concept uitstraalt en er volledig achter staat. Daarom zoekt Coop ook geschikte ondernemers binnen voor een Coop winkel. Natuurlijk zijn er wel bepaalde verplichtingen als je een Coop winkel hebt. Zo moet je natuurlijk Coop duidelijk op de gevel hebben staat en moet het concept duidelijk zichtbaar zijn in de winkel. De reclames uit de folder bijvoorbeeld, daar moet je natuurlijk wel aan meewerken.
4. In hoeverre is de Coop organisatie betrokken bij de lokale activiteiten van een Coop ondernemer?
Coop is best wel betrokken en prijst het ook aan om als lokale ondernemer in belangenbesturen te zitten. Zo zoekt Coop vaak ook echt winkels uit in dorpen en kleine steden, om lokaal betrokken te kunnen zijn in die omgeving. Vanuit het hoofdkantoor zijn ze best bereid mee te werken aan lokale activiteiten, maar aangezien het hoofdkantoor zelf vrij klein is ten opzichte van winkels en ze nog niet zo ver zijn als bijvoorbeeld een Albert Heijn of C1000, moeten de lokale initiatieven en financieringen veelal vanuit de ondernemer zelf komen. Coop biedt echter wel lokale acties aan, als voorbeeld nu de sponsoractie voor basisscholen.
5. Wat voor beleid schrijft Coop voor wat betreft bezorgservices bij Coop ondernemers?
In principe schrijft Coop daar niet echt een beleid voor uit. Het is natuurlijk van belang dat de bezorgservice in relatie staat tot het Coop concept en dat het concept ten aller tijde wordt uitgestraald, dus dat zal met een bezorgservice niet anders zijn. Maar verder heb je als ondernemer eigenlijk de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt.
6. Biedt de Coop organisatie vanuit het hoofdkantoor ook reeds bezorgservices aan? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo nee, waarom niet?
Ja. Er is een Coop ondernemer die een online bezorgconcept heeft bedacht en dit concept aan Coop heeft doorverkocht. Dat gaat via de site van Coop en daar kun je invoeren welke winkels er bij jou in de buurt aan mee doen. Dan kun je gewoon de boodschappen bestellen via het internet en kun je er voor kiezen het op te halen in de winkel of om het thuis te laten bezorgen. Hierbij is het assortiment op de website volledig aangepast op het assortiment van de desbetreffende winkel en staat deze webshop in contact met het voorraadsysteem. Maar als je als ondernemer hier gebruikt van wilt maken zul je een vrij groot gedeelte van dit bedrag waarvoor Coop het concept heeft overgenomen, zelf moeten financieren. Daarnaast zul je ook zelf een bezorgmethode moeten financieren en eventueel zelf marktonderzoek doen en reclame maken. Ik weet niet precies om wat voor bedragen dit ging, maar het was in iedere geval financieel niet aantrekkelijk. Daarom wil ik zelf gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
7. Biedt u als Coop ondernemer zelf een bezorgservice aan? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo nee, waarom niet?
Nou nog niet helemaal. We zijn wel lokaal betrokken en in principe bezorgen we 1 keer in de week aan voornamelijk oudere mensen. Die bellen dan, geven hun bestelling door en dat bezorgen we vaak op 1 moment in de week thuis. Als er echt problemen zijn in verband met ziekte doen we ook niet zo moeilijk om een keertje extra te rijden. Maar verder doen we er eigenlijk niet zo veel mee. We adverteren er niet mee. Maar ik wil eigenlijk voor de zomer wel graag een bezorgservice opzetten. Dan niet alleen gericht op de particulieren maar ook instellingen. Er zitten rondom Oldemarkt behoorlijk wat instellingen. Zo ligt Steenwijk op 7 kilometer en Wolvega ook ongeveer.
8. Wat voor financi??le en niet-financi??le ondersteuning biedt de Coop organisatie bij het opzetten en uitvoeren van een lokale bezorgservice bij een Coop ondernemer?
Nou eigenlijk weinig. In dit geval is er wel ondersteuning vanuit de organisatie met betrekking tot bezorgservice vanuit de organisatie waar je als ondernemer gebruik van kan maken, maar hier moet je zelf fiks voor betalen. En voor een bezorgservice leveren ze bijvoorbeeld wel stickers voor op een bezorgbus, maar moet je zelf iemand vinden en betalen die de stickers op de bestelbus plakt. Dus in die zin is er weinig ondersteuning vanuit de organisatie en moet je als Coop ondernemer veel op eigen iniatief en met eigen financi??le middelen bewerkstelligen.
9. Wat voor tools en hulpmiddelen krijgt een Coop ondernemer normaliter aangeboden vanuit de organisatie?
Nou bij acties worden er wel promotie pakketen met betrekking tot de acties afgeleverd. Maar dit geldt alleen voor de acties die vanuit hoofdkantoor bedacht en geregeld zijn en dat zijn dan landelijke acties. Voor eigen acties en initiatieven zul je dit als ondernemer zelf moeten regelen.
10. Wat zijn uw idee??n met betrekking tot het opstarten van een bezorgservice en in hoeverre past dit binnen het Coop concept?
Nou ik denk dat het een extra stukje service is, waarbij je als winkel ook een stuk meer lokale betrokkenheid toont. Dus in die zin past een bezorgservice zeker binnen het concept van Coop. Mijn eigen idee is het niet alleen benaderen van particulieren, maar ook benaderen van instellingen. Ik denk dat ik ook voor instelling veel kan betekenen en sneller kan schakelen dan de meeste organisaties. In principe heb ik namelijk veel vrijheid als ondernemer en zit ik niet perse gebonden aan bepaalde tijden en voorwaarden.
11. Zou u bij het introduceren van een online bezorgservice vanuit uw onderneming zelf een website moeten implementeren of wordt dit gedaan via de website van de Coop organisatie?
Eigen heb ik dit al een beetje benoemd. Als je zelf een lokale bezorgservice opzet zul je zelf een website moeten laten bouwen, maar als je gebruik maakt van de bezorgservice vanuit de organisatie is deze website tegen betaling al beschikbaar.

