Essay: Wie was toch die dappere Carthaagse legeraanvoerder?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Wie was toch die dappere Carthaagse legeraanvoerder?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 844 words. Download the full version above.

Wie was toch die dappere Carthaagse legeraanvoerder? Die knappe vent die in de vrieskou met olifanten de Alpen overtrok? Dat was Hannibal, Hannibal Barkas. Een jonge legeraanvoerder, die net als zijn vader zijn hele leven een gezworen vijand van Rome was.

Hannibal Barkas is geboren in 247 v.Chr. en overleed in 183 v.Chr. Zijn vader, zijn vijanden zouden zijn, net als ze dat van zijn vader waren. Hannibal’s vader was de generaal van het Carthaagse leger. Daardoor was hannibal een geboren legeraanvoerder. Toen zijn vader stierf nam Hamilcar’s schoonzoon hasdrubal de legeraanvoering op zich omdat Hannibal nog niet oud genoeg was om zelf een legeraanvoerder te zijn. Hasdrubal probeerde aan alle kanten het Carthaagse rijk uit te breiden. Daarom trouwde Hannibal met de prinses van Iberea om de positie van Carthago te verbeteren.

Toen Hasdrubal werd vermoord werd Hannibal generaal van het Carthaagse leger. Hannibal was zeer succesvol in wat hij deed. Hij veroverde meerdere steden zoals Salamanta en Saguntum. Daarna veroverde hij in relatief korte tijd bijna heel Iberea. Dit zorgde voor spanningen onder de Romeinen. En omdat Hannibal het door Hasdrubal gesloten Ebro-verdrag verbrak door toch over de Ebro te trekken, barstte de bom. Rome verklaarde de oorlog aan Carthago. Dit was het begin van de tweede punische oorlog.

Meteen staakte Hannibal zijn verdere veroveringen en dacht over een plan om Rome te pakken te krijgen. Er waren meerdere routes die hij kon nemen maar hij had een geniaal idee. Hij besloot door de Alpen te trekken, voor een verrassingsaanval op de Romeinen. Dit is een van de beroemdste verhalen over Hannibal. Aan het begin van de winter begon hij met zijn tocht en stak hij met tienduizenden manschappen en 37 olifanten de Alpen over. Omdat het koud was en ze geen eten hadden stierven er veel van hen. Ook waren er genoeg obstakels zoals wegversperringen. Een van die wegversperringen was een grote rotspartij die de weg blokkeerde. Hannibal nam vuur en wijn en door de hitte van het vuur braken de rotsen. Zo had hij een oplossing voor elk probleem. Na een totale reis van 5 maanden kwamen Hannibal, zijn manschappen en de overgebleven olifanten aan in Rome.

Toen Hannibal in Noord-Italië was aangekomen sloten de Galliërs zich bij hem aan en samen wonnen ze meerdere veldslagen tegen Rome. Na grote veldslagen sloten steeds meer Galliërs zich aan bij Hannibal. Samen trokken ze verder over de Apennijnen en in Toscane verloor Hannibal zijn oog aan een ziekte.

De Romeinse veldheer Quintus Fabius Maximus Cunctator had een nieuwe tactiek: Hannibal proberen te pakken te krijgen door een direct gevecht te ontwijken en zo zijn leger uit te putten. Maar Hannibal had deze tactiek snel door. Er moest iets gebeuren, vonden de Romeinen, voordat Hannibal alles verwoeste. Daarom koos Rome ervoor om nieuwe consuls aan te stellen. Ze bedachten een frontale aanval om Hannibal eindelijk een keer te verslaan. Er werden wel 8 legioenen ingesteld en ieder legioen bestond uit zo’n 5000 man. Ze besloten Hannibal aan te vallen bij Cannae, de Romeinen waren in de meerderheid. En zelfs alle olifanten werden gedood.

De Romeinen bleven hoop houden, maar Hannibal was hen weer te slim af. Hij trok zich terug, waardoor de Romeinen steeds verder richting stad werden gelokt. Waar een soort van linie in de vorm van een halve maan was opgesteld door Hannibal, dit hoorde allemaal bij zijn plan.

Maar de Romeinen gaven niet op, nog in de Tweede Punische Oorlog versloeg generaal Publius, Hannibal in Afrika. Hij wordt gezien als een van de grootste veldheren.

Hannibal had overal bondgenoten, zo ook in Afrika. Zij vielen samen met de Capuaanse cavalerie het Romeinse kamp aan. Maar de Romeinen moest herbewapend worden, echter was Hannibal de Romeinen weer te slim af. En plaatste zijn kamp bovenop een berg. Er volgde een veldslag, die lang onbeslist bleef. Totdat er een stofwolk tevoorschijn kwam en de Romeinen konden vluchten. Hannibal had dus weer gewonnen.

Deze veldslag wordt ook wel de Eerste slag om Capua genoemd, wat sindsdien de hoofdstad van Carthago was.

Hannibal had een jongere broer Hasdrubal, die ook een Carthaagse veldheer was. Hij wilde Hannibal te hulp komen door ook over de Alpen te trekken. Helaas werd hij verslagen en onthoofd door de Romeinen.

De Romeinen geven de strijd niet op en sluiten een bongenoodschap met de Numidische koning samen om samen Carthago aantevallen.

Bij deze strijd probeert Hannibal weer dezelfde tactiek toetepassen als bij Cannae maar dit mislukte. De Romeinen hebben Hannibal eindelijk een keer verslagen.

Hannibal moet zijn positie als generaal afstaan en wordt leider/burgelijke bestuurder van Carthago.

Hannibal zou worden uitgeleverd aan Rome, maar vluchtte door deze bedreiging naar Syrië en later naar Bitynië. Rome had echter spionnen en wist waar zijn vaste verblijfplaats was. Hannibal hield de eer aan zichzelf en pleegde zelfmoord dmv vergif.

Hij zou liever zichzelf doden dan dat de vijand dat voor hem zou doen. Zo kwam Hannibal aan zijn einde.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Wie was toch die dappere Carthaagse legeraanvoerder?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/wie-was-toch-die-dappere-carthaagse-legeraanvoerder-die-knappe-vent-die-in-de-vrieskou-met-olifanten-de-alpen-overtrok-dat-was-hannibal-hannibal-barkas-een-jonge-legeraanvoerder-die-net-als-zijn/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.