Essay: De suikerfabriek in Tienen is een suikerraffinaderij. Het maakt van het beginproduct, suikerbieten, verschillende eindproducten zoals suiker, bio-ethanol, fruit en vruchtsapconcentraten. Hiervoor is een uitgebreid productieproces nodig. [1] Het begin ligt bij het verzame-len en rooien van bieten. Voor de fabricatie worden de wortels ge-bruikt. Ze worden helemaal proper gemaakt en natuurlijk moet er een bepaling gebeuren van het suikergehalte. De volgende stap van dit uitgebreide productieproces is het uitlogingsproces. Er wordt warm water gebruikt zodat de suiker loskomt van de cellen. Het wa-ter neemt dan de suiker op en wordt hierna de uitlogingsvloeistof genoemd. Deze vloeistof moet gezuiverd worden voor dit verder kan gebruikt worden. Dit gebeurt door, in gegeven volgorde, kalking, carbonatie en filtratie. Deze gezuiverde uitlogingsvloeistof wordt verdampt. Hierdoor stijgt de concentratie. Vervolgens wordt de sui-ker gekristalliseerd. Dit is het einde van het productieproces. Uiter-aard moet er deze gekristalliseerde suiker nog verpakt worden en gestockeerd. [2] (http://www.tiensesuikerraffinaderij.com/nl-BE/Hoe-we-werken/Productieproces) Zodat de veiligheid en kwali-teit van de producten kan gegarandeerd worden, vinden er verschil-lende analyse plaats. De laboranten werken in functie van het kwali-teitssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat alle wettelijke normen gerespecteerd worden, informatie correct is… De laborant moeten voldoen aan strikte richtlijnen. Hier maken snelheid en accuraatheid een groot deel van uit. Verder zijn de richtlijnen gebaseerd op nauw-keurig werken en evaluatie van bekomen resultaten. In het analytisch labo wordt ook tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe me-thodes die een meerwaarde kunnen vormen voor het analyse proces. Er zijn natuurlijk al verschillende methodes die gebruikt worden in het labo. Vloeistofchromatografie, gaschromatografie, gelpermeatie-chromatografie, nat chemische analyses, near infrared analyse, vezel bepaling van inuline, massaspectrometrie, … Elke analysemethode heeft voordelen en nadelen. Hierdoor zijn er ook specifieke instruc-ties waarvoor elke methode gebruikt wordt.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De suikerfabriek in Tienen is een suikerraffinaderij. Het maakt van het beginproduct, suikerbieten, verschillende eindproducten zoals suiker, bio-ethanol, fruit en vruchtsapconcentraten. Hiervoor is een uitgebreid productieproces nodig. [1] Het begin ligt bij het verzame-len en rooien van bieten. Voor de fabricatie worden de wortels ge-bruikt. Ze worden helemaal proper gemaakt en natuurlijk moet er een bepaling gebeuren van het suikergehalte. De volgende stap van dit uitgebreide productieproces is het uitlogingsproces. Er wordt warm water gebruikt zodat de suiker loskomt van de cellen. Het wa-ter neemt dan de suiker op en wordt hierna de uitlogingsvloeistof genoemd. Deze vloeistof moet gezuiverd worden voor dit verder kan gebruikt worden. Dit gebeurt door, in gegeven volgorde, kalking, carbonatie en filtratie. Deze gezuiverde uitlogingsvloeistof wordt verdampt. Hierdoor stijgt de concentratie. Vervolgens wordt de sui-ker gekristalliseerd. Dit is het einde van het productieproces. Uiter-aard moet er deze gekristalliseerde suiker nog verpakt worden en gestockeerd. [2] (http://www.tiensesuikerraffinaderij.com/nl-BE/Hoe-we-werken/Productieproces) Zodat de veiligheid en kwali-teit van de producten kan gegarandeerd worden, vinden er verschil-lende analyse plaats. De laboranten werken in functie van het kwali-teitssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat alle wettelijke normen gerespecteerd worden, informatie correct is… De laborant moeten voldoen aan strikte richtlijnen. Hier maken snelheid en accuraatheid een groot deel van uit. Verder zijn de richtlijnen gebaseerd op nauw-keurig werken en evaluatie van bekomen resultaten. In het analytisch labo wordt ook tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe me-thodes die een meerwaarde kunnen vormen voor het analyse proces. Er zijn natuurlijk al verschillende methodes die gebruikt worden in het labo. Vloeistofchromatografie, gaschromatografie, gelpermeatie-chromatografie, nat chemische analyses, near infrared analyse, vezel bepaling van inuline, massaspectrometrie, … Elke analysemethode heeft voordelen en nadelen. Hierdoor zijn er ook specifieke instruc-ties waarvoor elke methode gebruikt wordt.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 376 words. Download the full version above.