12. Welke strategische opties en vrijheid heeft een Coop ondernemer met betrekking tot een bezorgservice?
Nou de mogelijkheden reiken natuurlijk ver, omdat er veel ruimte is om zelf te ondernemen. Dus in principe kun je als ondernemer zelf alles bepalen. De acceptatie vanuit hoofdkantoor is er wanneer een lokale bezorgservice ge??mplementeerd wordt. De middelen (financieel en niet-financieel) dienen alleen vanuit de ondernemer zelf te komen, maar dit zorgt tegelijkertijd ook voor een hoop vrijheid. Of de klanten hier echt behoefte aan hebben en dus geschikt is, zul je als ondernemer zelf moeten onderzoeken evenals de financi??le rendabiliteit met betrekking tot een bezorgservice. Maar voor een Coop ondernemer kan het natuurlijk ook een strategische keuze zijn om wel gebruik te gaan maken van de bezorgservice die aangeboden wordt vanuit het hoofdkantoor.

Bijlage 6: Interview met PLUS ondernemer Arend Siemonsma
Contactgegevens:
Arend Siemonsma
Bogermansstraat 32
8561BL Balk
0514-524310
Voor het leesgemak zijn de vragen van de van de interviewer (auteur) dikgedrukt en zijn de antwoorden van A. Siemonsma (Medeondernemer van PLUS Siemonsma in Balk) in een normale opmaak weergegeven.
1. Wat houdt het PLUS concept in en vooral, waar staat het voor?
Het concept van PLUS heeft eigenlijk vier kernwaarden. Deze staan weergegeven in het logo van PLUS, elk blaadje in het logo staat voor een van de kernwaarden. De kernwaarden zijn:
– Aandacht
– Kwaliteit
– Lokaal
– Verantwoord
Ik vind dat vooral lokaal en aandacht echt duidelijk terug te zien is. PLUS probeert met het assortiment echt in te spelen op de lokale behoeften. Zo mag je een percentage vreemd inkopen doen, zodat je bijvoorbeeld de aardappelen uit de eigen streek in kunt kopen en kunt aanbieden bij de consument. En wat betreft aandacht; er wordt veel aandacht besteed aan de presentatie van de winkel en het assortiment dat PLUS voert. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wat de consument wil en daar kun je als ondernemer je assortiment op aanpassen.
2. Waarom heeft u al ondernemer er voor gekozen om het PLUS concept te exploiteren en heeft u niet gekozen voor een andere formule?
We waren eerst een C1000. Voordat wij binnen C1000 zouden verbouwen naar het rood concept van C1000 hadden we al eens een gesprek gehad met PLUS om te kijken wat de mogelijkheden waren. We hebben toen de keuze gemaakt om binnen C1000 actief te blijven. Toen C1000 verdween was het de bedoeling dat wij een Albert Heijn zouden worden, tenminste dat wilde Jumbo na de overname. Maar het was in eerste instantie eigenlijk een pure gevoelskwestie dat we geen Albert Heijn wilden worden. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er weinig PLUS ondernemingen in Friesland zijn (nu nog maar 3 en daar komen nog 3 bij). Om onderscheidend te zijn en aangezien de interesse voor PLUS er al was, hebben we besloten om een PLUS te worden.
3. Moet je als ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoen om het PLUS concept te mogen uitvoeren? Zo ja, aan welke?
Nou ja er zijn natuurlijk wel voorwaarden, zoals financi??le voorwaarden, maar daar ga ik liever niet op in. Ook wordt er gekeken of de ondernemer binnen de co??peratie van PLUS past en hoe de omzet van de winkel is. Bij een slechte omzet zal PLUS natuurlijk niet snel met een winkel in zee gaan. Verder moet je natuurlijk het concept wel uitdragen, anders kun je net zo goed geen PLUS worden.
4. In hoeverre is de PLUS organisatie betrokken bij de lokale activiteiten van een PLUS ondernemer? (ondersteunt PLUS bijvoorbeeld lokale activiteit zoals flyers, promotie en lokale media)
Er worden door PLUS veel loyaliteitsacties georganiseerd en hier worden de benodigde materialen voor geleverd, maar voor alle lokale acties draait de ondernemer zelf op. Wel moedigt PLUS deze activiteiten aan, want een van hun kernwaarden is niet voor niets lokaal. Aangezien PLUS een co??peratie is, heeft de ondernemer zelf ook veel inspraak om dingen op zijn eigen manier te doen. PLUS heeft inmiddels zoveel winkels en iedere ondernemer denkt weer anders, in die zin is het ook niet haalbaar voor PLUS om aan alle lokale activiteiten mee te werken.
5. Wat voor beleid schrijft PLUS voor wat betreft bezorgservices bij PLUS ondernemers?
Eigenlijk schrijft PLUS hier totaal geen beleid voor uit. De vrijheid is er om het zelf te doen en te regelen, dat is zowel het voordeel als het nadeel van een co??peratieve ondernemingsvorm.
6. Biedt de PLUS organisatie vanuit het hoofdkantoor ook reeds bezorgservices aan? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo nee, waarom niet?
Er is de mogelijkheid om mee te doen aan de website van PLUS. Hierbij kan je als ondernemer kiezen om een online bezorgservice aan te bieden. Zo kun je gebruik maken van de website die PLUS aanbiedt voor het online bestellen. Deze site staat echter niet in verband met het voorraadsysteem van de winkel. Daarnaast moet je alle overige dingen, zoals vervoer en personeel zelf regelen en komen daar geen compensaties voor. Vanuit de webshop krijgt de ondernemer dan een mailtje met de producten die de klant besteld heeft en kan deze dan bij elkaar (laten) zoeken en dan thuisbezorgen. Het is verder niet verplicht en het is aan de ondernemer om dit te willen, het is ook ok?? als de ondernemer hier zelf een site voor laat maken.
