Essay: Wat is dit?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Wat is dit?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1164 words. Download the full version above.

Tegenwoordig is het mogelijk om programma’s op te nemen en op een later tijdstip terug te kijken. Dit wordt ook wel Uitgesteld tv kijken genoemd. Het is voor de tv-kijker een zegen want de meerderheid spoelt de reclameboodschappen gewoon door. Voor de adverteerder is dit een kwalijk effect.

These Days Y&R, een communicatiebureau uit Antwerpen, speelde in op die evolutie, en zocht naar onbenutte ruimte. Het resultaat: Breakvertising (de pauzeknop). Zodra de kijker de pauzeknop op zijn afstandsbediening indrukt, krijgt hij een simpele pancarte te zien. Via die weg kunnen adverteerders de kijker op een luchtige en relevante manier aanspreken.

In tegenstelling tot een klassiek reclameblok wordt er bij breakvertising bewust beperkt tot een stilstaand beeld om de kijker niet af te schrikken. Een rustmoment mag opgeleukt met een knipoog, maar het moet een rustmoment blijven vertel E. Jansen (2015).

Als de consument zich toch stoort aan een bepaalde boodschap dan kan hij er, via de instellingen van zijn digicorder, voor kiezen om de boodschap uit te schakelen.

Waarom is dit innovatief?

Dit concept is innovatief omdat er op een leuke en niet-storende manier wordt ingespeeld op de pauzemomenten van tv-kijkers. In onze enquête hebben respondenten (43,9%) aangegeven dat de reclame niet helemaal moet verdwijnen omdat er dan geen tijd meer is om even naar de wc te gaan of iets te pakken. Bij dit concept blijft de pauze dus bestaan maar beslis je zelf wanneer. Uitgerekend op dat moment heeft de adverteerder de mogelijkheid om de interactie aan te gaan met de kijker.

Met deze nieuwe vorm van tv-reclame scoort These Days Y&R samen met SBS & Telenet een wereldprimeur. Het concept kan op korte termijn toegankelijk worden gemaakt voor elke zender, distributeur of telecomprovider. Telenet en de zendergroep SBS zagen beide meteen potentieel in het businessidee vertelt Gert-Jan de Smet (2015).

Wat kan hier een nadeel van zijn?

Zo is de hoeveelheid reclame waarschijnlijk niet eerlijk verdeelt over de kijkers. Hoe vaker je pauzeert, hoe vaker je reclame krijgt. En hoe is dit te meten?

§3 Slowmercial

Wat is dit?

Een andere innovatieve techniek die aansluit op het doorspoel probleem uit §2 is de slowmercial. Een slowmercial is een reclameonderbreking waarbij het product en/of het merk prominent in beeld blijft. Volkswagen heeft hier in een commercial al een keer mee geëxperimenteerd (Digital Buzz, 2013).

Waarom is dit innovatief?

De achterliggende gedachte is dat als kijkers reclame doorspoelen, ze toch erg gefocust zijn op het televisiescherm. Dus wanneer je 1 minuut hetzelfde scherm laat zien, dan zal dit hetzelfde blijven wanneer je het doorspoelt. Adverteerders proberen via deze techniek dus de effectiviteit van de spot te vergroten door het product ook tijdens het doorspoelen ook goed zichtbaar te houden.

Wat kan een nadeel hiervan zijn?

De vraag blijft echter of de spot even goed zichtbaar blijft tijdens het doorspoelen aan maximale snelheid (x64). Kijkers gaven in het onderzoek (Studio Media, 2015) aan dat ze de live-versie (als er niet doorgespoeld kan worden) eerder saai zouden vinden, zeker als de techniek veel zou worden ingezet.

§4 Het tv programma zelf niet echt verlaten

Wat is dit?

