Essay: Essay: ANALIZA MANANGEMENTULUI CALITATII IN CADRUL ORGANIZATIEI – NORWEST ROMANIA

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 11 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: ANALIZA MANANGEMENTULUI CALITATII IN CADRUL ORGANIZATIEI - NORWEST ROMANIA
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3341 words. Download the full version above.

CAPITOLUL I

1.1 Prezentarea companiei ‘NORWEST ROMANIA”
Societatea NORWEST Romania, infiintata in anul 2001, in scopul efectuarii activitatilor de laborator, si anume testari fizico-chimice ale solurilor, apelor si slamuri (prin titrimetrie, gravimetrie, fotocolorimetrie, spectrofotometrie de absorbtie moleculara, spectrofotometrie de absorbtie atomica, spectrofotometrie UV-VIS si spectrofotometrie in infrarosu, etc) si testari geotehnice pentru probe de soluri, pamanturi si terenuri de fundare. Activitatea de laborator este autorizat?? conform reglementarilor ISC, grad I. Autorizatia nr. 2860/17.02.2014
In anul 2014, societatea si-a extins activitatea, executand lucrari in domeniul constructiilor civile si mecanice, beneficiarul lucrarilor fiind in principal societatea OMV Petrom.
Societatea are un numar de 114 angajati, dintre care 102 angajati sunt alocati activitatilor de constructii civile si mecanice si 12 angajati pentru activitati de laborator. Personalul angajat este structurat astfel : in activitatile de constructii civile si mecanice, personalul de management si coordonare activitate este compuns din 20 angajati cu studii superioare, cu specializari diverse (project manageri, ingineri, economisti, etc) iar personal direct productiv este alcatuit din 82 angajati cu studii medii, cu specializari diverse (sefi santier maistri constructii civile, sudori, lacatusi mecanici, fierar-betonisti, dulgheri, etc)
Societatea are personal calificat pentru a raspunde diverselor cerinte ale legilor si reglementarilor aplicabile, astfel: manageri, project manageri, responsabili tehnici cu executia (R.T.E.), instalatori autorizati gaze naturale I T, II T, I D, IID, inginer sudor european si international, inspector international sudura, RTS, RSL, RSVTI, auditori international si extern, inspector international sudura, sudori autorizati conform normelor europene cu organism notificat ‘ BUREAU VERITAS.

1.2 Domeniul de activitate al societatii NORWEST ROMANIA S.R.L.:
Activitatea societati presupune analize si testari tehnice de laborator si lucrari de constructii civile si mecanice detaliate astfel:

‘ Activitatea de testare si analize tehnice:
‘ Analize fizico-chimice ale apei potabile, apelor de suprafata, apelor de zacamant, apelor reziduale, apelor industrial, apelor freatice
‘ Analize fizico-chimice ale apelor si determinarea gradului de agresivitate asupra betoanelor
‘ Analize fizico-chimice ale pamanturilor, solurilor si terenurilor de fundare
‘ Incercari pe beton, beton armat si beton precomprimat;
‘ Iincercari pe agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri;
‘ Evaluare probe pamanturi (profilul GTF) pentru intocmirea de studii geotehnice si hidro-geotehnice, incercari Proctor, incercari edometrice, forfecare directa si reziduala, incercari de deformatie liniara in teren cu placa Lukas, incercarea cu placa dinamica;

‘ Lucrari de constructii civile, industriale si metalice si instalatii tehnologice si conducte pentru executie, montaj si service:
‘ Lucrari speciale de consolidari in vederea imbunatatirii naturii terenului de fundare si reconfigurarii geometriei terenului existent pentru indeplinirea cerintelor documentatiei tehnice de executie a proiectului – consolidari cu palplanse, ziduri de sprijin din beton, ziduri de sprijin din gabioane
‘ Drumuri de acces din beton / dale prefabricate / materiale granulare
‘ Platforme tehnologice dalate sau din materiale granulare
‘ Constructii de hale metalice cu destinatie industriala/tehnologica, structuri metalice sudate, poduri metalice
‘ Instalatii tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie si / sau de inmagazinare a gazelor naturale;
‘ Statii de comprimare si conductele aferente sistemelor de transport al gazelor naturale
‘ Instalatiile de utilizare a gazelor naturale av??nd regimul de presiune de lucru mai mic?? sau egal?? cu 6 bar