Wel is PLUS bezig met het vorm geven van een ander concept wat betreft bezorgservices. Het is wel de bedoeling dat deze nieuwe vorm landelijk ingevoerd wordt. Dan zal de ondernemer geen keuze hebben om hier wel of niet aan mee te doen. Het concept dat willen gaan uitrollen is naar aanleiding van de pick-up points van Albert Heijn. PLUS wil dit ook gaan doen. Daarbij wordt er voor bestellingen van een pick-up point gebruik gemaakt van een losstaand distributiecentrum speciaal voor deze pick-up bestellingen. Iedere PLUS locatie wordt dan een pick-up point. Klanten kunnen via de website producten bestellen en dat bij de dichtstbijzijnde winkel ophalen. Hierbij gaat de directe omzet ook naar PLUS en niet naar de onderneming, maar krijgt de onderneming wel een vergoeding per bestelling.
7. Biedt u als PLUS ondernemer zelf een bezorgservice aan? Zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo nee, waarom niet?
Ja en nee. In principe hebben we niet een specifieke bezorgservice. Wel zien we onszelf als sociaal verlengstuk van het dorp. Onze bezorgservice houdt in dat klanten in de winkel kunnen komen en hun boodschappen kunnen doen en deze dan bij de kassa afrekenen en voor ‘3,50 thuis kunnen laten bezorgen. Verder kunnen klanten in principe niet bestellingen doorgeven, dat we dit bij elkaar zoeken en thuisbezorgen. Dit laatste doen we eigenlijk alleen voor echt oudere mensen die zelf niets meer kunnen of voor grote bestelling voor bedrijven of instellingen waarbij de bestelling te groot is om uit de winkel te kunnen halen.
8. Wat voor financi??le en niet-financi??le ondersteuning biedt de PLUS organisatie bij het opzetten en uitvoeren van een lokale bezorgservice bij een PLUS ondernemer?
Nou zoals ik al aangaf biedt PLUS eigenlijk helemaal geen ondersteuning. Mentaal wel maar daar blijft het bij.
9. Wat voor tools en hulpmiddelen krijgt een PLUS ondernemer normaliter aangeboden vanuit de organisatie?
Normaliter krijgt de PLUS ondernemer vanuit landelijke acties en activiteiten natuurlijk de standaard pakketten aangeboden die iedere winkel krijgt. Voor eigen initiatieven totaal niet. Er zullen hooguit contacten worden gelegd via het hoofd kantoor. Bijvoorbeeld als je zelf een lokale actie wilt opzetten dat ze dan meedenken met de zaak en contacten voor je leggen, maar verder moet je het echt zelf doen.
10. Wat zijn uw idee??n met betrekking tot het opstarten van een bezorgservice en in hoeverre past dit binnen het PLUS concept?
Ik denk dat het heel erg goed past binnen het PLUS concept, waar lokaal een van de kernwaarden is die nagestreefd wordt. Daarnaast wil PLUS zich onderscheiden in de markt en ik denk dat een bezorgservice daar een hele goede benadering voor is. Ik zou zelf best wel een bezorgservice willen implementeren die groter is dan wij hem nu hebben, alleen zijn we nog maar 6 weken een PLUS. Daarom denk ik dat we eerst eens moeten gaan kijken hoe de financi??le resultaten zijn alvorens we weer gaan investeren. Maar zodra het mogelijk is zou ik het zeker willen doen.
11. Zou u bij het introduceren van een online bezorgservice vanuit uw onderneming zelf een website moeten implementeren of wordt dit gedaan via de website van de PLUS organisatie?
Nou zoals ik zei kun je, je er voor aanmelden en er gebruik van maken. Maar je kunt er ook voor kiezen zelf iets op te zetten.
12. Welke strategische opties en vrijheid heeft een PLUS ondernemer met betrekking tot een bezorgservice?
Eigenlijk is alles een optie. De mogelijkheden zijn eindeloos door de vrijheid die er geboden wordt. Maar als je gaat kijken naar de meest voor de hand liggende mogelijkheden zou je zelf een bezorgservice op kunnen zetten middels een webshop of website of dat mensen via de telefoon kunnen bestellen, je kunt er voor kiezen om straks mee te gaan in de pick-up points, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen beiden te doen of gebruik te maken van de website die PLUS reeds aanbiedt.. Strategische opties genoeg wat dat betreft. Als ik persoonlijk zou kijken naar de lokale betrokkenheid die de organisatie nastreeft en de aandacht voor de mensen, denk ik dat de beste strategische optie is om zowel een bezorgservice aan te bieden als een pick-up point te zijn. Zo ben je volledig en biedt je de klanten een unieke service aan waarbij je onderscheidend bent in de markt en dat is PLUS ten voeten uit. En met onderhandelen is alles mogelijk. Als Dhr. Berkenbosch nog in onderhandeling is met PLUS zou hij een bezorgservice er natuurlijk bij in kunnen bedingen. Die mogelijkheden zijn er wel bij PLUS, afhankelijk van hoe goed een ondernemer kan onderhandelen.


