Essay: 1.2.3.1 Christopher Columbus

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 1.2.3.1 Christopher Columbus
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 846 words. Download the full version above.

Christopher Columbus was in 1451 in Italië geboren. Hij beweerde dat de aarde niet plat was, maar rond. Hij dacht dat het mogelijk was om Azië via het westen te bereiken. Zijn voorstel om een expeditie te doen was niet meteen geaccepteerd. In 1492 krijgt Columbus goedkeuring van de Spaanse koning Ferdinand voor zijn reis. De ontdekkingsreizen waren gedaan net als eerder gezegd om handelsroute naar Azië te vinden, terwijl zij dit niet vonden werden er voor hun nieuwe continenten ontdekt. Dus de ontdekkingen van andere landen was puur op toeval. Zo was het ook met Columbus gebeurd dat per toeval hij verschillende landen zoals Cuba, Puerto Rico en Dominica. Columbus heeft in 1498 bij zijn derde ontdekkingsreis een vasteland ontdekt, namelijk Zuid-Amerika.

1.2.4 Spreiding van geloof

Al vanaf de 15 eeuw toen de Europeanen met georganiseerde ontdekkingsreizen gingen, de missionarissen gingen vaak ook mee. Hun doel was om het christelijke geloof wereldwijd te verspreiden en ook de inheemse bevolking te bekeren. De Europeanen vonden de inheemse cultuur minderaardig ten opzichte van hun cultuur. Danzij de ontdekkingsreizen waren grote delen van Azië, Afrika en de recente ontdekte landen ‘de nieuwe wereld’ tot het christelijke geloof bekeerd. De bekering van de inheemse bevolking ging niet zonder geweld en had als gevolg dat de inheemse cultuur steeds verdween.

1.2.5 VOC en WIC

In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. De VOC was in de Gouden Eeuw het grootste bedrijf wereldwijd. In die tijd werd er handel vooral gevoerd via schepen. Er waren kooplieden van diverse landen die specerijen via Oost-Azie gingen kopen om daarna te verkopen. Er was dus veel concurrentie, daarom besloten de Nederlandse kooplieden samen te gaan werken en zo ontstond de VOC. In 1622 kreeg de VOC het recht van de Nederlandse regering om als enig bedrijf handel te mogen voeren met Oost-Azië. Dit had als resultaat dat de VOC als bloeiend bedrijf was.

Na de Twaalfjarige oorlog met Spanje, werd in 1621 de West-Indische Compagnie opgericht. Hoewel handeldrijven de belangrijkste doel was, werden in de praktijk het veroveren van kolonies en de kaapvaart tegen Spanje de voornaamste activiteiten van de WIC. De Europeanen gebruikten geweld op de indianen en hun afweersysteem kon niet tegen de ziekten die de Europeanen meebrachten. Dit had als gevolg dat veel van de indianen overleden. Daarom gingen de Europeanen op zoek naar arbeidskrachten, namelijk zwarte slaven uit Afrika om voor de Europeanen om op plantajes te werken. De slavenhandel werd de belangrijkste bron van inkomsten voor de WIC. In 1634 nam de WIC Curacao over, mede hierdoor werd Curacao in de 17 eeuw een van de welvarenste eilanden in het Caribisch gebied.

1.2.6 Verandering van de wereldbeeld

In de 15 en 16 eeuw kwam er een verandering in de mentaliteit van de mensen. In de periode daarvoor leefden de mensen op aarde als een voorbereiding voor het leven na de dood, nu was men van mening dat ze van het leven op aarde moesten genieten. Men had altijd het christelijk geloof gebruikt als bassis voor het wetenschap. Maar nu was men van mening dat zij zichzelf centraal moet stellen, vertrouwen en wetenschap baseren op hun eigen waarnemingen. Die periode noemen is de Renaissance.

1.2.6.1 Verlichting

De 18 eeuw wordt gekenmerkt als een verlichte periode, dat wil zeggen dat er licht wordt toegebracht in de tunnel: streven naar kennis en meer geluk. De wereld veranderde voordurend en de mens evualeerde vooral op het gebied van wetenschap, natuurkunde en technische vooruitgang ging men positief denken op de toekomst. De voornaamste principe van de verlichting was dat men zelf verantwoordelijk was voor zijn geluk of ongeluk en niet God.

1.2.6.2 Industriële revolute

In de 18 eeuw vond er een ingrijpende economische verandering in korte tijd, mensen werden vervangen door machines. In dit periode vond er een verschuiving van gezinseconomie naar een gezinslooneconomie. Door industrialisatie kwam ook urbanisatie plaats. Auto’s treinen en machines zijn allemaal te danken aan de industriële revolutie.

1.2.6.3 Modern imperialisme

Al voor de Industriële revolutie werden er gebieden veroverd zoals al genoemd in de vorige paragraaf. De veroverde gebieden werden kolonies genoemd. In de tweede helft van de 19 eeuw waren de Europese landen niet tevreden met de kolonies de ze hadden. Nu dat de industriële revolutie gaande was wilden de Europese landen hun imperium uitbreiden door meer gebieden te veroveren. Door industrialisatie onstond er behoefte aan grondstoffen om producten te maken en de veroverde gebieden moesten deze leveren. Deze kolonies dienden ook als afzetmarkt.

1.2.7 Dekolonisatie

In 1941 spraken de Amerikaanse president Rooseveld en de Britse premier Winston Churchil voor het zelfbeschikkingsrecht, maak niet uit waar in de wereld, om zelf in vrijheid zijn eigen regeringsvorm te kiezen. Deze verklaring betekende een doorbraak in het dekolonisatieproces. Het dekolonisatieproces binnen het Koninkrijk der Nederlanden verliep moeizaam en er was internationale hulp nodig om het proces af te ronden. In 1954 het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden als ‘dekolonisatiedocument’ bracht een einde aan de koloniale verhoudingen.

1.2.8 Neo-kolonisatie:

Het begrip Neo-kolonisme betekend dat de afschaffing van het kolonialisme officieel is, maar er is nog economische afhakelijkheid.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 1.2.3.1 Christopher Columbus. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/1-2-3-1-christopher-columbus/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.