1.3 Produse realizate
Pana in prezent s-au executat lucrari la FRD Oprisenesti, la statia de tratare Burcioaia, la Suplacu de Barcau si la depozitul central Satchinez Timisoara clientul beneficiar fiind OMV Petrom S.A
Lucrarile de la FRD Oprisenesti au fost desfasurate in scopul modernizarii campurilor petroliere mature si activarii potentialul acestora de productie. Activitatea prestata a inclus lucrari de consolidare ale terenului in vederea realizarii constructiilor din beton armat cu cota de fundare situata la adancime de maxim 6 m fata de cota terenului, zid de retentie pentru un numar de 4 rezervoare verticale, fundatii din beton armat aferente utilajelor tehnologice, fundatie continua hala de tratare a apei, cai de acces rutier / pietonal,precabricare instalatii tehnoclogice noi, montajul acestora in site si interconectari pentru rezervoare aferente parcurilor. Alte activitati au presupus lucrari la SKID-urile de produc??ie (instala??ii tehnologice ce preiau ??i??eiul din apropierea sondelor ??i dupa un proces tehnologic de separare primar’?l transporta prin pompare la distan??e de kilometri spre parcurile tehnologice) si anume constructia fundatiilor si instalatiilor conexe, realizarea traseelor conductelor (2′, 3’si 4′) cu montaj ingropat, pentru legatura sonde-skid, drumuri de acces rutier si imprejmuiri.
Activitatile de la statia de tratare Burcioaia au presupus lucrari de constructie aferente urmatoarelor destinatii: fundatii echipamente , rezervor subteran din beton armat pentru colectarea apelor reziduale, platforme dalate si betonate, drumuri din asfalt pentru acces rutier in timp ce cele de la Suplacu de Barcau Corp au necesitat interventii structurale asupra incintei existente in vederea alinierii la cerintele actuale ale beneficiarului, reabilitare instalatii si finisaje interioare si exterioare aferente, retehnologizare si izolare termica.
Lucrarile de la depozitul central Satchinez Timisoara au presupus reparatia sistemului de stingere a incendiilor, lucrari mecanice aferente sistemului de stingere a incendiilor, realizare trasee tehnologice (imbinari sudate pentru instalatiile de otel ‘gama de diametre :1′-16’), izolatie anticoroziva pentru traseele tehnologice, montaj armaturi in flanse, probe de presiune si punere in functiune a instalatiilor.
1.4 Procese de productie
‘ Procesul tehnologic de testare analitica implica urmatoarele etape:

‘ primirea comenzii de la client cu detaliile despre testarile solicitate;
‘ intocmirea unui calcul estimativ pentru evaluarea costului testarii(lor) solicitata(e);
‘ acceptul clientului pentru valoarea estimativa (inclusiv standarde utilizate, incadrari in normele de clasificare daca este cazul, etc.);
‘ recoltarea probelor din teren (ape, soluri, produse petroliere, pamanturi, terenuri de fundare, slamuri, etc) – functie de cerintele clientului, probele pot fi recoltate si aduse in laborator de personalul laboratorului sau direct de beneficiar;
‘ sortarea si identificarea probelor;
‘ pregatirea in vederea testarii analitice;
‘ testarea conform comenzii(lor) primite de la beneficiar;
‘ intocmirea buletinului(lor) de incercare / analiza;
‘ intocmirea calculului justificativ (care este identic cu valoarea calculului estimativ daca clientul nu a solicitat alte testari pe parcursul desfasurarii comenzii initiale);
‘ intocmirea facturii aferente comenzii primite.

‘ Procesul de preparare si turnare a betonului urmareste urmatorii pasi:

