Belangenden en betrokkenen - Essay Marketplace

Belangenden en betrokkenen

Het gezin is een van de eerste slachtoffers bij huiselijk geweld. Maar in hoeverre zijn zij betrokken bij het huiselijk geweld en hoe gaan ze ermee om? Je ziet vaak dat gezinnen uit elkaar vallen door huiselijk geweld. Het gezin heeft echter een grote invloed op het huiselijk geweld, aangezien zij de eerste symptomen van huiselijk geweld kunnen zien is er vaak wel iets aan te doen voor het uit de hand loopt. Echter kan deze macht ze ook worden afgenomen door bedreigingen.

De kinderen in een gezin hebben het niet makkelijk als er binnen het gezin sprake is van geweld. Het kan ze gebeuren slachtoffer te zijn maar ook getuige van het geweld wat vaak niet minder erg is om mee te maken. Kinderen kunnen makkelijk worden be??nvloed door het gedrag van de ouders wat niet voordelig is voor ze. Het komt niet vaak voor dat kinderen zich schuldig maken aan huiselijk geweld, maar het is zeker niet uitgesloten. Echter ligt de verantwoordelijkheid toch bij de ouders of voogd, als hiervan sprake is. Voor de slachtoffers bij huiselijk geweld is het moeilijk om te weten wat ‘goed’ is om te doen. Vaak durven ze geen actie te ondernemen omdat ze worden bedreigd door de partners of ouders als ze erover gaan praten of hulp proberen te zoeken.

Omstanders zijn vaak buren of vrienden van het gezin, die vaak al een licht vermoeden hebben dat er iets gaande is. Voor hen is het makkelijker aangifte te doen dan voor de slachtoffers of getuigen binnen het gezin. Deze mensen voelen zich daarom toch vaak verantwoordelijk om er iets aan te doen, omdat zij in de meest geschikte positie staan dit te doen. De school of de opvang is niet bevoegd actie te ondernemen als er geen sprake is van directe vraag naar hulp. Vaak zien vriendjes op school of leraren wel dat er iets aan de hand is , maar zij kunnen vaak niet meer doen dat wachten tot het slachtoffer van huiselijk geweld zelf aangeeft hulp te willen. Hiervoor hebben scholen vertrouwenspersonen nodig die het kind gerust stellen en het kunnen helpen de gebeurtenissen te verwerken.

Collega’s op het werk kunnen vaak ook niet meer doen dan steun bieden aan de slachtoffers van huiselijk geweld. Ze kunnen ook naar de politie gaan als ze iets vermoeden maar ze hebben niet zo veel inspraak. Echter wordt het nauwelijks opgemerkt bij de dader van het huiselijk geweld.

De dader blijk meestal last te hebben van boosheid, vijandigheid en een gebrek aan empathie. Een verstoorde hechtingsrelatie kan zich uiten in afhankelijk en jaloezie en

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.