Themaverslag – Ouderen in de thuiszorg

Door de vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg wordt de rol van de mantelzorger steeds belangrijker in de ouderenzorg. Men gaat steeds meer rekenen op de eigen draagkracht voor zorg- en hulpverlening aan naasten en daardoor wordt formele zorg steeds meer gezien als een aanvullende voorziening op informele zorg. Ouderen zijn … Read more

Een eenmanszaak beginnen

Voorwoord Ik heb gekozen voor het onderwerp ‘een eenmanszaak beginnen’ omdat ik het er ook over heb met Management en Organisatie en ik het op zich wel interessant vind. Ook ben ik wel benieuwd naar het feit waarom je nou zo graag een eenmanszaak zou willen beginnen en wat je allemaal kan verwachten van een … Read more

Computers

Computers Inleiding We gaan het hebben over de computers. De vragen over dit werkstuk en de computers zijn; wat is een computer? De geschiedenis van de computer. Hoe bouw je een computer (filmpje)? Wat kun je met een computer? Verschil tussen PC en Game Pc. Waarom hebben we dit onderwerp gekozen? De reden hiervoor is … Read more

Industriële robots

Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Hoofdvraag en deelvragen 1.2 Geschiedenis: 1.2.1 Geschiedenis industriële robot: 1.2.2 Geschiedenis productie/assemblage lijnen: 1.3 Toepassing industriële robots Hoofdstuk 2: Hoe is een robot opgebouwd 2.1 Soorten industriële robots: 2.2 Grijpertechnieken van de robots:2.3 2.3 bewegen van de industriële robot: 2.3.1 Frame 2.3.2 Motoren 2.3.3 Robot configuratie: 2.3.4 Duurzaam bewegen … Read more

Wat is de mogelijke toekomst voor het Verenigd Koninkrijk in het integratieproces van Europa?

INLEIDING Het Verenigd Koninkrijk staat, net als de EU zelf, op een belangrijk kruispunt. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2015 heeft David Cameron beloofd om een referendum te houden over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie wanneer hij verkozen zou worden tot eerste minister. Nu hij ook effectief verkozen werd, … Read more

Kindermishandeling

In opdracht van het Augeo ben ik een onderzoek gestart naar kindermishandeling. Ik wil een duidelijk beeld creëren van wat kindermishandeling inhoudt en waar een maatschappelijk werker en de mensen in de omgeving zijn of haar bijdrage aan preventie kan leveren. Uit cijfers op de website van het NJI blijkt dat er in 2010 een … Read more

E-Business

1. E-Business 1.1. Wat is E-business? In een onderzoek van GFK (Thuij, 2014), blijkt dat 89% van de Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) in 2014 ten minste één online aankoop gedaan heeft. Dit is goed voor maar liefst 17% van alle bestedingen binnen de totale markt, wat neerkomt op 90,7 miljoen transacties online, met … Read more

Kennismanagement

1.1 Kennismanagement Om een goed inzicht te krijgen in wat kennismanagement inhoudt worden een aantal belangrijke termen in de literatuur gelieerd zijn aan kennismanagement in dit paragraaf, door middel van vraagstellingen nader toegelicht. In paragraaf ‘kennismanagement’ is er sprake van een desk research. Vanuit literatuuronderzoek is gekeken wat kennis, competenties en kennismanagement betekend, welke processen … Read more

Stichting Uniek Curaçao

Achtergrondinformatie Het stagebedrijf Stichting Uniek Curaçao is een Curaçaose/Antilliaanse organisatie bestaande uit vrijwilligers en stagiaires. Door dat de stichting geen overheidssubsidies ontvangt, genereert deze haar voortbestaan door inkomsten uit projectsubsidies, opdrachten ten behoeve van natuurbeheer en de verkoop van kleine producten en publicaties. Het is een non-profit organisatie met een creatief, educatief en recreatief karakter. … Read more