‘ primirea comenzii de la client cu detaliile despre lucrare;
‘ intocmirea unui calcul estimativ pentru evaluarea costului
‘ acceptul clientului pentru valoarea estimativa (inclusiv standarde utilizate, incadrari in normele de clasificare daca este cazul, etc.);
‘ verificarea elementelor care vor intra in compozitia betonului: ciment, apa, nisip, pietris, alti aditivi, pentru ca aceste sa fie conforme standardelor. Astfel, cimentul trebuie sa aiba clasa de rezistenta corespunzatoare proiectului, agregatele sa nu contina impuritati, apa sa fie reciclata sau din reteaua potabil’?? prepararea betonului, ??n conformitate cu retetele elaborate ??n laboratoarele noastre, in statiile de betoane, procesul de productie fiind complet automatizat, pentru a garanta calitatea si cantitatea ceruta, iar procesul tehnologic complet ??nchis pentru a se reduce astfel emisiile de praf si zgomotul.
‘ testarea betonului obtinut in laboratoar dotat cu aparatur?? de ultim?? generatie, pentru ca acesta sa indeplineasca standardele stabilite in ceea ce priveste lucrabilitatea – ansamblul de propriet’?i ce permit p??strarea omogenit’?ii ??n timpul manipul??rii, transportului, compact??rii si finis??rii betonului proasp??t, consisten??a – stabilitatea formei betonului sau la usurin??a cu care acesta curge, densitatea si temperatura
‘ Recuperarea agregatele prin sistemul de reciclare a betonului proasp??t pentru a fi reutilizate
‘ Pregatirea elementelor conexe pentru turnarea betonului: asigurarea accesul autobetonierei la locul de punere in opera, asigurarea cofrajele in conditii optime, asigurarea fortei de munca pentru sustinerea proiectului, asigurarea transportului in conditii optime
‘ Turnarea betonului fie prin descarcarea in bene, pompe, benzi transportatoare fie direct in lucrare cu ajutorul pompelor
‘ Verificarea respectarii standardelor de timp si calitate inca din timpul punerii in practica a lucrarii, turnarea facandu-se in continuu, astfel inc??t fiecare strat nou de beton sa se gaseasca in contact cu stratul de beton turnat si a carui priza inca nu a inceput.
‘ Verificarea calitatii betonului turnat prin prelevare de probe din betonul pus in opera
‘ Compactarea betonului
‘ Decofrarea si tratarea betonului intarit
‘ intocmirea calculului justificativ (care este identic cu valoarea calculului estimativ daca clientul nu a solicitat alte testari pe parcursul desfasurarii comenzii initiale);
‘ intocmirea facturii aferente comenzii primite.

‘ Procesul de sudura urmareste urmatorii pasi:

‘ primirea comenzii de la client cu detaliile despre lucrare;
‘ intocmirea unui calcul estimativ pentru evaluarea costului
‘ acceptul clientului pentru valoarea estimativa (inclusiv standarde utilizate, incadrari in normele de clasificare daca este cazul, etc.);
‘ stabilirea procedeului de sudare in functie de lucrarea solicitata dintre: procedeul de sudare electric?? cu arc, Procedeul SEI, Procedeul de sudare automat?? sub strat de flux, Procedeul MIG/MAG, Procedeul WIG etc
‘ Desfasurarea operatiilor pregatitoare precum trasarea si taierea elementelor; Indreptarea si deformarea la cald sau la rece, prelucrarea mecanica a elementelor, tratamentul termic al elementelor (dupa caz).
‘ Asamblarea prin sudare: fixarea si sudarea provizorie a elementelor; pre??ncalzirea ??n vederea sudarii (pentru otelurile aliate); sudare de asamblare.
‘ Efectuarea operatiiunilor ulterioare: indreptarea semifabricatelor (constructiilor) sudate, tratamentul termic ulterior (dupa caz), prelucrarea mecanica a semifabricatului sudat (dupa caz); protectia anticoroziva.
‘ Efectuarea controlul calitatii ??mbinarilor sudate si a constructiei sudate;
‘ intocmirea calculului justificativ (care este identic cu valoarea calculului estimativ daca clientul nu a solicitat alte testari pe parcursul desfasurarii comenzii initiale);
‘ intocmirea facturii aferente comenzii primite

