Essay: Enzymen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Enzymen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 638 words. Download the full version above.

Wat zijn enzymen en waarvoor dienen zij?

Een enzym is een eiwit, dat een bepaalde reactie versnelt net zoals een katalysator. Een enzym maakt een reactie in of buiten een cel mogelijk of versnelt deze, zonder dat het enzym zelf verbruikt word of van samenstelling veranderd. Wel verbindt het enzym zich tijdens de reacties met het substraat, dat is datgene wat door middel van de stofwisseling of vertering een reactie aangaat. Dit gebeurt voor elk enzym op een eigen manier, doordat elk enzym reactie specifiek is. Enzymen worden door het organisme (dieren, planten, insecten, schimmels) zelf gemaakt. Voor de opbouw ervan zijn aminozuren nodig, in een aantal gevallen ook vitaminen.

Na de reactie keert het enzym weer terug naar de oorspronkelijke toestand en kan direct weer een reactie versnellen. Een enzym “wacht” totdat de moleculen, waarmee het enzym aan de slag kan, bereikbaar zijn. Het enzym klemt zich dan op een plaats aan het substraat, vaker moleculen van voedingsmiddelen die ontbonden worden, waar dat past en waar hij dus geschikt is. Dat deel dat vastgeklemd is, wordt losgemaakt van het grotere geheel, waarna ook het enzym weer vrij is en verder kan met het volgende molecuul(deel). Zo worden voedingsstoffen in kleine stukjes gebroken en verwerkt, zoals bij de spijsvertering. Ketens van moleculen, kunnen zo in andere kleine moleculen worden omgezet. Door middel van hydrolyse reacties

Enzymen zijn vaak specifiek voor hun substraat, meestal bindt een enzym zich maar aan 1 enkel substraat. Maar er zijn ook enzymen die een heleboel verschillende substraten kunnen omzetten, in kleinere substraten.

De reactiesnelheid van een enzym hangt af van de temperatuur, de zuurtegraad (pH) en de concentratie van het enzym en het substraat, de stof waarmee het enzym reageert.

Wat zijn restrictie enzymen en waarvoor dienen zij?

Restrictie enzymen (RE’s) zijn enzymen, die het DNA op verschillende plaatsen kan doorknippen. Er zijn zeker een paar 100 van deze enzymen bekend maar die worden gebruikt in onderzoekslaboratoriums. De functie van restrictie enzymen is het binnendringend DNA van bacterien en virussen onschadelijk maken, door het DNA kapot te knippen. Elk restrictie enzym kan zijn eigen plekje in DNA herkennen zich eraan binden en het DNA daar doorknippen. Zo’n plekje (herkenningsplaats, knip plaats) bestaat meestal uit 6 basen achter elkaar die staan in een bepaalde volgorde. Je koopt en gebruikt altijd een bepaald aantal units restrictie enzymen. Eén unit is die hoeveelheid enzym, die in één uur, bij 37°C, 1 microgram lineair DNA knippen kan. Geknipte stukken DNA kunnen kunstmatig weer aan elkaar geplakt worden, waardoor recombinant DNA ontstaat. De uiteinden van geknipt DNA zijn verschillend bij gebruik van verschillende restrictie enzymen. Plakken kan alleen als uiteinden door hetzelfde restrictie enzym zijn gemaakt: dus een EcoR I uiteinde kan alleen aan een ander EcoR I uiteinde geplakt worden (en niet aan b.v. een BamH I uiteinde). Daarbij ontstaat weer een nieuwe herkenningsplaats.

Ph optimum en optimumtemperatuur.

Een enzym dat zijn structuur is verloren, is niet meer in staat een substraat op de juiste manier te binden. De reactie kan dan ook niet meer plaatsvinden.

Een eiwit denatureert(structuur verliezen) niet alleen bij extreem hoge temperaturen, maar ook bij een zuurgraad (pH) die sterk afwijkt van de normale werkomstandigheden van het eiwit.

Het gevolg van deze eigenschappen is dat enzymen wel goede katalysatoren zijn, maar alleen wanneer de waarden van de temperatuur en de pH tussen bepaalde grenzen liggen. De ondergrens wordt het minimum genoemd. We onderscheiden dus een minimum-temperatuur, maar ook een minimum-pH. De bovengrens is het maximum. Tussen minimum en maximum ligt het optimum.

Bij een optimale temperatuur en bij een optimale pH werkt het enzym het beste. Dat wil zeggen dat onder optimumomstandigheden per tijdseenheid de grootste hoeveelheid substraat wordt omgezet.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Enzymen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/enzymen/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.