Bijlage 7: Tweede interview met ondernemer supermarktorganisatie Berkenbosch
Na het beschrijven van de verschillende opties, zijn de opties voorgelegd aan Dhr. Berkenbosch en zijn er vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in het volgende interview:
Voor het leesgemak zijn de vragen van de van de interviewer (auteur) dikgedrukt en zijn de antwoorden van Dhr. Berkenbosch in een normale opmaak weergegeven.
1. Wat vindt je van de voorgelegde opties met betrekking tot een bezorgservice?
Ik vindt dat de opties een goed beeld schetsen van wat er mogelijk is en ik denk dat er zeker iets mee gedaan kan worden. Ik heb alleen het idee dat niet alle opties bij mijn visie voor de organisatie past, maar ik sta overal voor open.
2. Van welke twee opties zou je meer te weten willen komen?
De optie met bakfiets vind ik erg interessant en die met de bezorgauto ook. Ik zou wel willen weten hoe dat dan in zijn werk gaat mocht een van die opties gaan toepassen op de organisatie en hoe deze opties aan de gestelde criteria kunnen voldoen. De optie met betrekking tot Coop en PLUS zie ik in niet zitten. Ik wil niet gebonden zijn aan de hoofdorganisatie, waardoor ik liever zelf een bezorgservice op zet. Zo kan ik ook altijd zelf bepalen wat ik er mee doe en hoe ik het ga invullen.
3. Heb je ook voorwaarden met betrekking tot de berekening van die twee opties?
Eh poeh. Nou ik vind het belangrijk dat ik weet waar ik aan toe ben. Dus in die zin wil graag zoveel mogelijk constante kosten en niet voor verassingen komen te staan met betrekking tot kosten. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar optie 1, zou ik perse een zakelijk lease auto willen. Een koopauto heeft altijd onderhoudskosten waar je niet zeker van bent en dan ben ik nooit zeker van de onderhoudskosten. Hou er overigens rekening mee met de berekening dat de BTW voor een bedrijf geen rol speelt, want die kan teruggevorderd worden. Tenslotte zou ik graag willen dat er niet gerekend wordt met de marge op de producten. Ik zou graag berekening willen zien wat de kosten zijn van de bezorgservice en willen weten wat de opbrengst is van het bedrag wat de mensen bereid zijn te betalen voor een bezorgservice. Als dat namelijk uit kan, is de winstmarge op de producten voor mijzelf.

