Waar komt de angst van de Nederlandse bevolking vandaan? - Essay Marketplace

Waar komt de angst van de Nederlandse bevolking vandaan?

Nederlanders zijn minder positief gaan denken over de opvang van vluchtelingen in ons land en in het algemeen. Het percentage tegenstanders van vluchtelingen is recentelijk met 10 procent gestegen. Ook vind de meerderheid dat vluchtelingen niet in Europa moeten worden opgevangen, en vindt 73 procent van de ondervraagden dat de grenzen moeten sluiten. Waar komt deze angst vandaan?

IS-strijders

Je hoort vaak dat er een grote kans is dat er IS-strijders naar Nederland kunnen komen, omdat de meerderheid van de vluchtelingen namelijk mannelijk is. IS heeft er wel op aangeduid dat het IS-strijders naar Europa wil sturen om aanslagen te plegen. Maar bewezen is het nog niet, en er zijn nog geen aanslagen via deze route gepleegd.

In werkelijkheid besluiten mannen in oorlogsgebieden om zelf eerst te vertrekken naar Europa omdat de reis gevaarlijk is. Dit hoor je ook veel in het nieuws, er zijn meerdere verhalen over omgekomen vluchtelingen op de Middellandse Zee. Ook vragen mensensmokkelaars veel geld, niet iedereen kan dit betalen.

Vaders of echtgenoten proberen hun gezin in veiligheid te brengen, maar moeten dus tijdelijk afscheid nemen omdat de reis te gevaarlijk en te duur is. Zij proberen naderhand hun gezin weer bij elkaar te brengen. Dat komt door de slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen en het gebrek aan legale mogelijkheden om asiel aan te vragen in Europa.

Veel vluchtelingen die naar Europa vertrekken, zijn van landen waar IS actief is. Dat er IS-strijders zitten in de vluchtelingenstroom is niet uit te sluiten, volgens de Nederlandse overheid. Het kabinet streeft voor verbeteringen in de identificatie en registratie van asielzoekers, na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs.

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Nationale Politie zijn voortdurend alert op signalen over mogelijke IS-strijders in de vluchtelingenstroom. Ook wordt er goed gelet op tekenen van eventuele radicalisering. De IND, het CAO (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) en de Dienst Terugkeer en Vertrek zullen signalen die hierop wijzen, doorgeven aan de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).

Ook worden er vingerafdrukken van vluchtelingen genomen. Eurocommissaris Frans Timmermans zegt hierover: ”Ik geloof niet dat militanten met vluchtelingen meereizen als ze weten dat ze bij aankomst hun vingerafdruk moeten afgeven. Als we dit vakkundig doen, kunnen we de terroristen eruit filteren. ”

Integratie

Rotterdamse onderzoekers stelden vast dat asielzoekers gemiddeld vaker van een misdaad verdacht worden dan autochtonen. Voor autochtonen is het verdenkingspercentage een stuk lager dan asielzoekers (1,5 procent voor autochtonen, tussen 3,4 en 10 procent voor asielszoekers).

In Breda, waar in 2014 een azielzoekerscentrum werd gevestigd, is de criminaliteit zelfs gedaald met bijna 20 procent. Er is minder verkeersoverlast en er wordt minder gestolen.

Bij de misdaden van asielzoekers zitten veel kleine geweldsmisdrijven. Die vinden vaak binnen de muren van het azielszoekerscentrum plaats. Zo gezien leidt de aanwezigheid van een azc tot meer misdadigheid, maar hebben vooral vluchtelingen daar last van.

Milleke de Neef, adviseur bij kenniscentrum Rutgers, vindt dat ‘roepen dat asielzoekers zorgen voor seksuele intimidatie’ nogal ongepast is. ”Er is ook zonder asielzoekers seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland.” Ze benadrukt dat het belangrijk is dat vluchtelingen seksuele voorlichting krijgen, waar ook gepraat wordt over de waarden en normen in hun eigen land en ook die van Nederland.

Gelukszoekers

Vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, mogen hier werken. Als ze geen werk kunnen vinden, dan hebben ze recht op een uitkering. Uit onderzoek van het SCP (het Sociaal Cultureel Planbureau) blijkt dat in 2013 maar 39 procent van de Irakese vluchtelingen betaald werk had. Bij de Afghaanse vluchtelingen was dit 42 procent, en bij de Somalische vluchtelingen was dit slechts 26 procent.

Voor autochtone Nederlanders ligt dit percentage op 70 procent. De lage arbeidsdeelname komt niet door een gebrek aan ambitie, stelt Dorine Manson, bestuurster van Vluchtelingenwerk Nederland, destijds. ,,Vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot.”

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.