Essay: Wie zegt ‘ik geloof in God’ wordt al heel snel gezien …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Wie zegt ‘ik geloof in God’ wordt al heel snel gezien ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 985 words. Download the full version above.

Wie zegt ‘ik geloof in God’ wordt al heel snel gezien als niet-origineel, ouderwets en zelfs dom, omdat het Christendom al zo lang bestaat. Wie nog steeds ‘niet beter weet’, zien we vaak als onderontwikkeld, onwetend en zelfs inferieur. De wetenschap daarentegen is modern, vernieuwend en erg hoog aangeschreven. Geloven is voor de oma’s en de opa’s, net zoals de typemachine dat is, het is gedateerd. De jeugd is nu aan de beurt en zij willen zich onderscheiden, ze willen innoveren.

Dit is iets heel eigen aan de mens, en is altijd zo geweest. De eerste christelijke monotheïsten ondervonden veel tegenstand voor hun nieuwe ideeën in de toenmalige wereld vol polytheïstisme, maar hun geloof verspreide zich, en het polytheïsme in Europa stierf nagenoeg uit. De eerste wetenschappers kenden dezelfde problemen, maar de mens wil vernieuwen en de wetenschap is het nieuwe moderne geloof. Ook onze wetenschap zal gedateerd raken en er zullen weer innovatieve personen komen wiens nieuwe perspectieven ook de wereld zullen veroveren, waarna er op onze generatie wordt teruggekeken als ouderwets en onwetend. Het Christelijke geloof was, net als de wetenschap nu, een manier voor de mensen om de wereld te begrijpen. En zoals wij nu zeggen ‘Hoe kun je in deze tijd nog in God geloven?’ zullen toekomstige generaties misschien zeggen: ‘Hoe kun je in deze tijd nog in de Big Bang geloven?’.

Volgens mij is er een wereld van verschil tussen het geloof in de overtuigingen van het Christendom, en het instituut van de christelijke kerk. De Kerk in Europa heeft zijn laatste aanzien en respect moeten inboeten door de recentelijke schandalen. Alle pedofiliezaken omtrent de vele priesters en geestelijken schaadden het vertrouwen van de gelovigen in de kerk, maar niet in God. Zij zien in dat de menselijke fouten van het instituut de Kerk geen afbreuk hoeft te doen aan hun werkelijke overtuigingen. De geestelijken worden in Europa al lang niet meer als absolute vertegenwoordigers van God beschouwd. De atheïsten en de agnosten daarentegen zien deze schandalen wel als een aanwijzing voor de echte aard van het Christendom. Daardoor voelen zij zich gesterkt in hun afkeer van het Christendom. Voor hen is het gedrag van de priesters een directe reden om het hele geloof en de gelovigen te veroordelen.

Mensen geloven niet meer in het beeld van God dat hen door de Kerk werd voorgesteld. Iedereen heeft zijn eigen geloof ontwikkelt en denkt anders, en dat sterkt het geloof. Omdat iedereen zijn eigen paradigma heeft en op zijn eigen manier naar het leven kijkt, heeft ook iedereen zijn eigen antwoorden op existentiële en metafysische vragen. Maar we vertrekken wel allemaal van dezelfde waarden en normen zoals: gelijkheid, delen, eerlijkheid, vriendschap, vergevingsgezindheid, …. Net zoals die altijd al geldde in het Christendom en ook elk ander klassiek geloof ze hoog in acht stelt. Wanneer mensen nu een vluchteling onderdak geven, doen ze dat omdat ze belang hechten aan gelijkheid en broederschap. Niet omdat ze volgens de Kerk anders God boos maken.

Het is de Kerk die het Christendom misbruikte om macht en rijkdom te vergaren. En wat de hedendaagse mens afkeurt, is niet het geloof zelf, maar de gewoontens en tradities van de Kerk die niets bijdragen aan de waarden. Wat voor nut hebben bidden en naar de kerk gaan? Daar wordt je geen beter mens van. Ook interpreteert de Kerk enkele waarden erg dubbelzinnig. Zo is iedereen gelijk volgens het geloof, maar toch mag het kerkelijke huwelijk enkel gelden tussen man en vrouw en is dit verboden voor holebi’s. Dit is iets wat de nieuwe Paus, Fransiscus, goed begrepen heeft. Hij is een vernieuwend man, ondanks dat hij de vertegenwoordiger is van een nog steeds erg conservatieve Kerk. Hij denkt al anders dan zijn voorgangers en hij is al heel wat meer ‘mee met zijn tijd’. En dat maakt hem erg populair, ook bij veel Atheïsten en Agnosten. Mensen zijn er dus niet op uit om de overtuigingen van het geloof te ondermijnen, zolang de belangrijke waarden wel gerespecteerd worden.

Mijn mening is dat het voor Europeanen en Belgen niet zozeer moeilijk is om Christelijk te zijn, wel om kerkelijk te zijn. Geloven is veel persoonlijker geworden en mensen volgen niet langer een collectief idee dat hen opgelegt wordt. Ze zoeken een geloof dat echt bij hun past, velen vinden hun vertrouwen in de wetenschap, in andere klassieke geloven of creëren een geheel nieuw geloof. Het Christendom is gewoon geen standaard gegeven meer, 50 jaar geleden werden mensen nog heel raar bekeken als ze niet Christelijk waren en de Kerk niet respecteerden. Maar de jeugd wil gebruik maken van hun vrije meningsuiting en zo ook van hun vrijheid van religie. Men voelt zich niet meer verplicht om Christelijk te zijn en gaat op zoek naar nieuwe geloven en idealen. Het geloof in België is sterk veranderd, maar de meeste Christelijke waarden worden nog steeds behouden. De traditionele God maakt plaats voor een geloof in waarden en normen. Wie nog wel gelooft in het klassieke Christendom lijkt in vergelijking ouderwets en zelfs niet in staat om een eigen mening te vormen, daarom wordt er nu eerder op de gelovigen neergekeken in plaats van andersom.

Volgens mij zal Nietzsche nooit gelijk krijgen, ‘God’ en het Christendom zullen niet volledig uitsterven. Maar de kerk zoals we die nu nog kennen zal wel eindigen, omdat de Kerk zijn macht over het Christendom lange tijd erg misbruikt heeft en die bal kaatst nu terug. De goede intenties van innovatieve geestelijken komen te laat om het instituut te redden. Desondanks zien we dat de kleine minderheid van de bevolking die voor het Rooms-Katholieke geloof kiest, hier wel heel plichtsbewust mee omgaat, meer nog dan de vorige generaties aan wie het Christendom politiek en sociaal opgelegd werd.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Wie zegt ‘ik geloof in God’ wordt al heel snel gezien …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/wie-zegt-ik-geloof-in-god-wordt-al-heel-snel-gezien-als-niet-origineel-ouderwets-en-zelfs-dom-omdat-het-christendom-al-zo-lang-bestaat-wie-nog-steeds-niet-beter-weet/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.