Bijlage 8: Aantekeningen voor berekeningen van cost management
Voor het maken van berekeningen is het van belang om een aantal kwantitatieve gegevens te hebben met betrekking tot de bezorgservice. Daarom zijn hieronder de benodigde kwantitatieve gegevens afgeleid vanuit het kwalitatieve onderzoek. Deze afleiding is gemaakt om goede berekeningen te kunnen maken voor het hoofdstuk cost management.
Uit de behoefte-inventarisatie is gebleken dat van de tweehonderd ge??nqu??teerde klanten, honderdachttien klanten belang hebben bij een bezorgservice. Hierbij is echter gevraagd hoe vaak ze gebruik willen gaan maken van een bezorgservice. Daarom zal de berekening plaatsvinden aan de hand van de vijfentwintig ge??nterviewde klanten en de vijf diepte-interviews.
Supermarktorganisatie Berkenbosch telt ongeveer duizend vaste klanten. Aangezien het niet mogelijk is geweest om alle vaste klanten te interviewen, zal er een berekening gemaakt worden aan de hand van het uigevoerde onderzoek. De klanten die aan hebben gegeven dat ze denken iemand te kennen of in toekomst misschien belang hebben, zullen niet meegerekend worden in de berekening.
Aangezien het aannames zijn van de ge??nterviewde klanten en er aan de hand van aannames geen representatieve aantallen gevormd kunnen worden. Vanuit het onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat 14 op de 30 klanten belang hebben bij een bezorgservice. Berekend is dat 14 op de 30 klanten 46,6% is . Vervolgens is 46,6% van de duizend totale klanten, vierhonderd zesenzestig klanten. We gaan er dus vanuit dat er in totaal 466 klanten belang hebben bij een bezorgservice.
Tijdens alle afgenomen interviews gaven 10 van de totaal 30 klanten aan zelf op vaste basis gebruik te willen maken van een bezorgservice (eenmaal per week). Ook hier zijn de klanten die aannames hebben gedaan op basis van andere personen, niet meegerekend. Tien op de dertig klanten is 33%. 33% van vierhonderd zesenzestig klanten, zijn honderddrie??nvijftig klanten. Er kan dus geconcludeerd worden dat er ongeveer honderddrie??nvijftig klanten op vaste basis (per week) gebruik zullen maken van een bezorgservice aangeboden door supermarktorganisatie Berkenbosch.

