Essay: Drugs zijn in de huidige maatschappij een veelbesproken onderwerp…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Drugs zijn in de huidige maatschappij een veelbesproken onderwerp...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 532 words. Download the full version above.

Drugs zijn in de huidige maatschappij een veelbesproken onderwerp. Door het veelal gebruik van bepaalde soorten drugs, zoals alcohol en nicotine, door een groot deel van de wereldpopulatie zijn deze drugs onderhand een onmiskenbaar deel van het maatschappelijke leven geworden. Dat sommige drugs verslavend zijn wordt in deze tijd als algemene kennis beschouwd. Verslaving is een chronische, potentieel terugvallende neurologische ziekte die wordt gekarakteriseerd door een verlies van controle over het verkrijgen en innemen van een drug. (Bobzean, S.A., 2014) Om te begrijpen waarom drugs verslavend zijn dient eerst gekeken te worden naar de manier waarop drugs het gedrag en hoe men zich voelt beïnvloed.

Bijna alle drugs die het gedrag beïnvloeden doen dit door een verandering aan te brengen in de synaptische transmissie (Kalat, 2013, p.49) De synaps is de contactplaats tussen het axon van een presynatpisch neuron en het dendriet van een postsynaptisch neuron. In de synaps worden door het axon van het presynaptische neuron neurotransmitters vrijgegeven, deze hechten aan de receptoren van het postsynaptische neuron. Nadat deze neurotransmitters zijn losgekomen van de receptoren worden ze heropgenomen in het presynaptische neuron of ze lossen op in de synaps (Kalat, 2013, p.58) De schakelingen tussen neuronen, die plaatsvinden in het synaps, zorgen voor een exciterend of inhiberend potentiaal op de postsynaptische neuron. Bij een depolarisatie van het membraanpotentiaal, ontstaat een exciterend postsynaptisch potentiaal (EPSP). Hierdoor wordt het postsynaptische neuron positiever geladen. Bij een hyperpolarisatie van het membraanpotentiaal ontstaat een inhiberend postsynaptisch potentiaal (IPSP). Hierdoor wordt het postsynaptische neuron negatiever geladen. Voor het vuren van een neuron (het doorgeven van het actiepotentiaal) moet een drempelwaarde van ongeveer -50mV worden gehaald. Een EPSP draagt dus bij aan het behalen van deze drempelwaarde terwijl een IPSP dit tegenwerkt. Het uiteindelijke netto effect van de neuron hangt af van de exciterende of inhebbende effecten van de voorgaande synapsen. Vaak is één EPSP van

één neuron niet genoeg voor het behalen van de drempelwaarde. Als er meerdere EPSP’s, eventueel van meerdere neuronen, binnen afzienbare tijd aankomen op een neuron versterken deze elkaar. Dit vergroot dus de kans op het behalen van de drempelwaarde(Kalat, 2013, p. 51-52)
In figuur 1.1 en 1.2 is dit schematisch en vereenvoudigd weergegeven.

B1

A1


 + +

C1

D1 Drempelwaarde voor neuron C1 is ++

E1 +

Drempelwaarde voor neuron E1 is +

actiepotentiaal

Figuur 1.1 Schematische weergave van een EPSP netto effect. Het membraanpotentiaal van neuron E1 depolariseert. Hierdoor wordt de drempelwaarde behaald en wordt er een actiepotentiaal geproduceerd.

B2

A2


 + +

C2

D2 Drempelwaarde voor neuron C2 is ++

+


E2 –

Drempelwaarde voor neuron E2 is ++

Figuur 1.2 Schematische weergave van een IPSP netto effect. Het membraanpotentiaal van neuron E2 hyperpolariseert. Hierdoor wordt de drempelwaarde niet behaald en wordt er geen actiepotentiaal geproduceerd

Zoals al eerder besproken brengen bijna alle drugs die het gedrag beïnvloeden een verandering aan in het proces van de synaptische transmissie.

Deze effecten zijn in te delen in twee categorieën: een drug die het effect van neurotransmitters in de synaps blokkeert noemt men een antagonist en een drug die de effecten van deze neurotransmitters nabootst of versterkt noemt men een agonist. (Kalat, 2013, p. 69)

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Drugs zijn in de huidige maatschappij een veelbesproken onderwerp…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/drugs-zijn-in-de-huidige-maatschappij-een-veelbesproken-onderwerp-door-het-veelal-gebruik-van-bepaalde-soorten-drugs-zoals-alcohol-en-nicotine-door-een-groot-deel-van-de-wereldpopulatie-zijn-deze-d/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.