In elke bedrijf zijn er gevaren. Deze kunnen onmogelijk vermeden wordt, aangezien de laboranten van een analytisch labo werken met gevaarlijke reagentia. In een analytisch labo gebeurt het frequent dat er resten van chemisch agentia achterblijven op handen of het begin van de onderarm. Hiervoor dienen laboranten hun handen te wassen bij het verlaten van het laboratorium. Dit is een handeling die door haast, vermoeidheid, verstrooidheid, … snel vergeten kan worden. Het Tiense bedrijf heeft ervoor gekozen om lavabo’s te plaatsen aan de uitgang van het laboratorium. Hierdoor zullen laboranten er ge-makkelijker aan denken ook al bevinden ze zich in bovengenoemde situaties. Hierdoor is er een bescherming van de gezondheid van de medewerkers. Er wordt hiermee voorkomen dat een laborant, door het niet wassen van handen, tijdens het eten mogelijks resten van chemische agentia binnenkrijgt. In het laboratorium zelf zijn er na-tuurlijk ook verschillende veiligheidsmaatregelen voor de medewer-kers. Verwarmings- en verdampingsprocessen van chemische agentia zijn een deel van de dagelijkse routine van de laboranten. Deze han-delingen vormen een risico om geuren en dampen in de luchtcircula-tie te brengen. De afzuiginstallaties in het labo zijn bestemd om deze risico’s zo veel mogelijk te verminderen. De plaatsing en positione-ring van deze toestellen is cruciaal voor een optimale risico reduce-ring. In het analytisch labo zijn de afzuiginstallaties geplaatst vlak boven de voorgenoemde risicoprocessen. Er is in elk laboratorium een bepaald explosiegevaar en hiervoor moeten laboranten be-schermd worden in de mogelijke maten. Een belangrijke stap in de bescherming bestaat uit juiste conservatie van stoffen met explosie-gevaar. Hiervoor wordt een ATEX-koelkast gebruikt in het Tiense laboratorium. Dit soort koelkast zorgt voor een veilige omgeving voor deze explosieve stoffen. Op de koelkast bevindt zich ook een duidelijke signalisatie betreffende de explosieve agentia zodat hier geen vergissingen over kunnen ontstaan. Wanneer laboranten effec-tief moeten werken met chemisch agentia met explosiegevaar, moe-ten zij ook beschermd worden. Er wordt een zo veilig mogelijke situ-atie gecreëerd voor de laboranten door een beschermd scherm te plaatsen tussen de werkplaats en de werknemer zelf. Dit is geen vol-ledige bescherming, maar doordat laboranten nog effectief moeten kunnen werken met de stoffen, volstaat dit aan de wetgevingen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De suikerfabriek in Tienen is een suikerraffinaderij. Het maakt van het beginproduct, suikerbieten, verschillende eindproducten zoals suiker, bio-ethanol, fruit en vruchtsapconcentraten. Hiervoor is een uitgebreid productieproces nodig. [1] Het begin ligt bij het verzame-len en rooien van bieten. Voor de fabricatie worden de wortels ge-bruikt. Ze worden helemaal proper gemaakt en natuurlijk moet er een bepaling gebeuren van het suikergehalte. De volgende stap van dit uitgebreide productieproces is het uitlogingsproces. Er wordt warm water gebruikt zodat de suiker loskomt van de cellen. Het wa-ter neemt dan de suiker op en wordt hierna de uitlogingsvloeistof genoemd. Deze vloeistof moet gezuiverd worden voor dit verder kan gebruikt worden. Dit gebeurt door, in gegeven volgorde, kalking, carbonatie en filtratie. Deze gezuiverde uitlogingsvloeistof wordt verdampt. Hierdoor stijgt de concentratie. Vervolgens wordt de sui-ker gekristalliseerd. Dit is het einde van het productieproces. Uiter-aard moet er deze gekristalliseerde suiker nog verpakt worden en gestockeerd. [2] (http://www.tiensesuikerraffinaderij.com/nl-BE/Hoe-we-werken/Productieproces) Zodat de veiligheid en kwali-teit van de producten kan gegarandeerd worden, vinden er verschil-lende analyse plaats. De laboranten werken in functie van het kwali-teitssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat alle wettelijke normen gerespecteerd worden, informatie correct is… De laborant moeten voldoen aan strikte richtlijnen. Hier maken snelheid en accuraatheid een groot deel van uit. Verder zijn de richtlijnen gebaseerd op nauw-keurig werken en evaluatie van bekomen resultaten. In het analytisch labo wordt ook tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe me-thodes die een meerwaarde kunnen vormen voor het analyse proces. Er zijn natuurlijk al verschillende methodes die gebruikt worden in het labo. Vloeistofchromatografie, gaschromatografie, gelpermeatie-chromatografie, nat chemische analyses, near infrared analyse, vezel bepaling van inuline, massaspectrometrie, … Elke analysemethode heeft voordelen en nadelen. Hierdoor zijn er ook specifieke instruc-ties waarvoor elke methode gebruikt wordt.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-suikerfabriek-in-tienen-is-een-suikerraffinaderij-het-maakt-van-het-beginproduct-suikerbieten-verschillende-eindproducten-zoals-suiker-bio-ethanol-fruit-en-vruchtsapconcentraten-hiervoor-is-e/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.