1.5 Sistemul calitatii

ISO 9001
Laboratorul de geotehnie are autorizatie de laborator geotehnic de gradul I seria ISC L01 nr. 2028/29.IV.2010, pentru profilele GTF (geotehnica si teren de fundare) – AChA (analize chimice apa), eliberat de Inspectoratul de Stat in Constructii. Societatea NORWEST Romania este certificata conform ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001 (T??V AUSTRIA Romania, certificate eliberate in 24.V.2012, in vigoare pana in 23.05.2015).
Standardul ISO 9001
Standardele ISO 9000 definesc un sistem al calit’?ii reprezent??nd ansamblul structurilor organizatorice, responsabilit’?ilor, procedurilor, proceselor ??i resurselor angajate ??n punerea ??n practic?? a managementului calit’?ii. Datorit?? cererii la nivel interna??ional, ini??ial ??ndeosebi ??n industria de ap??rare, precum ??i ??n alte domenii de produc??ie cum ar fi industria nuclear??, ??n 1987 a fost elaborat standardul interna??ional pentru sistemele calit’?ii ISO 9000. Sub aceast?? form?? standardul era utilizat numai de c??tre firmele din sfera produc??iei. Ulterior pentru a-l face aplicabil nu numai ??n sectoarele comerciale angajate ??n domeniul produc??iei, standardul a fost revizuit ??i adoptat oficial ??n 1994 de c??tre Organiza??ia Interna??ionala de Standardizare.
Ini??ial au existat trei p??r??i principale ale standardului ISO 9000: ISO 9001, ISO 9002 ??i ISO 9003, fiecare con??in??nd o serie de clauze referitoare la proiectare, dezvoltare, fabrica??ie, inspec??ie, test??ri, montaj ??i service. ??ncep??nd din anul 2000, Organiza??ia Interna??ionala de Standardizare procedeaz?? la o sistematizare a standardelor ISO 9001 ??nglob??nd toate cele trei p??r??i ale ISO 9000, respectiv ISO 9001, ISO 9002 ??i ISO 9003 din 1994. Num??rul de proceduri se reduce fa’? de varianta anterioar??, ??n acest sens exist??nd proceduri documentate pentru:
‘ controlul documentelor;
‘ controlul produselor neconforme;
‘ controlul ??nregistr??rilor calit’?ii;
‘ audituri interne ale calit’?ii;
‘ ac??iuni corective;
‘ ac??iuni preventive.
Standardul este structurat pe opt capitole, dup?? cum urmeaz??:
C1 ‘ Domeniul de aplicare;
C2 ‘ Referin??e normative;
C3 ‘ Termeni ??i defini??ii;
C4 ‘ Sistemul de management al calit’?ii;
C5 ‘ Responsabilit’?ile managementului;
C6 ‘ Managementul resurselor;
C7 ‘ Realizarea produsului;
C8 ‘ M??surarea, analiza ??i ??mbun??t’?irea.

La noi, aceast?? ultim?? versiune a standardului apare ??n anul 2001, standardul denumindu-se SR FN ISO 9001-2001, ultima versiune fiind SR EN ISO 9001:2008.
Certificatul ISO 9001 mentioneaza ca aceasta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii, ce implica managementul de la cel mai inalt nivel in procesul de asigurare si crestere a calitatii.
Principalele etape ale acestui sistem de management sunt:
1. Analiza diagnostic a organizatiei din perspectiva managementului calitatii (urmarind cerintele ISO 9001:2008);
2. Remodelarea/ stabilirea normelor din organizatie si documentarea sistemului de management al calitatii conform cu standardul ISO 9001:2008;
3. Asistenta in aplicarea normelor prin instruiri-seminarii (concretizate in planuri de implementare a sistemului de management al calitatii);
4. Evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii cu ISO 9001:2008 (printr-un audit intern al calitatii).
5. Asistenta in relatia cu organismul de certificare (asistarea organizatiei in relatia cu certificatorul, de la contractare pana la auditul de certificare)
Ca beneficii ale utilizarii sistemului de management al calitatii se pot enumera:
‘ identificarea problemelor in procesul de productie;
‘ imbunatatirea imaginii si a relatiilor publice;
‘ sporirea si imbunatatirea productivitatii si eficientei;
‘ limitarea incidentelor ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei;
‘ responsabilizarea personalului;
‘ satisfacerea cerintelor clientilor;
‘ economii ale tuturor tipurilor de resurse;
‘ avantaje financiare si de imagine;
‘ cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea produselor / serviciilor;
‘ satisfacerea cerintelor clientilor, partenerilor de afaceri si a cerintelor legale;
‘ crearea cadrului pentru imbunatatirea continua;
‘ imbunatatirea imaginii si a relatiilor publice;
‘ cucerirea unor pie??e de desfacere;
‘ castigarea increderii partilor interesate, inclusiv a autoritatilor;
‘ asigurarea partenerilor si clientilor ca se respecta legislatia in domeniu;
‘ cresterea prezentei pe piata, cu deosebire pe piata internationala;
‘ conditiile de acordare a asigurarilor si a creditelor pot deveni mai avantajoase;
‘ imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor;
‘ eliminarea riscurilor provocate de o livrare defectuoas??;
‘ recunoa??terea public?? a angajamentului firmei ??n ceea ce prive??te calitatea ??i atragerea de mai mul??i clien??i;
‘ ??mbun??t’?irea continu?? a calit’?ii prin procedurile unui audit intern,
‘ asigurarea unei protec??ii sporite ??n leg??tur?? cu r??spunderea juridic?? privind produsul livrat, etc.
‘ ( Bibliografie – http://certificari9001.ro/certificare-iso-9001)