Het is veel moeilijker om een commercial over te slaan wanneer deze in het tv-programma zelf zit verwerkt. Men wil natuurlijk geen belangrijke dialoog missen. Wanneer je een commercial in het programma zelf verwerkt zou dit ook betekenen dat het programma zelf langer kan duren. Er gaat dus geen tijd verloren. Bij bijvoorbeeld Goede Tijden, Slechte Tijden staat er in de tv-gids dat dit duurt van 20.00 tot 20.30 uur. Toch duurt een aflevering in werkelijkheid maar 20/25 min, dit komt doordat er reclame bij deze tijd zit ingepropt. Zo duren programma’s waar in de tv-gids een uur voor staat in werkelijkheid maar 40/45 min.

Wanneer een commercial verwerkt is in de stijl van het programma dan wordt de aandacht van de kijkers vastgehouden. Zij voelen het niet als irritante reclame wat ze vervolgens wegzappen. Als je het weg zapt mis je misschien toch belangrijke dialoog uit het programma vertelt C. Persaud (2015).

Waarom is dit innovatief?

Zo kunnen we misschien van het hele begrip ‘commercial break’ afkomen. In Amerika hebben enkele grote namen hier al wel mee geëxperimenteerd. Jimmy Kimmel en Stephen Colbert van The Late Show hebben in het programma een aantal pitches gehouden over bepaalde producten waar hij veel humor bij gebruikte. De fans vonden dit geweldig. Ook wordt een programma niet verlaten wanneer er gebruik gemaakt word van Product Placement of een Banner.

Bij Product Placement staat niet het product maar de verhaallijn centraal. Dit wordt door de kijkers geapprecieerd. Zo lijkt het verhaal geloofwaardiger. Vooral bij fictieprogramma’s wordt het ontbreken van merkproducten als ongeloofwaardig gezien vertellen Jennes, I. en Van den Broeck, W. (2014)

Bij het gebruik van een Banner verschijnt er tijdens het kijken van een programma rechts of links in beeld een balkje met daarin kort wat reclame.

Wat kan hier een nadeel van zijn?

Uit de afgenomen enquête is gebleken dat mensen de commercial break eigenlijk wel handig vinden voor het pakken van chips of even snel naar het toilet. Dus als door dit concept de klassieke commercial break verdwijnt moet er andere ruimte worden gevonden voor deze pauze. Bij Product Placement gebleken dat het moeilijker is om de effectiviteit aan te tonen. Het product staat namelijk niet meer centraal en daarom is het moeilijk om na te gaan of het ook echt is opgemerkt door de kijkers.

§5 Second Screen Advertising

Wat is dit?

Onderzoek van IAB (2012) wijst tegelijk uit dat 54% van het publiek online zou zijn tijdens het televisiekijken, tot 63% tijdens prime time. Mediums als tablets, smartphones en laptops worden dus vaak als tweede scherm gebruikt tijdens het televisie kijken.

Bij 21% van de kijkers die online zijn tijdens het televisiekijken, zou het tweede-schermgebruik gerelateerd zijn aan de televisie content (Ook uit onderzoek IAB 2012). Digimeter geeft aan dat 25% van de kijkers de afgelopen maand minstens één keer een programma online besprak of becommentarieerde. Dit fenomeen wordt social tv genoemd, en is vooral populair bij jongeren onder de 30. 19% van de televisiekijkers zou online meespelen of stemmen tijdens een televisieprogramma. Het is dus geen vervangen van oude gewoontes maar het is eerder een aanvulling van digitale media op een second screen.

Waarom is dit innovatief?

Over het algemeen is televisie kijken een familiemedium. Het tv-scherm leent zich minder tot interactie als iedereen samen kijkt. Interactie via een tweede-schermapplicatie legt de drempel veel lager. Commerciële zenders en adverteerders kunnen hierop inspelen door het gebruik van een second screen aan advertenties en mediacontent te koppelen. Zo kunnen zenders of adverteerders zelf een app opstarten, of kan de adverteerder via bestaande apps zoals Layer of Shazam een interactieve laag aan de televisiespot toevoegen vertelt I. Jennes (2015). Ook word er in de TV programma’s zelf al succesvol gebruik van gemaakt, neem The Voice of Holland app. Om dit nu ook aan commercials te koppelen is een erg innovatief concept.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Wat is dit?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/wat-is-dit/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.