Essay: Ziektes als gevolg van stress

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Ziektes als gevolg van stress
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 822 words. Download the full version above.

Stress veroorzaakt niet alleen symptomen, stress kan er ook voor zorgen dat een ziekte erger wordt. Er is een verband gevonden tussen stress en aandoeningen aan het immuunsysteem zoals astma, reumatoïde artritis(een auto-immuunziekte waarbij er gewrichtsontstekingen ontstaan) en multiple sclerose oftewel MS(een ziekte waarbij de bescherming laag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuw is beschadigd). (Wright, 1999) (Walker, 1999) (Mohr, 2000)

Stress en depressie

Stress op zichzelf heeft geen directe aanleiding tot een depressie, wanneer iemand niet goed met de stress om kan gaan heeft die persoon wel een verhoogde kans op een depressie. (Daniel K. Hall-Flavin, 2014)

Een onderzoek met ratten heeft uitgewezen dat wanneer ze na veel stressvolle situaties depressief gedrag gingen vertonen. Door de stress verloor het brein de mogelijkheid om zichzelf gezond te houden, daardoor was de hippocampus (zie figuur 5), gedeelte in de hersenen die zorgt voor het opslaan van nieuwe gebeurtenissen, gekrompen dit heeft invloed op het leer vermogen en het korte termijn geheugen. Na de studie vertoonde de ratten dezelfde symptomen als de mens. Zo hadden ze last van slapeloosheid en moeite met nieuwe dingen leren. Ook vergeleken ze de hersencellen van de gestreste ratten met normale ratten. Hierbij bleek dat de gestreste ratten 20 procent minder nieuwe hersencellen aanmaakte dan de normale ratten. (Hildebrandt, 2012)

Bij een lange periode van stress word het hormoon serotonine, wat zorgt voor optimisme en stabiliteit niet meer genoeg aangemaakt. Er is dus een verklaring waarom je tijdens een langere periode van stress gevoeliger bent voor een depressie. (Nico, stressplein.eu, 2016)

Zelfdestructie

Stress zorgt niet alleen voor spanning, maar ook voor spanning en angst. Stress bouwt zich op in de amygdala van je brein, dit is het gedeelte waarin angst word verwerkt. Stress zorgt ervoor dat de grote en activiteit in dit gedeelte van je hersenen uitbreid. Hierdoor ervaar je dus meer spanning en angst, dit veroorzaakt een vicieuze cirkel met meer stress en angst.

(Alban, sd)

Stress en dementie:

in 1968 werd er een onderzoek opgesteld, hierbij werd het verband tussen dementie en stress onderzocht. Er werden 1462 vrouwen geboren in 1908, 1914, 1918, 1922 en 1930 gescreend. Deze vrouwen werden vier decennia gevolgd en aan gezondheidstests onderworpen. Inmiddels zijn bijna alle vrouwen overleden en dus het onderzoek bijna afgelopen. Er werd steeds gevraagd of de vrouwen een periode van stress hadden ervaren. Het aantal stressoren toonde een duidelijk verband tussen dementie en stress. “Van 1968 tot 2006 kregen 153 vrouwen dementie, van wie 104 de ziekte van Alzheimer, op een gemiddelde leeftijd van 78 jaar. Tussen de emotionele gebeurtenis en de ontwikkeling van dementie zat soms wel vier decennia.” (Sedee, 2013)

Stress tijdens de zwangerschap

Stress beïnvloed het menselijk lichaam dus wel degelijk, maar hoe zit het dan wanneer iemand een ongeboren kind draag? De moeder deelt hij bloed met die van de baby wat dus betekend dat de baby ook het stress hormoon krijgt. De gevolgen zijn te verdelen in vier categorieën:

Perinataal(rond de geboorte):

Rond de bevalling kan grote hoeveelheden van stress zorgen voor een kortere zwangerschapsduur en er is een grotere kans op een prematuur oftewel vroeggeboorte. de baby heeft ook vaak een lager geboorte gewicht en een kleinere lengte. Uiteindelijk kan veel stress zorgen voor een miskraam.

Zuigeling(kinderen jonger dan 2 jaar):

Vanaf het moment dat een kind geboren is gaat het zich ontwikkelen. Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap veel stress heeft ervaart, kan dit bij het kind zorgen voor een achterstallige ontwikkeling, problemen met het temparament en problemen met concentratie.

Kind:

Bij het kind uit de stress die de moeder heeft gehad tijdens de zwangerschap bij jongens zich uit in hyperactiviteit en moeite met concentratie. Zowel jongens als meisjes hebben moeite met emoties. De meisjes krijgen last van gedragsproblemen.

Volwassene:

Zelfs wanneer iemand volwassen is kan hij/zij nog problemen hebben van de stressvolle zwangerschap. Zo heeft de volwassene een grotere kans op mentale ziektes zoals depressie en schizofrenie.

(Katrina C. Johnson)

Stress en verslaving

Hoe meer het leven tegenzit hoe groot de kans is op een verslaving, maar op welk niveau speelt stress daar een rol in?

Uit een onderzoek waarbij er dieren zijn gebruikt en ook bij klinische studies waren er bij volwassenen een duidelijk verband tussen stress en verslaving. ‘Mensen worden ook impulsiever in tijden van stress en kunnen dan meer middelen gaan gebruiken. Het lijkt erop dat stress tevens het belonende effect van het middel versterkt. Jongeren zijn mogelijk gevoeliger voor deze effecten van stress.’ Aldus Anja Huizink, hoogleraar Biologisch-psychologisch onderzoek naar verslaving bij jongeren. (Radboud Universiteit, 2010)

Conclusie

Stress is schadelijker dan dat men zich in kan denken. Dit komt omdat de gebeurtenissen of ziektes niet altijd terug worden gekoppeld aan stress. Wanneer iemand een langere periode last heeft van stress vergroot dit dus de kans op ziektes, depressie en ben je gevoeliger voor verslavingen. Wanneer iemand zwanger is kan stress grote gevolgen hebben voor het kind.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Ziektes als gevolg van stress. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/ziektes-als-gevolg-van-stress/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.