Vragen PO - Essay Marketplace

Vragen PO

Hoe kan de wereld zien dat u christen bent?
Wie is God voor u?/ Wat betekent God voor u?
Hoe reageren mensen die niet geloven als u zegt dat u gelovig bent?
Waarom bent u ouderling?
Hoe denkt u over de afwisseling van de kerkenraadsleden? (de tijd dat zij deel uitmaken van de kerkenraad)
Gaat u met mensen in gesprek als u hoort dat ze tegen God zijn of laat u ze praten?
Wat zou u aan uzelf willen veranderen als het gaat over evangeliseren?
Waarom bent u catecheet?
Wat is uw taak als catecheet?
Welke waarde hecht u aan het bestaan van catechisatie?
Wat zou u eventueel aan de kerk willen veranderen?
Hoe staat u tegenover de regels die bij ons in de gemeente gelden (denk hierbij aan kleding etc.)
Hoe staat u tegenover de activiteiten die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse rommelmarkt, gemeentedag, de koren, de bibliotheek etc.?
Bent u nauw betrokken bij het evangelisatiewerk wat wordt georganiseerd door onze gemeente?
Hoe vindt u het om preken te lezen?
Hoe kiest u een preek die u wilt lezen?
Hoe bepaalt de kerkenraad wanneer er iemand onder censuur wordt geplaatst?
Hoe gaat het beroepingswerk in zijn werk?
Hoe denkt u over het functioneren van het curatorium?
Hoe ziet u te toekomst van onze gemeente?
Hoe ziet u de toekomst van de Gereformeerde Gemeente in het algemeen?

Vragen PO

Hoe kan de wereld zien dat u christen bent?
Wie is God voor u?/ Wat betekent God voor u?
Hoe reageren mensen die niet geloven als u zegt dat u gelovig bent?
Waarom bent u ouderling?
Hoe denkt u over de afwisseling van de kerkenraadsleden? (de tijd dat zij deel uitmaken van de kerkenraad)
Gaat u met mensen in gesprek als u hoort dat ze tegen God zijn of laat u ze praten?
Wat zou u aan uzelf willen veranderen als het gaat over evangeliseren?
Waarom bent u catecheet?
Wat is uw taak als catecheet?
Welke waarde hecht u aan het bestaan van catechisatie?
Wat zou u eventueel aan de kerk willen veranderen?
Hoe staat u tegenover de regels die bij ons in de gemeente gelden (denk hierbij aan kleding etc.)
Hoe staat u tegenover de activiteiten die worden georganiseerd, zoals de jaarlijkse rommelmarkt, gemeentedag, de koren, de bibliotheek etc.?
Bent u nauw betrokken bij het evangelisatiewerk wat wordt georganiseerd door onze gemeente?
Hoe vindt u het om preken te lezen?
Hoe kiest u een preek die u wilt lezen?
Hoe bepaalt de kerkenraad wanneer er iemand onder censuur wordt geplaatst?
Hoe gaat het beroepingswerk in zijn werk?
Hoe denkt u over het functioneren van het curatorium?
Hoe ziet u te toekomst van onze gemeente?
Hoe ziet u de toekomst van de Gereformeerde Gemeente in het algemeen?

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.