Essay: Tourism is an economic and social activity

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: December 7, 2018
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tourism is an economic and social activity
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 656 words. Download the full version above.

Turismul reprezintă o activitate economico-socială care se afla în plina ascensiune, fiind atât un mijloc eficient și plăcut de ocupare a timpului liber, cât și o modalitate prin care se valorifică resursele patrimoniului nostru geografic, știintific, cultural, ș.a.m.d.

România beneficiază de un patrimoniu natural și istoric încărcat. Patrimoniul natural este evidențiat prin următoarele elemente: relieful diversificat care prezintă stânci cu forme anormale, fenomene geologice și prin numeroasele forme de relief carstic, vulcanic sau glaciar; un alt element este reprezentat de climă care poate fi considerat un factor principal în alegerea călătoriei din cauza regimului precipitatiilor, temperaturii aerului și umiditatea acestuia și prin brizele montane și marine; acești factori sunt întotdeauna luați în considerare în special pentru practicarea unor forme de turism cum ar fi sporturile de iarna la care se ține seama de stratul de zăpada și consistența acesteia. Un alt element al patrimoniului natural este hidrografia țării care prezintă componente cu potențial turistic precum fluviile, râurile și poate cele mai importante sunt Marea Neagră și Delta Dunării, datorită acestora turiștii vor veni pentru a practica sporturi nautice, pescuitul sau tratamente balneare. Următorul element important pentru turismul în România îl reprezintă vegetația datorită pădurilor și parcurilor naturale care prezintă posibilitatea practicării turismului de odihnă, de recreere și de agrement. Nu în ultimul rând avem fauna care este fundamentală din punct de vedere turistic prin caracteristicile sale cinegetice și piscicole datorita variației speciilor, prin estetica zonelor vizitate și prin particularitatea științifica, mulțumită existenței multor specii protejate și pe cale de dispariție, fauna mai prezinta interes turiștilor și pentru practicarea pescuitului sportiv, a turismului de vânatoare,a turismului științific și de cunoaștere.

Patrimoniul istoric al României este dat de: vestigiile arheologice precum cetăți dacice, așezări daco-romane și cetăți medievale și țărănești; de monumente istorice precum mănăstiri, biserici și castele; de elemente de etnografie și folclor prin arhitectură, obiceiuri și tradiții; și nu în ultimul rând prin instituții precum: muzee, case memoriale, palate și biblioteci.

Toate aceste disponibilități naturale și istorice permit țării noastre sa ofere un produs turistic de o calitate deosebita și neegalabilă, făcând posibilă satisfacerea tuturor categoriilor de vizitatori atât din țară cât și din străinătate.

Turismul a fost întotdeauna valorificat, fiind tratat ca o ramura a economiei naționale, contribuind constant la creșterea încasărilor valutare, la ridicarea nivelului material și cultural al oamenilor care lucrează în domeniu și în final la dezvoltarea regiunilor României, în acest context, zona turistica „Porțile de Fier” reprezinta sistemul hidroenergetic și de navigație româno-iugoslav și se numără printre regiunile care dispun de cele mai bogate valențe ceea ce îi asigură un loc în fruntea clasamentului de zone turistice ale țării.

Am ales aceasta temă pentru a putea pune în evidență patrimoniul turistic excepțional pe care zona turistică Porțile de Fier ni-l oferă.

Aceasta lucrare se axează, printre altele, pe prezentarea atracțiilor turistice ale acestei zone, pe considerațiile generale asupra cadrului natural și pe premisele dezvoltării turistice.

Având în vedere caracterul unicat al zonei prin peisajele naturale, vestigiile istorice și prin particularitățile arhitecturale și monumentale putem spune că reprezintă o mină de aur pentru practicarea multiplelor forme de turism la care voi face referința in aceasta lucrare printr-o descriere detaliată. Amenajarea, dezvoltarea și modernizarea corespunzatoare a locurilor prin sporirea capacităților de cazare și a posibilităților de satisfacere a nevoilor turiștilor conduc la valorificarea tradiției locale și sporesc interesul turiștilor în vizitarea „Porților de Fier”.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Tourism is an economic and social activity. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/tourism-is-an-economic-and-social-activity/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.