Standardul ISO 14001
Preocuparea tot mai accentuata pentru protectia mediului inconjurator este o consecinta a dezvoltarii economice sustinute din ultimii ani, a constientizarii importantei protejarii mediului in care traim, atat pentru noi cat si pentru generatiile viitoare. Scopul declarat al standardului ISO 14001 este de a sustine protectia mediului si de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele si activitatile care au un impact asupra acestuia. Standardul ISO 14001 isi propune sa ofere organizatiilor toate elementele necesare construirii si implementarii efective a unui sistem de managemant de mediu, fiind aplicabil organizatiilor care isi doresc implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management de mediu indiferent de tipul si marimea acesteia. Standardul ISO 14001 furnizeaza un instrument de lucru care permite organizatiei sa atinga si sa controleze sistematic nivelul de performanta de mediu pe care si l-a fixat.
Standardul ISO 14001 are urmatoarele caracteristici de baza:
‘ Este un standard generic fiind aplicabil oricarei organizatii.
‘ Este un standard proactiv practicind o abordare anticipativa, preventiva.
‘ Este un standard continuu implicand implementarea iar apoi si o imbunatatire continua.
‘ Este un standard sistematic, bazat pe metode si proceduri documentate.
Beneficiile implementarii unui sistem de management al mediului conform ISO 14001 fiind:
‘ Imbunatatirea performantei de mediu prin intermediul organizatiei.
‘ Integrarea usoara intr-un sistem de management al calitatii.
‘ Siguranta legala ca urmare a observarii sistemice a legislatiei de mediu in vigoare.
‘ Cresterea implicarii angajatilor, a motivatiei si angajamentului.
‘ Economie de costuri printr-o gandire si actiune sistemica si proactiva.
‘ Cresterea increderii clientilor, a agentiilor guvernamentale si a asiguratorilor.
‘ Participarea activa la minimalizarea poluarii
ISO 14001 permite identificarea si controlul impactul asupra mediului a activitatilor organizatiei, si permite implementarea sistematica a proceselor, pentru a stabili si indeplini obiectivele si sarcinilor de mediu stabilite. Standardul ISO 14001:2004 nu specifica nivelurile de performanta de mediu, saca aceste niveluri de performanta de mediu ar fi specificate, ele ar trebui sa se refere la fiecare domeniu de activitate si acest lucru ar necesita cate un standard referitor la Sisteme de Management de Mediu pentru fiecare domeniu de activitate (pentru fiecare tip de afacere). Scopul standardului este de a oferi un cadru specific pentru o abordare strategica a politicii de mediu ale organizatiei, a planurilor si actiunilor sale si are ca efect stabilirea de catre organizatie a unui document de referinta pentru a comunica toate problemele de management de mediu clientilor, oragnizatiilor de reglementare, organizatiilor publice si altor parti interesate
Printre beneficiile utilizarii standardului ISO 14001:2004 se numara:
‘ reducerea costurilor de gestionare a deseurilor
‘ economii ale consumului de energie si de materiale
‘ costuri mai mici de distributie
‘ imbunatatirea imaginii organizatiei / companiei in fata organelor si organizatiilor legale, a clientilor si a organizatiilor publice
‘ stabilirea unui cadru necesar pentru imbunatatirea continua a performantelor de mediu
‘ asigurarea accesul la licitatii (din ce in ce mai multi organizatori de licitatii impun ca o conditie de selectie existenta unui Sistem de Management Mediu certificat)
Sistemele de management de mediu conforme cu standardul ISO 14001 au o abordare sistemica, dinamica, pe principiul imbunatatirii continue, si presupun in primul rand identificarea cauzelor, interventia asupra acestora astfel incat efectele negative asupra mediului sa fie stopate sau cel putin diminuate. Atat managementul calitatii conform standardului ISO 9001 cat si managementul mediului conform standardului ISO 14001 sunt structurate pe conceptul evolutiv al imbunatatirii continue.
( Bibliografie – http://www.cqm.ro/cqm-ro_doc_9_certificare-iso-14001-sistemul-de-management-de-mediu_pg_0.htm )
Standardul ISO 18001
