Essay: Welke vormen van internetfraude zijn er?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Welke vormen van internetfraude zijn er?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 490 words. Download the full version above.

Internetfraude is een vrij breed toepasbaar, waardoor ik niet alle vormen kan geven.
Daarom heb ik alleen de belangrijkste vormen in internetfraude weergegeven.

Pharming
Pharming lijkt op het Engelse farming, ook wel oogsten dus.
Dit is dan ook het voornaamste doel bij pharming.

Het verkrijgen van gegevens door de DNS-server aan te vallen en het internetadres van het domein te wijzigen. DNS staat voor Domain Name System, deze zorgt ervoor dat wanneer jij bijvoorbeeld http://www.facebook.com intypt dat je met facebook verbindt en niet een fysiek addres hoeft in te voeren.
Onder een fysiek addres valt een numeriek addres, zoals het IP addres van uw eigen thuis netwerk.
Dit wordt op veel verschillende sites geprobeerd maar vooral bij banken.
Zo typt de nietsvermoedende internet gebruiker het internetaddres in en komt op de nagebootste webpagina terecht. De gebruiker logt met zijn gegevens in op zijn bank terwijl de hacker de gegevens kan krijgen om daarna bijvoorbeeld de bankrekening leeg te halen.

Phising
Phising lijkt veel op pharming maar er zit toch verschil in. Phising lijkt op het engelse fishing wat vissen betekend. Dit is dan ook weer de voornaamste reden bij phising.
Het binnen ‘hengelen’ van gegevens van een internet gebruiker.

Vooral worden de gebruikers via de e-mail benadert door de zogenaamde bank dat om bijvoorbeeld invoering van gegevens vraagt omdat de bank ze ‘verloren’ is of ‘kwijtgeraakt’. Ook kan het dat ze vragen om gegevens te bevestigen op de zogenaamde website van de ‘bank’ omdat anders de rekening wordt geblokkeert in verband met een ‘poging tot fraude’ ook deze manier van internetfraude is om gegevens te verkrijgen om bijvoorbeeld de bankrekening mee leeg te halen.

Acquisitiefraude
Acquisitiefraude ook bekend als advertentiefraude.
Bij deze vorm van internetfraude wordt door de fraudeur zogenaamd een advertentie gecre??erd in ruil voor geld terwijl de fraudeur de advertenties niet of niet allemaal verspreidt.

Onder acquisitiefraude zijn ook spooknota’s gerekend. Een spooknota, ook wel spookfactuur, is een factuur voor niet geleverde goederen of diensten. De fraudeur hoopt dat deze in de drukte betaald wordt.

Bij acquisitiefraude gaat het bij de fraudeur er om geld te verkrijgen door zogenaamd advertenties te plaatsen of spooknota’s.
Door wie wordt internetfraude gedaan?

Bij internetfraude zijn er verschillende vormen, daarom heb ik ook van elke vorm

Pharming
Bij pharming is het meestal een invidu maar kan ook in een groep uitgevoerd worden.
De hackers/fraudeurs zijn erop uit om gegevens zoals creditcard gegevens of inlog gegevens van internetbankiers te verkrijgen via de DNS aan te vallen/hacken en een imitatie website te cre??ren waarna de gebruiker ze invult om daarna de opgelichte gebruiker zijn creditcard of bank leeg te halen.

Vooral mensen met geld problemen zullen aan deze vorm doen, maar ook hackers gewoon om te proberen, voor de kick, helaas met slechte doeleinden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Welke vormen van internetfraude zijn er?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/welke-vormen-van-internetfraude-zijn-er/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.