Essay: Vragen PO

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Vragen PO
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 477 words. Download the full version above.

Hoe kan de wereld zien dat u christen bent?
Wie is God voor u?/ Wat betekent God voor u?
Hoe reageren mensen die niet geloven als u zegt dat u gelovig bent?
Waarom bent u ouderling?
Hoe denkt u over de afwisseling van de kerkenraadsleden? (de tijd dat zij deel uitmaken van de kerkenraad)
Gaat u met mensen in gesprek als u hoort dat ze tegen God zijn of laat u ze praten?
Wat zou u aan uzelf willen veranderen als het gaat over evangeliseren?
Waarom bent u catecheet?
Wat is uw taak als catecheet?
Welke waarde hecht u aan het bestaan van catechisatie?
Wat zou u eventueel aan de kerk willen veranderen?
Hoe staat u tegenover de regels die bij ons in de gemeente gelden (denk hierbij aan kleding etc.)
Hoe staat u tegenover de activiteiten die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse rommelmarkt, gemeentedag, de koren, de bibliotheek etc.?
Bent u nauw betrokken bij het evangelisatiewerk wat wordt georganiseerd door onze gemeente?
Hoe vindt u het om preken te lezen?
Hoe kiest u een preek die u wilt lezen?
Hoe bepaalt de kerkenraad wanneer er iemand onder censuur wordt geplaatst?
Hoe gaat het beroepingswerk in zijn werk?
Hoe denkt u over het functioneren van het curatorium?
Hoe ziet u te toekomst van onze gemeente?
Hoe ziet u de toekomst van de Gereformeerde Gemeente in het algemeen?

Vragen PO

Hoe kan de wereld zien dat u christen bent?
Wie is God voor u?/ Wat betekent God voor u?
Hoe reageren mensen die niet geloven als u zegt dat u gelovig bent?
Waarom bent u ouderling?
Hoe denkt u over de afwisseling van de kerkenraadsleden? (de tijd dat zij deel uitmaken van de kerkenraad)
Gaat u met mensen in gesprek als u hoort dat ze tegen God zijn of laat u ze praten?
Wat zou u aan uzelf willen veranderen als het gaat over evangeliseren?
Waarom bent u catecheet?
Wat is uw taak als catecheet?
Welke waarde hecht u aan het bestaan van catechisatie?
Wat zou u eventueel aan de kerk willen veranderen?
Hoe staat u tegenover de regels die bij ons in de gemeente gelden (denk hierbij aan kleding etc.)
Hoe staat u tegenover de activiteiten die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse rommelmarkt, gemeentedag, de koren, de bibliotheek etc.?
Bent u nauw betrokken bij het evangelisatiewerk wat wordt georganiseerd door onze gemeente?
Hoe vindt u het om preken te lezen?
Hoe kiest u een preek die u wilt lezen?
Hoe bepaalt de kerkenraad wanneer er iemand onder censuur wordt geplaatst?
Hoe gaat het beroepingswerk in zijn werk?
Hoe denkt u over het functioneren van het curatorium?
Hoe ziet u te toekomst van onze gemeente?
Hoe ziet u de toekomst van de Gereformeerde Gemeente in het algemeen?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Vragen PO. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/vragen-po/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.