ASRO a adoptat documentul OHSAS 18001:2007 ca standard rom??n SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale. Cerin??e. Standardul SR OHSAS 18001:2008 ??nlocuie??te documentul OHSAS 18001:2004. ??n Rom??nia, ca si ??n Uniune European??, sunt cerin??e legale referitoare la s??n??tatea ??i securitatea ocupa??ional?? care se aplic?? poten??ialelor efecte v??t??m??toare legate de activit’?ile ??n munc’?i sunt extinse dincolo de locul de munc??, spre to??i cei care pot fi afecta??i de activit’?ile desf’?urate. Pentru organizatie este esential s’?in?? cont de aceste cerin??e legale atunci c??nd instituie, implementeaz’?i men??ine un sistem de management OH&S ‘ ??i ??n particular atunci c??nd sunt identificate pericole, stabile??te controale si evalueaz?? riscuri. Acest standard, ??mpreun?? cu OHSAS 18002 ‘ Sisteme de management al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, au fost create ca r??spuns la cererea clien??ilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale, fa’? de care pot s?? fie evaluate ??i certificate sistemele lor de management. Acest standard stabile??te cerin??e pentru un sistem de management al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale (OH&S) care ajut?? organiza??ia s??-??i identifice propriile riscuri OH&S ??i s??-??i ??mbun??t’?easc?? performan??ele OH&S. Standardul OHSAS se aplica oric??rei organiza??ii care dore??te:
a) s?? stabileasc?? un sistem de management OH&S pentru a elimina sau a scade riscurile pentru angaja??ii care sunt expusi la pericole.
b) s’?mbun??t’?easc??, s?? men??in’?i s?? implementeze ??n mod continuu un sistem de management OH&S;
c) s?? se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarat??;
d) s?? demonstreze conformitatea cu acest standard OHSAS prin:
– realizarea unei auto-evalu??ri ??i a unei declara??ii pe propria r??spundere, sau
– ob??inerea confirm??rii de c??tre p??r??i care au un interes ??n cadrul organiza??iei, cum ar fi clien??ii, sau
– ob??inerea confirm??rii declara??iei pe propria r??spundere de la o parte extern?? organiza??iei, sau
– ob??inerea inregistrarii/certificarii sistemului de management OH&S de c??tre o organiza??ie extern??.
Standardul SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale.
A fost creat s?? fie compatibil cu standardele pentru sistemele de management al calit’?ii ??i al mediului, pentru a facilita integrarea sistemelor de management al calit’?ii, mediului ??i al s??n??t’?ii ??i securit’?ii ocupa??ionale de c??tre organiza??ii. OHSAS 18001 este acum un standard ??i nu un document ca ??n edi??ia anterioar’?i cuprinde numeroase modific??ri at??t de form?? c??t ??i de fond. Astfel ‘s??n??t’?ii’ i se acord?? o mai mare importan’?, s-au definit termeni noi ??i s-au revizuit termenii anteriori dintre care unii au implica??ii deosebite ??n ceea ce prive??te interpretarea, de exemplu termenul ‘risc tolerabil’ a fost ??nlocuit cu termenul ‘risc acceptabil’, termenul ‘accident’ este acum inclus ??n termenul ‘incident’, termenul ‘pericol’ nu se mai refer’?i la ‘dauna adus?? propriet’?ii sau daun?? adus?? mediului de lucru’ etc. De asemenea, au fost introduse noi cerin??e referitoare la participarea ??i consultarea contractorilor sau referitoare la investigarea incidentelor.
( Bibliografie http://www.asro.ro/romana/noutati/standarde_r/SR%20OHSAS%2018001_2008.pdf)

1.6 Problemele financiare – o problema legata de calitate
Situatia economica din ultimii ani a determinat unele companii sa se abata de la respectarea standardelor de calitate in incercarea de a face economii financiare. Nerespectarea standardelor de calitate poate fi o consecinta directa a directivelor conducerii, sau indirecta, determinata de reducerile de personal sau de reducerea salariilor si de cresterea gradului de nemultumire a angajatilor.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: ANALIZA MANANGEMENTULUI CALITATII IN CADRUL ORGANIZATIEI – NORWEST ROMANIA. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-analiza-manangementului-calitatii-in-cadrul-organizatiei-norwest-romania/> [Accessed 16-01-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.