Essay: Essay: Afhankelijk van het soort onderwijs…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Afhankelijk van het soort onderwijs...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 474 words. Download the full version above.

Afhankelijk van het soort onderwijs, duurt het voortgezet onderwijs in Nederland 4, 5 of 6 jaar. In de onderbouw wordt leg je de basis voor de bovenbouw. Dit wordt ook wel de basisvorming genoemd. Na die jaren kiezen de leerlingen een profiel die meestal aansluit bij hun opleiding na de middelbare school. Het vmbo duurt 4 jaar, de havo duurt 5 jaar en het vwo duurt 6 jaar.
Het vmbo is onderverdeeld in vier stromingen. Het hoogste niveau van het vmbo is de theoretische leerweg. Nadat de leerlingen op het vmbo hun eindexamen hebben gehaald kunnen de leerlingen doorstromen naar de havo of het middelbaar beroepsonderwijs. Het grootste deel van de leerlingen in Nederland doet momenteel het vmbo.
Alle vmbo-leerlingen doen natuurlijk eerst de onderbouw waar ze voor het grootste deel allemaal hetzelfde programma volgen. Scholen zijn daardoor niet verplicht hun vmbo-leerlingen al vanaf het eerste jaar in te dele in een stroming.

Voor de bovenbouw moeten de leerlingen wel worden ingedeeld in een leerweg. Deze leerweg wordt bepaald door de cijfers van de leerlingen in de onderbouw en of de leerweg leidt naar een diploma.

Deze 4 leerwegen zijn er op het vmbo:
– Basisberoepsgerichte leerweg: stroomt door naar het mbo
– Kaderberoepsgerichte leerweg: stroomt door naar het mbo
– Gemengde leerweg: stroomt door naar het mbo
– Theoretische leerweg: stroomt door naar het havo of mbo

Alle leerwegen van het vmbo leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De leerweg die je kiest zorgt natuurlijk wel voor het in welke richting je je mbo opleiding doet. Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg hebben gedaan, gaan naar een mbo-opleiding op niveau 2. De andere leerwegen van het vmbo leiden naar een mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. Zoals je leest staat Niveau 1 nergens vermeld. Dat komt omdat Niveau 1 van het mbo bedoel is voor de leerlingen zonder een vmbo-diploma. Na het mbo kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau. Dit is afhankelijk van het opleidingsaanbod en de eventuele toelatingseisen van de opleiding. De basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg kennen alle drie, vier sectoren:
‘ Economie
‘ Techniek
‘ Zorg & welzijn
‘ Landbouw

Deze vier sectoren zijn dan weer onderverdeeld in verschillende afdelingen, die speciaal gericht zijn op ‘?n of enkele beroepsrichtingen. Leerlingen die de theoretische leerweg kiezen, krijgen in principe geen beroepsgerichte vakken. Zij kiezen een vakkenpakket met algemene theoretische vakken. Deze vakkenpakketten zijn wel samengesteld en bepaald op de bovengenoemde sectoren. Ook het sectorwerkstuk dat de leerlingen in hun examenjaar moeten maken moet aansluiten bij de sector van hun pakket.
De havo duurt 5 jaar en is voor 12- tot 17-jarigen. Na de havo stromen de leerlingen door het hbo of als ze willen het mbo.
Het vwo duurt 6 jaar en is voor 12- tot 18-jarigen. Na het vwo stromen de leerlingen door naar het hbo of de universiteit.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Afhankelijk van het soort onderwijs…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-afhankelijk-van-het-soort-onderwijs/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.