Om een beeld te schetsen van hoe ver de klant van supermarktorganisatie Berkenbosch gemiddeld bij de organisatie vandaan woont is er gekeken naar alle ge??nterviewde klanten. Hierbij is de afstand tot winkel van alle ge??nterviewden bij elkaar opgeteld en gedeeld door dertig. Er kan dus geconcludeerd worden dat de van supermarktorganisatie Berkenbosch gemiddeld ongeveer 2,6 kilometer bij de winkel vandaan wonen.
Ook is uitgerekend hoeveel de gemiddelde klant bereid is te betalen voor het laten thuisbezorgen van hun boodschappen. Hierbij zijn de benoemde bedragen van de ge??nterviewde klanten bij elkaar opgeteld en gedeeld door negenentwintig. De reden dat het gedeeld is door negenentwintig is aangezien ‘?n klant geen antwoord op de vraag heeft gegeven. De uitkomst van deze berekening is ‘4,01. Geconcludeerd kan worden dat de klant van supermarktorganisatie Berkenbosch bereid is gemiddeld ‘4,- te betalen voor het laten thuisbezorgen van hun boodschappen.


Bijlage 9: Offerte webshop
Goedemorgen mevrouw van Vliet,

Webwinkels bouw ik over het algemeen met het systeem van http://www.myshop.com
Dat bedrijf levert de software voor de webwinkel, welke vervolgens helemaal
ingesteld en aangepast kan worden naar de eigen wensen.
Het grote voordeel is dat niet alles vanaf de grond aan opgebouwd hoeft te
worden, waardoor het bouwen van een webwinkel u geen duizenden euro’s gaat
kosten.
Het hangt er vanaf wat exact de wensen zijn, maar als u een eenvoudige,
maar volledige webwinkel, dan zijn de eenmalige kosten 499 euro excl. btw.
Hierbij ga ik uit van een standaard lay-out met standaard kleuren (keuze uit
een stuk of 30 lay-outs), uiteraard is het mogelijk om de lay-out volledig
aan te passen aan uw wensen, alleen dan gaat er wel meer tijd in zitten en
zijn de kosten hoger.

U betaald aan myshop.com wel abonnementskosten, afhankelijk van de wensen,
zoals het aantal producten dat erop komt te staan en de keuze of u
betalingen via iDEAL wilt aanbieden aan uw klanten.
Als u bijvoorbeeld maximaal 100 producten wilt plaatsen en geen iDEAL wilt
aanbieden, dan zijn de maandelijkse kosten 5 euro excl. btw.
Als u bijvoorbeeld wel iDEAL wilt aanbieden aan uw klanten, dan heeft u een
ander abonnement nodig, wat bij 19 euro excl. btw per maand begint.
Als u vervolgens meer dan 100 producten wilt plaatsen, dan zijn de kosten
een paar euro hoger.

Daarnaast heeft u een domeinnaam met hosting nodig (indien u dat nog niet
heeft), in Nederland zijn er honderden bedrijven waar we dit kunnen
registreren, over het algemeen kost dit een paar euro per maand. Indien u
iDEAL betalingen wilt kunnen ontvangen, dan moet er een koppeling met een
betaalprovider gemaakt worden. Over het algemeen rekent zo’n betaalprovider
45 cent per transactie.

Bij de bovenstaande prijs zit het invoeren van alle producten niet
inbegrepen, omdat ik niet weet om hoeveel producten het gaat en welke
gegevens er bij de producten moeten komen te staan.
Mijn tarief is 14 euro excl. btw per kwartier. U kunt eventueel zelf de
producten invoeren middels een Excel bestand, maar ik kan dat eventueel ook
verzorgen. Alleen kan ik dus op dit moment geen prijs noemen voor het
invoeren van de producten, omdat ik niet kan inschatten hoeveel tijd daarin
gaat zitten.

Het koppelen van de webwinkel aan het bestelsysteem in de winkel is een
ander verhaal. Het maken van zo’n koppeling kost over het algemeen heel veel
tijd/geld, ook moet er dan een programmeur ingehuurd worden die de software
van het bestelsysteem in de winkel kent, zodat ik in overleg met die persoon
een koppeling kan bouwen, meestal ben je niet met een paar honderd euro
klaar en loopt het in de duizenden euro’s.
Heel soms is er al een standaard koppeling aanwezig, maar dat is
afhankelijk van jullie software.

U kunt dus op ieder gewenst moment aanpassingen aan mij doorgeven. Kleine
aanpassingen voer ik over het algemeen dezelfde of de volgende werkdag uit.
Grote aanpassingen gaan in overleg. U zit bij mij nergens aan vast, dus geen
contract of maandelijkse kosten. U betaald bij mij alleen als u iets gedaan
wilt hebben, hierbij maakt het niet uit of u wekelijks aanpassingen
doorgeeft of bijvoorbeeld 1x per jaar. De kosten zijn 14 euro excl. btw per
blok van een kwartier.

Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is, mocht je nog meer willen
weten, mail gerust.

Groeten,
Jouri Blom

—————————————————
Nederlink Webdesign

Bezoekadres: (op afspraak)
Business Centre Heuvelrug
Rijksstraatweg 269 N
3956 CP Leersum

Postadres:
Rijksstraatweg 269 N
3956 CP Leersum

Internet: http://www.nederlink.nl
E-mail: [email protected]
KvK Utrecht: 30166087
————————————————–

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Thesis: Supermarktorganisatie Berkenbosch is een franchise supermarkt…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/thesis-supermarktorganisatie-berkenbosch-is-een-franchise-supermarkt/> [Accessed 19-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.